Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Słowa na czasie kl 2 gimn podr językowy Nowa Era

arisa-big.jpg Moje dane:

P.H. "ARISA"

Joanna Franciszkowska
Plac Jana Pawła II 8
86-050 Solec Kujawski

macafee@interia.pl

Tel: (52) 387-46-86
Kom: 507-568-984

Wpłaty można dokonać na konto w mBanku:

78 1140 2004 0000 3802 4322 0829

Kontakt telefoniczny w godzinach:

9.00 - 18.00

Tytuł: Słowa na czasie klasa 2 podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
Autor: Wilga Herman
Wydawnictwo: Nowa Era
Format: 26,50 x 20,20
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2010
Opis przedmiotu:

Numer dopuszczenia: 95/4/2009

Podręcznik „Słowa na czasie” pomaga kształcić praktyczne umiejętności językowe. Odpowiednio dobrane treści i urozmaicone ćwiczenia uczą konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Poszczególne tematy zawierają niezbędne wiadomości przedmiotowe, zadania o rosnącej skali trudności i informacje dodatkowe. Ostatni rozdział wzbogacono o wzory form wypowiedzi oraz zestaw przydatnych informacji i praktycznych ćwiczeń uczących graficznego kształtowania tekstu na komputerze.

Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami składa się z trzech głównych działów:
1. Komunikacja językowa – ćwiczenia i teksty dotyczące komunikacji oraz językowego savoir-vivre’u uczące formułowania wypowiedzi w sposób kulturalny i zrozumiały
2. Nauka o języku – wiadomości na temat poszczególnych elementów języka oraz reguł ich łączenia ułatwiające poprawne posługiwanie się polszczyzną
3. Formy wypowiedzi – informacje i ćwiczenia związane z wybranymi formami wypowiedzi pomagające krok po kroku w tworzeniu spójnych i poprawnych tekstów o określonym przeznaczeniu


Spis treści:

Rozdział 1: Gra w słowa
komunikacja językowa
1. Od monologu do dyskusji
dialog, monolog, interpunkcja wypowiedzi dialogowych, dyskusja i jej rodzaje, stosowanie zasad etykiety językowej w dialogu i dyskusji
2. Informacja czy coś więcej?
perswazja językowa, rozpoznawanie wypowiedzi o charakterze perswazyjnym, fakty i opinie, odróżnianie informacji o faktach od opinii
3. To jest argument!
rodzaje argumentów (rzeczowe, logiczne, emocjonalne), formułowanie argumentów, teza, wniosek, rozpoznawanie wypowiedzi argumentacyjnej
Uporządkuj swoją wiedzę
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Rozdział 2: Komponowanie wypowiedzeń
nauka o języku
1. Zdania są podzielone – o rodzajach wypowiedzeń
rodzaje wypowiedzeń (zdania, równoważniki zdań, zawiadomienia, wykrzyknienia) i ich stosowanie, wypowiedzenia pojedyncze i złożone, przekształcanie równoważników zdań w zdania oraz wypowiedzeń złożonych w pojedyncze
2. Części zdania chodzą parami – o związkach składniowych
związki składniowe (główny i poboczne; zgody, rządu i przynależności), stosowanie poprawnych form wyrazów w związkach składniowych
3. Poza związkami, ale nie bez związku
wyrazy poza związkami składniowymi, wydzielanie wtrąceń w wypowiedzeniach
4. O równouprawnieniu w wypowiedzeniu złożonym współrzędnie
rodzaje zdań złożonych współrzędnie (spójnikowe i bezspójnikowe; łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe), ich wykresy i interpunkcja, stosowanie różnych rodzajów wypowiedzeń złożonych współrzędnie
5. Na nierównych prawach – wypowiedzenie złożone podrzędnie
rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie (przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, podmiotowe, orzecznikowe) i ich wykresy, interpunkcja zdań złożonych podrzędnie, przekształcanie zdań pojedynczych w zdania podrzędnie złożone i odwrotnie, stosowanie zaimków który i jaki
6. Krótko mówiąc – imiesłowowy równoważnik zdania
imiesłowowe równoważniki zdań, wykresy i interpunkcja wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania, przekształcanie imiesłowowych równoważników zdań w zdania podrzędne i odwrotnie
7. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone też ma swoje granice
wypowiedzenia wielokrotnie złożone, ich wykresy i interpunkcja, stosowanie różnych rodzajów wypowiedzeń
8. Zdania mają swój szyk
szyk wyrazów i wypowiedzeń, dostosowywanie szyku do ważności przekazywanych informacji
Piszę poprawnie: Błędy składniowe
9. Co dwie mowy, to nie jedna
mowa niezależna i mowa zależna, przekształcanie mowy niezależnej na zależną i odwrotnie
10. Co słychać w wyrazach?
głoski i litery, rodzaje głosek, rodzaje upodobnień (międzywyrazowe i wewnątrzwyrazowe, wsteczne i postępowe, udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia), uproszczenia grup spółgłoskowych, intonacja
Piszę poprawnie: Błędy fonetyczne
Uporządkuj swoją wiedzę
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Rozdział 3: W garderobie tekstów
formy wypowiedzi
1. Lepiej trzymać styl
styl wypowiedzi, style funkcjonalne: potoczny, urzędowy, publicystyczny, naukowy, artystyczny, język ogólny (standardowy), przekształcanie wypowiedzi napisanej w stylu funkcjonalnym na tekst w języku ogólnym
2. Wypowiedź w dobrym stylu
cechy dobrego stylu (jasność, zwięzłość, prostota, stosowność, obrazowość, dynamiczność), redagowanie wypowiedzi z uwzględnieniem cech dobrego stylu
Piszę poprawnie: Błędy stylistyczne
3. Jak rozprawić się z rozprawką
redagowanie rozprawki z tezą i rozprawki z hipotezą
4. O faktach po fakcie – sprawozdanie z wydarzeń
redagowanie sprawozdania dotyczącego wydarzenia z życia codziennego
5. Z pierwszej ręki – sprawozdanie z lektury, filmu i ze spektaklu
redagowanie sprawozdania z lektury, filmu i przedstawienia teatralnego
6. Jak zostać asem wywiadu
redagowanie wywiadu
Wzory form wypowiedzi
Uporządkuj swoją wiedzę
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności
Przed egzaminem

Treść w dobrej formie
graficzne kształtowanie tekstu na komputerze
1. Czcionka czcionce nierówna
rodzaje czcionek i wyróżnień oraz ich zastosowanie
2. Praca pisemna, która nie wychodzi z formy
zasady formatowania szkolnej pracy pisemnej
3. Teksty użytkowe skrojone na miarę
zasady formatowania krótkich form użytkowych
4. Warto wdać się w szczegóły – korekta tekstu
dokonywanie korekty tekstu, kontrolowanie autokorekty

Serdecznie zapraszam do zakupów !!!


Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.