Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SOCJOLOGIA. LEKTURY P. SZTOMPKA M. KUCIA

splotsklep.jpg

l
tel. +48 785 777 200
Fundacja Splot
ul. Zachodnia 8/21
30-350 Kraków
Numer Konta:
13 1090 2053 0000 0001 0994 0750
BZ WBK

SOCJOLOGIA. LEKTURY – P. SZTOMPKA M. KUCIA

Big Image

Pierwszy w Polsce tak obszerny wybór tekstów zarówno wielkich klasyków socjologii, jak i socjologów współczesnych. Ponad połowa spośród 72 tekstów zamieszczonych w tomie ukazuje się po raz pierwszy w języku polskim. Lektury zawarte w książce – obowiązkowe dla studentów socjologii i nauk humanistycznych – będą także przydatne dla wszystkich zainteresowanych problematyką społeczną.

Piotr Sztompka – jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejetności. Jest też członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk oraz Academia Europaea w Londynie. Wielokrotnie wykładał na czołowych uczelniach zagranicznych czterech kontynentów. Jego prace ukazały się w czternastu językach. W latach 2002–2006 pełnił z wyboru prestiżową funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Za dwie najnowsze książki wydane przez Znak – Socjologia: analiza społeczeństwa (2002) i Socjologia zmian społecznych (2005) zdobył w 2006 roku najwyższe polskie wyróżnienie naukowe – Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwaną „polskim Noblem”.

Spis treści:

Wstęp - Piotr Sztompka, Marek Kucia
SOCJOLOGIA JAKO NAUKA
Charles W Mills
Obietnica
Anthony Giddens
Czym zajmują się socjologowie?
Stanisław Ossowski
Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych
ZACHOWANIE I DZIAŁANIE LUDZKIE
George C. Homans
Zachowanie społeczne -jego formy elementarne
Max Weber
Pojęcie działania społecznego
Florian Znaniecki
Fakty i przedmioty kulturowe
Alfred Schutz
Świat społeczny i teoria działania społecznego
Peter L Berger, Hansfried Kellner
Akt interpretacji
INTERAKCJE I STOSUNKI SPOŁECZNE
Georg Simmel
Wymiana jako środek przezwyciężenia czysto subiektywnego znaczenia wartości przedmiotu
Georg Simmel
Struktury proste Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych stosunków
Bronisław Malinowski
Zasada do ut des przenikająca życie plemienne
Peter Blau Wymiana społeczna
Erving Goffman
Zażenowanie a organizacja społeczna
Anthony Giddens
Miłość, seks i inne uzależnienia
Pawei Rybicki
Więź społeczna i jej przemiany
ORGANIZACJA I STRUKTURA SPOŁECZNA
Robert K. Merton
Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie
William J. Goode
Teoria napięcia w roli
Peter Blau
Teoria i rozwój biurokracji
Piotr Sztompka
Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia
ZACHOWANIA ZBIOROWE I RUCHY SPOŁECZNE
Gustaw Le Bon
Uczucia i moralność tłumu
Roń Aminzade, Doug McAdam Emocje i polityka sporu
Neil J. Smelser
Analiza zachowania zbiorowego
Claus Offe
Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej
Piotr Sztompka
Ruchy społeczne - struktury in statu nascendi
GRUPY SPOŁECZNE
Georg Simmel
Krzyżowanie się kręgów społecznych
Robert K. Merton
Wstępna lista właściwości grupy
Lewis A. Coser
Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa
Paweł Rybicki
Z podstawowych zagadnień grupy społecznej
KULTURA
Emile Durkheim
Co to jest fakt społeczny?
Georg Simmel
Filozofia mody spis treści woluminpl
Ina C. Brown Człowiek i kultura
Antonina Kloskowska Kultura
NORMY, WARTOŚCI I ROLE
Maria Ossowska
Funkcjonowanie norm w życiu społecznym
RalfDahrendorf
Homo sociologicus O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli społecznej
Dian Joubert
Dwadzieścia pięć pojęć wartości
Ronald Inglehart
Pojawienie się wartości postmaterialistycznych
DEE I PRZEKONANIA
Teun A. van Dijk
Przekonania społeczne
Robert K Merton
Samospełniąjące się proroctwo
Daniel Bell
Koniec ideologii na Zachodzie: epilog
ZAUFANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY
Alexis de Tocqueville
O użytku, jaki w życiu społecznym Amerykanie czynią ze stowarzyszeń
Alexis de Tocqueville
Dlaczego Amerykanie są tak mało podejrzliwi w swoim kraju, a okazują się tak podejrzliwi w naszym
Robert Putnam
Społeczny kapitał a sukces instytucji
Piotr Sztompka
Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
Karol Marks
Praca wyobcowana
Karol Marks, Fryderyk Engels Burżua a proletariusze
Max Weber Stany i klasy
Ralf Dahrendorf
O pojęciu szans życiowych
Kingsley Davis, Wilbert Moore
O niektórych zasadach uwarstwienia
Stanisław Ossowski
Pojęcie klasy społecznej: wspólny wzór i niezgodne definicje
Bogusława Budrowska
Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień
WŁADZA I PANOWANIE
MaxWeber
Typy panowania
Steven Lukes Władza i panowanie
Pierre Bourdieu Przemoc symboliczna
John B Thompson Czym jest skandal?
SOCJALIZACJA I KONTROLA SPOŁECZNA
Charles H. Cooley
Jaźń społeczna Znaczenie , ja"
RalfDahrendorf
Grupy odniesienia i przypisywanie ról
Pierre Bourdieu
Struktury, habitus, praktyki
Robert K Merton
Struktura biurokratyczna i osobowość
Peter L Berger, Thomas Luckmann Internalizacja rzeczywistości
DEWIACJA
Georg Simmel Obcy
Robert K Merton
Struktura społeczna i anomia
Howard S Becker
Rodzaje dewiacji Model sekwencyjny
Richard A Cloward, Lloyd E, Ohlin Przestępcze subkultury
POSTĘP
Robert Nisbet Postęp zagrożony
Jeffrey C Alexander
Między postępem a apokalipsą: teoria społeczna i sen o rozumie w XX wieku
Stefan Nowak
Modele zmiany kierunkowej a ludzkie wartości: teoria postępu jako stosowana
nauka społeczna
REWOLUCJA
Charles Tilly Rewolucja i rebelia
Ted Robert Gurr
Relatywna deprywacja a impuls przemocy
Edward A Tiryakian
Od Durkheima do Managui: rewolucje jako odrodzenie religyne
GLOBALIZACJA
Martin Albrow
Globalizacja: teoretyczne aspekty zmian
John Urry
„Społeczeństwa" i wymiar globalny
Ulf Hannerz
Siedem argumentów na rzecz różnorodności
Mary Kaldor
Globalizacja, państwo i wojna
Wykaz źródeł tekstów zamieszczonych w książce

Piotr Sztompka, Marek Kucia
Socjologia. Lektury
Oprawa miękka
Wydanie: pierwsze
ISBN: 83-240-0597-8
Rok wydania: 2005
Format: 170 x 240 mm
Ilość stron: 740
Wydawnictwo: Znak

fundsplot.jpg

© Copyright 2009 All Rights Reserved SPLOT

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.