Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

STATYSTYKA POLSKA ROCZNIK 1939 GUS RP MAPY ITP.

77.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY 1939PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
77A.JPG77B.JPG77C.JPG77D.JPG77E.JPG77F.JPG77G.JPG77H.JPG77I.JPG77J.JPG77K.JPG77L.JPG77M.JPG77N.JPG

AUTOR -
PRACA ZBIOROWA, PRZEWODNICZĄCY EDWARD SZTURM DE SZTREM

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO, WARSZAWA 1939
WYDANIE - 1 (ROK WYDAWNICTWA X)
NAKŁAD - 85000 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOSTATECZNY JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, CZĘŚĆ OKŁADKI Z GRZBIETEM LUZEM, STARA PIECZĄTKA NA STRONIE TYTUŁOWEJ, ŚRODEK W DOBRYM STANIE) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - XXXII, 424
WYMIARY - 16,5 x 12 x 1,5 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,259 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA MAPY POLSKI I SPECJALNĄ KALKĘ Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ LUB OTWORZYĆ PLIK ZE SPISEM KOMPLETNYMGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAŁY ROCZNIK
STATYSTYCZNY
1939
Ministerstwo Wyznań Religijnych I Oświecenia Publicznego zatwierdziło
wydawnictwo jako książkę zaleconą do bibliotek nauczycielskich oraz Jako
książkę pomocniczą dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych i zakładów
kształcenia nauczycieli.
ROK X
WARSZAWA
1939
NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Przewód niczący:
Edward Szturm de Sztrem - Dyrektor Głównego Urzfdu Statyttycnwgo
Członkowie:
Stefan Szule - Redaktor główny
Tadeusz Czajkowski - Zastępca redaktora głównego
Jan Derengowskf
Władysław Malinowski
Ewa Estreicher-Grodzicka - s.krewrt redakcji

SPIS RZECZY

Mapa Polski Gęstość zaludnienia Polski (kartogram) stt%
Tabl. I. Wskaźniki życia gospodarczego świata (J928-I937) . . I ,t 2. Wskaźniki życia gospodarczego niektórych krajów
(1926-1938) ., 3
Dział 1. Położenie geograficzne. Hydrografia. Meteorologia
Tabl. I. Położenie geograficzne Polski . 7
,, 2. Powierzchnia zlewisk i dorzeczy w Polsce 7
,, 3. Układ pionowy powierzchni lądów stałych , . 7
,, 4. Układ pionowy powierzchni Polski 8
,, S. Temperatura powietrza (średnie 1851 —1900 i 1938, skrajne
1886—1910) i usłonecznienie (1938) 8
,, 6. Opady (średnie 1891 —1910 i 1938) I zachmurzenie (1886—1910
i 1938) . 8
„ 7. Temperatura powietrza (średnie 1851—1900) t opady według
miesięcy (średnie 1891 — 1910) , 9
„ 8. Usłonecznienie rzeczywiste w odsetkach usłonecznienia możliwego (1937 i 1938) , 9
Dział II. Powierzchnia, podział administracyjny, ludność
Tibt. ł. Granice Polski 10
2. Rozwój ludności (1870, 1900, 1921, 1931 i 1939) 10
3. Przeciętny roczny przyrost ludności (1870 - 1900, 1921—1939) 10
,, 4. Powierzchnia, podział administracyjny i ludność II
,, 5. Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia według powiatów
- w 1931 x . 12
6. Rozwój ludności świata (1650, 1750, 1800, 1850, 1900, J920,
1930, 1936 i 1937) 15
,, 7. Rozwój ludności niektórych krajów (1800, 1850, 1900, 1910, 1920.
1930 i 1938) IS
,, 8. Powierzchnia i ludność krajów posiadających dominia, kolonie,
protektoraty, mandaty w końcu 1936 r 15
,, 9. Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia świata w końcu
1936 r 16
,, 10. Gminy wiejskie według powierzchni i ludności 18
II. Ludność według płci i wieku (1921 i 1934) 18
,, 12. Zmiany struktury ludności według wieku (1900, 1921, 1932,
1939 I 1950) 19
13. Rozwój ludności w wieku 15—19 lat (J900, 1921, 1932 — 1950) 19
,, 14. Rozwój ludności niektórych krajów według grup wieku 20
„ 15. Ludność niektórych krajów według wieku i płci 20
f, 16. Ludność niektórych krajów w stanie małżeńskim w poszczególnych grupach wieku 21
., 17. Ludność według języka ojczystego w 1931 r 22
,, 18. Ludność według wyznania w 1931 r 24
,, 19. Ludność według wyznania i języka ojczystego w 1931 r. 26
,, 20. Zmiany składu wyznaniowego ludności (1900—1931) 26
,, 21. Ludność świata według wyznania około 1920 r. ,,,.,,, 27
Tabl. 22. Ludność niektórych krajów europejskich według wyznania . . 27
23. Analfabetyzm według płci i wieku (1921 i 1931) . 28
., 24. Analfabetyzm wśród ludności w wieku 10 lat i więcej w 1931 r. 29 ,, 25. Ludność w miastach i na wsi według, źródła utrzymania i stanowiska społecznego w 1931 r 29
„ 26. Ludność według działów I ważniejszych gałęzi zawodu w 1931 r. 30 ,, 27. Ludność według źródła utrzymania, wyzrtania i stanowiska społecznego w 1931 r . 31
,, 28. Ludność świata według zawodu około 1930 r 33
„ 29. Ludność według zawodu w niektórych krajach . 33
,, 30. Ludność miejska według grup wielkości miast (1900, 1921 i 1931) 34 ,, 31. Rozwój ludności miast liczących w 1931 r. powyżej 10 000
mieszkańców (1900, 1921 I 1931) 34
32. Rozwój ludności wielkich miast (1860, 1880, 1900, 1910, 1921,
1931 i 1939) 36
„ 33. Ludność większych miast (1021 i 1931) . 37
,, 34. Miasta (gminy) powyżej 10 000 mieszkańców oraz ich ludność
w niektórych krajach według ostatnich spisów 39
,, 35. Ludność miast liczących powyżej miliona mieszkańców 39
Dział III. Ruch ludności
Tabl. I. Składniki przyrostu ludnfcści. Zestawienie ogólne (1395—1939) 40 ,, 2. Składniki przyrostu ludności według wyznania w okresie między
spisami ludności 1921 I 1931 r 40
,, 3. Ruch naturalny ludności
A. Województwa. Przeciętne roczne (1896—1900, 1909-1911, 1921 — 1938) 42
B. Polska. Poszczególne lata (1919—1938) 43
,, 4. Ruch naturalny ludności według wyznania (1926—1938) 43 ,, - 5. Ruch naturalny ludności w Wielkich miastach
A. Zestawienie ogólne (1921—1938) 44
B. Poszczególne miasta (1931—1938) 44
,, 6. Ruch naturalny ludnoścf W niektórych krajach (1876—1885,
1908—1913, 1921—1930, 1932-1938) . 45
,, 7. Ruch naturalny ludności Europy (1801 — 1830, 1841—1850,
1861-1910. 1924—1937) 46
,, 8. Nowożeńcy. Przeciętne roczne w latach 1931—1932 46
,, 9. Nowożeńcy w niektórych krajach 47
„ 10. Urodzenia żywe. Przeciętne roczne w latach 1931 -1932 . . 47
II. Płodność kobiet (1900-1901, 4931—1932) 48
., 12. Płodność kobiet w niektórych krajach (1876—1905, 1910. 1920.
1930 I 1936) 48
13. Zgony według wieku (1896—1900, 1931-1932) . 49
,, 14. Zgony w niektórych krajach według wieku (1871—1880,
1930- 1932) 50
„ 15. Polska tablica wymieralnośc! 1931/32 r 51
,, 16. Tablice wymieralności niektórych krajów 51
,. 17. Wychodztwo, powrót wychodźców I repatriacja (1919—1938) . 52
" 18. Repatriacja (1918-1924) 52
., 19. Wychodztwo według krajów I zawodu w latach 1927-1938 . . 53 ,, 20. Wychodztwo według krajów, wyznania i płci w latach
1927—1938 53
,, 21. Wychodztwo według województw w latach 1927—1938 54
,. 22. Wychodztwo z niektórych krajów europejskich (1920 — 1937) . 54 ,, 23. Wychodztwo pozaeuropejskie Z niektórych krajów europejskich
według części świata 55
,, 24. Ruch" cudzoziemców w 34 większych miastach i uzdrowiskach
(1934—1938) 56
„ 25. Wyjazdy za granicę (1936—1938) 56
Dział IV. Budynki. Mieszkania. Ruch budowlany
Str. Tłbl. I. Budynki mieszkalne w miastach według materiału ścian I pokrycia
w 1931 r , - -, -,- 57
„ 2. Budynki mieszkalne w miastach według zaopatrzenia w Instalacje
w |93| r 57
,, 3. Nieruchomości mieszkalne w miastach według liczby osób zamieszkałych (1921 i 1931) . .; 58
„ 4. Mieszkania oraz zaludnienie mieszkań według liczby izb (1921
I 1931) - - - ; 59
5. Warunki mieszkaniowe nłtktbrych grup społeczno-zawodowych w miastach liczących 20 000 i wiece) mieszkańców w 1931 r. . 59
,, 6. Mieszkania i gęstość zaludnienia mieszkań w większych miastach
(1921 I 1931) - - - : I0.
„ 7. Mieszkania i gęstość zaludnienia mieszkań w niektórych krajach 61
,, 8. Ruch budowlany w miastach -
A. Polska. Poszczególne lata (1931, 1935—1938) . 62
B. Budynki rozpoczęte w 1937 r. według województw I większych miast i" # u
„ 9. Mieszkania wybudowane przy udziale kredytów budowlanych
Banku Gospodarstwa Krajowego (1929—1938) 64
,, 10. Mieszkania wybudowane przy pomocy kredytów Towarzystwa
Osiedli Robotniczych (1934—1938) 65
,, II. Budownictwo mieszkaniowe w miastach niektórych krajów (1933,
1935-1937) 65
Dział V. Dochód społeczny
Tabl. I. Szacunek wartości światowej produkcji rolniczej, górniczej
I przemysłowej w 1929 r " "
,, 2. Szacunek wartości światowe) produkcji rolniczej, górniczej
I przemysłowej na głowę ludności w 1929 r 67
Dział VI. Rolnictwo, leśnictwo, hodowla, rybołówstwo
Tabl. I. Gospodarstwa (zespoły rolnicze) na wsi według powierzchni
uiytków rolnych w 1931 r 68
„ 2. Gospodarstwa rolne w niektórych krajach 69
„ 3. Reforma rolna (1919-1938)
A. Parcelacja, prace regulacyjne I melioracje 70
B. Parcelacja fl
a. Działki utworzone w wyniku parcelacji 71
b. Instytucje I osoby parcelujące oraz nabywcy gruntów . 71
C. Podział wspólnot gruntowych 71
„ 4. Użytkowanie gruntów w 1931 r . - J2
,, 5. Użytkowanie gruntów według rodzajów gospodarstw w 1931 r. 73
„ 6. Użytkowanie gruntów w niektórych krajach w 1936 r 73
,, 7. Państwowe majątki rolne w 1938 r 74
8. Kapitał, koszty produkcji I dochody mniejszych gospodarstw
rolnych (1926/27-1937/38) 74
„ 9. Koszty produkcji i dochody mniejszych gospodarstw rolnych
w niektórych krajach . 75
„ 10. Ceny ziemi w 1928 r. i w pierwszym półroczu 1936 i 1937 r. 76 ,, II. Powierzchnia zasiewów, zbiory i plony z ha. Polska. Ważniejsze
ziemiopłody (1909-1913, 1924-1938) .-. . . . . 77
„ 12. Powierzchnia zasiewów,- zbiory I plony z ha. Wo|ewództwa
(1934-1938) ,,,,,,, M ,,,,-- m . t m - m ,'ł
Tabl, 13. Zbiory niektórych pasz I słomy (1934—1938) 81
,, 14. Produkcja głównych zbóż I ziemniaków na jednego mieszkańca
(1924-1938) 81
., 15. Daty rozpoczęcia niektórych robót polowych (1932—1938) . . 81
„ 16. Wartość produkcji polowej i łąkowej (1928, 1932, 1935 — 1938) 82 ,, 17. Produkcja światowa ważniejszych ziemiopłodów i przetworów
rolniczych (1909—1913, 1932—1937) 82
,, 18. Powierzchnia zasiewów, zbiory i plony z ha ważniejszych ziemiopłodów w niektórych krajach (1909—1913, 1932—1937) 83 ,, 19. Produkcja wełny, jedwabiu naturalnego, cukru trzcinowego i buraczanego oraz wina w niektórych krajach (1909 — 1913,
1932—1937) 87
,, 20. Powierzchnia lasów w 1937 r . 87
,, 21. Zmiany powierzchni lasów .w 1937 r 88
,, 22. Niektóre gatunki drzew w lasach 88
„ 23. Użytkowanie drzewostanów w 1938 r 89
,, 24. Eksploatacja lasów państwowych (1930/31 —1937/38) 89
,, 25. Powierzchnia i eksploatacja lasów w niektórych krajach 90
26. Zbiory owoców (1934 — 1937) 90
„ 27. Rozwój jedwabnictwa (1924 — 1938) 90
,, 28. Zwierzęta gospodarskie
A. Polska, Poszczególne lata (1930—1938) 91
B. Województwa. Rok 1938 91
,, 29. Zwierzęta gospodarskie w niektórych krajach 92
„ 30. Hodowle zarodowe (1937/38) . 92
,, 31. Szacunek produkcji mleka w 1934 r 93
32. Mleczność krów (1930/31—1937/38) 93
,, 33. Rybołówstwo morskie
A. Rybacy i sprzęt rybacki (1929, 1931—1938) 94
B. Połowy (1929, 1931, 1934, 1937 i 1938) 94
„ 34. Połowy morskie w niektórych krajach (1935 i 1936) 94
Dział VII. Przedsiębiorstwa, zrzeszenia gospodarcze A. Przedsiębiorstwa
Tabl. I. Świadectwa przemysłowe na 1935 r. wykupione dla zakładów
przemysłowych w miastach i na wsi 9,5
,, 2. Świadectwa przemysłowe na 1938 r. wykupione dla zakładów
handlowych w miastach I na wsi 95
,, 3. Świadectwa przemysłowe wykupione dla zakładów przemysłowych według kategorii (1932 — 1938) 96
,, 4. Świadectwa przemysłowe na 1935 r. wykupione dla zakładów
przemysłowych według gałęzi przemysłu w miastach i na wsi . . 97
,, 5. Świadectwa przemysłowe wykupione dla zakładów handlowych
(bez zajęć przemysłowych) według kategorii (1932 — 1938) 98
,, 6. Świadectwa przemysłowe na 1938 r. wykupione dla zakładów
handlowych według branż 99
,, 7. Świadectwa przemysłowe na 1938 r. wykupione dla zakładów
handlowych według branż i formy prawnej 101
,, 8. Świadectwa przemysłowe na 1938 r. wykupione dla zakładów
handlowych według branż i wyznania właścicieli 103
,, 9. Rzemiosło
A. Karty rzemieślnicze według rodzajów rzemiosła w 1937 r. 106
B. Niektóre rzemiosła według województw 106
„ 10. Upadłości ogłoszone (1925 — 1932, 1935—1938) 107
„ II. Upadłości w niektórych krajach (1925-1932, 1935-1938) 107
B. Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Str. Ttbl. 12. Krajowe spółki akcyjne i udział w nich kapitałów zagranicznych
(1935—1937) 103
13. Ruch krajowych spółek akcyjnych (1928—1933, 1935—1938) . 108
14. Bilanse krajowych spółek akcyjnych (1928 — 1937)
A. Stan czynny .109
B. Stan bierny .110
,, 15. Zyski 1 straty krajowych spółek akcyjnych (1928—1937) Iii
16. Podział czystego zysku krajowych spółek akcyjnych (1931—1937) 112 ,, 17. Bilanse zagranicznych spółek akcyjnych działających w Polsce (1928—1937)
A. Stan czynny .||3
B. Stan bierny ||3
18. Emisje kapitałów akcyjnych w niektórych krajach (1928,
1930-1938) ||4
,, 19. Krajowe spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością i udział
w nich kapitałów zagranicznych w 1936 r .IM
C. Spółdzielczość
20. Spółdzielnie związkowe (1928—1938) 115
21. Członkowie spółdzielni związkowych (1928—1937) . 116
22. Działalność gospodarcza, bilanse i rachunki strat i zysków spółdzielni związkowych (1928, 1932. 1936 I 1937) 117
23. Bilanse i rachunki strat i zysków spółdzielni związkowych według typów spółdzielni w 1937 r 118
,, 24. Centrale gospodarcze spółdzielni związkowych w 1937 r. 119
25. Spółdzielnie niezwiązkowe w 1937 r 120
26. Spółdzielnie spożywców w niektórych krajach w 1936 r. . . . 121
27. Członkowie spółdzielni według części świata około 1930 r. . . 121
D. Kartele
28. Stan I ruch krajowych 1 międzynarodowych karteli w Polsce . 122 „ 29. Zakres działalności krajowych i międzynarodowych karteli
w Polsce w 1938 r 122
Dział VIII. Górnictwo i przemysł
Tabl. I. Rozmieszczenie przemysłu na podstawie liczby zatrudnionych
robotników w zakładach I-VII kategorii w 1937 r .123
,, 2. Silniki zainstalowane w zakładach przemysłu przetwórczego
I—VII kategorii w 1936 r 124
,, 3. Moc silników zainstalowanych w przemyśle i w elektrowniach
w niektórych krajach (1906, 1926 i 1930) I2S
,, 4. Zużycie paliwa i prądu elektrycznego na produkcję w zakładach
przemysłu przetwórczego I—VII kategorii w 1936 r .125
,, 5. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz rud żelaza w niektórych krajach 125
. ,, 6. Zasoby sił wodnych 126
,, 7. Zakłady wodne w 1938 r 126
„ 8. Zasoby sił wodnych w niektórych krajach (1926 i 1935) . . . 126
9. Elektrownie i produkcja energii elektrycznej
A. Polska. Poszczególne lata (1925, 1928, 1929, 1932, 1934-1938) . |27
B. Województwa. Rok 1938 |27
Tabl. 10. Produkcja energii elektrycznej w niektórych krajach (1928, 1932,
1936 I 1937) 128
II. Produkcja górnicza I hutnicza (1913, 1923, 1926, 1928, 1929,
1932. 1934. 1936 — 1938) J28
,, 12. Produkcja przetworów naftowych I gazoliny (1928, 1929,
1932-1938) 129
,, 13. Zatrudnienie I wypłaty w zakładach I—VII kategorii niektórych
rodzajów przemysłu przetwórczego (1935—1937) 130
,, 14. Zakłady przemysłu przetwórczego I—VII kategorii według liczby robotników w 1935 r 134
,, 15. Zatrudnienie, wypłaty i obrót w zakładach przemysłu przetwórczego I—Vłł kategorii w 1937 r 134
,, 16. Produkcja ważnieiszych artykułów przemysłowych w zakładach
przemysłu przetwórczego I—VII kategorii 139
17. Przemiał zboża w młynach I-VII kategorii (1929-1937) 143
,, 18. Produkcja cukru
A. Polska. Poszczególne lata (kampanie) (1913/14. 1920/21, 1924/25, 1927/28, 1930/31. 1933/34, 1936/37-1938/39) . . 143
B. Województwa. Kampania 1938/39 .143
,, 19. Produkcja spirytusu
A. Polska. Poszczególne lata (kampanie) (1909/10, 1924/25, 1927/28. 1930/31, 1933/34, 1934/35-1937/38) .144
B. Województwa. Kampania 1937/38 144
20. Produkcja zapałek (1924—1938) 144
,, 21. Produkcja cygar, papierosów i tytoniu (1925, 1926, 1927/28,
1930/31, 1933/34, 1936/37—1938/39) 145
,, 22. Wrzeciona I krosna zainstalowane w przędzalniach i tkalniach
I-VII kategorii (1929, 1932—1937) 145
,, 23. Wrzeciona w przemyśle bawełnianym w niektórych krajach
(1913, 1928, 1936 I 1937) 146
,, 24. Wskaźniki produkcji przemysłowej, w niektórych krajach
(1926-1938) 146
,, 25. Produkcja światowa ważniejszych artykułów górniczych, hutniczych 1 przemysłowych (1913. 1928. 1932-1937) 147
,, 26. Produkcja ważniejszych artykułów górniczych, hutniczych I przemysłowych w niektórych krajach (1913, 1928. 1936 i 1937) . . 148
,, 27. Statki handlowe nowozbudowane w niektórych krajach (1928,
1930-1938) 153
,, 28. Nowe narzędzia miernicze zgłoszone do legalizacji (1924—1938) . 153
,, 29. Patenty na wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe według
krajów zgłaszających w Potsce (1924—1938) 154
,, 30. Patenty na wynalazki udzielone w Polsce (1924 — 1938) 154
,, 31. Patenty na wynalazki i wzory użytkowe w niektórych krajach
w 1937 r 154
Dział IX. Handel wewnętrzny, spożycie
Tabl. I. Rozmieszczenie handlu 155
2. Domy składowe (1936-1938)
A. Obroty towarowe 155
B. Obroty warrantowe 156
3. Targi małe 1 wielkie w 1937 r .156
,, 4. Wystawcy na międzynarodowych targach w - Polsce (1928,
1936-1938) 156
5. Wystawy i targi gospodarcze (1931—1938) 157
,, 6. Obroty giełdowe płodami rolnymi oraz ich przetworami (1933/34,
1935/36-1937/38) 157
,, 7. Obrót zwierzętami rzeźnymi na targowiskach i w rzeźniach
32 miast (1932—1938) 157
Tabl. 8. Ubój zwierząt gospodarskich (1929—1938) 158
„ 9. Sprzedaż niektórych artykułów wewnątrz kraju (1929—1938) 158 ,, 10. Zbyt węgla kamiennego i ielaza walcowanego wewnątrz kraju
(1927—1929, 1932, 1934-1938) 158
,, II. Produkcja, przywóz, wywóz i spożycie niektórych artykułów
(1933-1937) 159
12. Spożycie niektórych artykułów (1929—1938) 159
,, 13. Spożycie mięsa w większych miastach (1931—1937) 160
,, 14. Spożycie wody, gazu i elektryczności w większych miastach
(1913, 1928, 1933, 1936 i 1937) 160
,, 15. Przeciętne roczne spożycie artykułów żywnościowych w budżetach rodzin robotniczych w niektórych krajach 161
Dział X. Handel zagraniczny
Tabl. I. Bilans handlowy Polski (1922—1938) 162
,, 2. Wskaźniki wartości, ilości oraz cen artykułów światowego
obrotu handlu zagranicznego (1931—1938) 162
,, 3. Obroty handlu zagranicznego niektórych krajów (1928,
1936—1938) 162
„ 4. Handel światowy (1929—1938) 163
,, 5. Udział części świata i ważniejszych krajów w obrotach handlu
światowego (1929, 1932, 1937 i 1938) 164
,, 6. Handel Polski z wyodrębnieniem obrotów drogą lądową I drogą
morską (1930—1932, 1935-1938) 165
„ 7. Handel Polski z poszczególnymi krajami (1928—1930, 1932—1938) 166
,, 8. Udział Polski w handlu zagranicznym niektórych krajów (1928,
1934—1938) 168
,, 9. Przywóz i wywóz niektórych krajów według najważniejszych
krajów pochodzenia i przeznaczenia w 1938 r 168
,, 10. Przywóz do Polski według ważniejszych grup towarów z wyodrębnieniem handlu przez porty Gdynię i Gdańsk (I93S-I938) 170
,, II. Wywóz z Polski według ważniejszych grup towarów z wyodrębnieniem handlu przez porty Gdynię i Gdańsk (1935—1938) . . 171
,, 12. Handel Polski według stopnia obrobienia towarów (1935—1938) 172
,, 13. Handel Polski według stopnia obrobienia i przeznaczenia użytkowego towarów .(1936 — 1938) 173
,, 14. Handel zagraniczny niektórych krajów według stopnia obrobienia
i przeznaczenia użytkowego towarów (1936 i 1937) 174
„ 15. Przywóz do Polski ważniejszych towarów (1928, 1929, 1932,
1934—1938) 175
16. Wywóz z Polski ważniejszych towarów (1928, 1929, 1932,
1934 — 1938) 476
,, 17. Przywóz do Polski niektórych towarów według ważniejszych
krajów pochodzenia (1935—1938) 177
,, 18. Wywóz z Polski niektórych towarów według ważniejszych krajów przeznaczenia (1935—1938) 178
„ 19. Handel Polski z niektórymi krajami według ważniejszych towarów (1936-1938) .179
,, 20. Handel Polski wytworami rolniczymi i wyrobami przemysłu rolnego strefy umiarkowanej (1928, 1932, 1936 — 1938) 183
„ 21. Wywóz drewna z Polski (1935—1938) 183
,, 22. Wywóz światowy ważniejszych towarów (1929, 1933 i 1936) . 184
,, 23. Przywóz niektórych surowców do ważniejszych krajów importujących (1927—1937) 185
,, 24. Wywóz niektórych surowców z ważniejszych krajów eksportujących (1927-1937) 186
Dział XI. Komunikacja
Tabl. I. Sieć komunikacyjna .188
,, 2. Nowozbudowane linie kolejowe
A. Według roku otwarcia ruchu (1920 — 1938) 188
B. Według ważniejszych odcinków (linie normalnotorowe) . 188 i, 3. Stan i praca kolei
A. Zestawienie ogólne (1919—1938) 189
B. Zestawienie szczegółowe. Rok 1938 190
,, 4. Motoryzacja i elektryfikacja kolei (1930 — 1938) 190
„ 5. Przewozy pasażerów na kolejach (1936 — 1938) 191
6. Przewozy turystów na P. K. P. (1935—1938) 191
,, 7. Przewozy towarów na kolejach normalnotorowych (1928, 1933,
1935, 1937 I 1938) 192
,, 8. Przewozy towarów na kolejach normalnotorowych w 1938 r. 193 ,, 9. Tranzyt kolejowy przez obszar Polski łącznie z W. M. Gdańskiem
A. Przesyłki handlowe zwyczajne i pośpieszne według rodza-dzajów tranzytu (1927—1938) 193
B. Przesyłki handlowe zwyczajne według kierunków tranzytu (1937 1 1938) .194
C. Przesyłki handlowe zwyczajne i pośpieszne według naj-ważniejszych dróg i towarów (1932, 1935—1937) . 194
,, 10. Opłaty przewozowe wewnętrzne na kolejach normalnotorowych
(1929, 1932 i 1939) 195
II. Wypadki na kolejach normalnotorowych (1928, 1931—1938) . 195 ,, 12. Koleje w niektórych krajach
A. Długość eksploatacyjna linii i tabor kolejowy w 1937 r. 196
B. Przewozy pasażerów I towarów (1928, 1932, 1935—1937) 196 ,, 13. Rozwój światowej sieci kolejowej (1850, 1860, 1870, 1880, 1890,
1900, 1910, 1920, 1930 I 1936) 197
14. Drogi o twardej nawierzchni (1924—1938) 197
,, 15. Wydatki na budowę, przebudowę i utrzymanie dróg
(1927/28-1937/38) 198
16. Tramwaje (1928, 1929, 1932, 1936-1938) 198
,, 17. Zarejestrowane samochody, motocykle i rowery (1926—1939) 199
18. Autobusy międzymiastowe (1928, 1932, 1934 — 1938) 199 ,, 19. Samochody i motocykle w niektórych krajach (1928, 1929,
1936 — 1938) 200
20. Rzeczna flota handlowa Polski i W. M. Gdańska (1928, 1931,
1935—1938) 200
,, 21. Morska flota handlowa Polski i W. M. Gdańska
A. Liczba i pojemność statków (1930 — 1939) 201
B. Liczba statków według pojemności w 1939 r 201
22. Światowa flota handlowa morska (1914, 1928 I 1938) 201
,, 23. Drogi wodne śródlądowe
A. Długość dróg ." 202
B. Przewozy pasażerów i towarów (1931—1938) .202
,, 24. Drogi wodne śródlądowe w niektórych krajach
A. Długość dróg 202
B. Przewozy towarów (1928, 1932, 1934 — 1936) 202
,, 25. Przewozy pasażerów i towarów na statkach polskich przedsiębiorstw żeglugowych morskich (1932, 1935 — 1938) . 203
,, 26. Ruch statków handlowych w niektórych portach (1913,
1928—1938) 203
„ 27. Porty Gdynia i Gdańsk (1928, 1937 i 1938) 204
„ 28. Wskaźniki frachtów morskich (1913, 1927, 1928, 1930 — 1938) 205 ,, 29. Polskie linie lotnicze
A. Zestawienie ogólne (1922 — 1938) 205
B. Zestawienie szczegółowe. Rok 1938 205
„ 30. Tpwarzystwo Air-France (1934-1938) , ,, 206.
Tabl. 31. Lotnictwo na liniach pasażerskich niektórych krajów (1929, 1934,
1936—1938) 206
,, 32. Poczta, telefon, telegraf 206
A. Zestawienie ogólne (1923—1938) 206
B. Zestawienie szczegółowe. Rok 1938 . .- 207
33. Przesyłki listowe w niektórych krajach (1928, 1932, 1936 i 1937) 207
34. Telefony w niektórych krajach (1928, 1932, 1936 I 1937) 208
35. Telegramy w niektórych krajach (1928, 1932, 1936 I 1937) . . 208
Dział XII. Pieniądz i kredyt
Tabl. I. Sieć Instytucji kredytowych
A. Zestawienie ogólne (1927—1938) 209
B. Sieć niektórych instytucji kredytowych według województw
w 1938 r 210
A. Obieg pieniężny, banki biletowe, stopa procentowa
2. Obieg pieniężny (1927—1938) .210
,, 3. Obroty I stan rachunków żyrowych Banku Polskiego
(1927-1932, 1935-1938) 211
„ 4. Obroty izb rozrachunkowych (1927—1938) 211
,, 5. Obroty i stan rachunków czekowych Pocztowe] Kasy Oszczędności (1927 -1932, 1935-1938) 211
,, 6. Obroty izb rozrachunkowych w niektórych krajach (1927—1932,
1935-1938) 212
., 7. Szacunek zapasów złota monetarnego w niektórych krajach
(1927-1932, 1935-1938) - 212
,, 8. Bilanse i rachunki strat I zysków Banku Polskiego (1927—1932,
1935-1938) 213
9. Bilanse banków biletowych niektórych krajów (1928, 1932, 1937 i 1938) 214
,, 10. Stopa procentowa od dyskonta i od wkładów (1927—1932,
1935—1938) 215
,, 11. Stopy dyskontowe banków biletowych w niektórych krajach
(1927—1932, 1935—1938) 215
,, 12. Oprocentowanie rzeczywiste obligacji państwowych w niektórych krajach według kursów na giełdach wewnętrznych (1927-1932, 1937 I 1938) 215
B. Bilanse instytucji kredytowych i oszczędnościowych
,, 13. Bilanse i rachunki strat i zysków Banku Gospodarstwa Krajowego
(1927-1932, 1935-1938) rt 216
,, 14. Bilanse i rachunki strat 1 zysków Państwowego Banku Rolnego
(1927—1932, 1935-1938) 217
,, 15. Bilanse i rachunki strat i zysków banków komunalnych
(1927—1932, 1935—1938) 218
,, 16. Bilanse i rachunki strat i zysków banków prywatnych
A. Zestawienie bilansów i rachunków strat I zysków (1927-1936) 219
B. Zestawienie bilansów (1937 I 1938) 220
,, 17. Bilanse I rachunki strat i zysków Pocztowej Kasy Oszczędności
(1927-1932, 1935-1938) 221
18. Bilame Banku Polska Kasa Opieki (1931—1938) 221
,, 19. Bilanse i rachunki strat i zysków komunalnych kas oszczędności
(K934-I938) 222
Tabl. 20. Bilanse t rachunki strat I zysków kredytowych spółdzielni związkowych (1927—1932, 1935—1937) 223
„ 21. Centrale kredytowe spółdzielni związkowych
A. Główne pozycje bilansów central kredytowych spółdzielni związkowych (1934-1938) 223
B. Bilanse Centralnej Kasy Spółek Rolniczych (1927—1932. 1935-1938) .224
C. Niektóre pozycje bilansów Banku Związku Spółek Zarobkowych (1927-1932. 1935-1938) 224
„ 22. Bilanse gminnych kas pożyczko wo-oszczędnośdowych (1929- 1932.
1935-1937) . 225
„ 23. Bilanse kantorów wymiany (1928 — 1932, 1936—1938) . . 225
„ 24. Zakłady zastawnicze (lombardy) (1927 — 1932, 1935 I 1936) . . 225
C. Kredyty
,, 25. Kredyty krótkoterminowe Instytucji kredytowych I oszczędnościowych (1927 — 1932, 1935 — 1938) . . . 226
26. Kredyty zbożowe (1934/35, 1938/39) 227
,, 27. Kredyty I dotacje dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęskami
żywiołowymi (1933—1938) 227
28. Kredyty na spłaty rodzinne (1936-1938) 227
29. Rozdział kredytów B. G. K. I P. B. R. (1927-1932, 1935-1938) 228
30. Rozdział kredytów P. B. R. według województw w 1938 r. . 228
31. Kredyty budowlane B.G.K. (1924-1938) 229
,, 32. Kredyty budowlane wiejskie z Państwowego Funduszu Budowla-
nego (1936-1938) 229
., 33. Kredyty budowlane Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (1925-1937) 229
., 34. Kredyty budowlane Towarzystwa Osiedli Robotniczych
(1934-1938) . 229
,, 35. Akcja oddłużeniowa w rolnictwie
A. Konwersja krótkoterminowych długów rolniczych w instytucjach kredytowych za pośrednictwem Banku Akceptacyj-nego (1934 — 1938) 230
B. Uporządkowanie długów rolniczych. Sprawy załatwione przez Urzędy Rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wielkich (1934—1938) . .230
C. Postępowanie układowe dla większej własności rolnej i spółdzielni rolniczo-handlowych (1937 i 1938) 230
,, 36. Emisje listów zastawnych i obligacji instytucji kredytowych
(1927-1932, 1935-1938) 231
,, 37. Lokaty długoterminowe zakładów ubezpieczeń (1927—1932,
1936 i 1937) . . . 231
38. Zobowiązania i należności zagraniczne polskich instytucji kredytu
krótkoterminowego- 927-1932, 1936 — 1938) . . . .232
39. Wskaźnik obiegu wekslowego i protesty weksli (1929. 1930,
4932-1938) .232
D. Wkłady
,, 40. Wkłady w instytucjach kredytowych i oszczędnościowych
(1927-1932. 1935-1938) . 233
., 41. Wkłady i obroty na książeczkach oszczędnościowych w P. K O
I k. k. o. (1927-1932, 1935-1938) . 234
., 42. Wkłady na książeczkach oszczędnościowych w k k. o
A. Według województw (1937 i 1938) 234
9, Według wysokości wkładów w 1938 r 234.
Tabl. 43. Wkłady oszczędnościowe w kasach oszczędności w niektórych
krajach (1927—1932, 1936—1938) 235
E. Giełdy! kuny
44. Obroty na giełdach pieniężnych (1927—1932, 1934—1938) 235 ,, 45. Parytety i kursy walut oraz ważniejsze daty dotyczące walut niektórych krajów (1928 — 1939) 236
46. Kursy walut na giełdzie w Warszawie (1927—1932, 1935—1938) .237
47. Kursy papierów procentowych (1927—1932. 1937 i 1938) 237 ,, 48 Kursy polskich pożyczek na giełdach zagranicznych (1927—1932,
1937 i 1938) 238
., 49. Kursy pożyczek niektórych krajów na giełdzie w Nowym Jorku
(1927—1932, 1937 i 1938) 238
,, 50. Wskaźniki kursów akcji przemysłowych w niektórych krajach
według kursów na giełdach wewnętrznych (1927—1938) . . . 238
F. Bilanse płatnicze
., 51. Bilans płatniczy (1936 I 1937) 239
52. Obroty bezgotówkowe (clearing) (1936 i 1937) 240
,, 53. Bilans wymiany towarów i usług (brutto) (1936 i 1937) 241
., 54. Należności i zobowiązania zagraniczne (1935—1937) 242
,, 55. Bilanse płatnicze niektórych krajów
A. Obroty płatnicze niektórych krajów w 1937 r. 243
B. Salda niektórych pozycji bilansów płatniczych (1927 — 1932, 1935-1937) . . 244
Dział XIII. Ceny
Tabl. I. Rozwój cen (1924—1938) 245
2. Wskaźniki cen (1929. 1933—1938 i marzec 1939) .245
3. Wskaźniki cen hurtowych w niektórych kraiach (1924. 1928. 1932—1938 i marzec 1939) 247
,, 4. Wskaźniki cen hurtowych na rynkach światowych na podstawie
cpn w złocie (1929—1938 i marzec 1939) 248
,, 5. Wskaźniki kosztów utrzymania i kosztów żywności w niektó-
rych krajach ( 1924. 1928, 1932 — 1938 i marzec 1939) . . 248 6. Ceny hurtowe żywności (1924 — 1938 i marzec 1939) 249
,, 7. Ceny miejscowe, płacone producentom (1924—1938 i marzec
1939) 249
,, 8. Ceny hurtowe artykułów przemysłowych (1928, 1932. 1937, 1938
t marzec 1939) .250
9. Ceny giełdowe zbóż w niektórych kraiach (1913. 1928 — 1938 I marzec 1939) 252
,, 10. Ceny hurtowe niektórych artykułów na rynkach światowych
(1913. 1928, 1932, 1934, 1937, 1938 i marzec 1939) 253
,, II. Rozwój cen detalicznych w Warszawie (1924—1938 i marzec
1939) .254
,, 12. Ceny detaliczne artykułów pierwszej potrzeby w największych
miastach (1928, 1937. 1938 i marzec 1939) 254
13. Porównanie kosztów żywności w miastach (1914, 1928, 1932, 1937 i 1938) 255
14. Rozwój cen wyrażonych w złocie (styczeń 1914, 1921 -1928). 256 ., 15. Ceny detaliczne niektórych artykułów przemysłowych wyrażone
w kilogramach żyta, w kilogramach wieprza i w litrach mleka (1913 lub 1914. 1927/28. 1929/30. 1931/32, 1934/35 — 1937/38, ma-
Dzial XIV. Praca
Str. Tabl. I. Pracownicy najemni (1931) 258
,, 2. Pracownicy najemni w rolnictwie zamieszkali na wsi (1931) . . 259
,, 3. Bezrobotni poza rolnictwem (1931) 259
,, 4. Pracownicy najemni według płci i wieku (1931) 260
,, 5. Kobiety czynne zawodowo poza rolnictwem (1931) 260
,, 6. Pracownicy najemni zatrudnieni poza rolnictwem objęci różnymi
badaniami statystycznymi (1931 i 1937) .261
,, 7. Robotnicy zatrudnieni w wielkim i średnim przemyśle
(1928—1938) 261
,, 8. Robotnicy zatrudnieni w poszczególnych gałęziach wielkiego
i średniego przemysłu przetwórczego (1928—1938) .262
9. Wskaźniki stanu zatrudnienia w niektórych krajach (1929—1938) 262
,, 10. Udział mężczyzn, kobiet i młodocianych wśród robotników
w wielkim i średnim przemyśle (1931, 1937 i 1938) 263
,, II. Robotnicy zatrudnieni w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym według wieku w styczniu 1934 r 263
., 12. Przeciętna liczba dniówek odrobionych I opuszczonych w ciągu roku na jednego robotnika w kopalniach węgla i hutach żelaza (1928—1938) 264
,, 13. Robotnicy w wielkim I średnim przemyśle przetwórczym według dni pracy w tygodniu (1928—1938) 264
,, 14. Przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu przypadająca na Jednego robotnika zatrudnionego w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym (1928—1938) .265
,, 15. Przepracowane robotniko-godziny w wielkim i średnim przemyśle (1928-1930, 1932—1938) 265
,, 16. Robotnicy przyjęci i zwolnieni w hutnictwie oraz w wielkim
i średnim przemyśle przetwórczym (1937 i 1938) .265
,, 17. Urlopy robotników zatrudnionych w wielkim i średnim przemyśle (1933, 1934, 1936—1938) 266
,, 18. Koszty urlopów robotników zatrudnionych w wielkim i średnim
przemyśle (1930. 1934—1936) 266
,, 19. Wskaźniki wydajności pracy w wielkim i średnim przemyśle
(1929 — 1937) 266
,, 20. Wydajność pracy w kopalniach węgla kamiennego (1913. 1924,
1925. 1928, 1931—1938) 267
,, 21. Wydajność pracy w kopalniach węgla kamiennego w niektórych
krajach w 1937 r .267
22. Działalność publicznych biur pośrednictwa pracy (1928 — 1938) . 267
,. 23. Zapośredniczem przez publiczne biura pośrednictwa pracy według
charakteru zatrudnienia (1937 i 1938) .268
., 24. Działalność społecznych biur pośrednictwa pracy w 1937 r. . 268 25. Bezrobocie w niektórych krajach (1929, 1931—1938) 268
,, 26. Płace umowne stałych robotników rolnych (ordynariuszów)
(1927/28-1933/34 i 1937/38) .269
27. Płace dniówkowych robotników rolnych (1928 i 1933) 269
28. Przeciętne zarobki tygodniowe robotników objętych ubezpieczeniem emerytalnym w Z. U. S. według gałęzi pracy i grup wieku w 1935 r .270
., 29. Robotnicy objęci ubezpieczeniem emerytalnym w Z. U.S. według wysokości zarobku tygodniowego w 1935 r 271
,, 30. Zasięg umów zbiorowych w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym (1933 i 1936) .272
,, 31. Zarobki tygodniowe i godzinne robotników w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym (1932—1938) 272
,, 32. Robotnicy w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym według
wysokości zarobku tygodniowego (1932 — 1938) 273
Tabl. 33. Wskaźniki płac robotników w przemyśle (1921—1938) 274
., 34. Zarobki godzinne robotników w wielkim i średnim przemyśle
(1928—1938) 274
,, 35. Zmiany stawek płac w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym (1937 i 1938) 274
,, 36. Wskaźniki sum wypłaconych robotnikom w wielkim i średnim
przemyśle (1929—1938) 275
,, 37. Robotnicy zatrudnieni na robotach publicznych finansowanych przez
Fundusz Pracy według wysokości płacy dzienne] w sierpniu 1937 r. 276
,, 38. Wskaźniki nominalnych płac robotniczych w niektórych krajach
(1929—1938) 276
,, 39. Przeciętne zarobki miesięczne pracowników umysłowych objętych
ubezpieczeniem emerytalnym w Z. U.S. w 1935 r .276
,, 40. Pracownicy umysłowi objęci ubezpieczeniem emerytalnym w Z. U. S. według wysokości zarobku miesięcznego (1928, 1930, 1933—1935) 277
., 41. Uposażenie miesięczne funkcjonariuszów państwowych, wojskowych zawodowych oraz pracowników przedsiębiorstw państwowych 278
„ 42. Przychody (środki do łyda) rodzin robotniczych w Warszawie
w 1935 r 280
,, 43. Budłety domowe rodzin robotniczych w Warszawie 281
,, 44. Budłety domowe rodzin pracowników umysłowych w Warszawie w 1932 r 282
„ 45. Wartość odżywcza i cieplna dziennych norm spożycia na jednostkę konsumcyjną 283
,, 46. Struktura budżetów rodzin robotniczych i pracowników umysłowych w niektórych krajach .283
47. Strajki (1923—1938) 284
,. 48. Strajki i lokauty według gałęzi pracy oraz według żądań i wyników (1928, 1932 i 1938) 284
49. Okupacje zakładów przy zatargach pracy (1933—1938) 284
,, 50. Rozmiary i trwanie strajków i okupacji (1932—1938) 285
51. Strajki i lokauty w niektórych krajach (1928, 1932. 1937 i 1938) 285
52. Związki zawodowe (1926, 1930 i 1935) 285
53. Inspekcja Pracy (1928, 1932 i 1937) .286
,, 54. Działalność Funduszu Pracy w zakresie robót publicznych
(1934/35-el937/38) 286
Dział XV. Opieka społeczna
Tabl. I. Wydatki z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej na opiekę
społeczną (1927/28-1939/40) 287
,, 2. Wydatki związków samorządu terytorialnego i Skarbu Śląskiego
na opiekę społeczną (1927/28 — 1938/39) .287
,, 3. Stowarzyszenia opiekuńcze w 1936/37 r. . . . . . . 283
4. Fundacje opiekuńcze i lecznicze (1936 — 1939) 288
5. Komisje opieki społecznej i opiekunowie społeczni (1932 i 1938) 2B8 - „ 6. Zakłady opieki całkowitej (zamkniętej) dla dzieci i młodzieży
(1935 i 1937) . 289
7. Zakłady opieki całkowitej (zamkniętej) dla dorosłych (1935 i 1937) 290 ,, 8. Opieka całkowita (zlecona) w rodzinach zastępczych dla dzieci
i młodzieży (1936 i 1938) .290
,, 9. Niektóre formy opieki częściowej nad matką i dzieckiem na wti
(1935—1938) . .290
10. Dożywianie dzieci I młodzieży (1935/16—1937/38) . 291
„ II. Letnie kolonie i półkolonie dziecięce (1924, 1925, 1932. (935
I 1937) 1 1
Tabl. 12. Przyfabryczna Instytucje ochrony macierzyństwa (1931, 1932,
1936—1939) 292
,, 13. Pomoc dla bezrobotnych
A. Akcja pomocy doraźnej Funduszu Pracy i Pomocy Zimowej (1934/35-1937/38) 292
B. Źródła dochodów Pomocy Zimowej (1936/37 i 1937/38) 292 ,, 14. Zarejestrowani inwalidzi wojenni w 1937 r.
A. Według narodowości 293
B. Według stopnia utraty zdolności do pracy .293
,, 15. Zarejestrowani inwalidzi wojskowi według stopnia utraty zdolności zarobkowej w 1937 r. . . .- .293
,, 16. Zaopatrzenia weteranów powstań narodowych i byłych skazańców politycznych
A. Osoby pobierające zaopatrzenia (1931—1938) 294
B. Wydatki z budżetu Skarbu Państwa (1931/32—1939/40) 294 ,i 17. Zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych
A. Osoby pobierające renty inwalidzkie (1931—1938) . . 294
B. Wydatki z budżetu Skarbu Państwa (1931/32—1939/40) . 294
Dział XVI. Zdrowotność publiczna. Sport
A. Zdrowotność publiczna
Tabl. I. Personel lekarski (1923 I 1938) 295
,, 2. Lekarze w 1938 r 295
„ 3. Lekarze w niektórych krajach 295
4. Apteki i personel apteczny (1923, 1930. 1937 I 1938) . 296
5. Szpitale i łóżka w szpitalach (1923, 1924, 1928—1938) 296
,, 6. Łóżka w szpitalach w niektórych krajach 296
,, 7. Łóżka w szpitalach według rodzaju chorób (1937 I 1938) . . 297 ,, 8. Łóżka dla chorych na gruźlicę w szpitalach ogólnych, sanatoriach i prewentoriach (1928, 1931 i 1938) 297
,, 9. Zakłady dla umysłowo chorych (1923. 1925, 1930, 1937 I 1938) 297 ,, 10. Kuracjusze w uzdrowiskach oraz wydane kąpiele i zabiegi (1920,
1925, 1928, 1929, 1931, 1935—1937) .297
,, II. Przychodnie dla walki z chorobami społecznymi (1925, 1926,
1928.1929, 1931. 1932, 1934 — 1937) 298
12. Ośrodki zdrowia (1931. 1935—1937) 298
13. Wydatki na ośrodki zdrowia (1931/32, 1935/36 ~l 937/38) 298
14. Przychodnie dla matki i dziecka (stacje opieki nad matką i dzieckiem) (1935-1937) 299
M 15. Pomoc lekarska dla funkcjonariuszów państwowych I ich rodzin
(1925/26, 1935/36-1937/38) 299
,, 16. Lecznictwo w ubezpieczalniach społecznych (1937 i 1938) . . 300
,, 17. Szczepienia ochronne (1925, 1930—1938) 301
18. Ważniejsze choroby zakaźne zarejestrowane (1921—1938) . . 301
,, 19. Zgony według przyczyn w miastach liczących 100 000 I więcej
mieszkańców (|925, 1930, 1937 i 1938) 302
,, 20. Zgony według przyczyn w niektórych krajach w 1936 r. . . 302
,, 21. Samobójstwa
A. Zamachy i zgony według płci w 1938 r 303
B. Zamachy według płci i wieku w 1938 r 303
C. Zamachy według płci I wyznania w 1938 r .303
D. Zamachy według sposobu w 1937 r . . . . 303
B. Sport, wychowanie fizyczne
„ 22. Urządzenia sportowe (1933—1939) 304
„. 23. Frekwencja w szkolnych schroniskach wycieczkowych (1931, 1932,
1934—1938) , 304
Tabl. 24. Frekwencja turystów w niektórych schroniskach górskich J nizinnych w 1935 r .304
„ 25. Stowarzyszenia sportowe (1932—1938) .305
,, 26. Związki sportowe (1934 i 1938) 305
., 27. Osoby, które zdobyły państwową odznakę aportową (1932,
1934-1938) 305
„ 28. Sport szybowcowy (1928-1938) 305
Dział XVII. Ubezpieczenia. Pożary
A. Ubezpieczenia społeczna
Tabt. f. Rozwój ubezpieczeń społecznych (1925—1938) 306
„ 2. Ubezpieczeni według województw w kwietniu 1938 r. 307 „ 3. Osoby, pobierające renty lub zasiłki z zakładów ubezpieczeń społecznych (1925—1938) . . . ." 307
„ 4. Bilanse zakładów ubezpieczeń społecznych (1925—1937) 308 „ 5. Dochody i wydatki zakładów ubezpieczeń społecznych
A. Wszystkie rodzaie ubezpieczeń społecznych (1925—1937) 309
B. Poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych (1925—1937) 309 ,, ś. Dochody ze składek i świadczenia zakładów ubezpieczeń społecznych na jednego ubezpieczonego (1925,1927 - 1929, 1933—1937) 311
,, 7. Podział świadczeń ubezpieczenia na wypadek choroby (1925,
1927-1929, 1933, 1935-1938) 311
,, 8. Wypadki w zatrudnieniu, odszkodowane przez zakłady ubezpieczeń od wypadków 312
A. Wypadki według przyczyn i następstw (1928—1930, 1932, 1933 i 1935) 312
B. Wypadki według następstw w poszczególnych działach pracy w 1935 r 312
B. Inne ubezpieczenia „ 9. Liczba zakładów ubezpieczeń działających w Polsce (1929, 1932,
1936 i 1937) 312
„ 10. Działalność zakładów ubezpieczeń (1929, 1932, 1936 i 1937) . 313 ,, II. Bilanse i rachunki strat i zysków zakładów ubezpieczeń (1929,
1932, 1936 i 1937) .314
C. Pożary. Straże pożarne
„ 12. Pożary budynków (1932, 1934, 1936 i 1937) 315
„ 13. Straże pożarne (1937 i 1938) , 315
Dział XVII!. Szkolnictwo. Oświata pozaszkolna
A. Szkolnictwo
Tabi. 1. Wydatki na oświatę z budżetu Skarbu Państwa, Skarbu Śląskiego I związków samorządu terytorialnego (1928/29—1930/31, 1932/33, 1934/35-1939/40) 316
2. Liczba etatów nauczydełsklch (1924/25. 1928/29 I 1939/40) . . 316
3. Nauczyciele i personel pomocniczy w roku szkolnym 1935/36 . 317 ., 4. Szkoły i uczniowie (1922/23, 1926/27, 1928/29, 1930/31, 1932/33,
1934/35, 1936/37 i 1938/39) . 317
,, 5. Rozmieszczenie szkół w roku szkolnym 1937/38 318
„ 6. Język nauczania w szkołach w roku szkolnym 1937/38 319
„ 7. Uczniowie niektórych typów szkół według wyznania w roku
szkolnym 1936/37 .319
Tabl. 8. Świadectwa ukończenia szkół (1922/23, 1926/27, 1928/29, 1930/31,
1932/33, 1934/35-1936/37) 320
,, 9. Absolwenci niektórych typów szkół według wyznania w roku
szkolnym 1936/37 .320
„ 10. Przedszkola (1926/27, 1928/29 i 1937/38) . r 320
,, II. Dzieci i uczniowie w" wieku 7—13 lat
A. Polska. Poszczególne lata szkolne (1932/33-1938/39) 321
B. Województwa. Rok szkolny 1937/38 321
,, 12. Szkoły początkowe publiczne i prywatne (1922/23, 1928/29,
1932/33 i 1938/39) 322
13. Koedukacja w szkołach początkowych (1922/23 i 1936/37) . . 322
,, 14. Publiczne szkoły powszechne według stopnia w roku szkolnym
1937/38 ., 323
,, 15. Język nauczania w szkołach powszechnych w roku szkolnym 1937/38 324
,, 16. Szkoły powszechne z polskim językiem nauczania i innym językiem jako przedmiotem w roku szkolnym 1937/38 .325
„ 17. Izby lekcyjne publicznych szkół powszechnych (1925/26, 1936/37
i 1937/38) " 325
,, 18. Uczniowie publicznych szkół powszechnych według klas w roku
szkolnym 1937/38 .326
„ 19. Absolwenci szkół powszechnych (1922/23, 1924/25, 1926/27,
1927/28, 1932/33-1936/37) 326
„ 20. Szkoły średnie ogólnokształcące według praw (1935/36—1938/39) 326
„ 21. Koedukacja w szkołach średnich ogólnokształcących w roku
szkolnym 1937/38 .327
,, 22. Kandydaci i nowoprzyjęci do pierwszej klasy gimnazjów ogólnokształcących (1934/35-r937/38) , 327
,, 23. Uczniowie szkół średnich ogólnokształcących według klas (1922/23,
1928/29, 1932/33, 1936/37 i 1 37/38) 327
,, 24. Świadectwa ukończenia gimnazjów ogólnokształcących w roku
szkolnym 1936/37 .327
,, 25. Świadectwa dojrzałości szkół średnich ogólnokształcących dawnego
ustroju (1922/23, 1926/27, 1928/29, 1932/33, 1934/35 i 1936/37) 328
„ 26. Szkoły kształcenia nauczycieli (1922/23, 1928/29 i 1937/38) 328
,, 27. Świadectwa ukończenia szkół kształcenia nauczycieli (1928/29,
1932/33, 1934/35 i 1936/37) .328
„ 28. Szkoły i kursy zawodowe (1928/29, 1932/33 i 1937/38) 328
,, 29. Wydziały i uczniowie szkół i kursów zawodowych według kierunku wykształcenia (1928/29, 1936/37 i 1937/38) 329
,, 30. Kandydaci i nowoprzyjęci do klas początkowych szkół zawodowych (1936/37 i 1937/38) 330
M 31. Absolwenci szkół i kursów zawodowych (1928/29, 1932/33,
1935/36 i 1936/37) 330
„ 32. Ludowe szkoły rolnicze (1928/29 i 1937/38) ,331
33. Szkoły zawodowe dokształcające (1927/28 i 1937/38) 331
„ 34. Szkoły artystyczne (1934/35 i 1937/38)
A. Szkoły artystyczne (bez szkół państwowych o poziomie wyższym) . . 33ł
B. Szkoły artystyczne państwowe o poziorrtie wyższym . . . 331 ,, 35. Studenci szkół wyższych według kierunku studiów i roku studiów (kursu) w roku akademickim 1937/38 331
,, 36. Wydziały, studenci i wolni słuchacze szkół wyższych (1928/29,
1933/34 i 1937/38) 332
,, 37. Wydziały, katedry, studenci i wolni słuchacze szkół wyższych
państwowych i prywatnych (1933/34 i 1937/38) 332
,, 38. Kandydaci i nowoprzyjęci w szkołach wyższych (1933/34 i 1937/38) 333 i, 39. Studenci państwowych szkół wyższych według kierunku i stanu
studiów (1933/34 i 1937/38) .333
t, 40. Studenci i wolni słuchacze szkół wyższych według wyznania
(1928/29, 1932/33 i 1937/38) .334
Tabl. 41. Dyplomy ukończenia szkół wyższych (1922/23, 1928/29, 1932/33,
1935/36 I 1936/37) 334
M 42. Dyplomy ukończenia szkół wyższych według czasu trwania studiów (1932/33 i 1936/37) 335
„ 43. Osoby, które otrzymały dyplomy ukończenia szkół wyższych, według wyznania (1932/33, 1935/36 i 19,36/37) 335
., 44. Stypendia akademickie (1936/37 i 1937/38) 336
„ 45. Szkoły duchowne niektórych wyznań w -roku szkolnym 1935/36 336
B. Oświata pozaszkolna
,, 46. Organizacja pracy oświaty pozaszkolnej (1935/36-1937/38)- . . .33? ,, 47. Kursy dokształcające dla dorosłych I młodocianych
(1935/36-1937/38) 337
,, 48. Szkoły wieczorowe, uniwersytety niedzielne i powszechne
(1935/36-1937/38) .33ft
49. Świetlice, teatry ludowe, chóry ludowe (1935/36-1937/38) 338 „ 50. Przysposobienie rolnicze (1933—1938)
A. Według organizacji prowadzących przysposobienie rolnicze 339
B. Według stopnia przysposobienia rolniczego .339
„ 51. Kursy dla przedpoborowych w roku szkolnym 1937/38 . . . 340
52. Praca oświatowa w wojsku (1929, 1931, 1933—1938) . 340
Dział XIX. Życie kulturalne. Rozrywki. Stowarzyszenia
A. Życie kulturalne. Rozrywki
Tabl. 1. Zasiłki z budżetu Skarbu Państwa na popieranie nauki I sztukł
(1931/32 T 1935/36) 341
,, 2. Działalność Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego
- (1928/29—1938/39) 341
,. 3. Biblioteki szkolne (1929/30 I 1936/37) . 341
4. Biblioteki oświatowe (1935/36-1937/38)
A. Liczba bibliotek 342
B. Działalność bibliotek . . , 342
,, 5. Muzea publiczne w 1939 r 343
,, 6. Domy ludowe w 1933 r 343
,, 7. Druki nieperiodyczne według typ&w (1928—1938) . 343
8. Druki nieperiodyczne według treści i języka (1928, 1932, 1936
I 1937) .344
9. Czasopisma według treści i języka (1933-1937) 34S
,, 10. Czasopisma według częstości wychodzenia w 1937 r 34S
,, II. Druki nieperiodyczne w niektórych krajach (1929, 1934, 1935
1 1936) .345
12. Teatry ludowe (1931-1938) .- 346
,, 13. Teatry w 1936 r. . . 346
,, 14. Bilety sprzedane w teacrach i na koncertach w mianach liczących 20 000 i więcej mieszkańców (1937 i 1938)
A. Bilety w tysiącach . . . , 346
B. Cen.a biletów w tysiącach złotych 347
15. Kinematografy (1929, 1937 i 1938) 347
,, 16. Bilety sprzedane w kinematografach w miastach liczących 20 000
i więcej mieszkańców (1928, 1932, 1934, 1936-1938) 348 ,, 17. Filmy ocenzurowane według pochodzenia (1929, 1934, 1936—1938) 348 ,, 18. Kinematografy dźwiękowe w niektórych krajach w 1939 r. . . 348 „ 19. Radioabonenci
A. Polska. Poszczególne lata (1925-1939) , .349
B. Województwa. Rok 1938 349
„ 20. Stacje polskiego radia i ich działalność .349
21. Audycje radiowe (1931/32, 1937 I 1938) .350
„ 22. Radioabonenci w niektórych kraiach (J937—J?3?) . 350
B. Stowarzyszenia
Tabt. 23. Towarzystwa naukowe w 1936 r 350
,, 24. Niektóre stowarzyszenia oiwiatowo-kulturalne X1937 i 1938) . 351
,, 25. Niektóre stowarzyszenia wyższej użyteczności (1937 i 1938) . 352
26. Liga Morska i Kolonialna (1918. 1937 i 1938) 352
Dział XX. Administracja wyznań
Tabl I Wydatki z budżetu Ministerstwa Wyznań Rellgijn/ch I Oświecenia Publicznego na wyznania (1927/28, 1929/30, 1931/32. 1933/34. 1935/36, I93S/39 i 1939/40) .353
,, 2 Stanowiska niektórych wyznań przewidziane w budżecie na
1939/40 r 3 53
3. Kościół rzymskokatolicki w Polsce w 1937 r 353
,, 4 Kościół rzymskokatolicki obrządku łacińskiego według diecezji
w 1937 r 354
,, 5. Zakony męskie i żeńskie rzymskokatolickie obrządku łacińskiego w 1937 r 354
; Dział XXI. Sejm i Senat
Tabl. I. Wybory do Sejmu (1935 I 1938) 355
2. Wybory do Senatu (1935 i 1938) 355
,, 3". Posłowie i senatorowie według wieku (1935 i 1938) .355
Dział XXII. Administracja publiczna
Tabl. I. Stanowiska administracji cywilnej i nauczycielskie przewidziane
w budżetach Państwa (1931/32—1939/40) 356
,, 2. Wydatki na zaopatrzenia emerytalne ze Skarbu Państwa, Państwowego Zakładu Emerytalnego oraz z funduszów przedsiębiorstw I monopolów państwowych (1928/29, 1932/33—1939/40) 356
,, 3 Osoby pobierające zaopatrzenia emerytalne ze Skarbu Państwa, Państwowego Zakładu Emerytalnego oraz z funduszów przedsiębiorstw i monopolów państwowych (1933—1938) .357
,, 4 Liczba stanowisk pracowników oraz zaopatrzenia emerytalne przewidziane w budżetach Skarbu Śląskiego (1933/34, 1938/39 ł 1939/40) 358
„ 5. Nadania niektórych odznaczeń państwowych
A. Odznaczenia wojenne .358
B. Odznaczenia niepodległościowe .358
C. Odznaczenia cywilne (1921—1938) .358
,, 6. Sędziowie oraz czynności Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1928, 1931-1938) 359
7. Liczba wszczętych spraw karnych skarbowych (1928. 1932—1938) 359
8. Kary administracyjne (1935/36 i 1937/38) 359
Dział XXIII. Sądownictwo powszechne, przestępczość, więziennictwo
[Tabl. I. Sądownictwo powszechne (1929 i 1937) .360
2. Powierzchnia i ludność w okręgach apelacyjnych . 360
3. Czynności sądów powszechnych (1936 i 1937) . 360
4. Czynności sądów pracy w sprawach cywilnych (1930, 1932—1938) 361
5. Egzekucje sądowe (1936 i 1937) .361
Tabl. 6. Adwokaci t aplikanci adwokaccy (1929, 1936-1.939) 361
,, 7. Niektóre przestępstwa zameldowane policji
A. Według rodzajów przestępstw (1935 i 1938) 362
B. Według województw w 1938 r. . . . ,l 362
,, 8, Skazani prawomocnie według okręgów apelacyjnych (1932 — 1936) 362 ,, 9. Skazani prawomocnie według wymiaru kary w 1937 r.
A. Nieletni (d& ukończonych 17 lat) .363
B. Dorośli 363
,, 10. Skazani prawomocnie według przestępstw, płci oraz recydywiści
w 1937-r 364
„ II. Skazani prawomocnie według przestępstw i wyznania w 1937 r. 365 ,, 12. Skazani prawomocnie według miejsca popełnienia przestępstwa
i wyznania w 1937 r " 366
13. Recydywiści w 1937 r 366
,, 14. Nieletni, wobec których zastosowano środki wychowawcze
w 1937 r .367
IS. Uwolnieni od kary w 1937 r 367
,, 16. Skazani prawomocnie za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego w 1937 r 368
,, 17. Więzienia i inne zakłady penitencjarne (1938 i 1939) . 4 363
18. Więźniowie według terminu kar (1935, 1938 i 1939) .368
,, 19. Więźniowie oraz zaludnienie więzień i innych zakładów penitencjarnych (1928, 1932, 1934, 1936, 1938 i 1939) 368
,, 20. Więźniowie według wieku i wyznania w 1939 r 368
21. Nieletni pozbawieni wolności (1938 i 1939) 369
„ 22. Przedterminowe zwolnienia z więzień (1937 i 1938) . . . , . 369
23. Szpitale i izby chorych w więzieniach (1938 1 1939) .369
24. Lecznictwo w więzieniach (1933, 1935—1937) 369
. Dział XXIV. Finanse Skarbu Państwa, Skarbu Śląskiego i samorządu
Tabl. I. Zadłużenie długoterminowe Skarbu Państwa, Skarbu Śląskiego
i samorządu terytorialnego (1932—1938) .370
,, 2. Dochody z danin publicznych Skarbu Państwa, Skarbu śląskiego
I samorządu (1928/29, 1930/31, 1932/33-1937/38) 371
A. Finanse Skarbu Państwa
3. Długi państwowe (1928-1938) 372
,, 4. Wewnętrzne długi państwowe w 1938 r . 372
,, 5. Zagraniczne długi państwowe w 1938 r . 372
,, 6. Długi państwowe zaciągnięte w tatach 1928, 1930—1938 . . . 373 ,, 7. Obsługa długów państwowych i wypłaty z tytułu gwarancji państwowych (1928/29, 1930/31-1937/38) - 373
8. Długi państwowe niektórych krajów (1924. 1928, 1932, 1936
i 1937) .374
9. Gwarancje finansowe Skarbu Państwa (1929, 1930, 1932, 1934, 1936—1938) 375
,, 1-0. Bilanse funduszów obrotowych Skarbu Państwa (1929, 1932,
1934—1939) 375
,, II. Wydatki i dochody państwowego budżetu brutto (1928/29,
1934/35, 1936/37 I 1937/38) .376
12. Wydatki - dochody budżetowe Państwa (1928/29,
1932/33—1939/40) .376
„ 13. Wydatki i dochody budżetowe niektórych krajów (1928, 1932
I 1936) .377
,, 14. Wydatki i dochody budżetowe Państwa według grup i części
budżetu (I936/37-I939M0) . 371
Tabl. 15. Dochody i karbowe z danin publicznych I monopolów (IS34/35-1939/43)
A. Podatki budżetowane w dziale danin publicznych oraz wpłaty monopolów 380
B. Podatki i opłaty celowe pobierane na rzecz funduszów specjalnych 380
,, 16. Obciążenie niektórych artykułów podatkami spożywczymi (1928,
1930-!938) 381
,, 17. Wymiar podatków gruntowego i od nieruchomości (1928, 1932,
1936 i 1933) 381
,, 18. Płatnicy podatku dochodowego według wysokości dochodu
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych
i spidkó.v wakujących (1922 i 1936) 382
B. Podatek dochodowy od uposażeń, emerytur i wynagrodzeń
za pracę najemną (1929 i 1938) .382
,, 19. Wymiar pciat cu dochodowego od dochodów fundowanych osób fizycznych, osób prawnych i spadków wakujących (1928, 1932,
1934 i 1936) 383
,, 20. Wymiar podatku przemysłowego od obrotu
A. Zestawienie ogólne (1928 i 1935) 383
B. Przedsiębiorstwa przemysłowe-za 1935 r 384
C. Przedsiębiorstwa handlowe-za 1935 r 385
,, 2i. Ogólne zamknięcie rachunków podatków bezpośrednich (1936/37
i 1937/38) .t 386
,, 22. Podział wpływów z ceł między Polską a W. M. Gdańskiem
(1929/30. 1931/32-1937/38) .386
,, 23. Zwroty ceł wypłacone przy wywozie towarów krajowych
(1928/29, 1931/32—1938/39) .387
„ 24. Wydatki i dochody Lasów Państwowych (1931/32, 1932/33,
1934/35—1937/38) .387
,, 25. Wydatki i dochody przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe
(1931, 1932, 1934-1939) 388
;, 26. Wydatki i dochody przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon (1931/32, 1932/33, 1934/35—1939/40) 388
,, 27. Wydatki i dochody monopolów państwowych (1932/33,
1934/35 — 1939/40) 389
,, 28. Wydatki i dochody Funduszu Kwaterunku Wojskowego
(1927/28, 1934-1939) 390
29. Wydatki i dochody Funduszu Pracy (1933/34—1938/39) 390
B. Finanse Skarbu Śląskiego
,, 30. Zadłużenie długoterminowe Skarbu Śląskiego (1932, 1934, 1936,
1938 i 193?) 39f
31. Wydatki i dochody Skarbu Śląskiego (1932/33, 1934/35,
1936/37—1939/40) .391
C. Finanse związków samorządu terytorialnego
,, 32. Zadłużenie długoterminowe związków samorządu terytorialnego
(1930/31-1937/38) 392
,, 33. Oddłużenie związków samorządu terytorialnego przez Komisje
Oddłużeniowo-Oszczędnościowe (1934—1937) 392
,, 34. Zadłużenie długoterminowe związków samorządu terytorialnego
według źródeł i przeznaczeni? pożyczek (1930/31 i 1937/38) . . 393 ,, 35. Działalność Śląskiego Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapo-
mogowego (1928,1932, 1934, 1936 i 1938) 393
Tabl, 36. Działalność Komunalnego Funduszu Połyczkowo-2apomogowego
(1928, 1930, 1932, 1934, 1936-1938) 394
,, 37. Dotacje i pożyczki Funduszu Pracy udzielone związkom samorządu terytorialnego (1935/36-1937/38) .394
,, 38. Rachunki zamknięcia sum pozabudżetowych związków samorządu
terytorialnego (1932/33 i 1937/38) .395
,, 39. Ważniejsze rodzaje wydatków i dochodów związków samorządu terytorialnego (1928/29, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1936/37-1938/39) 396
,, 40, Wydatki i dochody związków samorządu terytorialnego według typów związków samorządowych (1928/29, 1930/31, 1932/33, 1934/35—1938/39) , 397
,, 41. Wydatki I dochody związków samorządu terytorialnego według
województw (1932/33 i 1937/38) 398
,, 42. Wydatki związków samorządu terytorialnego (1936/37 i 1937/38) 399
43. Dochody związków samorządu terytorialnego (1936/37 i 1937/38) 400
44. Wydatki związków samorządu terytorialnego (1937/38 i 1938/39) 401
45. Dochody związków samorządu terytorialnego (1937/38 i 1938/39) 402 ,, 46 Wydatki i dochody zwyczajne zakładów opiekuńczych i szpitali
z"wiązków samorządu terytorialnego (1932/33, 1 936/37—1938/39) 403 ,, 47. Wydatki i dochody zwyczajne przedsiębiorstw miejskich miast
liczących 20 000 i więcej mieszkańców w 1937/38 r .403
,, 48. Wydatki i dochody zwyczajne przedsiębiorstw związków samorządu terytorialnego (1933/34, 1937/38 i 1938/39) 40
,, 49. Przedsiębiorstwa związków samorządu terytorialnego w 1938 r. 404
D. Finanse samorządu gospodarczego
., 50. Wydatki i dochody izb rolniczych, przemysłowo-handlowych
i rzemieślniczych (1936-1938) .405
Skorowidz alfabetyczny 406


77A.JPG77B.JPG77C.JPG77D.JPG77E.JPG77F.JPG77G.JPG77H.JPG77I.JPG77J.JPG77K.JPG77L.JPG77M.JPG77N.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.