Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SZCZEGÓŁOWA HODOWLA ZWIERZĄT zarys SPIS koni

t%B3o.jpg  

ZARYS SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI ZWIERZAT

E. Sasimowski

 

PWN 1979,  str.758, stan db+ (przykurzona, lekko przybrudzona okładka, uszkodzone jedno szycie - kilka stron spisu teści luzem, pieczatki pobiblioteczne - wycofana) 

SPIS TREŚCI
Kierunki użytkowania, znaczenie hodowli oraz wymagania
dotyczące środowiska
1.1.    Konie
1.2.    Osły  i  muły
1.3.    Bydło
1.4.    Trzoda   chlewna
1.5.    Owce
1.6.    Kozy
1.7.    Psy
1.8.    Zwierzęta futerkowe
1.8.1.     Króliki
1.8.2.     Nutrie
1.8.3.     Norki
1.8.4.     Lisy
1.9.    Drób  —  ptactwo  domowe
1.9.1.     Kury
1.9.2.     Indyki
1.9.3.     Perlice
1.9.4.     Przepiórka japońska
1.9.5.     Gęsi
1.9.6.     Kaczki
1.9.7.     Gołębie
1.10.  Zwierzęta laboratoryjne
1.11.  Owady użytkowe
Struktura i nasilenie pogłowia zwierzqt
2.1.    Bydło
2.2.    Trzoda   chlewna
2.3.    Konie
2.4.    Osły  i   muły
2.5.    Owce
2.6.    Kozy
2.7.    Psy
2.8.    Zwierzęta futerkowe
2.9.    Drób
2.10. Owady użytkowe
3.   Elementy pokroju
3.1.    Głowa i szyja .
3.1.1.     Wielkość  głowy
3.1.2.     Stosunek długości głowy do szerokości oraz partii pyskowej
do czołowej  (trzewioczaszki do mózgowioczaszki)
3.1.3.     Profil   głowy
3.1.4.     Ganasze
3.1.5.     Sanki
3.1.6.     Uszy
3.1.7.     Oczy
3.1.8.     Nozdrza
3.1.9.     Szpara i jama pyskowa, zęby sieczne
3.1.10.   Rogi
3.1.11.   Dziób i wytwory skórne na głowie ptaków
3.1.12.   Osada głowy
3.1.13.   Szyja
3.2.    Kłoda  (tułów)
3.2.1.     Kłąb
3.2.2.     Grzbiet
3.2.3.     Lędźwie
3.2.4.     Krzyż
3.2.5.     Ogon
3.2.6.     Klatka piersiowa
3.2.7.     Brzuch
3.2.8.     Słabizny
3.2.9.     Odbyt
3.2.10.   Widoczne części płciowe
3.2.11.   Wymię
3.3.    Kończyny
3.3.1.     Łopatka
3.3.2.     Ramię
3.3.3.     Przedramię
3.3.4.     Nadgarstek
3.3.5.     Udo
3.3.6.     Kolano
3.3.7.     Podudzie
3.3.8.     Staw   skokowy
3.3.9.     Nadpęcie
3.3.10.   Staw pęcinowy
3.3.11.   Pęcina
3.3.12.   Korona (koronka) i piętki
3.3.13.   Kopyta, racice i pazury
3.4.    Postawy kończyn .
3.5.    Chody
3.6.    Określenia  kompleksowe proporcji  ciała  zwierząt
3.7.    Biometryczne pomiary zwierząt
3.7.1.     Pomiary laską zoometryczną
3.7.2.     Pomiary cyrklem
3.7.3.     Pomiary   taśmą
3.7.4.     Pomiary suwmiarką
3.7.5.     Ocena pomiarów
3.8.    Ustalenie ciężaru  ciała
5.9.    Skóra, okrywa włosowa i upierzenie .
3.9.1.     Skóra
3.9.2.     Okrywa włosowa
3.9.3.     Upierzenie
3.9.4.     Umaszczenie
3.10.  Budowa zewnętrzna owadów użytkowych .
4.   Pochodzenie zwierząt domowych
4.1.    Przodkowie   bydła
4.1.1.     Tur   duży
4.1.2.     Tur  mały
4.2.    Przodkowie koni
4.2.1.     Koń   Przewalskiego
4.2.2.     Tarpan
4.3.    Przodkowie   osłów
4.4.    Przodkowie  trzody chlewnej
4.4.1.     Dzik  północnoeuropejski
4.4.2.     Dzik  azjatycki
4.4.3.     Dzik śródziemnomorski
4.5.    Przodkowie owiec
4.5.1.     Muflon europejski
4.5.2.     Owca stepowa
4.5.3.     Owca górska  argali
4.6.    Przodkowie kóz
4.6.1.     Koza  bezoarowa
4.6.2.     Capra prisca
4.6.3.     Koza   śruboroga
4.7.    Przodkowie psów .
4.8.    Przodkowie  królików
4.9.    Przodkowie nutrii
4.10.  Przodkowie norek
4.11.  Przodkowie lisów
4.12.  Przodkowie zwierząt laboratoryjnych
4.13.  Przodkowie ptactwa domowego .
4.13.1.   Przodek   kur
4.13.2.   Przodek indyków
4.13.3.   Przodek  perlic
4.13.4.   Przodek przepiórek japońskich
4.13.5.   Przodek  gęsi
4.13.6.   Przodek   kaczek
4.13.7.   Przodek  gołębi  domowych
4.14.  Przodkowie  owadów  użytkowych
15.   Typy użytkowe
5.1.    Typy  użytkowe  bydła
5.1.1.     Typ mleczny
5.1.2.     Typ  mięsny
5.1.3.     Typ roboczy
5.1.4.     Typ   kombinowany
5.1.5.     Typ wszechstronnie użytkowy
5.2.    Typy użytkowe koni
5.2.1.     Typ wierzchowy
5.2.2.     Typ  pociągowy
5.2.3.     Typ wszechstronnie  użytkowy
5.2.4.     Typ   juczny
5.3.    Typy użytkowe trzody  chlewnej
5.3.1.     Typ mięsny
5.3.2.     Typ   tłuszczowo-mięsny
5.3.3.     Typ   słoninowy
5.3.4.     Typ ogólnoużytkowy
5.3.5.     Typ   laboratoryjny
5.4.    Typy   użytkowe   owiec
5.4.1.     Typ wełnisty
5.4.2.     Typ mięsno-wełnisty
5.4.3.     Typ  mleczno-wełnisty
5.4.4.     Typ smuszkowo-mleczny
5.4.5.     Typ   kożuchowy
5.4.6.     Typ   łojowo-mięsny
5.4.7.     Typ  wszechstronnie  użytkowy
5.5.    Typy użytkowe  kóz
5.6.    Typy  użytkowe  psów
5.6.1.     Psy  do  stróżowania  i  obrony
5.6.2.     Psy myśliwskie
5.6.3.     Psy  dekoracyjne .
5.7.    Typy użytkowe zwierząt futerkowych
5.7.1.     Typy  użytkowe  królików
5.7.1.1.    Typ mięsno-futerkowy
5.7.1.2.    Typ futerkowo-mięsny
5.7.1.3.    Typ wełnisty
5.7.2.     Typy użytkowe nutrii
5.7.3.     Typy  użytkowe norek i lisów
5.8.    Typy użytkowe zwierząt laboratoryjnych
5.9.    Typy użytkowe ptactwa domowego .
5.9.1.     Typy użytkowe kur
5.9.1.1.    Typ   nieśny
5.9.1.2.    Typ  mięsny
5.9.1.3.    Typ  bojowy
5.9.1.4.    Typ ogólnoużytkowy (mięsno-nieśny)
5.9.1.5.    Typ dekoracyjny
5.9.2.     Typy użytkowe indyków
5.9.3.     Typy   użytkowe   perlic
5.9.4.     Typ  użytkowy  przepiórki  japońskiej
5.9.5.     Typy użytkowe gęsi .
5.9.6.     Typy  użytkowe kaczek
5.9.7.     Typy  użytkowe  gołębi
5.10.  Typy użytkowe owadów
6.   Ważniejsze europejskie i pozaeuropejskie rasy i regionalne typy zwierząt
6.1.   Rasy i typy bydła
6.1.1.    Bydło mleczne
6.1.1.1.    Dżersej i Gernsej (Jersey i Guernsey)
6.1.1.2.    Ayrszir   (Ayrshire)
6.1.2.     Bydło  mięsno-mleczne
6.1.2.1.    Nizinne czarno-białe
6.1.2.2.    Nizinne czerwono-białe
6.1.2.3.    Duńskie czerwone (Root dansk Malkekvaeg = RDM)
6.1.2.4.    Polskie czerwone (p.c.)
6.1.2.5.    Anglery (Angler Rotvieh)
6.1.2.6.    Normandzkie  (Race  Bovine Normande)
6.1.2.7.    Simmentalery   (Simmentaler)
6.1.2.8.    Szwyce (Schweizer Braunvieh)
6.1.2.9.    Pincgauery (Pinzgauer)
6.1.2.10.  Białogrzbiety  (polskie)
6.1.3.     Bydło mięsne
6.1.3.1.    Szarolezy   (Charolais)
6.1.3.2.    Limuzyny (Race Limousine)
6.1.3.3.    Herefordy   (Hereford)
6.1.3.4.    Szorthorny (Shorthorn)
6.1.3.5.    Aberdin-angus (Aberdeen-Angus)
6.1.3.6.    Włoskie rasy mięsne wyprowadzone z siwego bydła stepowego
6.1.3.7.    Amerykańskie rasy mięsne z krwią zebu L
6.1.3.8.    Żubronie (mieszańce żubra z bydłem domowym
6.2.   Rasy i typy koni
6.2.1.     Konie wierzchowe i wszechstronnie użytkowe
6.2.1.1.    Czysta  krew  arabska   (OO)
6.2.1.2.    Pełna krew angielska (Thoroughbred) — (XX)
6.2.1.3.    Berbery
6.2.1.4.    Angloaraby czystej krwi
6.2.1.5.    Anglonormandy (Race Normande)
6.2.1.6.    Hanowery (Hannoveraner Plerd)
6.2.1.7.    Trakeny (Trekenner Pferd)
6.2.1.8.    Oldenburgi  (Oldenburger  Warmblutpferd)
6.2.1.9.    Węgierskie rody półkrwi — Shagya, Furioso, Gidran, Nonius i austriacki ród Przedświt
6.2.1.10.  Lipicany
6.2.1.11.  Małopolskie
6.2.1.12.  Wielkopolskie
6.2.1.13.  Śląskie
6.2.1.14.  Huntery
6.2.1.15.  Szwedzkie wierzchowe .
6.2.1.16.  Dońskie i budionowskie  (Donskije i  Budionowskije łoszadi)
6.2.1.17.  Kabardyńskie (Kabardinskije łoszadi)
6.2.1.18.  Achał — tekińskie (Achał-tekinskije łoszadi)
6.2.1.19.  Quater Horse
6.2.1.20.  Morgany
6.2.1.21.  Amerykańskie konie wierzchowe (American Saddle Horse)
6.2.2.     Kłusaki
6.2.3.     Konie pociągowe
6.2.3.1.    Ardeny  (Race  ardenaise)
6.2.3.2.    Bretony   (Race  bretonne)
6.2.3.3.    Perszerony (Race percheronne)
6.2.3.4.    Bulony (Race boulonnaise)
6.2.3.5.    Brabansony   (Brabancon)
6.2.3.6.    Szairy i Klaidsdele (Shire i Clydesdale)
6.2.3.7.    Dole i północnoszwedzkie (Nodrsvenska hastar)
6.2.3.8.    Polskie konie pociągowe
6.2.3.9.    Radzieckie konie pociągowe
6.2.4.     Małe konie ogólnoużytkowe
6.2.4.1.    Fiordyngi
6.2.4.2.    Haflingery
6.2.4.3.    Koniki   polskie
6.2.4.4.    Hucuły
6.2.4.5.    Angielskie  i irlandzkie pony
6.2.4.6.    Islandzkie pony
6.3.    Rasy osłów
6.4.    Rasy i typy świń
6.4.1.     Wielka biała angielska i jej pochodne
6.4.1.1.    Wielka biała angielska (Large White)
6.4.1.2.    Wielka   biała   niemiecka
6.4.1.3.    Wielka biała polska (Polish Large White)
6.4.2.     Świnie białe zwisłouche -
6.4.2.1.    Duńska  zwisłoucha  (Danish  Landrace)
6.4.2.2.    Szwedzka   zwisłoucha   (Svensk   landras)
6.4.2.3.    Niemiecka zwisłoucha (Die Deutsche Landrasse)
6.4.2.4.    Holenderska   zwisłoucha   (Dutch   Landrace)
6.4.2.5.    Belgijska zwisłoucha (le porc  Indigene Ameliore)
6.4.2.6.    Norweska zwisłoucha  (Landrase)
6.4.2.7.    Amerykańska  zwisłoucha  (American  landrace)
6.4.2.8.    Polska  biała zwisłoucha  (Polish Landrace)
6.4.2.9.    Złotnicka biała (Złotnicka White)
6.4.3.     Tamwors  (Tamworth)
6.4.4.     Kornwalijska (Cornwall)
6.4.5.     Berkszyr (Berkshire)
6.4.6.     Puławska
6.4.7.     Złotnicka  pstra
6.4.8.     Pietrę   (Pietrain)
6.4.9.     Polsko-Chińska  (Poland-China)
6.4.10.   Świnie siodłate — angielska (Wessex Saddleback) i amerykańska  (Hampshire)
6.4.11.   Mangalica
6.4.12.   Polskie świnie prymitywne
6.4.12.1.  Wielka   polska   długoucha
6.4.12.2.  Mała  ostroucha
6.5.   Rasy i typy owiec
6.5.1.     Owce  wełniste  i  mięsno-wełniste
6.5.1.1.   Merynosy i ich pochodne
6.5.1.2.   Teksel   (Texel)
6.5.1.3.    Lain   (Lein)
6.5.1.4.    Holsztyńskie
6.5.1.5.    Kenty  (Rommney  Marsh)
6.5.1.6.    Lestry   (Leicester)
6.5.1.7.    Linkolny  i  korridejle (Lincolns i  Corriedale)
6.5.1.8.    Sausdauny   (Southdawns)
6.5.1.9.    Czarnogłówki   niemieckie   (Deutsche   Szwarzkopfige
Fleischschaffe)
6.5.1.10.  Szarmuazy (Charmoise)
6.5.1.11.  Polskie   długowełniste  (nizinne)
6.5.2.     Owce  ogólnoużytkowe
6.5.2.1.    Fryzyjskie (Das ostfriesische Milchschaf) ,
6.5.2.2.    Cygaje
6.5.2.3.    Fińskie
6.5.2.4.    Lakon  (Lacaune)
6.5.2.5.    Cakle
6.5.2.6.    Świniarki
6.5.3.     Owce  kożuchowe i futerkowe
6.5.3.1.    Romanowskie   (Romanowskaja   poroda)
6.5.3.2.    Wrzosówki
6.5.3.4.   Karakuły
6.6.    Rasy   kóz
6.6.1.     Saaneńskie (Saaneziego) .
6.6.2.     Białe szlachetne niemieckie (Weisse Deutsche Edelziege) .
6.6.3.     Barwne szlachetne niemieckie (Bunte Deutsche Edelziege)
6.6.4.     Francuskie alpejskie
6.6.5.     Polskie uszlachetnione
6.6.6.     Polskie barwne uszlachetnione
6.7.    Rasy  psów
6.7.1.     Owczarki   niemieckie   (Deutscher   Schaferhund)
6.7.2.     Owczarki   podhalańskie
6.7.3.     Polskie owczarki nizinne
6.7.4.     Ogary polskie .
6.7.5.     Owczarki  szkockie  (Collie)
6.7.6.     Bernardy  (St.  Bernard)
6.7.7.     Boksery   (Boxer)
6.7.8.     Wyżły
6.7.9.     Teriery
6.7.10.   Spaniele
6.7.11.   Charty
6.7.12.   Jamniki
6.7.13.   Pudle
6.7.14.   Szpice
6.7.15.   Pekińczyki
6.8.    Rasy   królików
%       6.8.1.     Białe  polskie  średnie
6.8.2.     Popielniańskie
6.8.3.     Białe duńskie
6.8.4.     Szynszylowate
6.8.5.     Srebrzyste  francuskie
6.8.6.     Niebieskie  wiedeńskie
6.8.7.     Białe wiedeńskie
6.8.8.     Czarne   podpalane
6.8.9.     Olbrzymy  belgijskie
6.8.10.   Barany   francuskie
6.8.11.   Olbrzymy   srokacze
6.8.12.   Nowozelandzkie
6.8.13.   Angorskie białe
'6.9. Odmiany barwne nutrii
<6.10. Odmiany barwne norek
•6.11. Odmiany barwne lisów
6.11.1.   Odmiany barwne lisów polarnych
6.11.1.1.  Niebieskie   polskie
6.11.1.2.  Niebieskie fińskie
6.11.1.3.  Niebieskie  norweskie
6.11.1.4.  Polarne   białe
6.11.2.   Odmiany barwne lisów pospolitych
6.11.2.1.  Srebrzyste
6.11.2.2.  Platynowe
«8.12. Rasy kotów
>6.13. Rasy ptactwa domowego
6.13.1.   Rasy kur  .
6.13.1.1.  Leghorny (Leghorn)
6.13.1.2.  Saseksy (Sussex)
6.13.1.3.  Rodajlendy (Rhode Island Red)
6.13.1.4.  Niuhempszyry (New Hampshire)
6.13.1.5.  Kornisze  (Cornish)
6.13.1.6.  Uajtroki (White Rock)
6.13.1.7.  Zielononóżki kuropatwiane
6.13.1.8.  Polbary
6.13.1.9.  Bantamki — karzełki ozdobne
6.13.2.   Rasy indyków .
6.13.2.1.  Bronz standard
6.13.2.2.  Bronz i białe szerokopierśne
6.13.2.3.  Beltsvil (Beltsville)
6.13.3.   Odmiany perliczek
6.13.4.   Odmiany  przepiórek  japońskich
6.13.5.  Rasy gęsi
6.13.5.1.  Pomorskie
6.13.5.2.  Suwalskie
6.13.5.3.  Lubelsko-kieleckie
6.13.5.4.  Podkarpackie
6.13.5.5.  Włoskie
6.13.5.6.  Tuluzkie
6.13.5.7.  Emdeńskie
6.13.6.  Rasy kaczek
6.13.6.1.  Pekin
6.13.6.2.  Ruańskie (Rouen)
6.13.6.3.  Elisbary   (Aylesbury)
6.13.6.4.  Khaki-kambel  (Khaki-Campbell)
6.13.6.5.  Piżmowe
6.13.7.   Rasy  gołębi
6.13.7.1.  Polne
6.13.7.2.  Brodawczaki
6.13.7.3.  Garłacze
6.13.7.4.  Latawce
6.13.7.5.  Perukarze
6.13.7.6.  Mewki
6.13.7.7.  Pawiki
6.14. Rasy owadów użytkowych
7.   Rozpłód
7.1.    Dojrzałość płciowa i rozpłodowa, instynkt wysiadywania jaj
7.2.    Cykl płciowy ssaków i rytm nieśności ptactwa
7.2.1.    Ruja
7.2.3.    Owulacja
7.2.3.    Synchronizacja rui i owulacji (sterowanie cyklem płciowym)
7.3.    Sezon rozpłodowy i terminy krycia
7.3.1.     Krycie  krów
7.3.2.     Sezon rozpłodowy koni
7.3.3.     Krycie macior
7.3.4.     Sezon rozpłodowy owiec
7.3.5.     Krycie kóz
7.3.6.     Krycie suk
7.3.7.     Krycie królic
7.3.8.     Krycie nutrii
7.3.9.     Sezon rozpłodowy norek
7.3.10.   Sezon rozpłodowy lisów  (pospolitych i polarnych)
7.3.11.   Krycie zwierząt laboratoryjnych
7.3.12.   Krycie ptactwa
7.4.    Przygotowanie samicy do pokrycia
7.4.1.     Właściwe warunki utrzymania
7.4.2.     Żywienie  samic
7.4.3.     Zabiegi specjalne
7.5.    Zasady utrzymania i eksploatowania samca-reproduktora
7.5.1.   Warunki utrzymania
7.5.1.1.    Pomieszczenia dla reproduktorów
7.5.1.2.    Ruch  zorganizowany
7.5.1.3.    Żywienie
7.5.1.4.    Pielęgnacja racic (kopyt), pazurów i skóry
7.5.2.     Częstotliwość pokryć i ogólna liczba samic przydzielonych do  pokrycia
7.5.2.1.    Ogier
7.5.2.2.    Buhaj
7.5.2.3.    Knur
7.5.2.4.    Tryk
7.5.2.5.    Kozioł
7.5.2.6.    Pies
7.5.2.7.    Królik
7.5.2.8.    Nutria
7.5.2.9.    Norka
7.5.2.10.  Lis
7.5.2.11.  Zwierzęta  laboratoryjne
7.5.2.12.  Ptactwo  domowe
7.5.3.     Kontrola płodności i reproduktory zapasowe
7.6.    Technika  i organizacja  krycia naturalnego  oraz sztucznego  unasieniania
7.6.1.     Krycie wolne
7.6.2.     Krycie z ręki
7.6.2.1.    Probiery
7.6.2.2.    Próba klaczy
7.6.2.3.    Warunki krycia z ręki
7.6.2.4.    Kopulacja i moment ejakulacji
7.6.3.    Sztuczne  unasienianie
7.7.    Warunki utrzymania i pielęgnacji samic ciężarnych
7.7.1.     Stwierdzenie  ciąży
7.7.2.     Ochrona przed urazami
7.7.3.     Żywienie samic ciężarnych
7.7.4.     Ruch i zachowanie czystości skóry
7.7.5.     Zasuszanie samic mlekodajnych
7.8.    Przygotowanie   do   porodu
7.8.1.     Pomieszczenia
7.8.2.     Specjalne zabiegi pielęgnacyjne przed porodem
7.9.    Poród
7.9.1.     Objawy  zbliżającego  się  porodu
7.9.2.     Przebieg porodu i ewentualna pomoc
7.10.  Pielęgnowanie  samicy  po  porodzie
7.10.1.   Pierwsze pojenie  i  karmienie
7.10.2.   Pielęgnacja   wymienia
7.11.  Lęgi
7.11.1.   Produkcja i wybór jaj wylęgowych
7.11.1.1.  Czynniki wpływające na jakość jaj wylęgowych - żywienie niosek produkujących jaja wylęgowe
7.11.1.2.  Właściwości dobrego jaja wylęgowego
7.11.1.3.  Przechowywanie i transport jaj wylęgowych
7.11.2.   Inkubacja jaj ptasich
7.11.2.1.  Naturalna  inkubacja  jaj
7.11.2.2.  Sztuczna inkubacja jaj
7.11.2.3.  Terminarz  lęgów
7.12 Rozmnażanie owadów użytkowych
7.12.1.   Rozmnażanie pszczół
7.12.2.   Rozmnażanie jedwabników
8.   Wychów
8.1.   Wychów w okresie ssania
8.1.1.     Postępowanie  z  noworodkiem
8.1.1.1.  Czyszczenie  skóry  noworodka
8.1.1.2.  Pomieszczenia i urządzenia dla noworodków
8.1.1.3.  Pierwsze ssanie, siara
8.1.1.4.  Karmienie noworodków pozbawionych mleka matki
8.1.2.     Pierwszy spacer i dalszy ruch
8.1.3.     Dalsze karmienie mlekiem i preparatami mlekozastępczymi
8.1.4.     Dokarmianie   osesków   (sysaków)
8.1.4.1.  Mleko krowie
8.1.4.2.  Pasze   treściwe
8.1.4.3.  Pasze   objętościowe
8.1.4.4.  Pasze oraz źródła składników mineralnych i witamin
8.1.4.5.  Podawanie pasz sysakom i pisklętom
8.1.5.     Żywienie piskląt
8.1.6.     Zabiegi pielęgnacyjne i specjalne przy sysakach i pisklętach
8.1.6.1.  Ochrona przed mechanicznymi urazami
8.1.6.2.  Obłaskawienie i przyzwyczajanie do posłuszeństwa
8.1.6.3.  Znakowanie sysaków i piskląt
8.1.6.4.  Kastracja
8.1.6.5.  Odrobaczanie
8.1.7.     Pielęgnacja i żywienie samic w okresie karmienia
8.1.8.     Odłączanie osesków od matek i piskląt od wodzicielek luta sztucznych kwok
8.2.    Wychów po odsądzeniu
8.2.1.     Klasyfikacja młodych zwierząt według przeznaczenia
8.2.2.     Nomenklatura młodych zwierząt w różnym wieku
8.2.3.     Warunki utrzymania odsadków
8.2.4.     Żywienie młodzieży po odsądzeniu
8.3.    Wychów w warunkach technologii przemysłowych
8.4.    Kontrola wzrostu i rozwoju ,
8.4.1.     Kontrola wzrostu ciężaru ciała
8.4.2.     Kontrola wymiarów
8.4.3.     Opierzanie się piskląt i młodzieży
8.4.4.     Oznaki niedorozwoju
9.   Użytkowanie i technologie produkcji
9.1.    Technologie  produkcji
9.1.1.    Technologie  drobnotowarowe
9.1.1.1.  Tradycyjne technologie drobnotowarowe
9.1.1.2.  Specjalistyczne technologie drobnotowarowe
9.1.2.    Technologie wielkotowarowe
9.1.2.1.  Tradycyjne  technologie  wielkotowarowe
9.1.2.2.  Wielkotowarowe technologie przemysłowe
9.2.    Użytkowanie  mleczne
9.2.1.     Laktacja
9.2.2.     Czynniki wpływające na wydajność mleczną
9.2.2.1.  Właściwości  gatunkowe  i  rasowe
9.2.2.2.  Właściwości indywidualne
9.2.2.3.  Wiek
9.2.2.4.  Długość  okresu  zasuszenia  i  wydajność  poprzedniej laktacji
9.2.2.5.  Żywienie
9.2.2.6.  Stan   zdrowotny
9.2.2.7.  Warunki środowiskowe
9.2.2.8.  Częstotliwość i sposoby doju
9.2.3.     Czynniki wpływające na właściwości mleka
9.2.4.     Technika   doju
9.2.4.1.  Pomieszczenia
9.2.4.2.  Warunki higieniczne
9.2.4.3. Masaż .
9.2.4.4.  Dój  ręczny
9.2.4.5.  Dój mechaniczny
9.2.5.     Postępowanie z mlekiem
9.2.6.     Przetwórstwo  mleczne
9.2.7.     Żywienie samic mlekodajnych
9.2.8.     Technologia  produkcji  mleka
9.2.8.1.  Tradycyjna drobnotowarowa produkcja mleka
9.2.8.2.  Specjalistyczna  drobnotowarowa   produkcja  mleka
9.2.8.3.  Tradycyjna wielkotowarowa produkcja mleka
9.2.8.4.  Wielkotowarowa — przemysłowa produkcja mleka
9.3.    Użytkowanie nieśne ,
9.3.1.    Czynniki wpływające na wydajność nieśną
9.3.1.1.  Pochodzenie pod względem rasowym (mieszańce użyt-
kowe)
9.3.1.2.  Termin  wylęgu
9.3.1.3.  Szybkość  dojrzewania
9.3.1.4.  Wiek
9.3.1.5.  Pauza   zimowa
9.3.1.6.  Kwoczenie
9.3.1.7.  Pierzenie
9.3.2.     Czynniki wpływające na jakość jaj
9.3.3.     Warunki  pozyskiwania  jaj
9.3.4.     Przetwórstwo jaj ,
9.3.5.     Żywienie  niosek  .
9.3.6.     Technologie   produkcji   jaj
9.3.6.1.  Tradycyjna  technologia  drobnotowarowa
9.3.6.2.  Specjalistyczna technologia drobnotowarowa
9.3.6.3.  Wielkotowarowa   technologia   przemysłowa
9.4.    Użytkowanie mięsne  i  tłuszczowe
9.4.1.     Rodzaje żywca rzeźnego
9.4.1.1.  Rodzaje żywca rzeźnego bydła
9.4.1.2.  Rodzaje żywca rzeźnego trzody chlewnej
9.4.1.3.  Rodzaje żywca rzeźnego owiec
9.4.1.4.  Rodzaje żywca rzeźnego kóz
9.4.1.5.  Rodzaje  żywca  rzeźnego  koni
9.4.1.6.  Rodzaje  żywca  rzeźnego  zwierząt futerkowych
9.4.1.7.  Rodzaje żywca rzeźnego ptactwa domowego
9.4.2.     Sposoby  i  warunki  tuczu
9.4.2.1.  Tucz sysaków i piskląt
9.4.2.2.  Tucz  i   opas  młodzieży
9.4.2.3.  Tucz osobników  dorosłych  i  starych
9.4.3.     Technologie produkcji żywca rzeźnego
9.4.3.1.  Tradycyjne technologie  drobnotowarowe
9.4.3.2.  Specjalistyczne technologie drobnotowarowe
9.4.3.3.  Tradycyjne  technologie  wielkotowarowe
9.4.3.4.  Wielkotowarowe  technologie  przemysłowe
9.5.    Użytkowanie wełniste
9.5.1.     Czynniki wpływające na jakość i wydajność wełny
9.5.2.     Terminarz   strzyży
9.5.3.     Przygotowanie do strzyży
9.5.4.     Technika strzyży
9.5.5.     Technologie  produkcji  wełny
9.5.5.1. Tradycyjna technologia drobnotowarowa
9.5.5.3. Specjalistyczna technologia drobnotowarowa
9.5.5.3. Technologia wielkotowarowa
9.6.    Użytkowanie pierzarskie
9.7.    Użytkowanie kożuchowe, futrzarskie i skórnicze
9.7.1.     Żywienie zwierząt wełno- i futrodajnych
9.7.2.     Technologie produkcji surowca futrzarskiego i kożuchowego
9.7.2.1.  Tradycyjna technologia drobnotowarowa
9.7.2.2.  Specjalistyczna technologia drobnotowarowa
9.7.2.3.  Technologia   wielkotowarowa
9.8.    Użytkowanie pociągowe
9.8.1.     Rodzaje użytkowania pociągowego
9.8.2.     Uprzęże   i   zaprzęgi
9.8.3.     Powożenie
9.8.4.     Przyuczanie młodych zwierząt do pracy w zaprzęgu
9.8.5.     Normy i wydajność pracy pociągowej
9.8.5.1.  Praca   normalna,  faktyczna  i  maksymalna   siła  pociągowa
9.8.5.2.  Stosunki między siłą, szybkością i czasem pracy
9.8.5.3.  Wydajność pracy zaprzęgów zespołowych
9.8.6.     Żywienie  zwierząt  pociągowych
9.9.    Użytkowanie wierzchowe i juczne
9.9.1.     Rząd wierzchowy i juczny oraz zasady siodłania
9.9.2.     Jazda   konno
9.9.3.     Przyuczanie młodych zwierząt do pracy pod siodłem
9.9.4.     Praca pod siodłem i jukiem .
9.9.5.     Żywienie koni wierzchowych i jucznych
9.9.6.     Technologie  produkcji  koni użytkowych
9.9.6.1.  Tradycyjna technologia drobnotowarowa
9.9.6.2.  Specjalistyczna technologia drobnotowarowa
9.9.6.3.  Wielkotowarowa technologia stadninowa
9.10.  Użytkowanie psów
9.10.1.   Ułożenie (tresura) młodego psa
9.10.2.   Żywienie psów użytkowych
9.10.3.   Technologia produkcji psów użytkowych
9.11.  Użytkowanie laboratoryjne
9.12.  Wykorzystanie  owadów  użytkowych
9.12.1.   Użytkowanie pszczół
9.12.2.   Użytkowanie  jedwabników
9.13.  Użytkowanie nawozowe
9.13.1.   Ilość i jakość nawozu
9.13.2.   Usuwanie i przechowywanie obornika
10.    Zabiegi pielęgnacyjne i obsługa zwierząt
10.1.  Właściwe obchodzenie się ze zwierzętami
10.2.  Pielęgnacja skóry i sierści
10.2.1.   Czyszczenie
10.2.2.   Mycie i pławienie (kąpanie)
10.2.3.   Zapobieganie uszkodzeniom skóry
10.3.  Pielęgnacja kopyt, racic i pazurów
10.4.  Kwalifikacje i normatywy obsługi
10.5. Porządek dzienny przy obsłudze zwierząt
10.6.  Obsługa  pasieki
10.7.  Transport zwierząt
10.7.1.   Transport na  terenie gospodarstwa  (fermy)
10.7.2.   Transport poza obrębem gospodarstwa (fermy)
11.   Budynki, pomieszczenia i urządzenia inwentarskie
11.1.  Lokalizacja budynków inwentarskich
11.2.  Elementy budynku inwentarskiego
11.2.1.     Fundamenty
11.2.2.     Ściany
11.2.3.     Podłogi — posadzki
11.2.4.     Stropy  i sufity
11.2.5.     Dachy
11.2.6.     Okna
11.2.7.     Urządzenia   wentylacyjne
11.2.8.     Urządzenia   kanalizacyjne
11.2.9.     Urządzenia wodociągowe i wodopojowe
11.2.10.   Urządzenia   ogrzewające
11.2.11.   Urządzenia  do zadawania  i skarmiania  paszy
11.2.12.   Urządzenia udojowe .
11.3.  Budynki inwentarskie dla poszczególnych gatunków zwierząt
11.3.1.   Budynki   dla  bydła
11.3.1.1.  Obory
11.3.1.2.  Wychowalnie cieląt
11.3.1.3.  Wychowalnie jałówek i buhajków
11.3.1.4.  Budynki do opasu młodego bydła
11.3.2.   Budynki dla koni
11.3.3.   Budynki  dla  trzody  chlewnej
11.3.4.   Budynki   dla   owiec
11.3.5.   Pomieszczenia dla psów
11.3.6.   Pomieszczenia dla zwierząt futerkowych
11.3.7.   Budynki i pomieszczenia dla drobiu
11.3.8.   Pomieszczenia  dla zwierząt laboratoryjnych
11.3.9.   Pomieszczenia  dla   owadów  użytkowych
11.4.  Pastwiska
11.4.1.   Właściwości dobrego pastwiska
11.4.2.   Użytkowanie  pastwiska
11.4.3.   System kwaterowy
11.4.4.   Zachowanie się różnych gatunków zwierząt na pastwisku .
12.   Technologia pracy hodowlanej
12.1.  Uwagi ogólne
12.2.  Ewidencja   materiału   zarodowego
12.2.1.   Księgi  hodowlane
12.2.2.   Rejestracja komputerowa
12.3.  Fermy zarodowe i produkcyjne
12.3.1.   Fermy zarodowe zwierząt dużych
12.3.2.   Fermy zarodowe zwierząt małych
12.3.2.1.  Fermy   zarodowe  drobiu
12.3.2.2.  Fermy  zarodowe zwierząt  futerkowych
12.3.2.3.  Pasieki   zarodowe
12.4.  Kontrola i ocena wartości użytkowej
12.4.1.   Kontrola  i  ocena  użytkowości  mlecznej
12.4.2.   Kontrola i ocena użytkowości mięsnej  (rzeźnej)
12.4.3.   Kontrola i ocena wartości użytkowej zwierząt pociągowych
oraz wierzchowych
12.4.4.   Ocena  użytkowości  wełnistej   i  futrzarskiej
12.4.5.   Kontrola i ocena psów użytkowych
12.4.6.   Kontrola i ocena użytkowości nieśnej drobiu
12.4.7.   Kontrola  produkcyjności  owadów  użytkowych
12.5.  Ocena pokroju (eksterieru)
12.6.  Znakowanie zwierząt zarodowych
12.7.  Ocena wartości hodowlanej ,
12.7.1.   Ocena wartości hodowlanej samic-matek
12.7.2.   Ocena wartości hodowlanej samców-reproduktorów
12.8.  Selekcja i dobór
12.9.  Programy hodowlane
13.   Organizacja hodowli i produkcji zwierzęcej
13.1.  Państwowe instytucje i placówki hodowlane ,
13.1.1.  Państwowe  iermy   hodowlane
13.1.2.1.  Państwowe stadniny koni
13.1.2.2.  Państwowe ośrodki hodowli zarodowej (POHZ)
13.1.3.   Zakłady (stacje) kontroli użytkowości
13.1.3.1.  Stacje kontroli rzeźnej użytkowości zwierząt
13.1.3.2.  Państwowe Tory Wyścigów Konnych
13.1.3.3.  Zakłady treningowe
13.1.4.   Zakłady  zajmujące  się reprodukcją
13.1.4.1.  Zakłady unasieniania
13.1.4.2.  Państwowe stada ogierów
13.1.5.   Zakłady jedwabnicze .
13.1.6.   Zakłady  elektronicznej  techniki  obliczeniowej
13.2.  Organizacje  społeczne
13.2.1.   Związki hodowców
13.2.2.   Związki pośrednio związane z hodowlą zwierząt
13.2.2.1.  Związek Spółdzielni Mleczarskich
13.2.2.2.  Związki jeździeckie
13.2.3.   Kredytowa i kontraktacyjna pomoc państwa dla organiza-
cji i gospodarstw hodowlanych
13.2.4.   Dział produkcji zwierzęcej i weterynarii FAO
13.3.  Prywatne firmy i przedsiębiorstwa handlowe
13.4.  Obrót zwierzętami hodowlanymi, użytkowymi i rzeźnymi
13.4.1.   Przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi (POHZ) .
13.4.2.   Animex
13.5.  Doświadczalnictwo  hodowlane
14.    Rozwój myśli zootechnicznej
14.1.  Rozwój  piśmiennictwa
14.2.  Rozwój szkolnictwa i doświadczalnictwa oraz organizacji i towa-
rzystw  naukowych
14.3.  Rozwój organizacji zawodowych i praktyki hodowlanej
Literatura
Skorowidz

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji.

Koszt wysyłki 10 zł.
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.