Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Szczepankowski B Niesłyszący Głusi Głuchoniemi

"Niesłyszący - Głusi - Głuchoniemi. Wyrównywanie szans"
Bogdan Szczepankowski
Wydawnictwo : WSiP
ISBN : 83-02-07396-2
Objętość : str. 436
Oprawa : miękka


Spis treści :
Od Autora
Wstęp
Części. NIESŁYSZĄCY - GŁUSI - GŁUCHONIEMI
1. PODSTAWOWE POJĘCIA I SKALA ZJAWISKA
1. Uszkodzenia słuchu - geneza i ewolucja podstawowych pojęć
2. Definicja osoby z uszkodzonym słuchem i klasyfikacja uszkodzeń słuchu Międzynarodowego Biura Audiofonologii
3. Inne klasyfikacje i definicje uszkodzeń słuchu
4. Występowanie uszkodzeń słuchu na świecie i w Polsce
2. DŹWIĘKI, SŁUCH I MOWA
1. Zjawiska akustyczne i ich rola w życiu człowieka
2. Cechy obiektywne zjawisk akustycznych
3. Narządy mowy jako źródło dźwięków
4. Struktura akustyczna głosek polskich
3. GŁUCHOTA JAKO ZJAWISKO MEDYCZNE I SPOŁECZNE
1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu
2. Przyczyny uszkodzeń słuchu
3. Rodzaje uszkodzeń słuchu
4. Dziedziczenie głuchoty
5. Konsekwencje uszkodzeń słuchu
6. Odbiór mowy uszkodzonym słuchem
7. Kompensacja u niesłyszących
8. Uszkodzenie słuchu w połączeniu z uszkodzeniem wzroku
4. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA NIESŁYSZĄCYCH
1. Środki porozumiewania się niesłyszących
2. Odczytywanie mowy z ust
3. Wzrokowo-słuchowy odbiór mowy
4. Fonogesty - manualne wspomaganie wzrokowego odbioru mowy
5. Komunikacja totalna
5. JĘZYK MIGOWY
1. Geneza, ewolucja i definicja języka migowego
2. Język migowy a komunikacja niewerbalna
3. Język migowy jako przedmiot badań naukowych
4. Cechy klasycznego języka migowego
5. Definiowanie i opisywanie znaków migowych -zapis gestograficzny
6. Fonologia klasycznego języka migowego
7. Morfologia klasycznego języka migowego
8. Analiza strukturalna znaków ideograficznych polskiego języka migowego
9. Klasyfikacja znaków polskiego języka migowego według części mowy
10. Daktylografia i alfabety palcowe
11. Język migany i system językowo-migowy
12. Kształcenie osób słyszących w zakresie języka migowego
6. NIESŁYSZĄCY W SPOŁECZEŃSTWIE
1. Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym - mity i fakty
2. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących
Część II. WYRÓWNYWANIE SZANS
7. NAJWCZEŚNIEJSZY OKRES ŻYCIA
1. Dziecko niesłyszące w rodzinie
2. Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu i jej znaczenie
3. Komunikacja językowa pomiędzy niesłyszącym dzieckiem a jego rodzicami
4. Rola i znaczenie wychowania słuchowego
5. Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
8. EDUKACJA NIESŁYSZĄCYCH
1. Historia edukacji niesłyszących na świecie i w Polsce
2. Kształcenie dzieci z uszkodzonym słuchem w Polsce
3. Komunikacja językowa w kształceniu i wychowaniu dzieci niesłyszących
4. Główne problemy i zagadnienia współczesnej surdopedagogiki
5. Harcerstwo i jego rola w wychowaniu dzieci niesłyszących
6. Kształcenie zawodowe
7. Integracyjne kształcenie niesłyszących na poziomie podstawowym i średnim
8. Problemy kształcenia niesłyszących na poziomie wyższym
9. PORADNICTWO ZAWODOWE I ZATRUDNIANIE NIESŁYSZĄCYCH
1. Poradnictwo zawodowe
2. Zatrudnianie niesłyszących
10. ORGANIZACJE SAMOPOMOCOWE I RUCH SPOŁECZNY NIESŁYSZĄCYCH
1. Geneza i historia
2. Polski Związek Głuchych
3. Światowa Federacja Głuchych (World Federation of the Deaf)
4. Organizacje głuchoniewidomych
11. UCZESTNICTWO OSÓB NIESŁYSZACYCH W KULTURZE
1. Niesłyszący twórcy
2. Niesłyszący artyści sceny i estrady
3. Niesłyszący artyści filmu i teatru na świecie
4. Niesłyszący i język migowy w teatrze
5. Niesłyszący i język migowy w telewizji
6. Turystyka i krajoznawstwo
7. Czytelnictwo niesłyszących
12. OPIEKA DUSZPASTERSKA NAD NIESŁYSZĄCYMI
1. Zarys historii duszpasterstwa wśród niesłyszących
2. Duszpasterstwo wśród niesłyszących w Rzeczypospolitej Polskiej
3. Międzynarodowy charakter opieki duchowej nad niesłyszącymi
13. SPORT NIESŁYSZĄCYCH
1. Historia sportu niesłyszących w Polsce
2. Polski Związek Sportowy Głuchych
3. Międzynarodowe organizacje sportowe niesłyszących
14. POMOCE TECHNICZNE DLA NIESŁYSZĄCYCH
1. Rodzaje pomocy technicznych dla niesłyszących
2. Aparaty słuchowe i implanty ślimakowe
3. Pomoce techniczne stosowane w edukacji niesłyszących
4. Urządzenia techniczne stosowane w miejscach publicznych
5. Urządzenia techniczne osobistego użytku
15. POLITYKA SPOŁECZNA I PRAWO WOBEC OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
1. Ewolucja postaw społecznych wobec osób niesłyszących
2. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób z Niesprawnościami
3. Polityka społeczna i prawo wobec osób niesłyszących w Polsce
ZAKOŃCZENIE
SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI NIESŁYSZĄCYCH
ANEKSY
1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie języka migowego osób niesłyszących
2. Ustawa Parlamentu Republiki Słowackiej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie języka migowego osób niesłyszących
3. Zapis gestograficzny znaków polskiego języka migowego
BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
SUMMARY
The Deaf: the Eąualization of OpportunitiesKSIĄŻKA JEST W STANIE DOBRYM +

Zryczałtowana opłata za przesyłkę:
7,50 zł listem poleconym
9,00 zł listem poleconym priorytetowym
Istnieje możliwość odbioru osobistego (Warszawa) po uprzednim umówieniu się - najchętniej na Powiślu w okolicach Biblioteki Uniwersyteckiej.
Zapraszam do przejrzenia moich pozostałych aukcji.
Gdy wylicytujesz więcej książek wysyłka łączna pozwoli Ci zaoszczędzić koszty przesyłki.

LICYTUJ ROZSĄDNIE - NIE ODWOŁUJE ZŁOŻONYCH OFERT
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.