Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

szewstwo OBUWNICTWO PRZEMYSLOWE Persz ksiazka
              W podręczniku opisano czynności związane z przygo­towaniem cholewek do zaciągania na kopyto, trady­cyjne i nowoczesne metody zaciągania cholewek oraz różne systemy łączenia wierzchu ze spodem, ze szcze­gólnym uwziględnieniem systemów montażu klejonego i wtryskowego. W dalszej części podręcznika podano wiadomości dotyczące organizacji produkcji, kontroli jakości obuwia oraz zakresu działania służb przygo­towania produkcji w przedsiębiorstwach obuwniczych, a także ^ planowania produkcji, normowania zużycia, materiałów i normowania pracy.

              Tytuł: obuwnictwo przemysłowe II

              Autor: TADEUSZ PERSZ


              Wydawnictwo i rok wydania: Warszawa 1990
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne

              Stan: -bdb/+db przytarcia okladki

              Oprawa: miekka

              Ilość stron i format: 350 str

14x20 cm

              Ilustracje: rys.

              Spis treści: 

Wstęp . . . - ... 9
1. Wiadomości wstępne o montażu 11
Rozwój techniki montażu 11
Charakterystyka montażu 13
Mechanlizacja w fazie montażu . . . . . . . . . 15
2. Przygotowanie do zaciągania ........... 21
Przygotowanie kopyt i cholewek 21
Nawilżanie cholewek . . . . 22

Wpływ poszczególnych czynników na przebieg nawil­
żania cholewek . 22
Technika nawilżania cholewek . 2Af

Przyczepianie podpodeszew . 27
Wklejanie i obciąganie zakładek ......... 28

Materiały stosowane na zakładki ....... 29
Technika wklejania zakładek . 30
Obciąganie zakładek 32
2.5. Wklejanie podnosków ' . . -. . . . 35
3. Zaciąganie cholewek na kopyto 39
Cel i zasada zaciągania cholewki . 39
Materiały stosowane do zaciągania cholewek 43

Kleje rozpuszczalnikowe .43
Kleje topliwe 44
Gwoździe i druty 46

Wpływ poszczególnych czynników na przebieg zaciągania
cholewki . . . . ., . . . . . . . . . . 47
Tradycyjne metody zaciągania cholewki 50

Zasada zaciągania cholewki teksami 50
Zaciąganie cholewek obuwia pasowego 54
Zaciąganie cholewek obuwia sandałowego .... 60
3.5. Nowoczesne metody zaciągania cholewek ...... 63
Zasady zaciągania na klej 63
Zaciąganie cholewek obuwia klejonego metodą od czub­
ka do pięty 65
4 4^
Zaciąganie cholewek obuwia klejonego metodą od pią­
ty do czubka - 73
Zaciąganie cholewki za pomocą sznurka 76
4. Czynności kończące zaciąganie cholewek ' 78
4.1. Czynności mechaniczne 78
4.1.1. Usuwanie klamerek i drutu - - 78
4.1.2. Wyrównanie fałd i ścieranie ..... .' . - 78,
4.1.3. Obcinanie brzegu cholewki obuwia pasowego . . 82
4.2. Stabilizacja kształtu cholewki N 83
" 4.2.1. Cel i zasada stabilizacji kształtu 83
m&l 4.2.2. Metody stabilizacji 85
5. Tradycyjne systemy łączenia cholewki ze spodem 92
' 5.1. System przeszywany 93
5.1.1. Przymocowanie wyłożenia i usztywniacza .... 94
5.1.2. Wstępne przymocowanie podeszew 95
5.1.3. Wyzuwanie kopyt zasadniczych 96
5.1.4. Przeszywanie podeszew 97
Zakrywanie rysów ' 99
Formowanie spodów obuwia . . . . . . . . 100
Suszenie obuwia 102
Odmiany systemu przeszywanego ....... 102
5.2. System kołkowany 103
Kołkowanie podeszew 104
Ścieranie kołków . . . . . . . . . . . 106
Śrubowanie podeszew 107
5.3. System sandałowy ' 108
. 5.4. System pasowy 113
Wszywanie pasa 114
Obcinanie obrzeży cholewki 117
Czynności przygotowawcze do dublowania podeszwy . 117
Dublowanie podeszwy 120
Gwoździowanie podeszwy w pięcie 121
Formowanie spodu obuwia 123
6. System montażu klejonego . . . . 124
6.1. Charakterystyka procesu klejenia 124
Teoretyczne podstawy procesu klejenia 125
Wpływ różnych czynników na przebieg klejenia ... 127
Rodzaje klejów stosowanych do łączenia wierzchu
ze spodem 131
6.2. Przygotowanie wierzchów i spodów do klejenia .... 132
6.2.1. Przygotowanie mechaniczne powierzchni .... 133

Przygotowanie chemiczne powierzchni 136
Wklejanie wyłożenia . 137
6.3. Przygotowanie i nanoszenie kleju ... . . , . . . . 138
Magazynowanie klejów 138
Przygotowanie klejów 139
Nanoszenie kleju 14J
6.4. Suszenie i aktywizacja powłoki klejowej 143
Suszenie powłoki klejowej 143
Aktywizacja powłoki klejowej 146
6.5. Łączenie cholewki ze spodem obuwia . .. . . . . 149
7. Montaż obuwia metodą wulkanizacji . . . . . . . . . 153
Wpływ poszczególnych czynników na przebieg wulkanizacji . 153-
Materiały stosowane do produkcji obuwia wulkanizowanego 155
Urządzenia stosowane do produkcji obuwia wulkanizowanego 158
Produkcja obuwia wulkanizowanego 160

Czynności przygotowawcze 160
Metody produkcji ~: . ,. . 161
Technika łączenia cholewki systemem WEM'. .' . 163
Wykończanie obuwia wulkanizowanego , 165
8. Montaż obuwia systemem wtryskowym ........ 167
Wpływ poszczególnych czynników na przebieg procesu . . 169
Montaż wtryskowy z polichlorku winylu 172

Materiały stosowane do wtrysku PCW 172
Produkcja obuwia wtryskowego 176
8.3. Montaż wtryskowy kauczuków termoplastycznych .... 185
Materiały stosowane do wtrysku ....... 185
Produkcja obuwia ze spodami z kauczuków termoplas­
tycznych . . . . 188
8.4. System montażu przez odlewanie poliuretanów .... 190
Materiały stosowane do odlewania PU .^ .... 191
Produkcja obuwia przez odlewanie PU 193
9. Montaż obuwia innymi systemami 199
System gdynkowy. i jego odmiany 199
System mokasynowy 202
System opanikowy . . . - 204
System wywrotkowy . . . . . 204
Inne systemy montażu - 205
10. Przytwierdzanie i wykończanie obcasów . 210
10.1. Przytwierdzanie obcasów 2\1
Przybijanie obcasów gwoździami 211
Przytwierdzanie obcasów śrubami . .... . . 214
10.2. Wykończanie obcasów skórzanych . . 215
Skrawanie i ścieranie boków obcasa ...... 215
Obciąganie i lakierowanie obcasów 216
11. Wykończanie obuwia 218
Czynności przygotowawcze do wykończania 219
Chemiczne metody wykończania 223
11.2.1. Materiały i ,surowce stosowane do sporządzania ap-
retur i farb kryjących 224
. 11.2.2. Wpływ poszczególnych czynników na procesy wykoń­
czania chemicznego 229
Wykończanie spodów obuwia . 232
Wykończanie wierzchów obuwia 234

Mechaniczne metody wykończania obuwia 240
Znakowanie obuwiia . 246
Pakowanie i magazynowanie obuwia . . . . . . . 249
12. Organizacja i zakres, działania służb kontroli jakości .... 251
Struktura organizacyjna Działu Kontroli Jakości . . . 251
Kontrola jakości w sferze przedprodukcyjnej ..... 253

Kontrola materiałów na wierzchy obuwia . . . . 254
Kontrola materiałów spodowych 256 -
Kontrola materiałów pomocniczych . . . . -. . 256

Kontrola jakości w sferze produkcyjnej 257
Ocena gotowego obuwia 260

Ocena organoleptyczna obuwia 261
Ocena laboratoryjna 267
Ocena jakościowa gotowego obuwia . . . . . 271
12.5 Kontrola wtórna 273
13. Organizacja i zakres działania służb przygotowania produkcji . 277
Organizacja Wydziału Przygotowania Produkcji . . . 277
Harmonogram przygotowania produkcji . . . . . . 279

Przygotowanie kolekcji obuwia 279
Opracowanie harmonogramu przygotowania produkcji 282

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej 287
Przygotowanie urządzeń produkcyjnych 290
Przygotowanie technologiczne -. . 291
Produkcja doświadczalna . 300
Wdrożenie przygotowanej produkcji 301
14. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie obuwniczym ... 303
14.1. Ogólne zasady organizacji produkcji obuwia .... 303
Proces produkcyjny i technologiczny 303
Podział procesu produkcji obuwia 307
Cykl produkcji obuwia 308
14.2. Struktura i organizacja zarządzania montażem .... 310
Komórki pomocnicze oddziału montażowego . . . 312
Organizacja produkcji i jej dokumentacja . . . 313
Czynniki wpływające na prawidłową organizacją
montażu 315
14.3. Planowanie operatywne produkcji 318
Ogólne pojęcie planu operatywnego 318
Podstawy planowania operatywnego 320
Organizacja planowania operatywnego . . . . 320
14.4. Rozpisywanie i kontrola produkcji . 322
14.4.1. Przygotowanie materiałów 322
14.4.2.' Konferencja rozpisowa 324
Limit zużycia materiałowego 327
Kontrola wykonania rozpisywanych planów . . . 329
Wymiana elementów ... .... 331
14.5. Normowanie zużycia materiałów do produkcji obuwia . 333
Metody normowania materiałowego 334
Rodzaje norm zużycia i ich zastosowanie .... 334
Podział materiałów normowanych na grupy rodza­
jowe 336
Technika i sposoby ustalania norm zużycia mate­
riałów do wybranych grup rodzajowych . . . 337
14:5.5. Ewidencja norm zużycia materiałów 344
14.6. Normowanie czasu pracy 345
Rodzaje norm czasu pracy . 346
Badanie czasu pracy 347
Struktura normy czasu pracy 348
351
Wykaz literatury

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów

add_me.gif

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.


obuwnic przemysl2 01.jpg

obuwnic przemysl2 02.jpg

obuwnic przemysl2 03.jpg

obuwnic przemysl2 04.jpg


Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.