Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE TERPIŃSKI WYD. UZUPELNIONE

TYTUŁ KSIĄŻKI - SZKÓŁKARSTWO OZDOBNE
AUTOR - MGR ZYGMUNT TERPIŃSKI
STAN KSIĄŻKI - DOBRY MINUS (BARDZO LEKKI ZACIEK NA KRAWĘDZIACH KILKU PIERWSZYCH KART, BRAK OBWOLUTY) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).
WYDAWNICTWO - PWRiL, WYDANIE II UZUPEŁNIONE I POPRAWIONE
ILOŚĆ STRON - 416
KOSZT WYSYŁKI - 6 ZŁ
SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

SPIS TREŚCI

Część I
URZĄDZENIE SZKÓŁKI
Wytyczne do zadań produkcyjnych szkółki.......... 3
Rozdział I. Dobór drzew i krzewów........... 9
Dobór gatunków i odmian.............. 9
Formy produkowanych roślin............. 10
Normy jakościowe................ 11
Rozdział II. Wybór terenu pod szkółkę.......... 14
Lokalizacja szkółki................ 14
Ukształtowanie terenu............... 15
Gleba i podglebie................ 16
Woda w glebie................. 18
Bliższe poznanie terenu.............. 19
Rozdział III. Założenie i zagospodarowanie szkółki....... 20
Podział powierzchni................ 21
Kwatery .......,.......... 22
Drogi ................... 24
Ogrodzenie.................. 25
Siatka i drut kolczasty — 25. Żywopłoty — 26.
Inspekty .................. 27
Szklarnie .................. 30
Urządzenia nawadniające.............. 32
Ciennik szkółkarski................ 35
Rozdział IV. Maszyny i narzędzia............ 36
Mechanizacja pracy................ 36
Maszyny i narzędzia do uprawy gleby.......... 3^
Siewniki do nasion................ 4^
Siewniki do nawozów...............
Wypielacze................ . - 44
Pługi do wyorywania drzew i krzewów..........
Narzędzia ręczne................. ^9
Przyrządy do podcinania korzeni siewek......... 5"
Opryskiwacze i opylacze.............. 51
Opryskiwacze — 51. Opylaeze — 51.
Maszyny do pakowania...............
Środki transportu................ ^2
Rozdział V. Ośrodek administracyjno-gospodarczy.......
I Wielkość i usytuowania ośrodka............ ^3
Pomieszczenia mieszkalne.............. 55
Pomieszczenia administracyjne............. 55
Pomieszczenia gospodarcze.............. 56
Magazyny — 56. Warsztaty — 57. Szopa do zimowania — 57. Izba robo¬cza — 58. Pakownia — 59.
Pomieszczenia socjalne............... 60
Rozdział VI. Fłodozmiany w szkółce........... 60
Przyrodnicze podstawy zmianowania........... 60
Zmianowanie a okres produkcji roślin.......... 62
Planowanie płodozmianów.............. 63
Rozdział VII. Nawożenie szkółek............ 66
Nawozy organiczne................ 71
Nawozy mineralne ................ 74
Wapnowanie ................. 77
Część II
ROZMNAŻANIE Z NASION
Rozdział VIII. Zbiór nasion............. 78
Pora i technika zbioru............... 79
Ilość zebranych nasion a plan wysiewów.......... 84
Ciężar 1000 nasion............... 84
Siła kiełkowania............... 85
Czystość nasion................ 86
Charakterystyka materiału siewnego.......... 8(5
Rozdział IX. Przygotowanie nasion do siewu........ 91
Czyszczenie i dosuszanie nasion............ 91
Przechowywanie nasion „na sucho" i luzem......... 94
Dołowanie i stratyfikacja nasion............ 96
Wykaz gatunków, których nasiona wymagają dołowania lub stra¬tyfikacji .................. 99
Postępowanie z nasionami tuż przed siewem......... 1C0
Rozdział X. Siew................ 101
Siew liściastych do gruntu.............. 102
Przygotowanie gleby pod siew......,..... 1C2
Pora siewu................. 103
Sposoby siewu nasion.............. 106
Norma wysiewu nasion............. 108
Technika siewu................ 11U
Siew liściastych pod szkłem............. li2
Siew iglastych do gruntu.............. 114
Siew iglastych pod szkłem.............. 115
Rozdział XI. Postępowanie z siewkami.......... u6
117 Pielęgnowanie siewek w gruncie............
Osłanianie powierzchni gleby............
Cieniowanie ................
120 Spulchnianie gleby i odchwaszczame..........
Podlewanie............... "
Zabezpieczanie przed przymrozkami.........
Pikowanie siewek...............
Przygotowanie gleby........... '194
Technika pikowania...........
Wykopywanie, sortowanie i dołowanie siewek.......
Pielęgnowanie siewek drzew i krzewów liściastych pod szkłem . - -
Pielęgnowanie siewek drzew i krzewów iglastych......
Część III
ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE '
Rozdział XII. Sposoby rozmnażania wegetatywnego...... 131
Rozdział XIII. Rozmnażanie przez podział, odrosły, kopczykowanle
i odklady ................... 136
Rozmnażanie przez podział i odrosty........... 136
Rozmnażanie przez kopczykowanie........... 137
Rozmnażanie przez odkiady............. 141
Odkład piaski................ 142
Odkład- zwykły................ 143
Odkład powtarzany .............. 144
Odkład powietrzny .............. 144
Wykaz drzew i krzewów rozmnażanych przez odkłady..... 145
Rozdział XIV. Rozmnażanie z sadzonek.......... 146
Substancje wzrostowe i ich zastosowanie.......... 149
Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych z sadzonek zdrewniałych . . 154 Pora przygotowywania pędów na sadzonki — 153. Pora cięcia sad2onek — 156. Przygotowywanie sadzonek — 156. Wysadzanie — 157. Wykaz drzew i krzewów, które zaleca się rozmnażać z sadzonek
zdrewniałych ................ 158
Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych z sadzonek zielnych . . . 158 pora sadzonkowania — 163. Wybór 1 cięcie pędów — 164. Środowisko dla sadzonek — 165.
Sadzonkowanie w inspektach............163
Sadzonkowanie w szklarni............166
Wykaz drzew i krzewów liściastych, które zaleca się rozmnażać z sa¬dzonek zielnych ...............167
Rozmnażanie drzew i krzewów iglastych z sadzonek zielnych .... 167
Sadzonkowanie w inspektach ...........169
Sadzonkowanie w szklarni............169
Postępowanie z ukorzenionymi sadzonkami — 170.
Wykaz drzew i krzewów iglastych, które zaleca się rozmnażać z sa¬dzonek zielnych ...............170
Rozmnażanie z sadzonek korzeniowych.........- 171
Pora sporządzania sadzonek — 172. Sporządzanie sadzonek — 172. Sadze¬nie — 172. Pielęgnowanie sadzonek — 173.
Wykaz drzew i krzewów rozmnażanych z sadzonek korzeniowych . . 173
Rozdział XV. Rozmnażanie przez szczepienie........ 174
Podkładka.................. 174
Właściwości podkładek — 174. Wybór podkładek — 175. Jakość podkładek — 177. Pora sadzenia podkładek — 177.
Zraz ................... m
Wybór zrazów — 177. Przygotowywanie zrazów — 178.
Sposoby szczepienia...............
Okulizacja................. ^
Pora okulizacjl — 180. Prace przygotowawcze — 181. Technika okulizacjt — 183, Sprawdzanie wyników oczkowania — 186, Inne sposoby okulizaeji — 187.
Szczepienie przez stosowanie............ ^
Szczepienie w klin .............. ^X
Kożuchowanie................ !92
Szczepienie na przystawkę........... . 193
Szczepienie na przystawkę boczną......... . 193
Szczepienie w półszparę lub w szparę......-, ł94
Szczepienie w szparę boczną............. 195
Szczepienie przez zbliżenie . . . '.......'. . QQ
Szczepienie w korzeń............... 197
Szczepienie zimowe w ręku............ 197
Szczepienie w szklarni............. 198
Wykaz drzew i krzewów rozmnażanych przez szczepienie . . . 200
Część IV
PRACE W DZIALE PROWADZENIA I FORMOWANIA
Rozdział XVI. Sadzenie drzew 1 krzewów......... 202
Plan sadzenia................. 202
Więźba sadzenia................ 203
Przygotowanie kwater do sadzenia........... 205
Pora sadzenia................. 206
Przygotowanie roślin do sadzenia........... 207
Liściaste — 207. Iglaste i zimotrwale — 207.
Technika sadzenia................ 208
Wyznaczanie rzędów — 208. Sadzenie „pod sznur" — 208.
Sposoby sadzenia................ 208
Rozdział XVII. Prowadzenie i formowanie drzew i krzewów liściastych . 210
Prowadzenie krzewów liściastych............ 211
Krzewy żywopłotowe.............. 213
Pnącza.................. 215
Prowadzenie drzew liściastych piennych.......... 215
Wyprowadzanie pnia.............. 216
Formowanie korony.............. 221
Uszczykiwanie pędów bocznych j podkrzesywanie...... 222
Prowadzenie drzew liściastych w formie krzewiastej i naturalnej . . 224
Prowadzenie drzew i krzewów szczepionych........ 224
Prowa_dzenie starszych drzew............. 227
Rozdział XVIII. Prowadzenie drzew i krzewów iglastych..... 230
Przesadzanie jako metoda tworzenia bryły korzeniowej..... 230
Pora sadzenia i przesadzania............. 232
Technika przesadzania.............. 233
Podlewanie.................. 234
Cięcie i prowadzenie............... 234
Rozdział XIX. Utrzymywanie żyzności gleby......... 235
Utrzymywanie dobrej struktury gleby.......... 236
Walka z chwastami............... 237
Nawożenie uzupełniające.............. 239
Rozdział XX. Walka z chorobami i szkodnikami....... 240
Zabiegi profilaktyczne............... 240
Choroby drzew i krzewów ozdobnych.......... 241
Choroby niepasożytnicze............. 241
Nieodpowiednia temperatura — 241. Brak dostatecznej ilości wody w glebie — 241. Nadmiar wody w glebie — 242, Brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych w glebie — 242. Nadmiar azotu — 242.
Choroby pasożytnicze..............
Zgorzel siewek — 242. Mączniakl właściwe — 242. Rdze — 244. Plamistość liści — 245. zamieranie młodych roślin — 245. Gruzłek cynobrowy — 246.
Szkodniki drzew i krzewów ozdobnych..........
Szkodniki ssąco-klujące............
Szkodniki gryzące żerujące na nadziemnych częściach rośliny . . . 247
Szkodniki gryzące żerujące na podziemnych częściach rośliny ... 248
Rozdział XXI. Realizacja wyprodukowanego materiału.....248
Przygotowanie do wysyłki roślin bez bryły korzeniowej.....249
Wykopywanie roślin..............249
Dołowanie wykopanych roślin...........250
Pakowanie i wysyłka..............251
Przygotowanie do wysyłki roślin z bryłą korzeniową...... 253
Wykopywanie iglastych i zimozielonych........ 254
Wykopywanie starszych drzew i przygotowywanie do transportu . 256
Część V
PROWADZENIE I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO
Rozdział XXII. Plan produkcji............ 258
Stosunki ilościowe w produkcji............ 259
Zaplanowanie powierzchni............. 262
Plan produkcji w dziale rozmnażania.......... 263
Plan produkcji ubocznej.......'....... 268
Plan nawożenia ................ 268
Rozdział XXIII. Organizacja pracy........... 270
Załoga robocza................. 270
Prace normowane................ 272
Harmonogram prac................ 272
Rozdział XXIV. Prowadzenie ewidencji materiału szkółkarskiego . . 273
Książka wyników rozmnażania............ 273
Kartoteka materiału roślinnego............ 274
Książka szkółkarska............... 275
Spis inwentaryzacyjny materiału roślinnego......... 275
Część VI
ROZMNAŻANIE WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW DRZEW I KRZEWÓW
Rozdział XXV. Drzewa i krzewy liściaste......... 276
Ajlant — Ailanthus Desf............. 276
Akebia — Akebia Decne.............. 277
Aktinidia —- Actinidia Lindl............ 277
Barwinek — Vinca L.............. 277
Berberys — Berberis L.............. 278
Bez — Sambucus L............... 279
Bluszcz — Hedera L............... 280
Brzoza — Betula L............... 28°
Buk — Fagus L................ 283
Bukszpan — Buxus L.............. 286
Cytryniec — Schizandra Michx............ 287
Czeremcha — Padus Mili............. 287
Dąb — Quercus L............... 288
Dereń — Cornus L................ 290
Dławisz — Celastrus L. ........... 291
Egzochorda — Exochorda Lindl............ 291
Forsycja — Forsythia Vahl............. 292
Głóg — Crataegus L. . ............. 292
Grab — Carpinus L. . ............. 293
Grujecznik — Cerddyphyllum Sieb. et Zucc........ 294
A 1 X-
Holodiskus — Holodiscus Maxim........... 294
Hortensja — Hydrangea L............. 295
Iglicznia — Gleditschia L............. 296
Indygowiec — Amorpha L............. 296
Irga — Cotoneaster Med.............. 296
Jabłoń — Malus Mili............... 293
Janowiec — Genista L.............. 298
Jarząb — Sorbus L............... 299
Jaśminowiec — Philadelphus L............ 300
Jesion — Fraxinus L............... 300
Jeżyna — Rubus L............... 303
Kalina — Vtburnum L.............. 303
Karagana — Caragana L............. 305
Kasztanowiec — Aesculus L............. 306
Klon — Acer L................ 307
Kłak — Gymnocladus L.............. 311
Kłokoczka — Staphylea L............. 312
Kokornak — Aristolochia L............. 312
Kolcowój — hycium L.............. 313
Kolkwicja — Kolkwitzia Graebn........... 313
Laurowiśnia — Laurocerasus Roem.......... 314
Leszczyna — Corylus L.............. 314
Ligustr — Ligustrum L.............. 315
Lilak — Syringa L............... 316
Lipa — Tilia L................ 319
Magnolia — Magnolia L.............. 321
Mahonia — Mahonia Nutt............. 322
Migdał — Amygdalus L.............. 323
MHn — Campsis Lour.............. 324
Morwa — Morus L............... 324
Moszeniec — Colutea L.............. 325
Oczar — Hamamelis L.............. 325
Ognik — Pyracantha' Roem............. 326
Oliwnik —- Elaeagnus L.......-....... 32'
Olsza — Alnus L................ 327
Omżyn — Buddleia L.............. 328
Orzech — Juglans L............... 329
Orzesznik — Carya Nutt............. 329
Ośnieża — Halesia L.............. ww
330
Parczelina — Ptelea L..............
330
Perełkowiec — Sophora L.............
Perukowiec — Cotinus Adans............
Pieris — Pieris D. Don..............
332 Pięciornik — Potentilla L............
Pigwowiec — Chaenomeles Lindl...........
Piwonia — Paeonia L...............
Platan — Platanus L..............
Porzeczka — Ribes L.............
Powojnik — Clematis L............
Rdest — Polygonum L............
Robinia — Robinia L.............
Rokitnik — Hippophae L,............. 339
Róża — Rosa D................ 340
Różanecznik — Rhododendron L.......... . 347
Różowieć — Rhodothypus Sieb. et Zucc. . . . . . ... . 351
Skrzydłorzech — Pterocarya Kunth.......... 351
Slodlin — Wistaria Spreng............. 352
Stefanandra (tawulec) — Stephanandra Sieb. et Zucc...... 352
Suchodrzew — Lonicera D............. 353
Sumak — Rhus L...............; 354
Surmia — Catalpa L........... . . - . '. 354
Szakłak — Rhamnus L............-' - . 355
Szczodrzeniec — Cytisus L......-....... 355
Śliwa — Prunus Mili..............- 356
Snieguliczka — Symphoricarpus Juss. !...... 357
Swidośliwa — Amelanchier Med. . ........... 357
Tamaryszek — Tamarix L.............. 358
Tawlina — Sorbaria A. Br............. 358
Tawula — Spiraea L................ 358
Tawułowiec — Physocarpus Maxim......... . 360
Topola — Populw L............... 360
Trzmielina — Evonymus L............. - 361
Waigelia — Weigela Thunb............. 362
Wawrzynek — Daphne L............. 363
Wiąz — Ulmus L...............".364
Wiciokrzew — Lonicera L............. 365
Wierzba — Salix L............... 365
Winobluszcz — Parthenocissus Planch.......... 366
Winorośl — Vitis L............... 367
Wiśnia — Cerasus Juss.............. 367
Złotlin — Kerria DC............... 368
Złotokap — Laburnum Med............. 369
Żylistek — Deutzia Tbunb..........L ' . . 370
Rozdział XXVI. Rozmnażanie drzew i krzewów iglastych .... 371
Cis — Taxus L................ 371
Cyprysik — Chamaecyparis Spach........... 373
Daglezja (jedlica) — Pseudotsuga Carr.......... 375
Jałowiec — Juniperus L.............. 376
Jodła — Abies Mili................ 379
Metasekwoja — Metaseąuoia H. H. Hu.......... 381
Miłorząb — Ginkgo L.............. 381
Modrzew — Larix Mili.............. 382
Sosna — Pinus L................ 383
Świerk — Picea A. Dietr.............. 385
Tsuga — Tsuga Carr.............. 387
Żywotnik — Thuja L.............. 388
Żywotnikowiec — Thujopsis Sieb. et Zucc........ 391
Sposób, miejsce i pora (miesiące) rozmnażania rzadziej uprawianych drzew
i krzewów ozdobnych................ 392
Spis nazw polskich............... 396
Spis nazw łacińskich............... 403
SPIS NAZW POLSKICH

Cyfry w nawiasach przy nazwach polskich odpowiadają pozycjom spisu nazw łacińskich
1. Ajlant (35)
2. — gruczołkowaty (36)
3. Akebia (37)
4. — pięciolistna (38)
5. Aktinidia (27)
6. — jadalna (ostrolistna) (28)
7. — patrolistna (29)
8. Ałycza (446)
9. Ambrowiec (317)
10. — amerykański (318)
11. Antypka (119)
12. Aralia (49)
13. Aronia (52)
14. Azalia (53)
15. — chińska (54)
16. — pontyjska (55)
17. Barwinek (605)
18. — pospolity (607)
19. — większy (606)
20. Berberys (56)
21. — Julianny (58)
22. — koreański (59)
23. — skupiony (57)
24. — Thunberga (60)
25.-------purpurowolistny (61)
26. — Wilsona (62)
27. — zwyczajny (63)
28.-------purpurowolistny (64)
29. Berchemia (65)
30. — amerykańska (67)
31. — japońska (66)
32. Bez (519)
33. — czarny (520)
34. — koralowy (521)
35. Bluszcz (258)
36. — pospolity (259)
37. Blotnia (365)
38. Brekinia (537)
39. Brzostownica (616)
40. — japońska (617)
41. Brzoza (68)
42. — brodawkowata (75) 43.-------Younga (76)
44. — cukrowa (70)
45. — karłowa (72)
46. — Maksymowicza (71)
47. — niska (69)
43. — omszona (74)
49. — papierowa (73)
50. Buk (225)
51. -r- zwyczajny (226)
52. — -— czerwonolistny (227)
53. Bukszpan (80)
54. — zwyczajny (81)
55. Chmielograb (366)
56. Ciecioreczka (163)
57. — krzewiasta (164)
58. Cis (568)
59. — japoński (570)
60. — — niski (571)
61. — pospolity (569)
62. — pośredni (572)
63. Cyprysik (131)
61. — groszkowy (138)
65. — japoński (137)
66. — Lawsona (132)
67.-------Aluma (133)
68. — — siny (135)
69.-------wyprostowany zielony
(134)
70. — nutkajski (136)
71. Cypryśnik (566)
72. Cyprysik błotny (567) 13. Cytryniec (522)
74. — chiński (523)
75. Czeremcha (369)
76. — amerykańska (371)
77. — wirginijska (372)
78. — zwyczajna (370)
79. Czereśnia (111)
80. — pełnokwiatowa (113)
81. — zwisająca (112)
82. Daglezja (450)
83. — modra (451)
84. — zielona (£52)
85. Dawidia (200)
86. — chińska (201)
87. Dąb (462)
88. — bezszypułkowy (472)
89. — biały (463)
90. — błotny (468)
91. — czerwony (464)
92. — — wielkoowocowy (465)
93. — kaukaski (467)
94. — szkarłatny (466)
95. — szypułkowy (469)
96.-------stożkowy (471)
97.-------złotolistny (470)
98. Dereń (154)
99. — biały (155)
100.-------srebrzystoobrzeżony (156)
101.-------syberyjski (157)
102. — jadalny (właściwy) (160)
103. — Kousa (159)
104. — kwiecisty (158)
105. — rozłogowy (162)
106. — świdwa (161)
107. Dławisz (104)
108. — wijący (105)
109. Dziurawiec (271)
110. Egzochorda (223)
111. — wielkokwiatowa (224)
112. Ewodia (215)
113. — chińska (217)
114. — koreańska (216)
115. Fontanezja (228)
116. — chińska (229)
117. Forsycja (230)
118. — pośrednia (231)
119. — zwisająca (232)
120. Fotergilla (233)
121. — amerykańska (234)
122. Głogownik (392)
123. Głowocis (108)
124. — pestkowy (109)
125. Głóg (183)
126- — Carriere'a (184)
127. — dwuszyjkowy (188)
128. — jednoszyjkowy (187)
129. — kropkowany (189)
130. — krwisty (190)
131. — ostrogowy (185)
132. — szkarłatny (186)
133. Grab (93)
134. — zwyczajny (94)
135. Grujecznik (124)
136. — japoński (125)
137. Grusza (419)
138. — pospolita (420)
139. — wierzbolistna (421)
140. Holodiskus (264)
141. — dwubarwny (265)
142. Hortensja (266)
143. — drzewiasta (267)
144. — pnąca (270)
145. — wiechowata (268)
146.-------wielkokwiatowa (269)
147. Iglicznia (246)
148. — trójciernista (247)
149. Indygowiec (44)
150. — krzewiasty (45)
151. Irga (174)
152. — błyszcząca (181)
153. — chińska (położona) (176)
154. — Dielsa (178)
155. — ostrolistna (175) - .'
156. — pozioma (180)
157. — rozesłana (Dammera) (177)
158. — rozkrzewiona (179)
159. — wielokwiatowa (182)
160. Jabłoń (351)
161. — dzika (j. płonka) (355)
162. — jagodowa (352)
163. — Niedźwiedzkiego (353)
164. — rajska (354)
165. Jałowiec (281)
166. — chiński (282)
167.-------Pfitzera (283)
168. — łuskowaty (287)
169.-------Meyera (288)
170. — najeżony (285)
171. — pospolity (284)
172. — sawina (286)
173. — wirginijski (289) 174.-------niebieski (290) .
175. Janowiec (242)
176. — barwierski (243)
177. Jarząb , (533)
Jarząb brzęk p. brekinia (537)
178. Jarząb mączny (mąkinia) (334)
179. — pospolity (jarzębina) (535) 180.-------zwisający (536)
181. Jaśmin (274)
182. — nagokwiatowy (275)
183. Jaśminowiec (387)
184. — Gordona (388)
185. — Lemoine'a (390)
186. — panieński (391)
187. — wielkokwiatowy (389)
188. Jesion (235)
189. — amerykański (236)
190. — mannowy (240)
191. — pensylwański (241)
192. — wyniosły (237)
193. — — pojedynczolistny (238) 194.-------zwisający (239)
195. Jeżyna (507)
196. Jodła (1)
197. — grecka (3)
198. — kalifornijska (4)
199. — kaukaska (6)
200. — pospolita (2)
201. — szlachetna (5)
202. Ve:cha (7)
203. Judaszowiec (126) 2C4. — kanadyjski (127)
205. Kalina (594)
206. — Dawida (597)
207. — hordowina (598)
208. — japońska (603) 209.-------płonna (604)
210. — kanadyjska (599)
211. — koralowa (600) 212.-------płonna (601)
213. — koreańska (596)
214. — olcholistna (595)
215. — zwisłolistna sztywnolistna
(602)
216. Kalmia , (291)
217. Karagana (89)
218. — drzewiasta (syberyjska) (90)
219. — — strzępolistna (Lorber-ga) (91)
220. — krzewiasta (92)
221. Kasztan (98)
222. — jadalny (99)
223. Kasztanowiec (30)
224. — czerwony (31)
225. — drobnokwiatowy (33)
226. — krwisty (34)
227. — zwyczajny (32)
228. Kielichowiec (85)
229. — wonny (86)
230. Klon (9)
231. — czerwony (24)
232. — ginnala (13)
233. — jawor (22)
234.-------czerwonolistny (23)
235. — jesionolistny (14)
236. — kaukaski (11)
237. — okrągłolistny (12)
238. — palmowy (15)
239. — — czerwonolistny (16)
240. — — strzępolistny purpurowy (17)
241.-------wąskoklapowy czerwo¬nolistny (18)
242. — pensylwański (19)
243. — polny (10)
244. — srebrzysty (25)
245. — tatarski (26)
246. — zwyczajny (20)
247. — — Reitenbacha (21)
248. Klęk (248)
249. — kanadyjski (249)
250. Kłokoczka (544)
251. — południowa (545)
252. Kokornak (50)
253. — wielkolistny (51)
254. Kokosił (8)
255. Kolcowój (337)
256. — chiński (338)
257. — zwyczajny (339)
258. Kolkwicja (296)
259. — chińska (297)
260. Korkowiec (385)
261. — amurski (386)
Kruszyna pospolita, patrz: sza-kłak kruszyna _ 262. Laurowiśnia (306)
263. ~- wschodnia (30?)
264. Lespedeza (308)
265. — dwubarwna (309)
266. Leszczyna (167)
267. — pospolita (168) 268.-------purpurowa (169)
269. — turecka (170)
270. Leszczynowiec (165)
271. — kłosowy (166)
272. Ligustr (310)
273. — jajolistny (kalifornijski)
(311)
274. — pospolity (312)
275. Lilak (551)
276. Lilak chiński (552)
277. — japoński (553)
278. — kosmaty (559)
279. — perski (555)
280. — Prestona (556)
281. — Swegincowa (558)
282. — węgierski (554)
283. — Wolfa (561)
284. — zwisłokwiatowy (557)
285. — zwyczajny (560)
286. Lindera (313)
287. — zwyczajna (314)
288. Lipa (580)
289. — biała (581)
290. — drobnolistna (582)
291. — krymska (583)
292. — srebrzysta (585)
293. — szefokolistna (584)
294. — warszawska (586)
295. Magnolia (342)
296. — drzewiasta (343)
297. — gwiaździsta (347)
298. — japońska (345)
299. — naga (344)
300. — Soulange'a (346)
301. Mahonia (348)
302. — pospolita (349)
303. — rozłogowa (350)
304. Marzymięta (211)
305. — chińska (212)
306. Metasekwoja (359)
307. — chińska (360)
308. Miesięcznik (356)
309. Migdał (46)
310. — karłowy (47)
311. Migdałek (448)
312. — pełnokwiatowy (449)
313. Miłorząb (244)
314. — chiński (245)
315. Mlin (87)
316. — czepny (88)
317. Modrzew (301)
318. — amerykański (303)
319. — europejski (302)
320. — japoński (304)
321. — syberyjski (305)
322. Modrzewnica (48)
323. Morwa (361)
324. — biała (362)
325. Morwa biała zwisająca (363)
326. — czarna (364)
327. Moszeniec (152)
328. — południowy (153)
329. Mydleniec (294)
330. — wiechowaty (295)
331. Nieszpułka (357)
332. — zwyczajna (358)
333. Obwojnik- (383)
334. — grecki (384)
335. Oczar (254)
336. — japoński (255)
337. — wielkokwiatowy (256)
338. — wirginijski (257)
339. Ognik (460)
340. — ciernisty (461)
341. Oliwnik (208)
342. — srebrzysty (210)
343. — wąskolistny (209)
344. Olsza (39)
345. — czarna (40)
346. — szara (41)
347. Omżyn (77)
348. — Dawida (79)
349. — różnolistny (78)
350. Orszelina (150)
351. — zwyczajna (151)
352. Orzech (276)
— czarnoksięski, patrz, oczar wirginijski
353. — czarny (279)
354. — mandżurski (278)
355. — Siebolda (280)
356. — szary (277)
357. Orzesznik (95)
358. — sercowaty (96)
359. — wielkoowocowy (97)
360. Ostrokrzew (272)
361. — kolczasty (273)
362. Ośnieża (250)
363. — czteroskrzydła (251)
364. Palecznik (202)
365. — chiński (203)
366. Parczelina (453)
367. — trójlistna (454) 368.-------złotolistna (455)
369. Parrocja (375)
370. — perska (376)
371. Paulownia (381)
372. — puszysta (382)
373. Perełkowiec (528)
374. — japoński (529) 375.-------zwisający (530)
376. Perukowiec (171)
377. — południowy (172)
378.-------purpurowy (173)
379. Pieris (408)
380. Pieris japoński (409)
381. Pięciornik (442)
382. — krzewiasty (443)
383. Pigwa (191)
384. — pospolita (zwyczajna) (192)
385. Pigwowiec (128)
386. — chiński (130)
387. — japoński (129)
388. Piwonia (373)
389. — drzewiasta (374)
390. Platan (422)
391. — klonolistny (423)
392. Poladnia (82)
393. Porzeczka (484)
394. — alpejska (485)
395. — — niska (487) 396.-------złocista (486)
397. — krwista (489)
398. — złota (488)
399. Posłonek (260)
400. — kutnerowały (261)
401. Powojnik (142)
402. — alpejski (143)
403. — górski (145)
404.-------czerwony (146)
405. — Jackmana (144)
406. — pnący (148)
407. — tangucki (147)
408. — włoski (149)
409. Prinsepia (444)
410. Prusznik (102)
411. — amerykański (103)
412. Rdest (424)
413. — Auberta (425)
414. — bucharski (426)
415. Robinia (490)
416. — włochata (491)
417. — zwyczajna (492)
418.-------Bessona (493)
419.-------kulista (495)
420.------ różowa (494)
421. Rokitnik (262)
422. — zwyczajny (263)
423. Róża (496)
424. — czerwonolistna (504)
425. — dzika (szypszyna) (497)
426. — francuska (500)
427. — girlandowa (498)
428. — Manetta (501)
429. — Moyesa (502)
430. — pomarszczona (505)
431. — rdzawa (499)
432. — Wichury (506)
433. — wielokwiatowa (503)
434. Różanecznik (477)
435. — katawbijski (478)
436. Różowieć (479)
437. — japoński (480)
438. Runianka (367)
439. — japońska (368)
440. Sekurinega (526)
441. — chińska (527)
442. Skrzydłorzech (456)
443. — kaukaski (457)
444. Słodlin (613)
445. — chiński (615)
446. — kwiecisty (614)
447. Słonisz (252)
448. — srebrzysty (253)
449. Sosna (410)
450. — czarna (415)
451. — górska (413)
452. — himalajska (412)
453. — kosodrzewina (414)
454. — limba (411)
455. — pospolita (zwyczajna) (417)
456. — smołowa (416)
457. — wejmutka (418)
458. Sośnica (524)
459. — japońska (525)
460. Stefanandra (546)
461. — Tanaki (547)
462. Strączyn (140)
463. — żółty (141)
464. Styrakowiec (458)
465. — japoński (459)
466. Suchodrzew (319)
467. — alpejski (320)
468. — błękitny (324)
469. — chiński (330)
470. — kieliszkowy (325)
471. — Korolkowa (326)
472. — Maacka (327)
473. — mirtolistny (328)
474. Suchodrzew skalny (332) 475.-------Alberta (333)
476. — Standisha (331)
477. — tatarski (334)
478. — tybetański (335)
479. — zwyczajny (336)
480. Sumak (481)
481. — octowiec (482) 482.-------strzępiasty (483)
483. Surmia (100)
484. — jajowatolistna (101)
485. Szakłak (473)
486. Szakłak kruszyna (475)
487. — pospolity (474)
488. — wielkolistny (476)
489. Szczodrzeniec (193)
490. — czerniejący (194)
491. — rozesłany (195)
— żarnowiec, patrz: żarnowiec miotlasty
492. Śliwa (445)
— ałycza, patrz: ałycza
— tarnina, patrz: tarnina
493. Śniegowiec (139)
494. Snieguliczka (548)
495. — biała (549)
496. — różowa (550)
497. Swidośliwa (42)
498. — kanadyjska (43)
499. Świerk (395)
500. — biały (396)
501. — czaipy (402)
502. — kaukaski (405)
503. — kolący (406)
504. — pospolity (397)
505.-------karłowy (400)
506.-------Maxwella (398)
507.-------Remonta (401)
508.-------rozesłany (399)
509. — serbski (404)
510. — sitkajski (407) '
511. — syberyjski (403)
512. Tamaryszek (562)
513. — francuski (563)
514. — odeski (564)
515". — pięciopręcikowy (565)
516. Tarnina (447)
517. Tawlina (531)
518. — jarzębinolistna (532) Tawulec, patrz: stefanandra
519. Tawuła (538)
520. — drobnolistna (539)
521. — karłowa (540)
522. — — Waterera (541)
523. — położona (542)
524. — Thunberga (543)
525. Tawułowiec (393)
526. — kalinolistny (394)
527. Topola (427)
528. — berlińska (430)
529. — biała (428)
530.-------piramidalna (429)
531. — bujna (437)
532. -- czarna (435)
533. —- — piramidalna (436)
534. Topola kalifornijska (439)
535. — kanadyjska (431)
536. — koreańska (432)
537. — Maksymowicza (434)
538. — osika (438)
539. — wielkolistna (433)
540. — Wilsona (440)
— włoska, patrz: czarna pira¬midalna
541. — yunnańska (441)
542. Trzmielina (218)
543. — brodawkowata (222)
544. — europejska (zwyczajna) (219)
545. — niska (221)
546. — pnąca (220)
547. Tsuga (587)
548. — kanadyjska (588)
549. Tulipanowiec (315)
550. — amerykański (316) Wajgelia, patrz: zakrzewnia
551. Wawrzynek (197)
552. — główkowaty (198)
553. — wilczełyko (199)
554. Wiąz (589)
555. — górski (592)
556.-------zwisający (593)
557. — polny (590)
558. — szypułkowy (591)
559. Wiązowiec (106)
560. — zachodni (107)
561. Wiciokrzew Browna (321) 562.-------szkarłatny (322)
563. — pomorski (329)
564. — przewiercień (323)
565. Wierzba (508)
566. — iwa (509)
567.-------zwisająca (510)
568. — krucha (512)
569. — laurowa (515)
570. — nibyzielona (513)
571. — rokita (517)
572. — śląska (518)
573. — wawrzynkolistna (511)
574. _ wielkolistna (514)
575. — żyłkowana (516)
576. Winobluszcz (377)
577. — japoński (379) 573_-------Veitcha (380)
579. _ pięciolistny (378)
580. Winorośl (608)
581. — amurska (609)
582. — pachnąca (610) Wistaria, patrz: słodlin
583. Wiśnia (110)
584. — gruczolkowata (116) 585.-------biała pełna (117)
586. — karłowata (115)
587. — kwaśna (114)
588. — pensylwańska (120)
589. — piłkowana (121)
590. — różowa (122)
591. — wczesna (118)
— wonna, patrz: antypka
592. — zwyczajna (123)
593. Wrzos (83)
594. — zwyczajny (84)
595. Wrzosiec (213)
596. — czerwony (214)
597. Zakrzewnia (611)
598. — kwiecista (612) 5S9. Złotlin (292)
600. Złotlin japoński (293)
601. Złotokap (298)
602. — Waterera (300)
603. — zwyczajny (299)
604. Żarnowiec miotlasty (196)
605. Żółtnica (340)
606. -— pomarańczowa (341)
607. Żylistek (204)
608. — japoński (206)
609. — różowy (207)
610. — szorstki (205)
611. Żywotnik (573)
612. — olbrzymi (574)
613. — wschodni (577)
614. — zachodni (575)
615.-------kolumnowy (576)
616. Żywotnikowiec (578)
617. — japoński (579)


200A.jpg200B.jpg200C.jpg200D.jpg200E.jpg

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZ MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG KOLEJNOŚCI

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZ MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.