Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SZTUKA malarstwo rzeżba grafika 1966 UNIKATFESTIWAL SZTUK PIĘKNYCH WARSZAWA 1966

FESTIWAL SZTUK9.jpg


UNIKAT


********************************************************************************

GORĄCO POLECAM !!!

********************************************************                         AUTOR : PRACA ZBIOROWA
                         STAN : DOBRY JAK NA LATA (ZAGIĘTE ROGI OPRAWA I LEIUSIEŃKO ROGI NIEKTÓRYCH KARTEK, WSZYSTKO KOMPLETNE I CZYTELNE, KARTKI CZYSTE)
                         OPRAWA : MIĘKKA LAKIEROWANA
                         WYDAWNICTWO I ROK WYDANIA: ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, WARSZAWA 1966
WYDANIE - 1
NAKŁAD - 2500 EGZ.
                         ILOŚĆ STRON I FORMAT : 336 STRON, DUŻY FORMAT: 22 x 23 CM
                         ILUSTRACJE: ZAWIERA LICZNE, CZARNO-BIAŁE ILUSTRACJE- CAŁOŚĆ NA KREDOWYM PAPIERZE
                         WAGA: 1036g
                         SPIS TREŚCI :

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ M.ST. WARSZAWY
WOJEWÓDZKA KOMISJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
GŁÓWNY ZARZĄD POLITYCZNY WOJSKA POLSKIEGO
STOŁECZNY KOMITET FRONTU JEDNOŚCI NARODU
OKRĘG WARSZAWSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

festiwal
sztuk
pięknych
warszawa 1966

Opracowanie
Zakłady Artystyczne ZPAP
Układ graficzny katalogu, projekt plakatu, projekt znaku
festiwalowego
Janusz Rapnicki
Redakcja katalogu Maria Matusińska
Redaktor techniczny Wiesław Kufirski
Korektor Ada Potocka
Zdjęcia: W. Rolkę, T. Rolkę, W. Wolny oraz: H. Bietkowski, T. Biliński, Cz. Bojarski, B. Cynalew-ski, B. Dorys, Z. Holuka, M. Holzman, A. Idziński, K. Ja-rochowski, Z. Kempa, E. Kozłowska-Tomczyk, St. Krywald, J. Krzywdziński, J. Kuruliszwili, B. Łopieński, Wł. Miernicki, E. Nasierowski, M. Pietkiewicz, W. Plewiński, L. Sempolm-5ki, R. Serafin, L. Suchocki, T. Sumiński, W. Surowiecki, Z. Szymoniak, A. Smietanski, Z. Tomaszewska, R. S. Ula-towski, J. Werner, J. Wróbel, D. Zawadzki, F. Zwierz-chowski, A. Żak.

KOMITET HONOROWY
Leon Bielski
Redaktor Naczelny „Expressu Wieczornego"
Andrzej Borodzilc
Przewodniczący Stołecznego Komitetu Frontu Jedności
Narodu
Stanisław Ryszard Dobrowolski
Literat
Janusz Durko
Dyrektor Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
Władysław Dariusz Frycz
Artysta rzeźbiarz - Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków
Juliusz Gomulicki
Literat
Janusz Groszkowski
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Andrzej Janota
Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Leon Kasman
Redaktor Naczelny „Trybuny Ludu"
Józef Kępa
Sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR
Kazimierz Konieczny
Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Edward Kopyt
Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych
Stanisław Korman
Zastępca Szefa Zarządu Kultury Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego
Henryk Korotyński
Redaktor Naczelny „Życia Warszawy"
Zygmunt Kraczkiewicz
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Helena Krajewska
Redaktor Naczelny „Przeglądu Artystycznego"
Alfred Lenica
Artysta malarz - Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków
Stanisław Lorenłz
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Henryk Maksara
Kierownik Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy
Adam Mauersberger
Dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie
Zofia Szydłowska
Sekretarz Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej
Zbigniew Szyclłowski
Zastępca Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska
Polskiego
Janusz Wilhelmi Redaktor Naczelny „Kultury"
Wojciech Wilski
Dyrektor Zespołu do Spraw Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki
Marian Wnuk
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Jerzy Wołczyk
Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy
Leszek Wysznacki
Redaktor Naczelny „Stolicy"
Jestem szczęśliwy, że umieszczając parę słów w niniejszym wydawnictwie - mogę w imieniu Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i swoim własnym - serdecznie powitać Festiwal Sztuk Pięknych - Warszawa 1966.
Z radością witam Kolegów, twórców z Warszawy i wielu miast naszego Kraju, którzy na nasze uroczystości nadesłali swe cenne dzieła, dowodząc głębokiego powiązania i życzliwości pomiędzy wszystkimi środowiskami artystycznymi w Polsce.
Pierwszy Festiwal Sztuk Pięknych w Stolicy, w roku uroczystości milenijnych - to kolejna manifestacja artystów plastyków, świadcząca o ogromnej aktywności twórczej, o wysokim zaangażowaniu, o zrozumieniu rosnącej w naszym społeczeństwie potrzeby sztuki.
Potrzeba ta jest jednym z najważniejszych elementów szczególnego klimatu zainteresowania, zrozumienia i sympatii dla spraw twórczości plastycznej, z którym od wielu lat spotykamy się w naszym mieście, znajdując przez to ogromną pomoc w naszych poszukiwaniach artystycznych.
Wysoki poziom dzieł eksponowanych na pięciu wystawach pozwala mieć przekonanie, że Festiwal Sztuk Pięknych uzasadni potrzebę przekształcenia go w stałą imprezę artystyczną Warszawy o wielkiej i rosnącej randze.
Andrzej Ja nota

KOMISARZ GENERALNY FESTIWALU SZTUK PIĘKNYCH
Wiesław Muldner-Nieckowski

KOMISARZE
Stefan Damski Władysław Królikiewicz Ewelina Michalska Jolanta Owidzka Edward Piwowarski
Tegoroczny wrzesień warszawski, zamiast wystawy na temat Warszawa w sztuce urządzanej w latach ubiegłych-postanowiono uczcić wielką manifestacją ogólnopolską pod nazwą Festiwal Sztuk Pięknych. Z radością witam ten pomysł, jak również samą nomenklaturę SZTUK PIĘKNYCH, do której - jakże słusznie - powrócono ostarnimi czasy w oficjalnym nazwaniu naszych AKADEMII. W ten sposób, dzięki inicjatywie Zarządu Okręgu Warszawskiego ZPAP przybywa obecnie naszemu życiu artystycznemu nowy a tak bardzo pożądany organizm pod postacią ogólnopolskiego, na jak najszerszej rekrutacji opartego przeglądu współczesnej plastyki polskiej w czterech jej głównych, tradycyjnych dyscyplinach: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Tkaniny. Przyszłość najbliższych lat pokaże jak dalece inicjatywa ta utrwali się i zastąpi - być może - obumarłą obecnie a potrzebną przecież instytucję dorocznych ogólnopolskich salonów. Wydaje się, że formuła Festiwalu na to miejsce jest słusznie pomyślana, zwłaszcza gdy projektowane w tych ramach wystawy będą połączone z odpowiednimi manifestacjami towarzyszącymi (dyskusje, filmy o sztuce, taniec plastyczny, nowe formy teatralne itp.) - jak czyni się to np. co dwa lata w Paryżu przy sposobności Biennale Młodych. W tegorocznym Festiwalu przyjęto udział około 400 arty-
stów. Pomimo kilku czy kilkunastu dotkliwych absencji jest to reprezentacja na tyle liczna i wszechstronna, że pozwoli zapewne krytykom i socjologom sztuki współczesnej wysnuć niejeden wniosek dotyczący rzeczywistej sytuacji życia artystycznego - wskazać jak układają się w nim siły dynamiczne różnych pokoleń i co szczególnie ważne - do jakiego stopnia można już dzisiaj mówić o uwydatnianiu się profilu poszczególnych środowisk terytorialnych. Dokonująca się bowiem w szybkim tempie decentralizacja polskiego życia kulturalnego, wspaniały „awans" coraz to nowych środowisk - jest jednym ze zjawisk budzących największą radość w obserwatorach ruchu artystycznego w naszym kraju.
Na polu organizacji wystaw plastycznych, a także kontaktów międzynarodowych w tej dziedzinie, od dawna posiadają swą rangę takie środowiska jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź i inne miasta będące siedzibami wyższych szkół plastycznych. W ostatnich latach jednak doniosłe inicjatywy zrodziły się także w „głębszym" terenie. Wystawy połączone z dyskusjami krytycznymi miały miejsce w Koszalinie, Zielonej Górze, ostatnio w Puławach. Godne uwagi sq również inicjatywy terenowe w dziedzinie muzealnictwa oraz powstawania stałych zbiorów sztuki współczesnej. W wielu, bardzo wielu wy-
padkach mamy do czynienia z występowaniem inicjatywy „oddolnej" - jedynej jaka daje realne podstawy zakorzenienia się nowej sztuki dnia dzisiejszego w nowym społeczeństwie Polski Ludowej.
Na tym tle centralna aczkolwiek nie centralistyczna inicjatywa Okręgu Warszawskiego ZPAP budzi wielkie nadzieje - tym bardziej, że analiza uczestnictwa w niej przedstawicieli różnych pokoleń i środowisk wykazuje zdecydowanq przewagę artystów, którzy zarówno latami studiów, jak datami debiutów, jak wreszcie osiągnięciami zostali całkowicie uformowani w ostatnim 20-leciu. Daje to Festiwalowi piętno autentycznej młodości. W wystawach warszawskiego Festiwalu skrzyżują się zapewne najrozmaitsze tendencje artystyczne dnia dzisiej-
szego. Będzie w nich zarówno „realizm" jak „abstrakcja", polski „pop"- i „op-art", sztuka fantastyczna itd. Nie chodzi jednak o żaden plebiscyt ocen wartościujących, lecz o stwierdzenie, że Festiwale - jeśli będą organizowane i dokumentowane systematycznie co dwa lata pozwolą w znacznym stopniu zapobiec dezinformacji co do rzeczywistych hierarchii, pozwolą także obserwować i o-kreślać przemiany artystyczne dokonujące się w Polsce nie na zasadzie apriorycznych „wyczuć" ale na gruncie realnym. W dobie dzisiejszej, w dobie panowania pluralizmu estetycznego tego rodzaju bezstronne konfrontacje są nieodzowne.
Juliusz Starzyński

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący Aleksander Winnicki
Członkowie
Maria Antoszkiewicz Jan Cybis Janusz Eysymont Zbigniew Jaskierski Juliusz Krajewski Władysław Królikiewicz Roman Owidzki Kazimierz Poczmański Stefan Samborski
Komisarz wystawy Władysław KrólikiewiczZdzisław Adamski
Warszawa, Wolska 111 bl. VIII m 32
1. Dziewczyna ze zwierzętami, olej, 60 X 90
2. Król na łowach, olej, 77 X 125
Anna Andreeff
Warszawa, al. Armii Ludowej 6 m 143
3. Wnętrze z pianinem, olej, 80 X 60
Jan Aniserowicz
Warszawa, Wyspiańskiego 6/8 m 55
4. Zasłuchanie, olej, 70 X W
Maria Antoszkiewicz
Warszawa, Karpińskiego 12
5. Dom, olej, 110X100
Mieczysław Antuszewicz
Warszawa, Braci Załuskich 4 m 5
6. Miasto, olej, 72X120
Stanisław Batycki
Żyrardów, 1-go Maja 78
7. Gdańsk, akwarela, 57 X 41
8. Warszawa, olej, 100X80
Jan Betley
Warszawa, Nowolipki 34 m 4
9. Port Żerański, olej, 60 X 81
Alina Biernacka-Sendłak
Warszawa, pl. Dąbrowskiego 12 m 63
10. Pejzaż, olej, 73 X 65
Wanda Bobrowska
Warszawa, Okólnik 11 m 10
11. Pejzaż ze Skolimowa, olej, 44 X 55
Barbara Bojanowska
Warszawa, Bielańska 5 m 16b
12. Wieżowce na placu Teatralnym, olej, 72 X 102
13. Miodowa i Starówka, olej, 74 X 94
Helena Bolińska-Gloksin
Warszawa, Puławska 11 m 9
14. Plac Teatralny, akwarela, 35 X 25
Józef Stanisław Broszkiewicz
Warszawa, Tarczyńska 3a m 14
15. Pejzaż I, olej, 60 X 130
Tadeusz Brzeziński
Warszawa, Dziennikarska 32 m 7
16. Pejzaż II, olej, 65X80
Zofia Brzomińska-Lis
Warszawa, Szwoleżerów 9
17. Martwa natura z dyniami, olej, 72 X 91
18. Martwa natura z dynią, olej, 70 X 84
Edmund Burkę
Warszawa, Mostowa 6
19. Sny festiwalowe, olej, 130 X 195
Krystyna Cękalska
Warszawa, Krucza 51 m 150
20. Barbakan, technika mieszana, 36 X 48
21. Trasa W-Z od strony Nowego Zjazdu, technika mie szana, 36 X 48
Nina Chełmicka-Żórawska
Warszawa, al. Wilanowska 177
22. Żółte przestrzenie, olej, 80 X 100
23. Ballada o zmierzchu, olej, 80X100
Janina Chudzyńska
Warszawa, Brzozowa 39/41 m 12
24. Starówka w zimie, akwarela, 48 X 35
Rafał Chwoles
Warszawa, Targowa 44 m 3
25. Motyw żydowski, monotypia, 60 X 36
Tibor Csorba
Warszawa, Mokotowska 26
26. Budapeszt, akwarela, 43 X 34
27. Powgzki, akwarela, 31 X 49
Iraida Cwietkow
Zalesię Górne, Pionierów 64
28. Martwa natura, olej, 76 X 97
Zbigniew Czajkowski
Góra Kalwaria, Szpitalna 1
29. Drzwi w pejzażu, olej, 80 X 60
Zbigniew Dębski
Warszawa, Pańska 85 m 4
30. Stacja I, meta!, 140X110
Janina Dobrzyńska ... .
Warszawa, Kredytowa 8 m 16
31. Remiza strażacka, olej, 65 X 90
Tadeusz Dudziński
Warszawa, Białobrzeska 19 m 75
32. Pieśń miłosna, olej, 170X100
Tadeusz Dunin-Bartodziejski
Warszawa, al. Ujazdowskie 37 m 21
33. Uliczka za murem, olej, 70 X 90
Anna Dzandźałas
Warszawa, Stawki 3 m 11
34. Port „Warszawianki", olej, 60 X 72
Jadwiga Gajęcka
Warszawa, Waszyngtona 24 m 6
35. Prześwity leśne, olej, 63 X 70
Andrzej Garus
Warszawa, Wandy 8 m 40
36. W gaju, olej, 66X81,5
Eugeniusz Geppert
Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 1/2
37. Kompozycja, olej, 118X83
Ryszard Gieryszewski
Warszawa, Radzymińska 36 m 7
38. Człowiek z wydartą piersią, olej, 97 X 58
39. Przeciw wojnie, oiej, 122 X 70
Julia Gizycka-Berezowska
Warszawa, Langiewicza 27 m 2
40. Lewkonie, olej, 72X70
41. Martwa natura z książką, olej, 66 X71
Julia Gniewek
Warszawa, Astronautów 17 m 2
42. Nad Orzycem, olej, 75 X 50
Bolesław Grabczan
Warszawa, Grenady 8 m 1
43. Granice Warszawy, olej, 70 X 88
44. Roślina, olej, 70 X 88
Jerzy Grochocki
Warszawa, Szaserów 111 m 30
45. Łąka, olej, 75 X 85
Joanna Hasior
Warszawa, Marszałkowska 87 m 62
46. Morze, olej, 80 X 121
Jan Hawryłkiewicz
Warszawa, Marszałkowska 8 m 20
47. Warszawa, olej, 80 X 56
48. Statki na Wiśle, olej, 50 X 60
Ludek Hołub
Warszawa, R. Tagore 6 m 6
49. Las - zima, olej, 60 X 73
Danuta Iwanicka
Warszawa, al. Wyzwolenia 7 m 185
50. Pejzaż z Kazimierza, technika mieszana, 58 X 48
51. Pejzaż, technika mieszana, 65 X 50
Błażej Iwanowski
Warszawa, Różana 59
52. Wisła latem, olej, 70 X 50
Jadwiga Iwaszkiewicz
Warszawa, Sierpecka 6 m 22
53. Do muzyki Schonberga „Ocalały z Warszawy", olej,
90X108
Aleksandra Jachtoma
Warszawa, Dubois 12 m 30a
54. Pejzaż, olej, 82 X 80
55. Tryptyk, olej, 76 X 74
Władysław Jackiewicz
Gdańsk, Świętojańska 66 m 1
56. Obraz geometryczny, olej, 150 X 120
57. Wnętrze I, olej, 150 X 120
58. Wnętrze li, olej, 150X120
Lech Jakubiak
Warszawa, Puławska 53a m 15
59. Z cyklu „Miasto" II, olej, 81 X 60
Zbigniew Jaskierski
Warszawa, Swierczewskiego 68
60. Czarne ostrza, olej, 150 X 200
Anna Jeziorańska-Dubowska
Warszawa, Nowogrodzka 12 m 11
61. Drzewo, olej, 56 X 46
62. Brzozy, olej, 55 X 45
Barbara Jonscher
Warszawa, Brzozowa 5/9 m 6
63. BukieMI, olej, 71 X 54
64. Roślina, olej, 130X85
Henryk Józewski
Warszawa, Koszykowa 24 m 16
65. Róża, olej, 65 X 60
Janusz Kaczmarski
Warszawa, Wiejska 9 m 13
66. Wnętrze z oknem, ole|, 97 X 190
67. Pejzaż warszawski II, olej, 81 X 100
Zdzisław Kałędkiewicz
Gdańsk-Oliwa, Leśna 9/2
68. Na brzegu, olej, 70 X 150
69. Walka, olej, 85X120
70. Kompozycja, olej, 120 X 105
Piotr Kann
Warszawa, A. Sokolicz 3a m 45
71. Spotkanie po latach, olej, 130 X 60
Ewa Kann-Suchodolska
Warszawa, A. Sokolicz 3a m 45
72. W plenerze, olej, 69 X 100
Jan Karczewski
Warszawa, Bartoszewicza 11 m 13
73. Pejzaż I, olej, 100X77
74. Pejzaż II, olej, 95 X 70
Marian Klamczyński
Warszawa, Warskiej 20 m 24
75. Odpoczynek, gwasz, 63 X 44
Zolia Kluczyńska-Wadas
Warszawa, Scnilfera 6 m 16
76. Warszawa w nocy, olej, 80 X 65
Józef Kluza
Kraków, Krowoderska 5 77 Obraz I, olej, 140X110 78. Obraz II, olej, 140X102 /9. Obraz III, olej, 140X102
Wacław Kołacz
Warszawa, Nowo Bema 93 m 95 Ha Kompozycja IV, tempera, 68 X43
Piotr Komincz
Warszawa, Swierczewskiego 113
81. Słoneczny dzień, olej, 51 X 71
Witold Kotowski
Warszawa, Mickiewicza 26 m 8
82. Drzewa nad morzem, olej, 46 X 41
Krystyna Kozłowska
Warszawa, Mostowa 8 m 2
83. Dno morza III, akwarela, 35 X 50
Tadeusz Kozłowski
Warszawa, Broniewskiego 50
84. Koncert, olej, 53 X 64
85. Przy ul. Magiera, olej, 80 X 100
Aleksander Kozyrski
Warszawa, Schillera 4
86. Ulica Miodowa, gwasz, 51 X72
87. Sw. Anna, gwasz, 67 X 86
88. Powiśle, olej, 145 X 85
Juliusz Krajewski
Warszawa, J. Dqbrowskiego 73 m 64
89. Obywatele, olej, 65 Xl 40
Lucyna Krakowska
Warszawa, Aplikancka 5
90. Gęstwina leśna 1, olej, 61 X50
Jerzy Krawczyk
Łódź, al. Róż 4/6
91. Dziewczę z Avignon, olej, 42 X 50
Władysław Królikiewicz
Warszawa, Bugaj 15/17 m 7
92. Pejzaż, olej, 62 Xl 00
Janina Królikowska
Milanówek, Orzeszkowej 2
93. Wazon z zasuszonym kwiatem, olej, 46 X 36
Wiesław Kruczkowski
Warszawa, Nauczycielska 3 m 51
94. 2/66, olej, 110X120
95. 5/66, olej, 120X125
Henryk Krych
Warszawa, Pilicka 6
96. Ogród, olej, 73 X 54
97. Juvenalia, olej, 73 X 60
Hilary Krzysztofiak
Warszawa, Krasińskiego 37 m 50
98. Z cyklu „Ptaki" II, olej, 130 X 114
Michał Kubaszewski
Warszawa, Francuska 49 m 9 99. Obwód zamknięty, gwasz, 63 X 85
100. Bazyliszek, gwasz, 32 X 40
Jan Kucharski
Warszawa, Lewartowskiego 4
101. Postęp II, 0161,97X65
Anna Kurzqtkowska
Warszawa, Myśliwiecka 8 m 4
102. Jesień I, olej, 81 X 80
103. Jesień III, olej, 81 X 80
Maria Latkowska
Warszawa, Piękna 22 m 23
104. W kawiarni, olej, 80 X 100
Jolanta Leśniak
Rembertów, Botwina 69 m 1
105. Na Pradze, olej, 90X90
Barbara Leviłtoux-Swiderska
Warszawa, Broniewskiego 11 a m 20
106. Kazimierz - Rynek, olej, 75 X 100
Benon Libersld
Łódź, Głowackiego 15
107. Western, olej, 106X98
108. Martwa natura, olej, 125 X 80
109. Martwa natura, olej, 135X102
Jan Lis
Warszawa, Szwoleżerów 9
110. Płaszczyzna biała, technika mieszana, 47 X 77
111. Płaszczyzna czerwona, technika mieszana, 140 X 190
Anna Lisiewicz-Grundland
Młociny, Wrzeciono 45 m 20a
112. Zabawki, olej, 60 X 70
113. Spacer, olej, 60 X 70
Dorota Łabanowska
Białystok, al. 1 Maja 32 m 13
114. Spokój, olej, 120X135
115. Zachód, olej, 120X135
116. Zapowiedź, olej, 135 X 120
Stanisław Łabęcki
Warszawa, Dobra 8/10 m 7a
117. Obraz I, olej, 140X100
Stanisław Łazorek
Warszawa, Nowogrodzka 42 m 19a
118. Okrągły XV, olej, 89 X 115
Krystyna Łoboda
Warszawa, Puławska 24a m 35
119. Pejzaż, olej, 55X65
Józef Łukomski
Warszawa, Bachmacka 2
120. Białe figury, olej, 122 X 44
Konstanty Mackiewicz
Łódź, P. Findera 8 m 6
121. Złoto, olej, 130X90
122. Hiszpania - Valladolid, olej, 120X70
123. Hiszpania-wąwóz, olej, 75 X 100
Roman Madeyski
Warszawa, Piekarska 6 m 25
124. Port Czerniakowski II, olej, 90X70
Danuta Makowska
Warszawa, Ogrodowa 11 m 128
125. Łąka I, olej, 100X80
126. Łąka II, olej, 100X80
Piotr Marczewski
Warszawa, Siennicka 38 m 14
127. Wybrzeże Szczecińskie, olej, 50 X 70
Cecylia Marylska
Warszawa, Jarzębskiego 8 m 78
128. Pies, olej, 52X65
Hanna Michalska
Warszawa, al. Jerozolimskie 101 m 58
129. Begonie, technika mieszana, 35X45
Stanisław Michałowski
Gdańsk, Podwale Staromiejskie 89 m Ib
130. Pejzaż, olej, 54X60
131. Miasto, olej, 58X81
132. Ryba, olej, 58X81
Maciej Modzelewski
Warszawa, Zwycięzców 37 m 13
133. Jutro będzie lepiej, olej, 100 X 125
Grzegorz Moryciński
Warszawa, Rumuńska 5
134. Z cyklu „Cyrk" 1, tempera, 91 X 72
135. Dziewczynka, tempera, 95 X 72
Urszula Mroczek
Warszawa, Stołeczna 17 m 130
136. Stara stocznia czerniakowska, olej, 80 X 100
Ludmiła Murawska
Warszawa, Karolkowa 59a m 28
137. Brwinów, olej, 80 X 65
Stanisław Nagel
Warszawa, Czerska 15 m 59
138. Autoportret w ruchu barw, olej, 100 X 80
Juliusz Narzyński
Warszawa, Syreny 39 m 48
139. „I", olej, 100X120
140. „II", olej, 100X120
141. „III", olej, 100X150
Irena Nowacka-Jaskierska
Warszawa, al. Jerozolimskie 15/19 m 6
142. Ptak VII, olej, 40X60
Jerzy Nowosielski
Kraków, Narzyńskiego 19
143. Akt, olej, 120X80
144. Akt, olej, 80X60
145. Cerkiew w małym mieście, olej, 80 X 60
Irena Omiecińska
Warszawa, Mokotowska 69 m 94
146. Kompozycja, olej, 92 X 73
Kazimierz Ostrowski
Gdynia, Abrahama 62 m 31
147. Płock, olej, 150X100
148. Kompozycja, olej, 100X70
149. Z cyklu „Fresk", olej, 100 X 70
Krystyna Owczarska
Warszawa, Stołeczna 6 m 48
150. Dziewczynka z ptaszkami, olej, 85 X 58
151. Kolarze, olej, 135X90
Wanda Paklikowska-Winnicka
Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 m 9
152. Spirale przenikające, gwasz, 35X49
153. Spirale opadające, gwasz, 35 X 49
Wacław Palessa
Warszawa, Nieporęcka 10 m 22
154. Nowe centrum Warszawy, olej, 67 X 83
Włodzimierz Panas
Warszawa, Walecznych 8 m 8
155. Portret kobiecy, olej, 112 X 70
Teresa Panasiuk
Warszawa, Nowy Świat 43 m 10
156. Pejzaż świętokrzyski, tempera, 90X58
157. Pejzaż z Bodzentyna, tempera, 48 X 69
Kalina Pawłowicz
Podkowa Leśna, Krasek 11
158. Pejzaż, olej, 63X74
Radwan Pqkowski
Warszawa, Krucza 51 m 81 a
159. Kompozycja IM, olej, 115 X 150
Krystyna Pelletier
Białobrzegi Radomskie, Kościelna 8
160. Dwie postacie, olej, 65 X 54
Bohdan Piasecki
Sulejówek, Brzozowa 3
161. Postać, olej, 96 X 65
Antoni Pisarek
Warszawa, Kasprowicza, 63 m 2
162. Kompozycja I, olej, 70 X 50
Katarzyna Piskorska
Warszawa, Powsińska 104
163. Chęciny - uliczka, akwarela, 39 X 50
Monika Piwowarska
Warszawa, Czarnieckiego 56 m 1
164. Orfeusz warszawski, olej, 116 X 81
Leokadia Płonkowa
Warszawa, Żurawia 2
165. Spacer w Nieborowie, olej, 40X53
166. Wianki, olej, 53 X 40
Kazimierz Poczmański
Warszawa, Syreny 39
167. Kazimierz Obrembowicz - twórca Politechniki Warszawskiej, olej, 110X90
Czesław Podgórski
Warszawa, Chodkiewicza 6 m 17
168. Kompozycja II, olej, 150 X 100
Wacław Polakowski
Płock, Krótka 7 m 7
169. Kompozycja pejzażowa, olej, 70 X 60
Władysław Popielarczyk
Warszawa, Piwna 5 m 1
170. Powstawanie, technika mieszana, 100X45
Janusz Przybylski
Ursus, Kopernika 45 m 4
171. Oparł głowę na stole, gwasz, 100X70
Barbara Pszczółkowska-Kasten
Warszawa, Mińska 14
172. Miasto, olej, 60X60
Henryk Rachalewski
Warszawa, Nowotki 33 m 146
173. Zakopane-Antałówka, akwarela, 60 X 70
Julian Rączko
Warszawa, Osiedle Przyjaźń 72 m 10
174. Z cyklu „Huta Warszawa" V, olej, 98 X 68
Franciszka Robb-Narbuttowa
Warszawa, Aldony 9 m 3
175. Uliczka cowboyska, olej, 50 X 60
176. Dachy - Chęciny, olej, 52 X 86
Czesław Rzepiński
Kraków, pl. Matejki 13
177. Stare drzewa, olej, 81 X 100
178. Filiżanka herbaty, olej, 73X60
179. Ranny żołnierz, olej, 79 X 87
Olga Samarska-Pomianowska
Warszawa, I Pułku Praskiego 7 m 10
180. Studium grochowskie, olej, 50X73
Maria Schwartz-Schier
Sulejówek, Okuniewska 1 m 21
181. Wschodnia ściana Marszałkowskiej, olej, 100 X 90
Jacek Sempoliński
Warszawa, Walecznych 27 m 9
182. Radostowa, akwarela, 48 X 62
183. Sandomierz, akwarela, 48 X 62
Jacek Sienicki
Warszawa, Rycerska 10 m 10
184. Wnętrze I, olej, 100X70
185. Wnętrze II, olej, 60X70
186. Szczęka, olej, 60X40
Eugenia Skoczyńska-Sobocińska
Warszawa, Dynasy 16 m 12
187. Dawny dworzec Śródmieście, olej, 40X50
Wanda Denise Skopowska
Warszawa, Mickiewicza 9 m 17
188. Fragment wnętrza, olej, 52 X 63
Szczepan Skorupka
Warszawa, Mokotowska 13 m 7
189. Pod jabłonią, olej, 70X50
Emil Sochacki
Warszawa, lumumby 13 m 7
190. Rozdroże podgórskie, olej, 48 X 63
191. Pejzaż wolski, olej, 50X64
Magdalena Spasowicz
Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 m 20
192. W warszawskim ZOO, olej, 54 X73
193. Pejzaż zimowy od strony Mariensztatu, olej, 48 X 65
Irena Stawińska
Warszawa, Parkowo 13/17 m 131
194. Wnętrze kościoła sióstr Wizytek, olej, 110X80
195. Martwa natura, olej, 96 X 87
Jan Stebnowski
Warszawa, Krasickiego 14 m 2
196. Zamarła Turnia - pamięci koi. M. Szczuki, olej, 92X65
Eugeniusz Słec
Warszawa, Obrońców 28
197. Pejzaż - tu padła..., olej, 76X75
Stanisława Sfelmaszewska-Panasowa
Warszawa, Walecznych 8 m 8
198. Fabryka mleczarska, olej, 72X52
Urszula Słewula
Piastów, Sowińskiego 24
199. Kobieta z martwą naturq, olej, 131 X 131
Danuta Strumiłło
Warszawa, Krzywe Koło 14/16 m 10
200. Bukiet I, olej, 74 X 92
Tadeusz Szadeberg
Warszawa, Stara 7a m 2
201. W starym młynie diabeł mąkę miele, olej, 88 X 135
Piotr Szadujkis
Warszawa, Dmochowskiego 6 m 10
202. Akt, olej, 90 X 70
203. Ryby, olej, 88 X 67
Stanisław Szczepański
Warszawa, Krucza 51 m 36a
204. Kwiaty i gobelin, olej, 61 X 50
205. Wisła w Ustroniu Śląskim, olej, 46 X 61
Kazimierz Szemioth
Warszawa, Obrońców 9 m 4
206. Targ na peryferiach, tempera, 41 X 25
Czesław Szewczyk
Warszawa, Grochowska 241 m 12
w- Ulica Kinowa - działki, olej, 164X82
Stefan Świerzewski
Warszawa, Michałowska 6 m 4
208. Droga na Czarny Staw nad Morskim Okiem, olej, 80X56
209. Portret artysty - Morskie Oko, olej, 80 X 56
Jan Tarasin
Kraków, Szlak 17 m 4
210. Żółty brzeg, olej, 85 X 73
211. Deszcz, olej, 85X73
212. Brzeg, olej, 92X73
Zofia Tchorek
Warszawa, Miedzeszyńska 870 m 8
213. Dawidek z tamtych dni, technika specjalna, 41 X 37
Stanisław Teisseyre
Poznań, Ostroroga 9 m 3
214. Cyklady, olej, 73X116
215. Odpływ, olej, 89X115
216. Powódź, olej, 89X115
Antoni Teslar
Warszawa, Podwale 15 m 4
217. Staromiejski bez, olej, 70X84
Marian Tomaszewski
Warszawa, al. Jerozolimskie 11/19 m óOb
218. Kobiety z epoki paleolitu, olej, 80 X 95
Bronisław Tomecki
Warszawa, Zakopiańska 32
219. Paris II - Rue Lamartine, olej, 70 X 50
Zygmunt Tomkiewicz
Warszawa, Hoża 34 m 41
220. Krajobraz z drzewami, akwarela, 67 X 47
Anna Trojanowska
Warszawa, Wiejska 9 m 13
221. Sejm nocą, olej, 59X50
222. Ulica Wiejska, olej, 47 X 50
Teresa Tyszkiewiczowa
Łódź, Przyszkole 11
223. Robot II, olej
Roman Usarewicz
Gdańsk, Mariacka 35/36 m 9
224. Wymiana kontrastów 1, olej, 76 X 151
225. Wymiana kontrastów II, olej, 100X250
Maria Uśpieńska
Warszawa, Belgijska 5 m 12
226. Begonie, olej, 56X75
Stanisław Wacht
Warszawa, Górczewska 88 m 31 . .
227. Ziemia - planeta, olej, 65 X 81
228. Odwilż, olej, 47X78
Helena Walicka
Warszawa, Brzozowa 5 m 8
229. Obraz czerwony, olej, 92 X 63
230. Obraz biały, olej, 100 X 81
Jadwiga Walker
Warszawa, Kinowa 18 m 89
231. Martwa natura, olej, 61 X 87
Czesław Wdowiszewski
Warszawa, ks, Trojdena 5 m 17
232. Martwa natura - śledzie, olei, 52 X 40
Wanda Wedecka
Warszawa, Gen. Zajączka 24 m 2
233. Zapomniana droga, olej, 120X100
Irena Wilczyńska
Warszawa, Bracka 11/13 m 27
234. Karnawał, olei, 81 X 110
235. Strona wschodnia, olej, 81 X 130
Janusz Wilden
Warszawa, Zakopiańska 35
236. Martwa natura z jabłkami, olej, 65 X81
Bronisława Wilimowska
Warszawa, Rynek St. Miasta 12 m 16
237. Stare Miasto, olei, 57 X 71
238. Plac Konstytucji, olej, 60 X 73
Aleksander Winnicki
Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 m 9
239. Babcia przy stole, olej, 30 X 55
240. W parku, olej, 60 X 49
Jerzy Wolff
Laski Warszawskie, Zakład dla Ociemniałych
241. Trzy głowy, olei, 73 X 65
242. Flores, olej, 65 X 54
Janina Zajączkowska
Warszawa, Swierczewskiego 43 m 7
243. Portret dziewczyny, olej, 75 X 58
Tadeusz Zakrzewski
Warszawa, Anielewicza 37
244. Rekwizyty jesieni, olej, 65 X 75
Helena Zaremba-Cybisowa
Warszawa, Karowa 14/16 m 26
245. Martwa natura II, olej, 65 X81
246. Martwa natura III, olej, 81 X 65
Stefania Zdrojewska-Majewska
Warszawa, al. Jerozolimskie 99
247. Kwiaty, akwarela, 56 X 44
Krzysztof Zeydler-Zborowski
Warszawa, Krucza 51 m 130
248. Miasto, olej, 97 X 76
Chwalisław Zieliński
Łódź, Zielona 25a m 5
249. Harem, tempera, 40 X 30
250. Pieśń kosmosu, technika mieszana, 90 X 176
Karol Zieliński
Warszawa, Tyszkiewicza 719 m 28
251. Pejzaż II, olej, 60X53
Krystyn Zieliński
Łódź, Krzemieniecka 6a m 4
252. M.X.66, metal, 36 X 31
253. M.XI .66, metal, 90X70
Stanisław Zieliński
Warszawa, Walecznych 12 m 10
254. Pałac Parysa - Lublin, akwarela, 43 X 59
255. Brama Trynitarska w Lublinie, akwarela, 58 X 35
Mario Źabokliclca-Budzichowa
Warszawa, Salezego 4
256. Pejzaż z wiaduktem I, olej, 70 X 80
Stanisław Źółłowski
Warszawa, al. Jerozolimskie 11/19 m 20b
257. Kompozycja, olej, 110 X 110
Hanna Żuławska
Warszawa, Radziłowska 3 m 11 b
258. Ulica w zimie, olej, 73 X 118
259. Ulica wieczorem, olej, 81 X 100
Zygmunt Żurowski
Warszawa, Nowotki 12 m 79
260. Zachód słońca, olej, 80 X 60

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący Stanisław Sikora
Członkowie
ppłk. Jerzy Cieśiak
Kazimierz Danilewicz
Jerzy Jarnuszkiewicz
płk. Kazimierz Konieczny
płk. Stanisław Korman
Stanisław Lipski
Ewelina Michalska
Wiesław Muldner-Nieckowski
Edward Piwowarski
Tadeusz Sieklucki
Franciszek Strynkiewicz
gen. bryg. Zbigniew Szydłowski
Mieczysław Welter
Kazimierz Żywuszko
Komisarz wystawy Edward PiwowarskiJan Berdyszak
Poznań, Wybickiego 1 m 15a
1. Rzeźba poziomo wydłużona, stal, dł. 200
Paweł Binder
Warszawa, Swiętojerska 4/10 m 8
2. Kompozycja, gips pat., wys. 60 2a. Kompozycja, kamień, wys. 200
Domicella Bożekowska
Warszawa, Smolna 36 m 3
3. Pandulek, piaskowiec, dł. 80
Teresa Brzóskiewicz
Warszawa, Magiera 25a m 32a
4. Kobieta z wysy St. Marguerite, beton, wys. 170
5. Biała Marianna, marmur, wys. 180
Alojzy Bystroń
Waszawa, Międzyborska 98 m 15
6. Kompozycja figuralna, drzewo, 300 X 250 X 140
7. Chwała Bohaterom, drzewo metal, wys. 290
Wiktoria Czechowska-Antoniewska
Warszawa, Lipska 20 m 3
8. Tadeusz Kościuszko, meda!-brqz, 0 10 (awers, rewers)
Kazimierz Danilewicz
Warszawa, Młynarska 35 m 86 9-13. Z cyklu Milenium, medale-brqz
Teodora Dąbrowska
Warszawa, Noakowskiego 12 m 11
14. Głowa z wyobraźni, drzewo, wys. 28
15. Głowa z wyobraźni, gips, wys. 50
Anna Dębska
Warszawa, Nowy Świat 41 m 57b
16. Biegnqce konie, metalizowany cement plastyczny, wys. 100
17. Żubrzyk leżący, cement metalizowany, dł. 100 17a. Orzeł, sztuczny kamień, wys. 150
Władysław Dariusz Frycz
Warszawa, Rynek Nowomiejski 8 m 20
18. Szermierze, blacha, wys. 80
19. Organy, blacha, wys. 160
20. Rodzina, marmur, wys. 150
Hanna Główczewska
Warszawa, Rutkowskiego 18 m 6
21. Kompozycja, ceramika, 50 X120
22. Kompozycja, ceramika, 100X30
Romuald Grodzki
Warszawa, Nowe Bródno, ul. Syrokomli 27 m 2
23. Maria Curie-Skłodowska, czarny dąb, wys. 200
Wiktoria lljin
Warszawa, Natolińska 3 m 207
24. Ginące słońce, metal, wys. 180
25. Ptaki, blacha, wys. 80
26. Głowa I. Kirszenstein, gips
Jerzy Jarnuszkiewicz
Warszawa, Wawelska, koi. V dom 12
27. Gen. Swierczewski, brąz, wys. 89
28. Sztandar Zwycięstwa, żelazo, wys. 150
Seweryn Jasiński
Warszawa, Sniadeckich 1/15 m 43
29. Brydżyści, kamień, wys. 90
30. Szachiści, kamień, wys. 110
31. Głowa mężczyzny, kamień, wys. 70
32. Głowa kobiety, kamień, wys. 85
Anna Kamieńska-Łapińska
Warszawa, Darwina 4 m 65
33. Ćma trzepocząca, terakota, wys. 60
34. ćma zielona, terakota, wys. 55
Mieczysław Kałużny
Warszawa, Brazylijska 8 m 53
35. Kompozycja I, drzewo metal, 0 50
36. Kompozycja II, drzewo metal, 0 50
37. Kompozycja Ml, drzewo metal, 0 50
Józef Kandefer
Warszawa, Swierczewskiego 66 m 118
38. Rodzina, drzewo, wys. 74
39. Osamotniony, drzewo, wys.100
Piotr Kann
Warszawa, Mostowa 16 m 47
40. Rzepicha, gips, wys. 86
41. Dziewczyna z Tolkmicka, gips, wys. 60
Alfons Karny
Warszawa, Wiejska 8 m 45
42. Marynarz, granit, wys. 60
43. Hemingway IV, granit, wys. 60
44. Traugutt, gips. wys. 150
Zygfryd Korpalski
Gdańsk, Mariacka 6/8 m la
45. Kompozycja, piaskowiec, wys. 80
Zygmunt Kotlicki
Warszawa, Grójecka 32 m 16
46. 7 wieków Warszawy, blacha miedziana, 0 50
Wacław Kowalik
Warszawa, Obrońców 28 m 30
47. 1000-lede Oręża Polskiego, medal-brąz (awers, rewers)
48. Na straży pokoju, medal-brąz (awers, rewers)
49. Polski Związek Szermierczy, medal-brąz (awers, rewers)
50. Szermierka, medal-brąz (awers, rewers)
Ryszard Kozłowski
Otwock, Łukasińskiego 51 a
51. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, drzewo, wys. 200
Bronisław Kubica
Warszawa, Smocza 17 m 60
52. Kompozycja biologiczna, ceramika dymiona, wys. 75
Stanisław Kulon
Warszawa, Myśliwiecka 8 m 19
53. Macierzyństwo, drzewo, wys. 230
54. Protoplasci, drzewo + blacha, wys. 280
55. Prorok, drzewo, wys. 220
Marian Kurjata
Warszawa, Obrońców 29 m 3
56. Słowianka, marmur, 140X122
57. Henryk Sienkiewicz, cement, wys. 65
58. Warszawa w sierpniu 1944 r., wapień pińczowski, wys. 60
Alfons Łosowski
Gdańsk, Kolejarzy 11
59. Tors, granit, wys. 70
Edmund Majkowski
Nowa Wieś, p-ta Michalin, pow. Otwock
60. Na Odrze i Nysie, sztuczny kamień, 250 X 230
61. Bolesław Chrobry, sztuczny kamień, wys. 130
62. Ziemie Zachodnie odwiecznie polskie, plakieta-brqz
63. Tysiqc lat Państwa Polskiego na Baftyku, medal-brqz
64. Berlin, medal-brqz
65. Bolesław Krzywousty, plakieta-brqz
66. Grunwald, plakieta-brqz
Zbigniew Maleszewski
Warszawa, Bugaj 15 m 2
67. Tors, drzewo, wys. 120
Józef Marek
Kraków, Tarłowska 12 m 3
68. Kolumna na temat rodziny, drzewo, wys. 350 68a. Kolumna na temat kochanków, drzewo, dł. 409
Józef Markiewicz
Warszawa, Pustota 34a m 21
69. Kosmosonda, granit, wys. 57
70. Ary Szternfeld, gips, wys. 50
71. Wars-Sawa, granit, 20 X 14
72. Tarcza niepokonana, granif, 12 X 10
73. Stara granica, granit 15 X 14
74. Pierwsze słowo, aluminium, 19 X18
75. Ptaki międzygwiezdne, brqz, 17X15
Franciszek Masiak
Warszawa, Dynasy 10 m 10
76. Projekf pomnika Żołnierzom Wojsk Spadochronowych, gips, wys. 70
Edmund Małuszek
Warszawa, Kasprowicza 50 m 20
77. Wietnam, drzewo, wys. 210
78. Nalot, gips, wys. 70
Maria Matwiejczuk-Owczarczyk
Warszawa, Swierczewskiego 101 m 39
79. Dwoje, piaskowiec, wys. 200
Ewelina Michalska
Warszawa, Okrqg 2 m 153
80. Matka, ceramika, wys. 100
81. Rozstanie, ceramika, wys. 100
82. Ryba, ceramika, wys. 70
83. Zdobywcom kosmosu, medal-brqz posrebrzany (awers, rewers)
84. Ludzie i bestie - pamięci pomordowanych w Oświęcimiu, medal-brqz (awers, rewers)
85. Panta rei, medal, kamień (awers), brąz (rewers)
86. Nieznanemu Żołnierzowi, medal-brąz (awers, rewers)
87. Przy stole konferencyjnym, plakieta-kamień
88. Pielęgniarkom, medal, kamień (awers), brąz i kamień (rewers)
Janina Mirecka
Warszawa, Widok 11 m 4
89. Kontemplacja, ceramika, wys. 85
90. Ptaki, ceramika, wys. 40
91. Warszawa 1944, ceramika, wys. 60
Irena Molin-Sowa
Warszawa, Sniadeckich 1/15 m 10
92. Kompozycja z wiankiem, cement, wys. 110
Stefan Momot
Warszawa, Niekłańska 19
93. Brylantowy, kamień, wys. 90
94. Orfeusz, marmur, wys. 72
95. Afrykanin, błękitny bazalt, wys. 65
Wiesław Miildner-IMieckowski
Warszawa, Filtrowa 79 m 53
96. Plotąca warkocz, granit, wys. 69
97. Kompozycja na temat Dantego, medal-brqz, 0 15 (awers, rewers)
98. Monteverdi, medal-brąz, 0 12 (awers, rewers)
99. Ginqcy świat, medal-brąz 7,4 X 9 (awers, rewers)
Jerzy Niziński
Warszawa, Miodowa 10/12 m 21
100. Wędrowiec, gips, wys. 76
Edward Piwowarski
Warszawa, Czarnieckiego 56 m 1
101. „Komu Syrenkie", terakota, wys. 90
102. „Wujo przed ślubem u fotografa", terakota, wys. 60
103. „Siedzenie na trawie", terakota, dł. 60
Krystyna Pławska-Jackiewicz
Wrocław, Podwale 39 m 3
104. Koncert, szamot, wys. 155
Zofia Pociłowska
Warszawa, J. Dqbrowskiego 82 m 18
105. Rozmowa liryczna, piaskowiec, wys. 200
Walentyna Pszeniczna-Chałaczkiewicz
Wilanów, Husarii 50
106. Portret M. N., gips, wys. 92
Adam Roman
Warszawa, Nobla 23a
107. Młoda ogrodniczka, sztuczny kamień, wys. 130
Grażyna Roman
Warszawa, al. Niepodległości 221 m 7
108. Karolina, piaskowiec, wys. 215
Adolf Ryszka
Warszawa, Sady Żoliborskie 4 m 2
109. Barbara, gips, wys. 62
110. Portret K., gips, wys. 03
111. Niewinny, gips, wys. 85
Józef Sarnowski
Zielona Góra, Braniborska 18a
112. Kompozycja, kamień, wys. 184
Tadeusz Sieklucki
Warszawa, Hoża 37 m 32
113. Trzy światy, beton, 250 X 100
114. Bryła, beton, 100 X 100 X 70
115. Wykopki, metal-drzewo, 155X225
Stanisław Sikora
Warszawa, Saska 54 m 5
116. Matka, ceramika szkliwiona, wys. 75
117. Popiersie Kopernika, ceramika, wys. 60
118. 1000-lecie, medal-brqz, 0 16 (awers, rewers)
119. Rytm pracy, medal-brqz, 0 14
120. Tędy przeszła wojna, medal-brąz, 14 X 12,5
121. Norwid, medal-brqz, 0 10 (awers, rewers)
122. Cyrk, medal-brąz, 0 14,7
Wanda Sokołowska-Majerska
Warszawa, Kinowa 16 m 89
123. Mekka, terakota, wys. 80
124. Obrońca Westerplatte, gips, wys. 62
Ludmiła Stehnova
Warszawa, Solec 6/14 m 4
125. Kompozycja, gips pat., wys. 42
Barbara Strynkiewicz
Warszawa, J. Dąbrowskiego 84/90 m 26
126. Przemiany, gips pat., 130 X 50 X 50
127. Ręce, drzewo polichromowane, wys. 160
Franciszek Strynkiewicz
Warszawa, J. Dąbrowskiego 84/90 m 26
128. Portret D., terakota, wys. 46
129. Amfora, terakota, wys. 100
130. Orzeł, gips, wys. 100
Józef Szczypka
Warszawa, Magiera 8a m 19
131. Początek, gips, wys. 40
Ludwika Szemioth-Bursa
Kraków, Garncarska 9 m 14
132. Lwy, ceramika szkliwiona, wys. 70
Jan Slusarczyk
Warszawa, Goszczyńskiego 21
133. Władysław Broniewski, kamionka, wys. Vd
134. Śpiewająca, kamionka, wys. 99
Roman Tarkowski
Kraków, Chopina lla m 1
135. Natan, beton patynowany
Władysław Tumkiewicz
Wrocław, pl. Wolności 6
136. Adam i Ewa, drzewo, wys. 140
Władysław Wasiewicz
Warszawa, Filtrowa 83 m 1
137. Marchlewski, plakieta-brqz, 30 X 30
138. Waryński, plakieta-brqz, 30 X 30
Mieczysław Welter
Warszawa, Nowy Świat 77a m 27a
139. Głowa, cement, wys. 80
140. Portret, cement, wys. 62
Tadeusz Wenzel
Opole, Wrocławska 40
141. Jeździec, stal spawana, wys. 90
Magdalena Więcek
Warszawa, J. Dąbrowskiego 82 m 135
142. Ftorale, żelazo-beton, wys. 250
Marian Wnuk
Warszawa, J. Dąbrowskiego 82 m 135
143. Kompozycja, czarny dąb, wys. 100
Ryszard Wojciechowski
Warszawa, Podleśna 42 m 12
144. Oczekiwanie, cement, wys. 150
Zofia Wolska-Bimer
Warszawa, Schillera 6 m 2
145. Dwie postacie, kamionka, wys. 69
146. Ich troje, kamionka, wys. 80
Henryk Wróblewski
Warszawa, Nowotki 12 m 78
147. Ikar, terakota, wys. 110
Barbara Zbrożyna
Warszawa, Sady Żoliborskie 4 m 2
148. Transparent (fragment), gips, wys. 250
149. Głowa T. Kotarbińskiego, gips, wys. 65
Kazimierz Gustaw Zemła
Warszawa, Nowo-Bema 85 m 38
150. Niobe Warszawska, terakota, wys. 80
Aleksander Żurakowski
Warszawa, Filtrowa 83 m 40
151. Kopernik, gips, wys. 120
Kazimierz Łukasz Żywuszko
Warszawa, pl. Grzybowski 2 m 9
152. Kompozycja pionowa II, beton, wys. 120
153. Kompozycja pozioma II, marmur, dł. 180
154. Kopernik, gips pat., wys. 200
Mieczysław Syposz
Warszawa, Pustelnicka 42 m 9
155. Ofensywa, metal, wys. 90

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący Mieczysław Majewski
Członkowie
Antoni Boratyński
Halina Chrostowska
Stefan Damski
Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska
Józef Pakulski
Marian Rojewski
Ewa Śliwińska
Bronisław Tomecki
Komisarz wystawy Stefan DamskiKrystyna Bieniek
Warszawa, Odyńca 71 m 57
1. Muzica figurativa, linoryt, 55 X 31
2. Pracownia Karnego, linoryt, 45 X 54
3. Nota Guadrata, linoryt, 40 X 40
Antoni Boratyński
Warszawa, Armii Ludowej 6
4. Kulturysta I, linoryt, 49 X 55
5. Kulturysta II, linoryt, 49X55
6. Ptaki, linoryt, 50 X 45
Stanisław Borysowski
Toruń, Mickiewicza 30
7. Kompozycja, technika mieszana, 41 X 32
8. Układ I, technika mieszana, 41 X 32
9. Zieleń, technika mieszana, 38 X 32
Franciszek Bunsch
Kraków, Żelechowskiego 6 m 21 a
10. Pejzaż I, kwasoryt, 31 X 41
Joanna Casselius
Sulejówek, Poniatowskiego 26
11. Forma pejzażowa I, akwaforta, 32 X 40
12. Forma pejzażowa II, akwaforta, 33 X 40
13. Nad Wisłą, suchoryt, 38 X 49
Stanisław Czesław Chiudziński
Warszawa, Wilcza 35/41 m 21
14. Ptak, linoryt, 34 X 25
15. Męczeńska ziemia, linoryt, 34 X 25
Halina Chrostowska
Warszawa, T. Gamerskiego 7 m 16a
16. Kompozycja IV, meta! technika mieszana, 65 X 50
Stefan Damski
Warszawa, K. Darwina 12 m 52
17. Warszawa 1966, litografia, 59X68
18. Dworcowe światła, litografia, 49X59
19. Dworcowe niebo, litografia, 54X68
Barbara Dega-Komitowska
Warszawa, al. Niepodległości 142
20. Na przystanku, odprysk, 35 X 48
21. Jacht, metal technika mieszana, 29 X 49
22. Kiosk z kwiatami, metal technika mieszana, 36 X 49
Mieczysław Dełyniecki
Wesoła k/Warszawy, Kolejowa 32 m 4
23. Los człowieczy III, akwaforta z akwatintg, 40 X 31
24. Los człowieczy IV, akwaforta z akwatintq, 38 X 31
25. Los człowieczy V, technika mieszana, 50 X 31
Wanda Ficowska
Warszawa, Białobrzeska 5 m 20
26. Skamielina, linoryt, 39 X 51
27. Odbicie, linoryt, 36 X 28
28. Cień, linoryt, 35 X 23
Wojciech Freudenreich
Warszawa, Hoża 70
29. Pejzaż, litografia, 38 X 49
30. Pejzaż IV - z cyklu „Żywioły", litografia, 44 X60
Jacek Gaj
Kraków, Lenartowicza 13 m 3
31. Taniec, miedzioryt, 13X14
32. Ucieczka, miedzioryt, 15 X 23,5
33. Karuzela, mezzotinta, 18,5 X 24,5
Janina Róża Giedroyć-Wawrzynowicz
Orwock, Klonowa 3
34. Korlstejn, drzeworyt, 12X8
35. Żuraw w Gdańsku, drzeworyt, 12X8
Ryszard Gieryszewski
Warszawa, Radzymińska 36 m 7
36. Spalona postać, drzeworyt, 58 X 37
Jan Góra
Sopot, Pstrowskiego 9 m 5
37. Postacie XV, metal technika mieszana, 40 X 50
38. Postacie XVI, metal technika mieszana, 40 X 50
39. Postacie XVII, metal technika mieszana, 40X50
Danuta Grzywaczewska-Siekierska
Warszawa, Mokotowska 65
40. Katastrofa, drzeworyt, 20 X 26
41. Burza, drzeworyt, 20 X 29
42. Las, drzeworyt, 18X25
Teresa Jakubowska
Warszawa, Solec 109a m 44
43. Kolejka, linoryt, 65 X 85 : -
44. Kraków, linoryt, 70 X 100
Zenon Januszewski
Warszawa, Browarna 6 m 8
45. Rośliny, linoryt, 39 X 51
46. W Tatrach, linoryt, 51 X 39
47. Wschód słońca, linoryt, 50 X 68
Mieczysław Jurgielewicz
Warszawa, Sarbiewskiego 2 m 72
48. Wit Stwosz, linoryt, 29 X 35
Andrzej Kandziora
Poznań, St. Rynek 59/60 m 8
49. Z cyklu „Rzeka" II, suchoryt, 14,5 X 32,5
50. Z cyklu „Rzeka" IV, suchoryt z akwafortg, 16,5 X 33
51. Z cyklu „Rzeka" V, suchoryt z akwatintq, 19,5 X 32,5
Danuta Kern
Warszawa, Swierczewskiego 95/99 m 9a
52. Allegro appasionato, gipsoryt, 78 X 48
53. Addagio sostenuto, gipsoryt, 78 X 41
Waldemar Koczy
Warszawa, al. Niepodległości 64/68 m 65
54. Las, linoryt, 45 X 60
Hanna Kohlmann-Maczubska
Warszawa, Marchlewskiego 72 m 51
55. Petrochemia, linoryt, 30X24
56. Pejzaż, linoryt, 41 X 28
Wacław Kołacz
Warszawa, Nowo Bema 93 m 95
57. Mazowiecka wieś, linoryt, 37 X 27
Danuta Kołwzan-Nowicka
Warszawa, Nowo Bema 93 m 95
58. Wisła, metal technika mieszana, 43 X 65
59. Ziemia, metal technika mieszana, 43 X 63
60. Gobelin, metal technika mieszana, 49 X 37
Józef Kotlarczyk
Toruń, Podmurna 101 m 5
61. Penetracje I, akwaforta, 33X50
62. Penetracje III, sucha igła, 25X30
63. Penetracje IV, akwaforta, 54 X 36
Janina Królikowska
Milanówek, Orzeszkowej 2
64. Ptak, linoryt, 22 X 33
65. Rylce, linoryt, 16X22
Ryszard Krzywka
Toruń, Słowackiego 131 m 11
66. Ptak II, drzeworyt, 38 X 56
67. Ptak VI, drzeworyt, 56 X 37
68. Próba, drzeworyt, 56 X 38
Włodzimierz Kunz
Kraków, Żelechowskiego 6 m 45a
69. Pejzaż z fabryką, technika mieszana, 50 X 75
70. Motyl Biella, litografia koi., 50X70
Jan Leśniak
Warszawa, Osiecka 62
71. Pejzaż I, litografia, 48X76
72. Pejzaż II, litografia, 48X76
73. Portret, litografia, 76 X 48
Wisna Lipszyc
Warszawa, Szaflarska 5
z cyklu „Wizerunki miast":
74. Gorlice - Krosno, linoryt, 46 X 58
75. Toruń, linoryt, 37 X 56
76. Lublin, linoryt, 46 X 58
Zbigniew Łoskot
Warszawa, Kredytowa 8
77. Hipnotyzer, linoryt, 30 X 30
78. Chwila przerwy, sucha igła, 49 X 66
Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska
Warszawa, al. 3 Maja 55 m 8
79. Koncert, suchoryt, 49 X 65
80. Zegar, suchoryt, 49 X 58
81. Kanon, suchoryt, 65 X 49
Mieczysław Majewski
Warszawa, Świętojańska 9
82. Organy, kwasoryt, 65 X 50
83. Hejnał, kwasoryt, 65 X 50
84. Grafika IM, kwasoryt, 65 X 50
Marian Malina
Sosnowiec, Dańdowska 87 m 2
85. Kompozycja - draperia, cellografia, 61 X 46
86. Kompozycja operowa, cellografia, 65X47
87. Kompozycja VI, drzeworyt, 60 X 48
Barbara Maziarska-Wołodźko
Anin, 27 Grudnia 16
88. Smyczki, linoryt koi., 38 X 58
Lucjan Mianowski
Nowa Huta, Osiedle Urocze, bl. 5 m 7
89. Głowa, litografia koi., 50 X 30
90. Zachód słońca IV, litografia koi., 45 X 45
91. Zachód słońca V, litografia koi., 40 X 55
Barbara Narębska-Dębska
Toruń, Odrodzenia 5
92. Dom Kopernika, akwatinta koi.,
Jan Nowak
Tychy, Engelsa 30 m 29
93. Cyrk, litografia, 70 X 50
94. Miasto I, litografia, 70 X 50
95. Pejzaż, litografia, 70X50
Józef Pakulski
Warszawa, Waryńskiego 3
96. Kompozycja I, litografia koi., 64 X 45
97. Wianki, litografia koi., 49 X 62
Jerzy Panek
Kraków Prokocim, Karpacka 11 m 4
98. Leżqcy lew I, drzeworyt, 26 X 60
99. Ucieczka do Egiptu IV, drzeworyt, 49 X 60
100. Biały koń, drzeworyt, 50 X 61
Bolesław Penciak
Warszawa, al. Niepodległości 138 m 1
101. Archeopteryks, druk naturalny, 69X56
Eugeniusz Pichell
Warszawa, Polna 18 m 16
102. Etiuda Rewolucyjna, drzeworyt, 17X21
103. Preludium Deszczowe, drzeworyt, 21 X 17
Romuald Płonka
tódź, Brzozowskiego 4 bl. 30
104. Cyrk, akwaforta z akwatintq, 19 X 29
105. Samotność konesera, akwaforta z akwatintg, 49 X 32
106. Mette, akwaforta, 30 X 49
Henryk Płóciennik
Łódź, Pryncypalna 33
107. Połów III, autocynkografia, 50 X 65
108. Grodzisko, autocynkografia, 65 X 50
109. Miodowy miesiąc, autocynkografia, 65 X 50
Stanisław Porada
Warszawa, Obozowa 74 m 23
110. Temat muzyczny, drzeworyt, 33X38
111. Organizm I, linoryt, 30X22,5
112. Kula magiczna, linoryt, 30 X 22
Marian Puchalski
Warszawa, Kujawska 3 m 35
113. Niebo 65, litografia, 33 X 46
Aleksander Rak
Katowice-Koszutka, Barona 12 m 8
114. Starość, miękki werniks, 21 X 29,5
Stefan Rassalski
Warszawa, Mazowiecka lla
115. Wyścigi, drzeworyt, 30 X 30
116. Ślub, drzeworyt, 30 X 30
Marian Rojewski
Warszawa, Nowy Świat 47
117. Drzewo I, ksylotypia, 74X50
118. Drzewo II, ksylotypia, 50X74
119. Kwitnąca jabłoń, ksylotypia, 74 X 50
Stanisław Rzepa
Warszawa, Staszica 7/9 m 4
120. Ilustracjg do muzyki K. Pendereckiego, elektrotinta, 49 X 34
121. Ikar, elektrotinta, 31 X 48
122. Nokturn II, elektrotinta, 47X30
Irena Snarska
Warszawa, Moliera 8 m 40
123. Z tryptyku na temat Psalmu K. Pendereckiego cz. I, metal technika mieszana, 24 X 39
124. Z tryptyku na temat Psalmu K. Pendereckiego cz. II, metal technika mieszana, 24 X 39
125. Nad przepaścią, metal technika mieszana, 42X58
Aleksander Sołtan
Warszawa, Krasińskiego 16
126. Głowa dziewczynki, litografia, 34X54
127. Akwarium - Meduza II, litografia, 49 X 36
Konrad Srzednicki
Kraków, Olsza II bl. 15 m 20
128. Kuźnica - Hel, metal technika mieszana, 50X65
129. Pasterz, metal technika mieszana, 65 X 50
130. Legenda łowiecka II,
metal technika mieszana, 65 X 50
Roman Słarak
Zabrze, Marchlewskiego 3/5
131. Pejzaż przemysłowy I, linoryt, 36 X 61
132. Pejzaż przemysłowy II, linoryt, 37 X 59
133. Pejzaż X, linoryt, 40X65
Stefan Suberlak
Katowice, Szewska 34
134. Na jarmarku 6, litografia, 80X61
135. Żarna, litografia, 75 X 57
136. Gospodarze II, litografia, 55 X 71
Hanna Szczypińska
Piastów, Kujawska 3
137. Zabytkowe miasto z amonitem, suchoryt, 49X31
138. Wspomnienie Kopernika, suchoryt, 42X20
139. Kalwaria Zebrzydowska, suchoryt, 43 X 35
Maria Szwengier-Sukiennik
Warszawa, Klaudyny 22 m 4
140. Impresje muzyczne, linoryt, 30 X 17
141. Widok z okna, linoryt, 12 X 27
Ewa Sliwińska
Warszawa, Międzynarodowa 47
142. Chleb, linoryt koi., 50 X 50
143. Droga, linoryt koi., 50X82
144. Ulica don Kichota, linoryt koi., 65X50
Bronisław Tomecki
Warszawa, Zakopiańska 32 m 4
145. Warszawa - Teatr, linoryt, 20 X 55
146. Warszawa - Belwederska, linoryt, 33 X 48
147. Wielkie piece, linoryt, 49X26
Aleksander Turek
Warszawa, Dzielna 17b m 18
148. Rodzina, litografia koi., 70 X 45
149. Motyl, litografia koi., 70 X 45
150. Wierzby, litografia koi., 60 X 75
Maria Wqsowska
Toruń, Mickiewicza 110
151. Znaki runiczne, linoryt, 55 X 44
152. Zarośla, linoryt, 58,5X45
153. Okowy, linoryt, 55,5 X 44
Stanisław Wójtowicz
Kraków, Długa 41 m 3
154. Epitaf XXXVIII, drzeworyt koi., 65 X 45
155. Pejzaż nocny z księżycem, drzeworyt koi., 65X45
156. Księżycowy pejzaż, drzeworyt koi., 65X45
Elżbieta Zabielska
Warszawa, Lisowska 49 m 2
157. Myśl o Światowidzie, linoryt, 49 X 38
158. Sen, linoryt, 38X49
Wanda Zalewska-Zdun
Warszawa, Piękna 44 m 6c
159. Pałac w-Wilanowie, metal technika mieszana, 25X33
160. Ostrów Tumski - Poznań, metal technika mieszana, 25 X 33
Maria tydanowicz
Warszawa, Grottgera lla m 3
161. Pejzaż - kompozycja II, litografia, 40 X 29
162. Pejzaż V - Łańcut, litografia, 40 X 30

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący Jolanta Owidzka
Członkowie
Maria Łaszkiewicz
Wojciech Sadley
Krystyna Szczepanowska-Miklaszewska
Mieczysław Szymański
Irena Wilczyńska
Komisarz wystawy Jolanta Owidzka


Maria Bujakowa
Zakopane, Za Strugiem lOa
1. Pogoda w lesie, kilim płochowy, 150X320
Zofia Butrymowicz
Warszawa, T. Gamerskiego 3 m 1
2. Lato, gobelin, 345X375
Barbara Falkowska
Warszawa, Złota 63 m 68
3. Słoneczniki, gobelin
4. Fasole, gobelin, 220 X 130
Helena Gałkowska
Kraków, Dzierżyńskiego 21 c m 4
5. Niobe, gobelin, 224X386
Stefan Gałkowski
Kraków, Dzierżyńskiego 21 c m 4
6. Potop, gobelin, 242 X 384
Kazimiera Gidaszewska
Warszawa, Żurawia 20a m 22
7. Scherzo, technika mieszana, 250 X 95
Irmina Jasek-Flanczewska
Warszawa, Elektoralna 24 m 18
8. Brzozy, gobelin, 190 X 95
Cecylia Kamińska
Zakopane, Kamieniec 7
9. Biały smok, dywan wiqzany, 120 X 240
Barbara Latocha
Warszawa, Woronicza 20 m 77
10. Unia Lubelska, gobelin, 140 X 335
Maria Łaszkiewicz
Warszawa, Cegłowska 62
11. Świt, gobelin, 250 X 300
12. Kompozycja, gobelin, 75 X 120
Józef Łukomski
Warszawa, Bachmacka 2 m 18
13. Szmaciak z jedwabną wstqżkq, aplikacja, 220 X 125
Teresa Muszyńska
Warszawa, Dickensa 16 m 35
14. Owal, technika mieszana, 120X40
Wanda Nowakowska
Warszawa, Bohomolca 26 m 19
15. Kompozycja, gobelin, 130 X 200
Jolanta Owidzka
Warszawa, Marszałkowska 83 m 19
16. Miasto, gobelin, 250 X 80
17. Akord, gobelin, 180X270
Krystyna Piqtkowska-Brodzka
Warszawa, Cegłowska 62
18. Rakieta, dywan strzyżony, 220 X 175
Eleonora Pluty ńska
Warszawa, Wilcza 41 m 23
19. Hokus-pokus, tkanina podwójna, 225 X 160
Anna Skórko
Warszawa, Puławska 41 m 10
20. Rytm I, żakard, 95 X 250
21. Rytm fakturowy, aplikacja-haft, 230X90
Krystyna Szczepanowska-Miklaszewska
Warszawa, Grenadierów 67/69 m 18
22. Legenda, gobelin, 220 X 160
23. Niebosiężny, gobelin, 250 X 70
Adela Szwaja
Warszawa, Białobrzeska 19 m 75
24. Impresje, gobelin, 240 X 195
Anna Śledziewska
Warszawa, Mickiewicza 28 m 7
25. Sygnały świetlne (tryptyk), gobelin, 180 X 300
Janina Tworek-Pierzgalska
Łódź, Reja 2
26. Sezam, gobelin, 180 X 240
Anna Włodarska-Haczyńska
Warszawa, Grójecka 114 m 35
27. Elipsy, gobelin, 120 X 140
Józefa Wnukowa
Sopot, Obrońców Westerplatte 28
28. Motyle i kwiaty, drukowana i malowana, 280 X 320
29. Zaćmienie, drukowana i malowana, 180X320
Krystyna Wojfyna-Drouef
Warszawa, SanocKa 4 m 44 blok 20
30. Beczka, technika własna, 150X92
Magdalena Abakanowicz
Warszawa, al. Waszyngtona 30/36 m 55
31. Anna III, gobelin, 270 X 380
32. Esej II, gobelin, 100 X 150
33. Dorota, gobelin, 200 X 300
Janina Trawińska
Warszawa, Szaflarska 9
34. Wiślica, gobelin, 150X280
wł. Muzeum Archeologicznego w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY WYSTAWY
Maria Matwiejczuk-Owczarczyk Stanisław Preyzner Barbara Zbrożyna
Komisarz wystawy Ewelina Michalska
Wystawa jest swobodną demonstracją, w której warszawscy artyści, nie skrępowani rygorami tematu, propo-nujq konkretne możliwości zastosowania swojej wiedzy w kształtowaniu pejzażu Miasta.
Określone sytuacje urbanistyczne, czy architektoniczne poddane interwencji artysty plastyka uzyskują nowy kształt nowy wyraz.
Autorzy adresują swoje projekty Miastu Najbliższej Przyszłości. O realności ich marzeń, o potrzebie i możliwościach realizacji, zdecydować musi Miasto Dzisiejsze - to Wy - jego ojcowie, jego projektanci, jego mieszkańcy. Do Was zatem zaadresowana jest ta wystawa ze szczególnym apelem:
Oglądając propozycje spróbujcie razem z autorami oczyma wyobraźni zobaczyć dzieła w ich właściwej skali, w zaadaptowanej dla nich przestrzeni. Spróbujcie zobaczyć Wasze miasto wzbogacone o nowo powstałe trwałe akcenty współczesnej plastyki. Na tej wystawie potrzebny jest aktywny udział Waszej wyobraźni, Waszego zainteresowania, Waszych decyzji. Autorzy widzą ogromne możliwości twórczego współdziałania urbanistyki i architektury z rzeźbą i malarstwem. Chociaż wystawa odzwierciedla tylko część tego złożonego problemu jest jednak ważną formą prowokacji ze strony plastyki w niedość skutecznie toczącej się od lat dyskusji: w jaki sposób wartościowy potencjał twórczy polskiej plastyki może odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie społeczne. W jaki sposób dzisiejsza rzeźba i malarstwo mają świadczyć o współczesności, a przede wszystkim uczestniczyć w życiu dnia dzisiejszego.

Barbara Zbrożyna

RZEŹBA

Domicella Bożekowska
Warszawa, Smolna 36 m 3
1. Wejście do ogrodu ZOO
Romuald Grodzki
Warszawa, Nowe Bródno, Syrokomli 27 m 2
2. Wybrzeże Kościuszkowskie
Wiktoria lljin
Warszawa, Natolińska 3 m 207
3. Dziedziniec przed Obserwatorium Astronomicznym
Anna Kamieńska-Łapińska
Warszawa, Darwina 4 m 65
4. Ogród Botaniczny
Ryszard Kozłowski
Otwock, Łukasińskiego 51a
5. Plac Zawiszy
Stanisław Kulon
Warszawa, Myśliwiecka 8 m 19
6. Okolice Sejmu
Marian Kurjata
Warszawa, Obrońców 29 m 3
7. Szkoła przy ul. Saskiej
Maria Matwiejczuk-Owczarczyk
Warszawa, Swierczewskiego 101 m 39
8. Fort R. Traugutta - Żoliborz
Ewelina Michalska
Warszawa, Okrqg 9 m 153
9. Park „Mazowsza" - Karolin
10. Solec - przedszkole
11. Obiekty sportowe - Łazienkowska
Janina Mirecka
Warszawa, Widok 11 m 4
12. Park Kultury
Stefan Momot
Warszawa, Niekłańska 19
13. Trasa W-Z
Edward Piwowarski
Warszawa, Czarnieckiego 56 m 1
14. Ogród Krasińskich
15. Park w Karolinie
Zofia Pociłowska
Warszawa, J. Dąbrowskiego 82 m 18
16. Nowy Ślimak na Solcu
Adam Roman
Warszawa, Nobla 23a
17. Park Kultury
Adolf Ryszka
Warszawa, Sady Źoliborskie 4 m 2
18. Nowe Miasto - okolice Mennicy Państwowej
Tadeusz Sieklucki
Warszawa, Hoża 37 m 32
19. Stadion Dziesięciolecia
Stanisław Sikora
Warszawa, Saska 54 m 5
20. Róg ul. Saskiej i Zwycięzców
Jan Świdziński
Warszawa, Waryńskiego 3 m 50
21. Park Kultury - Powiśle
Mieczysław Welfer
Warszawa, Nowy Świat 77 a m 27 a
22. Osiedle Batorego
Zofia Woźna
Warszawa, Szaflarska 7
23. Wybrzeże Kościuszkowskie - Park
Henryk Wróblewski
Warszawa, Nowotki 12 m 78
24. Okolice mostu Gdańskiego
Barbara Zbrożyna
Waszawa, Sady Źoliborskie 4 m 2
25. Sady Żoliborskie - szkoła
Kazimierz Zieliński
Warszawa, Białowieska 3/5 m 40
26. Praga - Szkoła
Kazimierz Łukasz Żywuszko
Warszawa, pl. Grzybowski 2 m 9
27. Ul. Okólnik - Szkoła Muzyczna
28. Plac przy Teatrze Polskim
29. Ul. Swierczewskiego przed Sądami

MALARSTWO

Przemysław Brykalski
Warszawa, Swierczewskiego óOa m 121
Krystyna Zwolińska
Warszawa, Żwirki i Wigury 53a
1. Osiedle Rakowiec
2. Osiedle Wierzbno
Zbigniew Czajkowski
Góra Kalwaria, Szpitalna 1
3. Centralny Dom Dziecka - Bracka
Miron Grześkiewicz
Warszawa, Filtrowa 83 m 24
4. Pawilon Meblowy ul. Przeskok
Teresa Mellerowicz-Gella
Warszawa, Zwycięzców 35 m 4
5. Żoliborz - ul. Przasnyska, szkoła
Władysław Popielarczyk
Warszawa, Piwna 3/5 m 1
6. Osiedle prototypów Służewiec
Stanisław Preyzner
Warszawa, Aldony 7 m 2
7. Gruba Kaśka
Stanisław Preyzner Marian Tomaszewski
Warszawa, al. Jerozolimskie 11/19 m óOa
8. Pawilon Łączności Politechniki Warszawskiej
Krystyna Zwolińska
Warszawa, Żwirki i Wigury 53a
9. Osiedle Wierzbno-Szkoła
Prace przyjęte dodatkowo na Festiwal Sztuk Pięknych - Warszawa 1966

TKANINA

Jolanta Banaszkiewicz
Warszawa, ul. Bielańska 5 m 11
35. Impresja jesienna - 125 X 165 cm.
Krystyna Czarnocka
Warszawa, ul. Genewska 34 m 1
36. Mazury - 250 X 200 cm.
Janina Dobrzyńska
Warszawa, ul. Kredytowa 8 m 16
37. Piłkarze, aplikacja - 90 X 80 cm.
38. W parku, aplikacja - 93 X 84
Maria Janowska
Warszawa, ul. Żurawia 4óa m 43
39. Staccato, gobelin - 120 X 115
Aleksandra Lewińska
Warszawa, ul. Barska 11/13 m 150
40. Amulet, kilim - 220 X 80 cm.
Józef Łukomski
Warszawa, Bochmacka 2 m 18
41. Tkanina z obrazem, aplikacja - 180 X 225
Stefania Milwicz
Warszawa, ul. Kinowa 14 m 89
42. Jesień, tkanina malowana - 195 X 65
Lucyna Napiórkowska
Warszawa, ul. Ludowa 1/7 m 4
43. Stare miasto, gobelin - 130 X13O
Monika Piwowarska
Warszawa, ul, Czarnieckiego 56 m 1
44. Jesień, gobelin - 150X210
Wojciech Sadley
Warszawa, ul. Wspólna Droga 31 m 33
45. Ikar, technika własna - 300 X 250 cm.
Krystyna Wojtyna-Drouet
Warszawa, ul. Sanocka 4 m 44
46. Kobieta, gobelin - 152 X 74 cm.
47. Wiszące ciężarki, gobelin - 150 X 202 cm.

RZEŹBA

Katarzyna Piskorska
Warszawa, ul. Powsińska 104
1. Opłakująca Warszawę, szomot - wys. 100 cm.
medale 3 sztuki.

FESTIWAL SZTUK.jpg


FESTIWAL SZTUK1.jpg


FESTIWAL SZTUK2.jpg


FESTIWAL SZTUK3.jpg


FESTIWAL SZTUK4.jpg


FESTIWAL SZTUK5.jpg


FESTIWAL SZTUK6.jpg


FESTIWAL SZTUK7.jpg


FESTIWAL SZTUK8.jpg


"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.