Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

TECHNIKA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO - zastosowanie


  wyd:NT   rok wyd: 1970   format:170/240      stron:634     okładka:twarda
Stan:   BARDZO DOBRY 
KSIĄŻKA WYCOFANA Z BIBLIOTEKI

WYSYŁAM W SOLIDNEJ KOPERCIE BĄBELKOWEJ.          NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM
NUMER KONTA W MEJLU POWIADAMIAJĄCYM O WYGRANEJ AUKCJI.

_____________________________________________________________________

Spis treści: Przedmowa 7. Normy 7.1. Symbole graficzne maszyn elektrycznych 7.1.1. Wstęp................. 7.2. Schematy.................. 7.2.1. Znormalizowane układy połączeń......... 7.3. Silniki (maszyny elektryczne)............. 7.3.1. Normalny szereg mocy trójfazowych silników asynchronicznych 7.3.2. Budowa i wymiary normalne.......... 7.3.3. Stopnie ochrony maszyn elektrycznych........ 7.3.4. Wymagania dotyczące dopuszczalnych drgań maszyn elektrycz­nych wg normy TGL 50-29027 (projekt z grudnia 1962 r.) 7.3.5. Szumy wytwarzane przez maszyny elektryczne..... 7.3.6. Przepisy dotyczące maszyn elektrycznych....... 7.3.6.1. VDE 0530, 7.55. Zalecenia dotyczące maszyn elektrycznych . 7.3.6.2. VDE 0570, 7.57. Zalecenia dotyczące oznaczania zacisków . 7.3.6.3. VDE 0875, 7.52. Zalecenia dotyczące zabezpieczeń przyrządów, maszyn i urządzeń przed zakłóceniami radioelektrycznymi 7.4. Sprzęgła 7.4.1. Sprzęgła elektromagnetyczne.......... 7.4.2. Sprzęgła indukcyjne wg TGL 9924......... 7.4.3. Sprzęgła elektromagnetyczne wielopłytkowe...... 7.4.4. Elektromagnetyczne sprzęgła tarczowe........ 7.4.5. Sprzęgła magnetyczne (Maku) wytwarzane przez Zakłady VEB Carl Zeiss, Jena 7.5. Normy dotyczące łączników i budowy układów sterowania..... 7.5.1. Normy dotyczące łączników niskiego napięcia..... 7.5.1.1. VDE 0660, 12.52. Przepisy dotyczące łączników do 1000 V prą­du przemiennego (wyciągi) 7.5.2. Normy dotyczące budowy układów sterowniczych .... 7.5.2.1. Normy dotyczące tablic sterowniczych wg TGL 76-050 do 76-052 7.5.2.2. Normy dotyczące pulpitów sterowniczych wg TGL 200-0576 . 7.5.2.3. Normy dotyczące kolumn wg TGL 200—0528...... 7.6. Przepisy budowy................ 7.6.1. VDE 0100, 11.58. Postanowienia dotyczące budowy urządzeń elektroenergetycznych na napięcie znamionowe poniżej 1000 V (Wy­ciągi) 7.6.2. VDE 0101, 7.60. Postanowienia dotyczące budowy urządzeń elek­troenergetycznych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV 7.6.3. VDE 0105, Część I, 11.60. Postanowienia dotyczące eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, część I........ 7.6.4. VDE 0110, 5.52. Przepisy dotyczące pomiaru drogi wyładowań pełzających i powietrznych odstępów izolacyjnych w urządze­niach elektrycznych..... 7.6.5. VDE 0113, 2.55. Zalecenia dotyczące wyposażenia elektrycznego maszyn wytwórczych i przetwórczych........ 8. Dźwignice 8.1. Rozważania dotyczące przyczyn zapotrzebowania na dźwignice . 8.1.1. Dźwignice typowe 8.1.2. Dźwignice specjalne 8.2. Wymagania dotyczące elektrycznego wyposażenia dźwignic .... 8.2.1. Ruch poziomy............... 8.2.2. Ruch pionowy.............. 8.3. Przeciętne wartości ruchowe stosowane przy ocenie napędów dźwigni­cowych i wzory służące do obliczeń wstępnych 8.3.1. Wyzyskanie napędu ze względu na jego ciężar, względny czas włączenia silnika oraz temperaturę otoczenia 8.3.2. Średnie wartości przyspieszeń.......... 8.3.3. Uwzględnienie sprawności przekładni i krążków linowych . 8.3.4. Wstępne obliczanie mocy silnika......... 8.4. Znormalizowane układy połączeń dźwignic......... 8.4.1. Układy jazdy z zabezpieczeniem przed nawrotem przy zwartym wirniku z trójfazowym silnikiem asynchronicznym pierścienio­wym ................. 8.4.2. Układ opuszczania nadsynchronicznego z regulacją typu „Eldro" (rys. 8.10)................ 8.4.3. Układ hamowania podsynchronicznego (układ „eh") (rys. 8.11) 8.4.4. Układ jazdy z dźwignicowym silnikiem szeregowym prądu sta­łego ................. 8.4.5. Układ bezpiecznego hamowania przy opuszczaniu z zastosowa­niem silnika szeregowego prądu stałego....... 8.5. Specjalne układy sterowania............. 8.5.1. Trójfazowy napęd jazdy wózka z hamowaniem poprzez zasila­nie prądem stałym obwodu stojana silnika asynchronicznego . 8.5.2. Zautomatyzowane urządzenia dźwignic........ 9. Napędy dźwigów 9.1. Wiadomości ogólne ............. 9.2. Wielkości określające wydajność dźwigów......... 9.3. Mechanizm napędowy............... 9.4. Napęd elektryczny................ 9.5. Wyłączniki bezpieczeństwa.............. 9.6. Wyłączniki główne i sterownicze ............ 9.7. Urządzenia sygnalizacyjne.............. 9.8. Układy stycznikowe............... 9.9. Ogólne wiadomości dotyczące wykonywania obwodów sterujących . 9.10. Rodzaje sterowania................ 9.10.1. Sterowanie linkowe i dźwigniowe......... 9.10.2. Sterowanie korbowe............. 9.10.3. Sterowanie przyciskowe............ 9.10.3.1. Sterowanie wewnętrzne............ 9.10.3.2. Sterowanie wewnętrzno-zewnętrzne z przełącznikiem .... 9.10.3.3. Sterowanie wewnętrzno-zewnętrzne z wyłącznikiem podłogowym 9.10.3.4. Sterowanie wewnętrzno-zewnętrzne z 7-sekundową blokadą . 9.10.3.5. Sterowanie zewnętrzne............ 9.10.4. Sterowanie zbiorcze............. 9.10.4.1. Sterowanie zbiorcze z pełną rejestracją wezwań..... 9.10.4.2. Sterowanie zbiorcze z ograniczonym przyjmowaniem wezwań . 9.10.4.3. Sterowanie zbiorcze kierunkowe.......... 9.10.4.4. Sterowanie zbiorcze grupowe........... 9.11. Rodzaje ryglowań................ 9.11.1. Ryglowanie mechaniczne............ 9.11.2. Ryglowanie obejściowe............ 9.11.3. Ryglowanie ręczne.............. 9.11.4. Ryglowanie prowadnicowe........... 9.11.5. Ryglowanie centralne drzwi........... 9.12. Dokładność zatrzymywania się............ 9.12.1. Dźwigi o jednej tylko prędkości jazdy........ 9.12.2. Zwalnianie jazdy za pomocą silnika głównego 9.12.3. Dokładne zatrzymywanie za pomocą silnika głównego . 9.12.4. Dokładne zatrzymywanie za pomocą silnika o dokładnej regulacji 9.12.4.1. Dokładne zatrzymywanie wrzecionowe (VEB Kirów-Werk-Leipzig) 9.12.4.2. Dokładne nastawianie poprzez przekładnię sumującą .... 9.12.4.3. Dokładne zatrzymywanie za pomocą sprzęgła hamulcowego . 9.12.4.4. Dokładne zatrzymywanie za pomocą sprzęgła...... 9.12.5. Zwalnianie jazdy i dokładne ustawianie........ 9.13. Napędy drzwi................. 10. Napęd górniczych maszyn wyciągowych 10.1. Wiadomości ogólne............. 10.1.1. Zadania.............. 10.1.2. Rozwój historyczny [1]......... 10.2. Rodzaje wykonania urządzeń wyciągowych...... 10.3. Wyposażenie mechaniczne........... 10.3.1. Rodzaje maszyn wyciągowych....... 10.3.1.1. Maszyny wyciągowe bębnowe........ 10.3.1.2. Maszyny wyciągowe cewowe (rys. 10.8)..... 10.3.1.3. Maszyny wyciągowe z kołem pędnym..... 10.3.1.4. Maszyny wyciągowe wielolinowe....... 10.3.2. Wskaźnik głębokości.......... 10.3.3. Stanowisko obsługi.......... 10.3.4. Hamulec jazdy i bezpieczeństwa [2]..... 10.3.5. Maszyny wyciągowe przekładniowe..... 10.4. Wyposażenie elektryczne........... 10.4.1. Napęd prądem przemiennym ze sterowaniem ręcznym . 10.4.1.1. Regulator jazdy........... 10.4.1.2. Hydrauliczny regulator jazdy [3]....... 10.4.1.3. Elektropneumatyczny regulator jazdy [4] . . . . 10.4.1.4. Rozdzielnia trójfazowej maszyny wyciągowej . 10.4.2. Automatyczna maszyna wyciągowa prądu przemiennego 10.4.2.1. Hamowanie dynamiczne......v . . 10.4.2.2. Hamowanie z zmniejszoną częstotliwością .... 10.4.2.3. Układ VEB Starkstromanlagebau Erfurt .... 10.4.2.4. Układ firmy Siemens-Schuckert....... 10.4.2.5. Układ firmy AEG [8].......... 10.4.2.6. Układ firmy BBC [9].......... 10.4.3 Napęd prądu stałego ze sterowaniem ręcznym . 10.4.4. Napęd automatyczny prądu stałego . .... 10.4.4.1. Układ firmy VEB Starkstromanlagebau Erfurt . 10.4.4.2. Układ firmy Siemens-Schuckert [7]...... 10.4.4.3. Układ firmy AEG [4].......... 10.4.4.4. Układ firmy BBC [10].......... 10.4.5. Napęd prostownikowy.......... 10.5. Podstawy obliczeń................ 10.5.1. Wielkości założone.............. 10.5.2. Wyznaczenie wykresu jazdy........... 10.5.3. Wyznaczenie momentu obrotowego i mocy silnika wyciągowego 11. Napędy urządzeń transportowych w górnictwie węgla brunatnego . 11.1. Wstęp................... 11.2. Napędy i silniki................. 11.3. Napęd łańcuchowo-czerpakowy............ 11.4. Napęd kół czerpakowych.............. 11.5. Przenośniki taśmowe............... 11.6. Wciągarki........ 11.7. Mechanizmy obrotu................ 11.8. Mechanizmy jazdy......... 11.8.1. Wymagania dotyczące mechanizmów jazdy 11.8.2. Moc napędowa mechanizmów jazdy oraz moc silników .... 11.8.3. Kierowanie pojazdami gąsienicowymi........ 11.9. Przesuwanie wagonów............... 11.10. Inne napędy.................. 12. Napędy wibracyjne 12.1. Przegląd.................. 12.2. Charakterystyczne własności wibratorów.......... 12.3. Zagadnienia dotyczące projektowania........... 12.4. Przykłady zastosowania.............. 13. Napęd pomp, wentylatorów, sprężarek i wirówek 13.1. Pompy 13.1.1. Rodzaje budowy, własności i zastosowania....... 13.1.2. Napęd pomp tłokowych............ 13.1.3. Napęd pomp wirowych............ 13.1.4. Przypadki szczególne............. 13.1.4.1. Pompy głębinowe.............. 13.1.4.2. Pompy kopalniane.............. 13.1.4.3. Pompy zasobnikowe dla elektrowni wodnych pompowo-szczytowych 13.1.5. Regulacja prędkości obrotowej pomp........ 13.2. Wentylatory i dmuchawy.............. 13.2.1. Rodzaje budowy, własności, zastosowania i problemy napędowe . 13.2.1.1. Wentylatory............... 13.2.1.2. Dmuchawy................ 13.3. Sprężarki........... 13.3.1. Typy sprężarek, ich własności i zastosowanie...... 13.3.1.1. Napęd turbosprężarek............. 13.3.1.2. Napęd sprężarek tłokowych........... 13.4. Napęd wirówek . .............. 13.4.1. Wiadomości ogólne.............. 13.4.2. Silniki wirówkowe.............. 14. Napędy elektryczne obrabiarek 14.1. Podział obrabiarek................ 14.2. Podział napędów................ 14.3. Wymagania stawiane napędom głównym i dodatkowym..... 14.3.1. Charakterystyki statyczne............ 14.3.2. Charakterystyki dynamiczne........... 14.3.3. Tolerancje dla wielkości ruchowych......... 14.3.4. Wymagania specjalne............. 14.3.5. Porównanie napędów hydraulicznych i elektrycznych 14.4. Wybrane rodzaje napędów obrabiarkowych......... 14.4.1. Prasy mechaniczne.............. 14.4.1.1. Struktura napędu.............. 14.4.1.2. Wielkości miarodajne dla napędu......... 14.4.1.3. Przebieg siły działającej na suwak i praca przekształcania odpo­wiadająca najczęstszym rodzajom pracy 14.4.1.4. Wykres obciążenia prasy............ 14.4.1.5. Wykres obciążenia silnika........... 14.4.1.6. Moc silnika i rozmiary koła zamachowego....... 14.4.2. Frezarki................ 14.4.2.1. Napęd wrzeciona freza............ 14.4.2.2. Napęd posuwu............... 14.4.3. Tokarki................. 14.4.3.1. Moc napędu............... 14.4.3.2. Częstość łączeń.............. 14.4.3.3. Wał elektryczny.............. 14.4.4. Współbieżność w obrabiarkach do obróbki kół zębatych 14.4.4.1. Szlifierka obwiedniowa do kół zębatych ze ściernicą ślimakową . 14.4.4.2. Frezarka obwiedniowa do kół zębatych........ 14.5. Wykaz oznaczeń................. 15. Napędy walcowni 15.1. Wprowadzenie................. 15.1.1. Nawrotne walcowanie, zgniatacz kęsisk kwadratowych i wlew­ków płaskich 15.1.1.1. Techniczne i ekonomiczne problemy walcowni nawrotnej . 15.1.2. Rozwiązania zasadniczo możliwe.......... 15.1.3. Rozwiąr^nie obrane............. 15.1.3.1. Napęd główny............... 15.1.3.2. Napędy pomocnicze............. 15.2. Walcownie ciągłe jako nowoczesne urządzenia produkcyjne do masowego walcowania 15.2.1. Problemy technologiczne i ekonomiczne walcowni ciągłej . 15.2.2. Podstawowe możliwe rozwiązania......... 15.2.3. Rozwiązania stosowane............ 15.2.3.1. Silniki napędu głównego............ 15.2.3.2. Napędy pomocnicze............. 15.3. Walcowanie folii i walcowanie taśm na zimno........ 15.3.1. Problemy technologiczne i ekonomiczne walcowania na zimno . 15.3.1.1. Problemy technologiczne............ 15.3.1.2. Wymagania ekonomiczne............ 15.3.1.3. Współzależność warunków technologicznych i ekonomicznych . 15.3.2. Zasadnicze formy rozwiązań napędu elektrycznego w walcowni blach na zimno 15.3.2.1. Napęd prądu przemiennego........... 15.3.2.2. Napęd prądu stałego............. 15.3.2.3. Napęd klatek walcowniczych........... 15.3.2.4. Napęd zwijarek.............. 15.3.2.5. Zasilanie maszyn napędowych.......... 15.3.2.6. Napęd mechanizmu nastawiania walców........ 15.3.3. Zasady obliczania napędów........... 15.3.3.1. Obliczenie napędu prądu stałego walców....... 15.3.3.2. Wyznaczanie danych napędu prądu stałego zwijarek .... 15.4. Człony napędu prostownikowego............ 15.4.1. Transformatory prostownikowe.......... 15.4.2. Dzielniki prądu anodowego i dławiki wygładzające . . . 15.4.3. Prostowniki rtęciowe............. 15.4.4. Urządzenia pomocnicze prostowników rtęciowych..... 15.4.5. Wyłączniki szybkie............. 15.4.6. Urządzenia sterowania siatkowego......... 15.4.7. Wzmacniacze regulacyjne........... 15.4.8. Zasilanie prostowników............ 15.4.9. Urządzenia dodatkowe napędów regulowanych w walcowniach . (Uzyskiwanie stałości napięcia) 15.4.10. Przekładniki prądu stałego do urządzeń sterowania i regulacji . 15.4.10.1. Uwagi ogólne............... 15.4.10.2. Zasada działania.............. 15.4.10.3. Praca przekładnika prądu stałego......... 15.4.10.4. Przekładniki prądu stałego produkowane w NRD..... 15.4.10.5. Parametry i oznaczenia literowe.......... 15.5. Uwagi o układach połączeń regulowanych i zasilanych prostownikowo napę walcowniczych głównych i pomocniczych 15.6. Napęd walcarki ciągłej............... 15.6.1. Warunki technologiczne............ 15.6.2. Sposoby spełniania warunków technologicznych 15.6.3. Opis stosowanego układu............ 15.6.3.1. Obwód twornika.............. 15.6.3.2. Obwód wzbudzenia............. 15.7. Napęd nawrotnych zgniataczy kęsisk kwadratowych i wlewków płaskich 15.7.1. Wymagania technologiczne 15.7.2. Sposoby spełnienia warunków technologicznych..... 15.7.3. Opis stosowanego układu (rys. 15.62)....... 15.7.3.1. Obwód twornika............. 15.7.3.2. Obwód wzbudzenia............ 15.7.3.3. Szczegóły dotyczące napędu bliźniaczego ....... 15.8. Napęd nożyc latających.............. 15.8.1. Wymagania technologiczne........... 15.8.2. Sposoby spełnienia warunków technologicznych..... 15.8.3. Opis stosowanego układu (rys. 15.65)......... 15.9. Regulacja walcowni folii i taśmy walcowanej na zimno...... 15.9.1. Wymagania technologiczne.........., . 15.9.2. Technologia walcowni folii........... 15.9.3. Napęd walców............... 15.9.3.1. Wymagania............... 15.9.3.2. Regulacja napędu walców............ 15.9.4. Napęd zwijarek.............. 15.9.4.1. Zadanie napędu zwijarek............ 15.9.4.2. Regulacja naciągu taśmy............ 15.9.4.3. Dokładność pośredniej regulacji naciągu........ 15.9.4.4. Stałość naciągu przy zmiennej prędkości walcowania . 15.9.4.5. Regulacja prędkości obrotowej. Ograniczanie prędkości . 15.9.5. Regulacja grubości taśmy............ 15.9.5.1. Układ regulacji grubości taśmy.......... 15.9.5.2. Nastawy regulatorów i wyniki.......... 15.10. Wykaz oznaczeń literowych............. 16. Napędy w cementowniach i działach przygotowania surowca 16.1. Przegląd ogólny................. 16.2. Ogólne wymagania techniczne dla napędów......... 16.3. Napęd pieców obrotowych.............. 16.3.1. Wymagania technologiczne........... 16.3.2. Sterowanie współbieźności pieca obrotowego i urządzenia zasila­jącego przy jego pracy ciągłej 16.3.2.1. Wprowadzenie............... 16.3.2.2. Układ Leonarda.............. 16.3.2.3. Regulacja współbieźności za pomocą siłowników..... 16.3.2.4. Regulacja samoczynna współbieźności...... 16.3.2.5. Urządzenia zasilające do pracy przerywanej...... 16.3.3. Silniki napędowe.............. 16.3.3.1. Silnik asynchroniczny (SP)........... 16.3.3.2. Silnik bocznikowy prądu stałego (SBS)........ 16.3.3.3. Silnik bocznikowy komutatorowy prądu przemiennego (SBP) . 16.3.3.4. Ekonomiczne porównanie SP, SBS i SBP....... 16.3.3.5. Napędy dwusilnikowe............. 16.4. Napędy młynów................ 16.4.1. Ogólne wymagania techniczne.......... 16.4.2. Moment i prędkość obrotowa........... 16.4.3. Silniki asynchroniczne trójfazowe......... 16.4.4. Poprawianie współczynnika mocy silników pierścieniowych . 16.4.5. Napęd za pomocą trójfazowego silnika synchronicznego . 16.4.6. Układ połączeń przy rozruchu trójfazowego silnika synchronicz­nego 16.4.7. Kompensacja mocy biernej za pomocą trójfazowego silnika syn­chronicznego 16.5. Napęd łamaczy................. 16.5.1. Ogólne wymagania techniczne.......... 16.5.2. Zastosowanie silnika pierścieniowego do napędu łamacza . 16.5.3. Oddziaływanie napędu łamacza na sieć........ 16.5.4. Sterowanie urządzenia łamiącego.......... 16.6. Dmuchawy w cementowniach............. 16.6.1. Wprowadzenie............... 16.6.2. Podstawy obliczeń napędowo-technicznych 16.7. Napędy z regulowanym sprzęgłem............ 16.7.1. Uwagi ogólne............... 16.7.2. Przykłady zastosowania............ 17. Napędy w przemyśle celulozowym i papierniczym 17.1. Napędy papiernic................ 17.1.1 Warunki technologiczne............ 17.1.2. Wymagania dotyczące napędów części zmiennej..... 17.1.3. Napędy jednosilnikowe............ 17.1.4. Napędy wielosilnikowe............ 17.1.5. Charakterystyczne własności różnych napędów maszyn papier­niczych 17.2. Napędy ścieraków drewna.............. 17.2.1. Warunki technologiczne............ 17.2.2. Warunki pracy napędu............ 17.2.3. Regulacja posuwu.............. 17.3. Napędy urządzeń nawijających i odwijających ........ 17.4. Napędy maszyny do końcowej obróbki papieru........ 17.4.1. Warunki technologiczne............ 17.4.2. Warunki pracy napędu............ 18. Napędy maszyn włókienniczych 18.1. Napędy i urządzenia sterownicze w przemyśle przetwórczym 18.1.1. Urządzenia do przygotowania surowca (oczyszczalnie) . 18.1.1.1. Wymagania technologiczne........... 18.1.1.2. Możliwości doboru napędu........... 18.1.1.3. Sterowanie napędów............. 18.1.2. Napędy zgrzeblarek............ 18.1.2.1. Wymagania technologiczne.......... 18.1.2.2. Możliwości zrealizowania napędu......... 18.1.2.3. Układy napędowe zgrzeblarek.......... 18.1.2.4. Sterowanie napędu............. 18.1.3. Rozciągarki bawełniane........... 18.1.3.1. Wymagania technologiczne.......... 18.1.3.2. Układy napędowe rozciągarek......... 18.1.3.3. Sterowanie napędu............ 18.1.4. Niedoprzędzarka............. 18.1.4.1. Wymagania technologiczne.......... 18.1.4.2. Możliwe rodzaje napędu........... 18.1.4.3. Stosowane rodzaje napędów.......... 18.1.4.4. Wyposażenie łączeniowe niedoprzędzarek...... 18.1.5. Przędzarki obrączkowe........... 18.1.5.1. Wymagania technologiczne.......... 18.1.5.2. Możliwe rodzaje napędu........... 18.1.5.3. Stosowane rodzaje napędu.......... 18.1.5.4. Wyposażenie w aparaturę sterującą przędzarek obrączkowych 18.2. Napędy i sterowania w wełnianym przemyśle przetwórczym 18.2.1. Urządzenia pralni wełny ........... 18.2.1.1. Wymagania technologiczne.......... 18.2.1.2. Możliwości rozwiązania napędu......... 18.2.1.3. Układy napędowe w pralni.......... 18.2.1.4. Wyposażenie łączeniowe napędów........ 18.2.2. Zgrzeblarka wielokrotna........... 18.2.2.1. Wymagania technologiczne.......... 18.2.2.2. Możliwe rodzaje napędu........... 18.2.2.3. Układ napędowy zgrzeblarki wielokrotnej...... 18.2.2.4. Elektryczne sterowanie napędów......... 18.3. Napędy i sterowania w wytwarzaniu włókna sztucznego .... 18.3.1. Przędzarki odśrodkowe........... 18.3.1.1. Wymagania technologiczne.......... 18.3.1.2. Możliwe rodzaje napędu........... 18.3.1.3. Układy napędowe przędzarek......... 18.3.1.4. Wyposażenie elektryczne przędzarek odśrodkowych 18.3.2. Przewijarki przędzalnicze.......... 18.3.2.1. Wymagania technologiczne.......... 18.3.2.2. Możliwe rodzaje napędu........... 18.3.2.3. Układy napędu przewijarek.......... 18.3.2.4. Sterowanie napędu............. 18.4. Napędy i urządzenia sterownicze w tkactwie........ 18.4.1. Napędy krosien tkackich........... 18.4.1.1. Wymagania technologiczne........... 18.4.1.2. Możliwe rodzaje napędu............ 18.4.1.3. Układy napędu krosien............ 18.4.1.4. Sterowanie napędu............. 18.5. Napędy i sterowania w przemyśle włókienniczym uszlachetniającym (napędy w wykończalniach) 18.5.1. Merceryzarki, bielarki ciągłe........... 18.5.1.1. Wymagania technologiczne........... 18.5.1.2. Możliwe rodzaje napędu............ 18.5.1.3. Układy napędów merceryzarek i bielarek....... 18.5.1.4. Elektryczne wyposażenie sterownicze........ 18.5.2. Urządzenia maszynowe uszlachetniania suchego..... 18.5.2.1. Wymagania technologiczne........... 18.5.2.2. Możliwe rodzaje napędu............ 18.5.2.3. Układy napędów urządzeń uszlachetniania suchego . 18.5.2.4. Wyposażenie elektryczne............ 18.5.2.5. Sterowanie procesu suszenia........... 18.5.2.6. Urządzenia regulacyjne do wprowadzenia torów tkaniny bez rozciągu 19. Napędy w siłowniach jądrowych 19.1. Uwagi wstępne................. 19.2. Uwagi ogólne................. 19.3. Napędy prętów regulacyjnych reaktora.......... 19.3.1. Warunki ruchowe.............. 19.3.2. Napędy wirujące.............. 19.3.2.1. Część mechaniczna............. 19.3.2.2. Silniki nastawcze.............. 19.3.2.3. Sterowanie i regulacja............ 19.3.3. Napędy o ruchu prostoliniowym.......... 19.4. Napędy pomp obiegowych i dmuchaw obiegowych....... 19.4.1. Warunki ruchowe.............. 19.4.2. Napędy pomp mechanicznych.......... 19.4.3. Pompy elektromagnetyczne........... 19.4.4. Napędy dmuchaw obiegowych.......... 20. Napędy lokomotyw elektrycznych 20.1. Podstawy doboru mocy napędów lokomotyw elektrycznych 20.1.1. Wpływ wielkości konstrukcyjnych......... 20.1.2. Wpływ własności dynamicznych jazdy........ 20.1.2.1. Opory trakcji............... 20.1.2.2. Tarcie statyczne.............. 20.1.3. Metody doboru elektrycznej mocy napędowej...... 20.1.3.1. Wyznaczanie mocy pojazdów ruchu dalekobieżnego .... 20.1.3.2. Wyznaczanie mocy pojazdów ruchu podmiejskiego..... 20.1.3.3. Wyznaczenie mocy dla lokomotyw kopalnianych i przemysłowych 20.1.3.4. Wyznaczenie mocy dla lokomotyw spalinowo-elektrycznych . 20.1.3.5. Stosunek między mocą ciągłą i godzinną silników trakcyjnych . 20.2. Rodzaje konstrukcji napędów lokomotyw elektrycznych..... 20.2.1. Konstrukcje mechaniczne............ 20.2.1.1. Rodzaje napędów.............. 20.2.1.2. Odciążenie osi............... 20.2.2. Urządzenia elektryczne............ 20.2.2.1. Silnik szeregowy prądu stałego.......... 20.2.2.2. Jednofazowy silnik szeregowy.......... 20.2.2.3. Silnik prądu pulsującego 20.2.2.4. Silnik trójfazowy.............. 20.2.3. Wybór systemu kolei elektrycznej w zależności od napędu elek­trycznego 20.2.3.1. System prądu stałego............. 20.2.3.2. System prądu przemiennego jednofazowego 162/s Hz .... 20.2.3.3. System jednofazowy prądu przemiennego 50 Hz..... 20.2.3.4. System prądu trójfazowego........... 20.3. Sterowanie napędów lokomotyw elektrycznych........ 20.3.1. Sterowanie pojazdów prądu stałego......... 20.3.1.1. Sterowanie przez stopniowe wyłączanie rezystancji szeregowych 20.3.1.2. Sterowanie przez zmianę napięcia na zaciskach silników (szere-gowo-równoległe połączenie silników) 20.3.1.3. Sterowanie przez osłabienia pola silników....... 20.3.1.4. Sterowanie pojazdów akumulatorowych........ 20.3.1.5. Sterowanie pojazdów spalinowo-elektrycznych...... 20.3.2. Sterowanie pojazdów prądu przemiennego....... 20.3.2.1. Sterowanie po stronie dolnego napięcia transformatora . 20.3.2.2. Sterowanie po stronie górnego napięcia transformatora . 20.3.2.3. Dobór transformatora............ 20.4. Hamowanie elektryczne silnikowych pojazdów elektrycznych .... 20.4.1. Stabilność................ 20.4.2. Układy hamowania pojazdów prądu stałego...... 20.4.2.1. Hamowanie dynamiczne............ 20.4.2.2. Hamowanie odzyskowe............ 20.4.3. Układy hamowania dla pojazdów prądu przemiennego .... 20.4.3.1. Hamowanie dynamiczne............ 20.4.3.2. Hamowanie odzyskowe............ 21. Napęd statków (elektryczny napęd śruby okrętowej, czyli napęd główny) 21.1. Uwagi ogólne................. 21.1.1. Elektryczny napęd statków........... 21.1.2. Kryteria wyboru elektrycznego napędu głównego..... 21.2. Napędy główne prądu stałego............. 21.2.1. Napęd akumulatorowy............ 21.2.2. Napęd w układzie Leonarda........... 21.2.3. Układ stałoprądowy............. 21.2.4. Napęd dodatkowy.............. 21.2.5. Wyposażenie elektryczne............ 21.3. Napędy główne prądu przemiennego........... 21.3.1. Uwagi ogólne............... 21.3.2. Układy napędowe turboelektryczne......... 21.3.3. Układy napędowe spalinowo-elektryczne....... 21.3.4. Wyposażenie elektryczne............ 21.4. Nawrót w układach napędowych prądu stałego (Leonarda) i prądu prze­miennego (silnik synchroniczny) 21.4.1. Wymagania ogólne przy pracy nawrotnej....... 21.4.2. Nawrót układu napędowego prądu stałego....... 21.4.3. Nawrót układu napędowego prądu przemiennego..... 22. Napędy elektryczne malej mocy 22.1. Uwagi ogólne................. 22.2. Szumy i drgania silników i urządzeń........... 22.3. Wyważanie.................. 22.4. Sprzęgła.................. 22.5. Regulowane silniki uniwersalne............ 22.5.1. Mechaniczny hamulec odśrodkowy......... 22.5.2. Odśrodkowy regulator stykowy.......... 22.5.3. Regulacja prędkości obrotowej silników uniwersalnych za pomo­cą rezystancji 23. Dwa przykłady napędów specjalnych w elektrowniach cieplnych 23.1. Napędy podajników węgla.............. 23.1.1. Możliwe odmiany układu napędowego 23.1.2. Wybór układu............ 23.1.3. Wybór silnika............ 23.1.4. Struktura urządzeń sterujących....... 23.1.4.1. Wymagania techniczne dotyczące transduktorów . 23.1.4.2. Opis działania układu 23.2. Napędy wentylatorów wyciągowych, świeżego powietrza i inne 23.2.1. Możliwe odmiany układu napędowego..... 23.2.2. Wybór układu............ 23.2.3. Wybór silnika............ 23.2.4. Struktura urządzeń sterujących....... 23.2.5. Sprzęgła magnetyczne w napędach wyciągowych

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.