Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

TRADYCYJNE ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚLĄSKIE

WSTĘP
Oddaję do rąk czytelników drugie, poszerzone wydanie Wypisów do­tyczących tradycyjnych zwyczajów i obrzędów śląskich, które może być popu­larnym kompendium dla wszystkich miłośników kultury ludowej. Opraco­wana antologia tekstów może mieć również charakter pomocy naukowej oraz dydaktycznej dla nauczycieli i uczniów interesujących się szeroko rozu­mianą kulturą regionalną. Renesans regionalizmu, z jakim mamy do czynie­nia w programie zreformowanej szkoły pn. „Edukacja regionalna — dziedzic­two kulturowe w regionie", identyfikowany jest współcześnie z takimi pojęciami, jak: „przebudzenie etniczne", „powrót do korzeni", „zakorzenienie w małej ojczyźnie", „mała ojczyzna", „ojcowizna", a na Śląsku Opolskim i „Heimat". Dziedzictwo kulturowe w tym regionie mimo polityki germani-zacyjnej w zróżnicowanych formach i przejawach pielęgnowane było od daw­na, choć może nie takich określeń wówczas używano. W XIX wieku uczono tu w szkołach niemieckich tzw. Heimatkunde, czyli wiedzy o „małej ojczyź­nie", stosując prostą zasadę wprowadzania dziecka w świat, zaczynając od jego rodziny, domu, szkoły, rodzinnej miejscowości i okolicy, powiatu, wresz­cie całego regionu. Można tu przypomnieć także z okresu międzywojennego działalność rozmaitych polskich kół teatralnych i śpiewaczych w tym regio­nie, przekaz tradycji ludowej w małych społecznościach lokalnych (wodzenie niedźwiedzia, chowanie basa, palenie Judasza, topienie marzanny, chodze­nie z gaikiem, wielkanocne procesje konne, zdobienie kroszonek, betlejki bożonarodzeniowe, korony żniwne, tradycyjne wesela z oryginalnymi oracja-mi, stroje śląskie itp.).
Badacze interesujący się w tym kontekście procesami tożsamości etnicz­nej i narodowej wyróżniają mikroojczyznę, ojczyznę prywatną, ojczyznę ideo­logiczną, eksponując złączone z tymi pojęciami więzi rodzinne, lokalne, re­gionalne i narodowe. W zależności od stosunku do wymienionych więzi możemy mówić o utożsamianiu się bądź to z przestrzenią rodzinno-lokalną, a więc z „małą ojczyzną", bądź z szerszą przestrzenią regionalną lub naro­dową. Dobrze się więc stało, że tę złożoną problematykę regionalno-naro-dową na Górnym Śląsku za sprawą ogólnopolskiego programu kształcenia pn. „Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie" od 1999 roku oficjalnie poczęto przekładać na język praktyki, co znaczy, że stała się ona
cd

              Tytuł książki:TRADYCYJNE ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚLĄSKIE
WYPISY

              Autor:Wybór i opracowanie Teresa Smolińska
              Stan:bdb
              Oprawa:miekka
              Wydawnictwo i rok wydania:Opole 2004
              Ilość stron i format:219 str

16,5x23,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


Spis treści
Wstęp
Część I. ZWYCZAJE I OBRZĘDY DOROCZNE
11
1.1. O świętowaniu dorocznym na Górnym Śląsku.
Uwagi wprowadzające 21
1.2. W kręgu obrzędowości jesienno-zimowej
0 św. Andrzeju, Wigilii Bożego Narodzenia, Dzieciątku, kolędzie
1 kolędnikach, maszkarze obrzędowej (niedźwiedziu), chowaniu
basa 31
Wróżby w wigilię św. Andrzeja 31
Tradycyjne wierzenia wigilijne 31
Magia wieczerzy wigilijnej 37
Św. Józef przychodzi z Dzieciątkiem 37
Zróżnicowane znaczenia kolędy 38
Wigilijni pastuszkowie 39
Symbolika tradycyjnego chodzenia po kolędzie 39
Religijne aspekty współczesnego kolędowania 43
Matka Boska Gromniczna w tradycji ludowej 49
Ostatkowe obrzędy na Śląsku Opolskim 50
O wodzeniu niedźwiedzia w Obrowcu 53
Bakuse, czyli magiczny korowód z niedźwiedziem w Dańcu .... 55
1.3. W kręgu obrzędowości wiosenno-letniej
0 maszkarze obrzędowej (marzannie) i gaiku, żurowej strzodzie,
połleniu żuru i Judasza, obchodzie z klekotkami (kołatkami),
obmywaniu nóg rodzicom i myciu się rzekach, kroszonkach,
zajączku, krzyżokach (procesjach konnych), Zielonych Świątkach
1 Bożym Ciele, żniwnioku (dożynkach) 57
Zwyczaje i obrzędy wiosenne 57
Obrzęd topienia marzanny (marzanioka) w tradycji ludowej ... - 58
Wynoszenie marzanny 59
Marzanna i „przekręcanie prawdy" śląskiego nazewnictwa
Palmy święcone w kościele
Zwyczaje i obrzędy ludowe w Wielkim Tygodniu ....
Palenie żuru w Wielką Środę
Obchód wsi z klekotkami
Święto małych dziatek, czyli całowanie Ponbóczka . . .
Święcenie potraw wielkanocnych
Magia świąt wielkanocnych
Symbolika jajka wielkanocnego
O śmigusie-dyngusie i krołsonkach
Pochody z kokotkiem
Szukanie zajączka
Krzyżaki w Sternalicach
Zielone Świątki - świętem życia
Boże Ciało w magii ludowej
Dożynki na Górnym Śląsku
1.4. W kręgu sztuki ludowej i rekwizytów obrzędowych
O wieńcach adwentowych, betlejkach, gwiazdach kolędniczych,
turoniu, palmach, marzannie, wózku dyngusowym i kogutku
wielkanocnym, koronach żniwnych
Współczesna twórczość obrzędowa na Śląsku Opolskim . . .
Sztuka ludowa świąt dorocznych
Tradycyjne rekwizyty obrzędowe
60 61 63 64 65 66 66 68 68 71 72 73 74 75 76 77
79 79
83
poczty), trzaskaniu skorup (polterabendzie), woniaczkach, zbieraniu
na czepiec i na kolybka
Wróżby miłosne
Miłosne czary
O chodzeniu na muzykę i na zolyty
Wesele śląskie dawniej i dziś
Dawny obrzęd weselny na Śląsku
Zaproszenia na wesele
O życzeniach i podarunkach
Wyprołsace na śląskim weselu
Wojciech Polak w Dobrzeniu Wielkim
Teodor Kuśka w Dziergowicach
Maksymilian Wieczorek w Ligocie Prószkowskiej
2.4. Śmierć i pogrzeb
O zapowiedziach śmierci, pustych nocach, przepijaniu skórki,
duszach potępionych
Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe Ślązaków
Wróżby przepowiadające śmierć
Ofiarowanie zmarłemu darów
Nieboszczyk pomaga żyjącym
Pożegnanie zmarłego
Pogrzeb i żałoba
O duszach pokutujących
113 113 114 116
118 123 125 127 128 128 132 134
141 141 143 143 144 145 145 146

Część II. ZWYCZAJE I OBRZĘDY RODZINNE
Tradycja rodzinna Ślązaków. Uwagi wprowadzające
Człowiek się rodzi
O narodzinach, myszkach i zajęczych wargach, wybieraniu imienia,
podciepach (podrzutkach), połtkach (chrzestnych), wiązarkach,
sroczce, co kaszkę warzyła, czarnym baranie, pani Julijance,
klipie
Tradycja i współczesność w obrzędowości rodzinnej
Zwyczaj przepowiedzin
Wybór imienia dla noworodka
Tradycyjne zabawy z niemowlętami
Zabawy oraz gry dzieci i młodzieży
O komunii św. i bierzmowaniu
O nauce w szkole śląskiej
2.3. Wróżby miłosne, zaloty i wesele
O magii miłosnej, zolytach i zolytnikach, wyprosaczach (swatach,
postarzejszych, starostach weselnych), wysłużce (posyłce, posyłaniu
93
99 99 103 104 105 107 109 111
2.5. W kręgu sztuki ludowej i tradycyjnych strojów obrzędowych
0 klekotkach (grzechotkach), ptaszkach, fujarkach, westach
(kamizelkach), czepcach i chustkach, zopaskach, wiankach
1 różdżkach weselnych
Tradycyjne zabawki
Źródłosłów westy - kamizelki Ślązaka
Symbolika kolorów w obrzędowych strojach śląskich
Weselne stroje na Górnym Śląsku
Dawne rekwizyty w obrzędowości rodzinnej
Część III. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE. TEKSTY
3.1. Tradycyjne formuły życzeniowe
Powinszowania świąteczne . .
Życzenia noworoczne
Napisy na kroszonkach . . . . Weselne oracje życzeniowe . .
Potrawy wigilijne
Wróżby wigilijne
147 147 148 149 151 154
159 159 160 163 168 174 177
Przedstawienie Heroda (scenariusz) 179
Pastorałki i kolędy ze Śląska 184
Scenariusze wynoszenia marzanny i chodzenia z gaikiem . . 189
Opowieści wspomnieniowe o dawnych zwyczajach i obrzędach 194
Tradycyjne wesela śląskie 194
Wielki Tydzień (szukanie Judasza i obmywanie się wodą
z rzeki) 195
Palmowa Niedziela 196
3.8. Tradycyjne pieśni i oracje weselne 196
3.9. Jubileusze, czyli rocznice małżeńskie 201
3.10. Przysłowia ludowe 202
Bibliografia (w wyborze) 205
Spis ilustracji 217
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje

tradyc zwycz slaskie 2.jpg
tradyc zwycz slaskie 3.jpg
tradyc zwycz slaskie 4.jpg
tradyc zwycz slaskie 5.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.