Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

TROFEA I WYROBY MYŚLIWSKIE Salaj Roszkopf

DO WYDANIA POLSKIEGO
Książka „Trofea i wyroby myśliwskie", tłumaczona z języka słowackiego przez Erwina Dembinioka, jest pierwszą tego rodzaju publikacją ukazującą się na naszych półkach księgarskich. Nie jest ona podręcznikiem, należy ją traktować jako leksykon, gdyż szeroki zestaw zagadnień w niej zawartych uniemożliwił autorom szczegółowe ich potraktowanie.
Ostatnie dwa rozdziały, a mianowicie: „Wyroby z drewna" i „Domki myśliwskie" odbiegają od treści zapowiedzianej w ty­tule, wiążą się jednak z zagadnieniem zdobnictwa na użytek my­śliwych.
Znacznie większy w Czechosłowacji niż w Polsce zastęp my­śliwych w stosunku do ogółu ludności jest powodem szerokiego zainteresowania społeczeństwa łowiectwem. Przejawia się to też i w dużym popycie na wszelkie przedmioty z tą dziedziną zwią­zane, a więc i na ozdoby oraz przedmioty użytkowe wykonane z poroża, skóry, kości lub piór.
Domki myśliwskie są na terenie całej Czechosłowacji zjawis­kiem powszechnym, posiada je prawie każde koło łowieckie, a wyposażenie i przyozdabianie tych budyneczków jest trakto­wane z wielką starannością i zamiłowaniem.
Wśród myśliwych czechosłowackich troteoznawstwo jest dyscypliną bardzo popularną, a większa niż w Polsce liczba ga­tunków reprezentujących zwierzynę racicową (muilon, kozica, koziorożec), pozyskiwanych w łowiskach Czech i Słowacji umoż­liwia poszerzanie znajomości tematu.
Wszystkie iormuły oceny punktowej trofeów podane w tej książce są formułami obowiązującymi w Europie, zatwierdzony­mi przez Międzynarodową Federację Łowiebką (CIC).
Sukcesy odniesione przez polskie trofea na ostatniej Między. narodowej Wystawie Łowieckiej w Jugosławii przyczyniły sip u nas do zwiększenia zainteresowania oceną troieów. Zamiesz­czone w książce íormuly i opis sposobu dokonywania tych ocen przyczynią się do „odkrycia" wielu nowych medalowych tro­feów, a myśliwym pomogą w dokonywaniu ocen własnych ko­lekcji.
24 czerwca 1968 r.
Witold Sikorski

              Tytuł książki:TROFEA I WYROBY MYŚLIWSKIE
              Autor:Salaj, Roszkopf
              Stan:-bdb minus za lekkie przytarcia okladki, zawartosc ladnie zachowana
              Oprawa:miekka
              Wydawnictwo i rok wydania:PWRiL 1969 wyd I
              Ilość stron i format:97 str

14,5x20,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:

TREŚĆ
Do wydania polskiego 3
Z historii łowiectwa i trofeów myśliwskich 5
Trofea myśliwskie i ich znaczenie 10
Trofea ze ssaków 11
Trofea z ptaków 14
Oprawianie trofeów ze ssaków 14
Oprawianie wieńców, lopat, parostków, haków i ślimów 14
Tarcze ........ 15
Zęby (kly) i pazury 20
Sierść i raciczki 22
Wypchane głowy 23
Preparowanie skór zwierzyny *26
Bielenie 27
Suszenie skór 29
Garbowanie skór 30
Pielęgnowanie skór 33
Ściąganie skóry i usuwanie mięśni 36
Moczenie 36
Gotowanie 37
Odtłuszczanie 38
Bielenie 39
Polerowanie , 41
Oprawianie trofeów z ptaków 41
Ptactwo użytkowe 41
Ptaki drapieżne . 44
Pozy wypchanych ptaków 45
Konserwacja trofeów 47
Ocena trofeów 50
Ocena wieńca jelenia, lopat daniela, parostków sarny, ślimów muflona,
haków kozicy i oręża dzika 51
Ocena czaszek drapieżników 64
7 Trofea myśliwskie * 97
Ocena skóry niedźwiedzia ;..... 65
Ocena skóry rysia . 6G
Ocena skóry wilka 63
Artystyczne wyroby myśliwskie 68
Obróbka poroża 63
Ogólne uwagi o wyrobie przedmiotów użytkowych 72
Wyrób użytkowych przedmiotów z poroża 72
Zastosowanie żywic epoksydowych . 75
Wyrób guzików ze zrzutów 77
Noże myśliwskie , . 78
Wyrób sztucznych czaszek . 81
Wyroby z drewna 83
Wyrób przedmiotów ze zniekształconego drewna bukowego ... 84
Przedmioty użytkowe z nie okorowanych gałęzi i odrośli .... 85
Postarzanie drewna 85
Opalanie drewna : 87
Klosze z trzciny 87
Pióra jako oprawa długopisów . . . . . 83
Inne ozdoby myśliwskie 88
Domki myśliwskie 90
Urządzenie wnętrza domku myśliwskiego 93
Sylwetki zwierzyny z dwukolorowej intarsji . . 94
Literatura 96
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje

trofea i wyroby mysliwskie 2.jpg
trofea i wyroby mysliwskie 3.jpg
trofea i wyroby mysliwskie 4.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.