Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

UŻYŹNIACZ GLEBOWY - podnosi urodzajność gleby

 

Użyźniacz Glebowy

UGmax

podnosi urodzajność urodzajność gleby

ugmaxhl2.jpg

Prace nad Użyźniaczem Glebowym trwają od lat. Obecnie oferujemy preparat znacznie silniejszy, posiadający szersze spektrum oddziaływania na glebę i rośliny o nazwie UGmax.

 

Czym jest Użyźniacz Glebowy?

Użyźniacz Glebowy to unikalny, naturalny preparat stwarzający nowe możliwości w technologii uprawy gleby i roślin.
Użyźniacz Glebowy jest ekstraktem ze specjalnego kompostu i służy do podnoszenia urodzajności gleby.
Mikroorganizmy z Użyźniacza Glebowego, wzbogacone w pożywkę startową, przetwarzają-kompostują-humufikują resztki pożniwne, słomę, obornik, nawozy organiczne i wraz z minerałami glebowymi tworzą próchnicę, naturalne siedlisko życia glebowego oraz magazyn składników pokarmowych dla roślin.

 

Do czego służy Użyźniacz Glebowy?

Użyźniacz Glebowy stosowany systematycznie powoduje:
- rozkład słomy, resztek pożniwnych, obornika, itp.
- odzyskanie składników pokarmowych z rozłożonej masy organicznej,
- odbudowę próchnicy, głównego czynnika urodzajności gleby,
- poprawę struktury gleby,
- poprawę wchłaniana i magazynowania wody,
- łagodzenie skutków suszy,
- zanikanie zalewisk i podtopień,
- wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego roślin i penetrację głębszych warstw gleby,
- ograniczenie źródeł infekcji chorób odglebowych,
- poprawę odporności, zdrowotności i kondycji uprawianych roślin,
- udostępnienie składników pokarmowych z form niedostępnych,
- wiązanie wolnego azotu z powietrza,
- zwiększenie wykorzystania nawozów i skuteczności środków ochrony roślin,
- ograniczenie erozji gleby i strat składników pokarmowych,
- poprawę odczynu pH gleby,
- obniżkę kosztów uprawy, nawożenia i ochrony roślin,
- zwyżkę plonów i poprawę wartości biologicznej żywności.
W miarę poprawy warunków w glebie rośliny stają się silniejsze, odporniejsze i wydają coraz wyższe plony!

 

Dlaczego należy stosować Użyźniacz Glebowy?

Właściwa struktura gleby to podstawowy warunek efektywnego wykorzystania potencjału uprawianych roślin, stosowanych nawozów i skuteczności środków ochrony.
Obecnie obserwujemy zjawisko systematycznego pogarszania jakości uprawianej gleby.

Giną pożyteczne mikroorganizmy i zanikają procesy strukturotwórcze. W glebie pozbawionej gruzełkowatej struktury zachodzi wiele niekorzystnych zmian. Przewagę uzyskują szkodliwe procesy. Gleba zaczyna być trudna w uprawie, traci uprzednią pulchność, staje się zlewna, zbryla się i spada pH.

Zbita gleba i podeszwa płużna powodują zakłócenia w stosunkach powietrzno-wodnych gleby.
Uniemożliwia to wsiąkanie wody opadowej w głębsze warstwy gleby powodując placowe wymokliska i ogranicza podsiąkanie.
W tych niesprzyjających warunkach zakłóceniu ulega przebieg rozkładu masy organicznej i tworzenia próchnicy. Przewagę uzyskują procesy butwienia i gnicia.
W rezultacie słoma i resztki pożniwne zalegają w glebie latami, stając się źródłem szkodliwych substancji i przechowalnią przetrwalników chorobotwórczych.
W wyniku butwienia i gnicia powstają trujące związki, które utrudniają prawidłowy rozwój roślin, a w szczególności systemu korzeniowego.
Gleba traci swoje właściwości plonotwórcze.

W tak trudnych warunkach rośliny mają zakłócony proces rozwoju. Spadają plony, a jednocześnie wzrastają koszty uprawy.

 

Efekty stosowania Użyźniacza Glebowego:

Wyjątkowość produktu, a jest to wyciąg ze specjalnego kompostu zawierający zestaw mikroorganizmów glebowych wzbogaconych w pożywkę startową polega na tym, że wprowadzony do gleby inicjuje, wspomaga i ukierunkowuje procesy użyźniania i regeneracji gleby. Pierwszym etapem działania Użyźniacza Glebowego jest proces kompostowania - humifikacji słomy, resztek pożniwnych, nawozów organicznych i wbudowywania ich w kompleks glebowy - tworzenie próchnicy, która w swoim składzie zawiera składniki w formach najbardziej przyswajalnych dla roślin.

Gleba zwiększając poziom próchnicy zmienia swoją strukturę i właściwości. Ze zlewnej, zbitej masy zmienia się w zespół organiczno-mineralnych gruzełków. Stopniowo proces odtwarzania struktury obejmuje również głębsze warstwy, co ułatwia wsiąkanie i magazynowanie wody oraz jej podsiąkanie. Rośliny znacznie lepiej znoszą okresy suszy.

 

Stosowanie Użyźniacza Glebowego - UGmax

Użyźniacz Glebowy - UGmax stosujemy corocznie w formie oprysku doglebowego przed mechaniczną uprawą gleby lub opadami deszczu, które wprowadzą preparat w głąb warstwy uprawnej. Bardzo ważnym uzupełnieniem dawki doglebowej jest zabieg nalistny wykonany we wczesnych fazach rozwojowych roślin, wzmacniający rośliny i regenerujący glebę. Wykonanie obu zabiegów daje pełen efekt działania UGmax.
Najlepszy rezultat uzyskujemy stosując UGmax na słomę i resztki pożniwne (zamiast azotu), oraz nawozy organiczne (obornik, kompost, gnojowicę itp.) .
Im wcześniej po zbiorach wykonamy oprysk i wymieszamy go z glebą, tym mikroorganizmy zawarte w UGmax mają więcej czasu by przetworzyć masę organiczną w próchnicę, udostępniając składniki pokarmowe roślinom.
UGmax naniesiony na rośliny, korzystnie wpływa na ich rozwój, kondycję i plony.
Rośliny lepiej się krzewią, mają silniejszą budowę, dzięki czemu wykazują mniejszą podatność na wyleganie oraz są odporniejsze na porażenie chorobami.

Preparat stosujemy:
Doglebowo UGmax stosujemy w dawce 0,30 do 0,35 litra na ha w 300 l wody.
Na glebach zwięzłych UGmax wymaga wymieszania z glebą.
Na glebach przepuszczalnych lub dobrze uprawionych UGmax może przemieścić się w głąb gleby wraz z opadami deszczu.
Na glebach o niskiej zawartości próchnicy UGmax zastosowany bezpośrednio przed siewem wymaga podania startowej dawki azotu w ilości przewidzianej dla danej uprawy.
Do podlewania UGmax stosujemy w dawce 1ml na 1,5 l wody (1 l na 1500 l wody), zabieg przeprowadzamy nie częściej niż raz na 4 miesiące.
Nalistnie UGmax stosujemy w dawce 0,60 litra na ha w 300 litrach wody w podanych poniżej fazach rozwojowych roślin.
Zboża - od trzech liści do drugiego kolanka.
Ziemniaki - od 10 cm wzrostu do zakrycia międzyrzędzi.
Kukurydza - od pięciu liści do 50 cm wzrostu.
Buraki - od pięciu liści do zakrycia międzyrzędzi.
Rzepak - od czterech liści do zamkniętego, zwartego pąka kwiatowego.
Łubin, groch, bobik i fasola - od 5 liści do 14 dni przed kwitnieniem.
Łąki i pastwiska - po ruszeniu wegetacji lub na początku odrastania trawy po wypasie albo skoszeniu, jeden do dwóch zabiegów rocznie.
Zabieg nalistny, na rośliny nie wymienione, wymaga uprzedniego wykonania próby na powierzchni kontrolnej.
Nalistnie UGmax stosujemy w porach dnia bez silnego nasłonecznienia.
Wilgoć i ciepło zwiększają efekty działania UGmax.
Do zaszczepienia gleby powschodowo UGmax należy stosować na wilgotną glebę lub przed deszczem (szczególnie na rośliny okrywające powierzchnię gruntu), który wprowadzi preparat w głąb gleby.

Nie stosować UGmax: w trakcie przymrozków, pod rośliny kwaśnolubne, w okresie zimowego spoczynku oraz na 14 dni przed i w czasie kwitnienia (nie dotyczy ziemniaków).

Czas odtwarzania próchnicy i przywracania urodzajności gleby zależy od wielu czynników, min.: ilości masy organicznej, odczynu pH gleby, stopnia intensyfikacji nawożenia i ochrony roślin, poprawnego zastosowania UGmax, warunków atmosferycznych itd.

Użyźniacz Glebowy - UGmax stosować według szczegółowych zaleceń zawartych na etykiecie.

 

ZAUFAJ NAUCE !
Przeanalizuj wyniki badań (dostępne na naszej stronie www) przeprowadzone przez:
- Akademię Rolniczą w Poznaniu
- Akademię Techniczno Rolniczą w Bydgoszczy
- IHAR w Radzikowie, oddział Bonin

 

Dla zapewnienia o skuteczności naszego produktu zamieszczamy kilka zdjęć porównawczych:

burake18nj.jpg

Podwiędnięte buraki na skutek suszy na polu bez U.G. (z lewej). Buraki na polu po zastosowaniu U. G. wytrzymują okresy długotrwałej suszy (z prawej)

 

burakkorzen14ug.jpg

burak6mt.jpg

Burak cukrowy jest rośliną wrażliwą na strukturę gleby.
W użyźnionej glebie korzeń bez przeszkód wrasta w głębsze warstwy, sięgając po wodę i składniki pokarmowe.

 


Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego jest możliwy tylko w glebie pulchnej, gruzełkowatej, zawierającej próchnicę.  >>>

 

<<< Nieprawidłowy rozwój korzenia
buraka cukrowego w glebie
pozbawionej właściwej struktury

 

Stwierdzono przypadki, że już w drugim roku stosowania Użyźniacza Glebowego korzeń buraka cukrowego przerastał na głębokość ok. 80 cm w głąb profilu glebowego.

burakkorzen2gp9cb.jpg

Użyźniona gleba bardzo silnie pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin, co potwierdzają badania laboratoryjne prowadzone w Katedrze Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 

grzebisz1uo.jpg

 

W doświadczeniach polowych już w pierwszym roku stosowania Użyźniacza Glebowego otrzymano potwierdzenia wzmacniania rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych.

 

korzen6rf.jpg

Gleba i system korzeniowy roślin
pszenicy na polu bez U.G. (z lewej) i z U.G (z prawej), juz po jednym roku stosowania.
 
roslinycale23vl.jpg

Jeśli chcą Państwo poznać opinie rolników o naszym produkcie, przeanalizować wyniki badań naukowych itp, zapraszamy na strone interentową:

http://www.bogdan.agro.pl/

 

Użyźniacz Glebowy UGmax oferujemy w opakowaniach:
0,9 l - w cenie 117 zł brutto i
5 l - w cenie 650 zł brutto

1 sztuka: 0.9 l

2 sztuki: 2*0.9 l (1,8 litra), itd...

5 i więcej sztuk: 5*0,9  lub całe 5 litrów

Proszę napisać jaką ilość mamy do Państwa wysłać!

Jest oczywiście możliwość zmówienia wiekszej ilości U.G.

Dowieziemy każdą ilość w każde miejsce Polski!

Przesyłka gratis, wysyłamy tylko za pobraniem!

Prosze o mailowe potwierdzenie zakupu (ilość UGmax), oraz podanie adresu i NIPu, gdyż potrzebny jest do wystawienia faktury! Wysyłka nastąpi do 4 dni od potwierdzenia zakupu.

Kontakt:

P.P.H.U. BOGDAN
Bolesławowo 40/1
83-250 Skarszewy

tel. 0505111325

tel./fax 0-58/588 22 42
tel. 0-58/586 00 72 - 3

 
Oto kilka komentarzy zadowolonych klientów
(koniecznie zobacz wszytkie pozostałe)
 
enrom (122) star25.gifstar25.gifstar25.gifstar25.gif (Kupujący) Pozytywny wto 04 kwi 2006 07:40:08 CEST 93188703  
Szybko sprawnie i to co miało być. Po sprawdzeniu użyźniacza nie wykluczone kolejne zakupy. POLECAM
 
marekg4 (10) star5.gifstar5.gif (Kupujący) Pozytywny śro 19 kwi 2006 20:19:35 CEST 96015421
Użyźniacz doskonale zapakowany, pełna instrukcja postępowania! Pozostało czekać na wyniki po zastosowaniu! POLECAM!
 
barczak_sla (24) star5.gifstar5.gifstar5.gifstar5.gif (Kupujący) Pozytywny sob 22 kwi 2006 15:06:52 CEST 93188703    
Transakcja udana. Polecam !!!
 
kanarek7 (200) star125.gif (Kupujący) Pozytywny wto 25 kwi 2006 00:39:48 CEST 98790904
Przesyłka dobrze zabezpieczona. Wszystko Ok'. Dziękuję i pozdrawiam! Gorąco POLECAM !!!
 
miron_ol (20) star5.gifstar5.gifstar5.gifstar5.gif (Kupujący) Pozytywny sob 13 maj 2006 22:04:54 CEST 102033378    
Po prostu 100% POZYTYWNIE wszytko OK expresowa przesyłka !!! bardzo dobry kontakt !!! POLECAM !!!
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.