Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

VADEMECUM KONSERWACJI KSIĄŻKI PORADNIK ... Spis!

ant-cor-left.gifant-middle.gifant-cor-right.gif

VADEMECUM KONSERWACJI KSIĄŻKI

PORADNIK DLA BIBLIOTEKARZY

JERZY WIEPRZKOWSKI

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
WARSZAWA 1983

NUMER ISBN 83-00-00469-6

Poradnik ten jest przeznaczony dla pracowników wszelkiego typu bibliotek — od szkolnych, zawierających lektury obowiązkowe i podręczniki, aż po wielkie książnice zasobne w zabytkowe pergaminy, atlasy, ryciny, albo w najnowsze wytwory techniki w postaci taśm dźwiękowych czy mikrofilmów. Konserwacja jest tu rozumiana jak najszerzej: dotyczy zarówno problemów przedłużania jak i przywracania fizycznej trwałości przechowywanym obiektom. Całość została potraktowana pod kątem potrzeb i z punktu widzenia bibliotekarza, l ,to stanowi właśnie nowum. Cenne wypowiedzi na temat konserwacji zbiorów bibliotecznych, pochodzące od fizyków, chemików, biologów, historyków sztuki, słowem ludzi związanych z samym warsztatem konserwacji, rozproszone są bowiem dotychczas w większej części po różnorodnych .fachowych czasopismach. Istnieją też wprawdzie uzupełniające się nawzajem systematyczne podręczniki w kilku językach, ze względu jednak na ich specjalistyczny aspekt, z którego wynika obfitość ściśle fachowych szczegółów, nie stanowią one dla bibliotekarza łatwo dostępnej lektury. A przecież na nim to przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za stan powierzonych zbiorów, on musi najczęściej decydować w sprawach ich renowacji. Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom kolegów-bibliotekarzy, omawiam tutaj problemy konserwacji stosownie do realnej częstotliwości występowania ich u nas: w naszych warunkach, w naszym klimacie, w naszych bibliotekach. Pomijam więc na przykład całkiem zagadnienie walki z termitami — kluczowe dla krajów śródziemnomorskich — dość obszernie natomiast traktuję zjawisko pieśni — charakterystyczne dla krajów środkowej Europy. Na pierwszy plan wysuwam to, co jest w gestii pracowników biblioteki, więcej miejsca poświęcając na przykład przygotowaniu obiektu do konserwacji przez bibliotekarza, niż roztworom chemicznym, w których karty będą czyszczone w pracowni konserwatorskiej. Rozdział poświecony historii konserwacji umieszczam na końcu, aby nie przesłaniał praktycznych uwag, po które sięga się częściej. Jeśli częściej wspominam obiekty rzadkie, cenne, zabytkowe, to nie tylko dlatego, że spędziłem lata wśród starych lecz przede wszystkim z powodu ich większego na ogół, wynikającegp z dawnych zmiennych losów, zagrożenia jak i większej szkody dla kultury w "azie zniszczenia. Dążę do maksymalnej zwięzłości. Nie chciałbym przy tym jednak problemów spłycać, ani zbyt zawężać. Dlatego proponuję Czytelnikowi, aby moje ormuiowania tematu potraktował raczej jako zasygnalizo, zagajenie. Właściwe wprowadzenie w temat należeć będzie nadal do fachowej literatury, którą wymieniam osobno dla każdego rozdziału i każdej kwestii. Dla większej przejrzystości całą bibliografię umieszczam jednak na końcu. Starałem się zgromadzić możliwie jak najwięcej pozycji w polskim języku. Na pewno wiele z nich mi umknęło, na tym etapie kompletność wydaje mi się jeszcze nieosiągalna. Z literatury obcej wybierałem najpierw nazwiska i dzieła, które w tej dziedzinie najbardziej się liczą. Niektóre kwestie szczegółowe bywają jednak często lepiej naświetlone przez drobne dziełka czy artykuły nie znanych skąd inąd autorów. Z tych też nie chciałem rezygnować. Cytując literaturę obcą, zdawałem sobie sprawę, że Czytelnik, znający jeden czy dwa obce języki, nie musi znać przecież wszystkich możliwych. Starałem się więc, tam gdzie mogłem, cytować równolegle zbieżne artykuły w różnych językach. Liczę się również z tym, że — pomimo uprzywilejowanej pod tym względem sytuacji moich Czytelników — nie każde dzieło czy czasopismo będzie dla nich dostępne (paradoksalne: najtrudniej o nasze polskie). Dlatego dorzuciłem tu i ówdzie tytuły alternatywne. Wreszcie, gromadząc nieco obszerniej bibliografię, miałem też na uwadze to, że do Bibliotekarzy zgłaszają się nieraz czytelnicy, których potrzeby i zainteresowania sięgają szerzej, więc mój zestaw autorów — póki nie zastąpią go doskonalsze — mógłby może i tu oddać jakąś przysługę. Winienem jeszcze Czytelnikowi odsłonięcie korzeni niniejszej skromnej pracy. Złożyły się na nią wieloletnie obserwacje losów książek w rozmaitych bibliotekach, kontakty z kilkunastoma pracowniami konserwacji w kilku krajach, nade wszystko jednak serdeczna otwartość i bezinteresowna pomoc, jakiej doznaję stale od mgr Eugeniusza Pilawy, byłego kierownika Pracowni Konserwacji w Bibliotece Narodowej, a także niezwykła życzliwość pracowników 'Instytutu Patologii Książki w Rzymie, z którego dorobku oraz fachowej biblioteki korzystałem najobficiej. Bezpośrednią realizację umożliwił mi Zakład Starych Druków Biblioteki Narodowej.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ l - PROFILAKTYKA l, MATERIAŁY, Z JAKICH SKŁADAJĄ SIĘ ZBIORY BIBLIOTECZNE
1. Papier ....
2. Farby, atramenty .
3. Skóra
4. Płótno
5. Kleje
6. Drewno ....
7. Pieczęcie woskowe
8. Taśma filmowa
9. Płyty, taśmy dźwiękowe
10. Papirus ....
11. Inne materiały
SZKODY, NA JAKIE BYWAJĄ NARAŻONE ZBIORY
1. Wilgoć
2. Susza
3. Światło
4. Temperatura
5. Kurz, pyły przemysłowe
6. Gazy spalinowe i przemysłowe
7. Owady
8. Gryzonie
PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW ZAPEWNIAJĄCE IM TRWAŁOŚĆ
1. Lokal, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie ....
2. Meble, sprzęty
3. Pudła, teczki, obwoluty, oprawy
4. Znakowanie i sygnowanie zbiorów
IV. UŻYTKOWANIE ZBIORÓW
1. Transport . . ,
2. Czytelnia, czytelnicy
3. Wystawy, pokazy
CZĘŚĆ - RATOWANIE ZBIORÓW
DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA
1. Komora gazowa
2. Dezynfekcja całego magazynu
3. Dezynfekcja poszczególnych obiektów przy użyciu płynów
4. Inne metody
5. Dezynsekcja
6. Deratyzacja -
II. NAGŁE PRZYPADKI .
1. Woda
2. Ogień
3. Inne przypadki
III. DROBNE NAPRAWY ZBIORÓW NIEZABYTKOWYCH
IV. KONSERWACJA W FACHOWEJ PRACOWNI . .
1. Przygotowanie obiektu przez bibliotekarza
2. Typowy przebieg procesu konserwacji
3. Problemy specjalne
4. Laminowanie
V. HISTORIA KONSERWACJI
CZĘŚĆ III-BIBLIOGRAFIA
Wstęp
opracowania ogólne, podręczniki
czasopisma
serie wydawnicze ....
bibliografie
PROFILAKTYKA
problematyka ogólna
Materiały z jakich składają się zbiory biblioteczne-
papier
farby, atramenty skóra, pergamin kleje papirus
SZKODY, NA JAKIE BYWAJĄ NARAŻONE ZBIORY
czynniki fizyczne i chemiczne pleśnie, bakterie , owady, gryzonie
PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW ZAPEWNIAJĄCE IM TRWAŁOŚĆ
lokal i jego wyposażenie
pudla, teczki, oprawy
UŻYTKOWANIE ZBIORÓW
ochrona książki przed użytkownikiem
higiena
RATOWANIE ZBIORÓW
problematyka ogólna
DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA
NAGŁE PRZYPADKI
woda ogień inne
DROBNE NAPRAWY ZBIORÓW NIEZABYTKOWYCH
KONSERWACJA W FACHOWEJ PRACOWNI
problematyka ogólna
badania laboratoryjne
konserwacja papieru i pergaminu renowacja opraw ........
materiały specjalne
laminowanie
HISTORIA KONSERWACJI
SPIS ILUSTRACJI
WYKAZ BIBLIOTEK POSIADAJĄCYCH PRACOWNIE KONSERWATORSKIE
WYKAZ PRACOWNI KONSERWATORSKICH WYKONUJĄCYCH PRACE DLA
BIBLIOTEK
WYKAZ BIBLIOTEK POSIADAJĄCYCH KOMORY DEZYNFEKCYJNE . . .
WYKAZ PLACÓWEK POSIADAJĄCYCH KOMORY DEZYNFEKCYJNE, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ BIBLIOTEKI

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną
O MNIE

Kupując na tej aukcji kupujesz od legalnego przedsiębiorcy, płacącego podatki i składki ZUS, u mnie zawsze otrzymasz dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Fakturę VAT, moja firma jest firmą z krwi i kości a nie firmą "krzak" zaufało mi już ponad 3000 zadowolonych klientów, dołącz do nich

SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM DO LICYTACJI

Zobacz też inne moje aukcje, mam zawsze wystawionych kilka o podobnej tematyce.
Zakup Większej ilości książek na moich aukcjach obniża koszty wysyłki!!!!!
Koszty opakowania, zabezpieczenia przesyłki zawsze pokrywam z własnych środków!!!!!
Książki wysyłam w przypadku otrzymania przelewu do godz. 14.30, w tym samym dniu!!!!!

Waga 180gram
Wymiary 20,5x 14,5cm.
163strony
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa miękka lakierowana
Drobne podniszczenia i przybrudzenia okładki
Naderwania dwóch kartek
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

Koszt wysyłki:
Wpłata / przelew na konto.
Przesyłka ekonomiczna (polecona) 3,90zł
Przesyłka priorytetowa (polecona + priorytet) 4,80zł.
Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 8,00zł.
Przesyłka pobraniowa priorytetowa 10,00zł.
Istnieje możliwość odbioru zakupionego przedmiotu osobiście w Gliwicach.
W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam koszt przesyłki, za pobraniem nie wysyłam za granicę

Wystawiam FAKTURĘ VAT na życzenie klienta, w tym celu proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie wcześniej.

Mój numer konta na które można wpłacić pieniądze po wygranej aukcji:
PKO BP
98 1020 2401 0000 0102 0165 7642

Dla kupujących
Proszę o potwierdzanie aktualnego adresu na który ma być wysłana przesyłka telefonicznie lub e-mail, jeżeli adres na który ma być wysłana jest inny niż zapisany w Allegro

W przypadku pytań proszę o kontakt

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„Zam – Stal”
44 – 100 Gliwice
E-MAIL
jarrrrex@wp.pl
Telefon
Komórkowy:
501 155 886 lub 792 155 886
Stacjonarny
(032) 332 19 77 czynny od godziny 8,00 do 18,00
(032) 230 94 68 czynny od godziny 9,00 do 20,00

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.