Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WAGONY I HAMULCE KOLEJOWE BUDOWA I EKSPLOATACJA


zakupy.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 332 19 77

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44- 100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
(032) 332 19 77
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

ING BANK ŚLĄSKI

52105012851000002326786247

opis.gif

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

WAGONY I HAMULCE KOLEJOWE

BUDOWA I EKSPLOATACJA

TEOBALD NEUMANN


WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA 1976

Waga 420gram
Wymiary 24x 17cm.
285stron (BRAK WKŁADEK) KTÓRE BYŁY DOŁĄCZONE DO KSIĄŻKI
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa miękka
Drobne podniszczenia i przybrudzenia okładki
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

Opis konstrukcji podwozia, nadwozia i urządzeń dodatkowych wagonów osobowych i towarowych PKP. Konstrukcja, działanie i obsługa hamulców wagonowych. Eksploatacja wagonów ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i wyposażenia technicznego wagonowni i posterunków rewizji wagonów oraz innych zadań wykonywanych przez służbę wagonów PKP. Organizacje międzynarodowe zajmujące się eksploatacja wagonów, normalizacją ich podstawowych części konstrukcyjnych oraz ustalaniem warunków dopuszczenia wagonów do kursowania w ruchu międzynarodowym.

SPIS TREŚCI
Część I. WAGONY KOLEJOWE
A. Wiadomości wstępne
1. Ogólny opis wagonów 
2. Międzynarodowe organizacje kolejowe i ich przepisy
a. Europejskie organizacje, których członkami są państwa
b. Europejskie organizacje, których członkami są zarządy kolejowe
c. Kongres Kolejowy 
d. Organizacja Współpracy Kolei 
e. Wspólny Park Wagonów Towarowych 
3. Podstawy budowy wagonów 
a. Pojęcia zasadnicze         
b. Szerokość  toru         
c. Skrajnia  taboru i  budowli 
d. Zwężenie szerokości wagonów 
4. Podział wagonów na rodzaje i typy oraz znakowanie wagonów
a. Wagony osobowe 
b. Wagony towarowe 
c. Napisy na wagonach osobowych i towarowych 
B. Podwozie wagonów
5. Ostoja       .  
a. Ostoja wagonu towarowego 
b. Ostoja  wagonu  osobowego 
6. Zestawy kołowe , 
a. Osie         
b. Koła   z   obręczami          
c. Koła   bezoibręczoiwe         
d. Profil  obręczy lub koła bezobręczowego 
e. Zestawy kołowe przestawcze 
f. Dopuszczalne   zużycie   obręczy 
7. Łożyska   osiowe  ....
a. Łożyska osiowe  ślizgowe 
b. Łożyska   osiowe  toczne     ....  
c. Prowadzenie   łożysk   osiowych 
d. Wymienność   łożysk   osiowych      ... ...
8. Sprężyny nośne i ich zawieszenie 
a. Sprężyny nośne 
b. Tłumiki          • 
c. Zawieszenie sprężyn nośnych        ,      . ...
9. Wózki  wagonowe         
a. Zasady stosowania wózków 
b. Wózki   wagonów   towarowych      .... ,      .
c. Wózki wagonów osobowych     . . ....
H).   Zderzaki   
11. Urządzenia  cięgłowe  . .
12. Sprzęgi   samoczynne  
C. Nadwozie wagonów
13. Nadworne  wagonów  towarowych     ...  
a. Węglarki 
b. Wagony kryte 
c. Platformy 
d. Wagony  samowyładowcze 
e. Wagony   specjalne         
J, Wagony-chłodnie 
g. Cysterny 
h. Wagony różne 
14. Nadwozie wagonów osobowych 
a.  Wagony do przewozu podróżnych 
c.  Wagony sypialne 
c. Wagony  restauracyjne 
d. Wagony salonowe 
e. Wagony bagażowe 
f. Wagony pocztowe '    .
g. Wagony ogrzewcze 
D. Urządzenia dodatkowe wagonów osobowych
15. Oświetlenie elektryczne wagonów osobowych   .     . 
a. Układ oświetlenia elektrycznego wagonów osobowych 
b. Prądnice wagonowe 
c. Akumulatory wagonowe    .  
d. Regulatory  oświetlenia 
e. Instalacja i osprzęt elektryczny wagonów 
f. Oświetlenie jarzeniowe 
g. Układ elektrycznego 'Oświetlenia nowoczesnego znormalizowanego wagonu  budowy polskiej 
16. Ogrzewanie wagonów osobowych 
a. Ogrzewanie parowe 
b. Ogrzewanie  wodne 
c. Ogrzewanie  nawiewne 
d. Ogrzewanie elektryczne 
Urządzenia sanitarne  .
Urządzenia radiowe 
Część II. HAMULCE KOLEJOWE
A. Wiadomości wstępne
1. Hamowanie 
2. Rodzaje hamulców i ich działanie 
3. Współpraca hamulców powietrznych różnych typów 
4. Zasadniczy ustrój i działanie zaworu rozrządczego 
a. Główny przyrząd rozrządczy 
b. Przyrządy regulujące 
B. Budowa i działanie hamulców
5. Hamulce lokomotywowe 
a. Układ hamulca zespolonego na parowozie   , 
b. Układ hamulca zespolonego na lokomotywie elektrycznej (serii EU06:3
c. Zawór maszynisty Knorra i regulator ciśnienia w przewodzie głównym
d. Zawór maszynisty z samoczynną regulacją Oerldkona (typ FV4a)    .
e. Hamulec dodatkowy 
f. Zawór rozrządczy lokomotywowy 
6. Uwagi ogólne o hamulcach wagonowych 
7. Hamulec Westingho>use'a ' 
a. Układ ogólny hamulca West. Lu. V. l 
b. Zawór rozrządczy West. Lu. V.l i jego działanie w pociągu towarowym         
c. Zmieniacz hamowności SAB „Próżny-Ładowny''     .      . .     .     .
d. Działanie zaworu West. Lu. V. l w pociągu osobowym     ....
e. Zawór rozrządczy West. Lu. X. R. l do wagonów osobowych
8. Hamulec Hildebranda-Knorra 
9. Hamulec Oerlikona 
a. Zawór rozrządczy Oerlikona ESt4d do pociągów osobowych z przy
stawką R do pociągów pospiesznych 
b. Zawór rozrząjdczy Oerlikona ESt3d i ESt3e do pociągów towarowych
i osobowych 
c. Zmieniacz hamowności AL2 
10. Inne części składowe hamulca wagonowego 
a. Cylinder  hamulcowy 
b. Zbiornik (pomocniczy 
c. Kurek odcinający 
d. Przewód   główny   z  odpylaczem,   kurkami   końcowymi   i  sprzęgami
hamulcowymi 
e. Odluźniacz   .     .  • 
f. Kurek nagłego hamowania 
g. Hamulec  bezpieczeństwa 
h. Klocki hamulcowe 
11. Przekładnia hamulcowa wagonów i nastawiacz klocków hamulcowych
C. Obsługa hamulców
1K.   Obliczanie potrzebnej liczby hamulców w pociągu 
18.  Próby sprawności hamulca 
a. Próba szczelności urządzeń hamulcowych oraz próba hamulca loko-
mo.tywy         
b. Próba szczelności  składu pociągu 
c. Próba sprawności hamulców pociągu 
Część nil. EKSPLOATACJA WAGONÓW A. Wiadomości wstępne
1. Zagadnienia ogólne eksploatacji  wagonów 
2, Organizacja i urządzenia wągonowni 
a. Organizacja wągonowni 
b. Wagonownie osobowe 
c. Wagono,wnie  towarowe 
d. Wagonownie   mieszane 
B. Eksploatacja wagonów towarowych
3. Zasady gospodarki wagonami towarowymi 
a. Użytkowanie wagonów towarowych 
b. Planowanie przewozów i zamawianie wagonów towarowych .
4. Sytuacja wagonowa 
a. Ilostan rozporządzatoy wagonów towarowych i ocena sytuacji wago
nowej      
b. Rezerwa wagonowa 
3.   Dyspozycje wagonowe 
6. Iloetany i obrót wagonów towarowych 
7. Poszukiwanie  wagonów towarowych 
8. Praca posterunków rewizja wagonów 
a. Rozmieszczenie  posterunków  rewizji   wagonów 
b. Regulamin pracy posterunku rewizji wagonów 
c. Oględziny techniczne pociągów przychodzących 
d. Praca posterunku rewizji wagonów na torach kierunkowych .
e. Oględziny techniczne pociągów na torach odjazdowych    .     .     .     .
f. Oględziny techniczne wagonów towarowych na stacjach pośrednich .
g. Praca rewidentów wagonów na stacjach granicznych 
h.  Inne czynności posterunków rewizji wagonów . 
i.  Okartkowywanie wagonów towarowych niezdatnych do przewozów .
9. Mycie i odkażanie wagonów towarowych 
a.  Zasady ogólne 
b. Urządzenia do mycia i odkażania wagonów towarowych .
c. Czyszczenie   cystern 
10. Kierowanie wagonów towarowych do naprawy 
11. Inwentaryzacja i  apis wagonów towarowych 
C. Eksploatacja wagonów osobowych
12. Podział zadań między służbę ruchu a służbę wagonów 
.13.   Przydział  wagonów  osobowych 
14. Obiegi składu pociągu oraz ustalanie potrzebnej liczby wagonów osobowych • .
15. Sprawozdawczość   wagonowa 
16. Zadania posterunków rewizji wagonów 
17. Ogrzewanie i oświetlenie wagonów osobowych 
a. Ogrzewanie  wagonów  osobowych 
b. Oświetlenie  wagonów  osobowych 
18. Czyszczenie, dezynsekcja i dezynfekcja wagonów osobowych .
a. Rodzaje czyszczeń wagonów osobowych 
b. Sposoby czyszczenia wagonów osobowych 
c. Dezynsekcja i  dezynfekcja wagonów osobowych    .....
19. Kierowanie wagonów osobowych do naprawy 
Inwentaryzacja wagonów osobowych

Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 4,80zł.

Przesyłka priorytetowa 5,80zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 9,50zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 11,50zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.