Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WETERYNARIA : Szczegółowa patologia i terapia ch              Tytuł książki:Szczegółowa patologia i terapia chorób zwierząt
II tom
Choroby wewnętrzne

              Autor:Przekład zbiorowy pod redakcją Prof, dr Zdz, Finika

F. Hutyra, J. Marek, R. Manninger, J. Mócs
              Stan:db (ocena obnizona za przytarcia i przybrudzenia okladki i lekkie bokow, pieczatki z zakladu weterynarii - zwl. na 1str. Drugi minus to zadarcia i przybrudzenia stron 1269-1283, przytarcia pierwszych stron, reszta stron ok)
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:WARSZAWA 1962
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE i LEŚNE Wyd I
              Ilość stron i format:1283 str

17x24,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


TREŚĆ
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
(tł. B. Gancarz)
Choroby jamy ustnej, gardła, języka i gruczołów ślinowych 1
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis) 1
Nieżytowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis catar-
rhalis) 1
Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis
vesiculosa simplex) 4
Zakaźne grudkowate zapalenie błony śluzowej jamy ustnej u bydła
(Stomatitis papulosa bovum infectiosa) 6
Epizootyczne rzekomokrupowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej u bydła (Stomatitis pseudoaphtosa epizoótica bovum, — tł. J. Mazur-
czak 8
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej mało znanego pochodzenia . . 10
Choroby szpary ustnej (zajady) — ti. J. Mazurczak 13
Włóknikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis mem­
branácea) 13
Krupowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej u osesków (Sto­
matitis crouposa disseminata neonatorum) 14
Rzekomowłóknikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Sto­
matitis diphteroides) 16
Pleśniawka (Stomatitis oidica) 17
Zapalenie głębszych warstw tkanek jamy ustnej 19
Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis ulce­
rosa) 20
Martwicowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis gan-
graenosa s. noma) 22
Schorzenia języka 23
Zapalenie gruczołów ślinowych 25
Zapalenie przyusznicy (Parotitis) 26
Zapalenie ślinianki podżuchwowej (Sialoadenitis submandibularis) . 28
Zapalenie ślinianek podjęzykowych (Sialoadenitis sublingualis) . . 29
Ropowicze zapalenie dna jamy ustnej (Angina ludovici) .... 29
Zapalenie gardła i migdałków (Pharyngitis et tonsillitis) 29
Porażenie gardła 37

Pasożyty gardła
Nowotwory gardła {Tumores intra- et peripharyngeales)
Sztuczne odżywianie zwierząt chorych
Schorzenia przełyku
Zapalenie przełyku (Oesophagitis)
Kurcz przełyku (Oesophagismus)
Porażenie przełyku {Atonia et paralysis oesophagi)
Zadławienie (Obstructio oesophagi) • .
Zwężenie przełyku {Stenosis oesophagi)
Rozszerzenie przełyku {Dilatatio oesophagi)
Pasożyty przełyku
Schorzenia wola
Nieżyt wola {Ingluvitis)
Zatkanie wola (Obstructio ingluińei)
Pasożyty wola
Schorzenia przedżołądków
Przepełnienie żwacza {Dilatatio ruminis acuta ab ingestis)
Ostre wzdęcie żwacza (Meteorismus acutus ruminatorum)
Przewlekłe wzdęcie żwacza {Meteorismus chronicus ruminatorum) . Niedowład przedżołądków {lnsuificientia et atonia proventriculorum) . Zaburzenia w trawieniu spowodowano połkniętymi tępymi ciałami obcymi
(zapiaszczenie, zatkanie otworów przedżołądków)
Zaburzenia w trawieniu spowodowane połkniętymi ostrymi ciałami ob­
cymi
Zapalenie przedżołądków {Ruminitis, reticulitis, omasitis)
Choroby żołądka i jelit
Fizjologia układu trawienia
Ostry nieżyt żołądka {Catharrhus ventriculi acutus)
Choroba obrzękowa żołądka u świń — tł. J. Mazurczak
Przewlekły nieżyt żołądka {Catharrhus ventriculi chronicus) Zaburzenia w trawieniu u ptaków spowodowane brakiem żwiru .
Ostre rozszerzenie żołądka {Dilatatio ventriculi acuta)
Ostre rozszerzenie żołądka u koni
Surowiczo-krwiotoczne zapalenie żołądka u koni
Ostre rozszerzenie żołądka u innych gatunków zwierząt .... Przewlekłe rozszerzenie żołądka (Dilatatio ventriculi chronica) .
Ciała obce w żołądku {Corpora aliena in ventrículo)
Wrzód żołądka {Ulcus ventriculí) '.-...
Nowotwory żołądka (Tumores ventriculi)
Skręt żołądka u psów {Torsio ventriculi canum)
Skręt trawieńca — tł. J. Mazurczak
Różne przemieszczenia żołądka — tł. J. Mazurczak
Krwiotok z żołądka (Haemorrhagia ventriculi) Krwiotoki jelitowe {Enterorrhagia)
Ostry nieżyt jelit {Catarrhus intestinalis acutus)
Ostry nieżyt żołądka i jelit u młodych zwierząt
Nieżytowy skurcz jelit (Enterolgia catarrholis)
Przewlekły nieżyt jelit (Catarrhus intestinalis chronicus) .... Sluzowo-włóknikowe zapalenie jelit (Enteritis mucomembranacea) .
38 40 42 43 43 44 45 46 53 55 58 59 59 60 62 63 65 70 75 77
84
87 99 100 100 106 110 111 113 115 115 121 .121 123 125 127 130 13:
133 134 135 136 137 144 147 149 150
Zapalenie żołądka i jelit {Gastroenteritis)
Dyzenteria
Wzdęcie jelit {Meteorismus intestini)
Zatkanie jelit {Obstipatio intestini)
Zatkanie jelit u koni
Zatrzymanie smółki u źrebiąt
Zapiaszczenie żołądka i jelit u koni (Saburra)
Zatkanie jelit u mięsożernych
Zatkanie jelit u przeżuwaczy
Zatkanie jelit u świń
Zatkanie jelit u królików
Zatkanie jelit u ptaków
Zaczopowanie jelit (Obturatio intestini)
Zwężenie jelita (Stenosis i?iíesími)
Zaczopowanie tętnic krezkowych (Thrombosis et embolia arteriarum me-
senterialium)
Zakrzep żył krezkowych
Uwięźnięcie i omotanie jelita (Incarceratio et strangulatio intestini) . Zawęźlenie i skręt osiowy jelita (Volvulus et torsio intestini) ....
Wpochwienie jelita (Invaginatio intestini)
Morzyska
Pasożyty przewodu pokarmowego
Nicienie
Gastrofiloza koni (Gastrophilosis ventriculi equi)
Habronematoza koni (Habronematosis ventriculi equi)
Inne nicienie żołądkowe koni
Trichostrogylidoza (robaczyca żołądkowo-jelitowa) owiec i kóz (Tri-
chostrongylidosis ovium et caprarum)
Trichostrongylidoza (robaczyca żołądkowo-jelitowa) bydła (Tricho-
strongylidosis ventriculi bovum)
Robaczyca żołądka u świń
Hyostrongyloza świń (Hyostrongylosis suum)
Inne pasożyty żołądkowe świń
Robaczyca żołądka u mięsożernych
Robaczyca żołądka u królików i zajęcy
Robaczyca żołądka u ptaków
Tasiemce
Tasiemczyca koni .
Tasiemczyca przeżuwaczy
Tasiemczyca psów
Tasiemczyca kotów
Tasiemczyca królików i zajęcy
Tasiemczyca ptaków
Przywry
Prostogonimoza ptaków (Prostogonimosis)
Inne przywry żołądka i jelit
Glistnica ssaków (Ascaridosis)
Glistnica ptaków
Owsica (Oxyuriosis, oxyuridosis)
152 158 159 162 163 171 172 173 175 176 177 177 178 184
187 194 194 203 209 214 217 222 222 227 229
237 239 239 242 243 244 245 251 251 253 255 259
263 263 267 269 276 278
VI -mtssu ___
Włosogłówczyca (Trichocephalosis, trichuriasis, trichuñdosis) .... 280
Kapilarioza (Capillariosis) 281
Slupkowczyca (strongyloza) ptaków (Strongylosis avium) 282
Ankylostomoza i uncinarioza mięsożernych 282
Bunostomoza przeżuwaczy 285
Słupkowczyca koni (Strongylidosis equorum) 289
Ezofagostomoza (Oesophagostomosis intestinalis) 295
Chabertioza jelit (Chabertiosis intestinorum) 299
Strongyloidoza jelit (Strongyloidosis intestinalis) 299
Kolcoglówczyca (akantocefaloza) — (Acantocephalosis) 302
Kokcydioza (Coccidiosis) 303
Kokcydioża bydła (Dysenteria coccidiosa bovum) 305
Kokcydioza zwierząt nieparzystokopytnych, wielbłądów i bizonów . 308
Kokcydioza owiec i kóz (Coccidiosis ovium et caprarum) .... 308
Kokcydioza świń (Coccidiosis suum) . 309
Kokcydioza mięsożernych (coccidiosis canum) 310
Kokcydioza królików (Coccidiosis cuniculi) 311
Kokcydioza innych zwierząt 312
Kokcydioza ptaków (Coccidiosis avium) 313
Zakaźne zapalenie jelit ślepych i wątroby indyków (Enterohepatitis
meleagridum) 316
Inne choroby jelit wywoływane przez pierwotniaki 319
Choroby wątroby i trzustki (tł. T. Janiak) 320
Żółtaczka (Icterus) 320
Kamica żółciowa (Cholelithiasis) 323
Stłuszczenie wątroby (Steatosis hepatis) 325
Skrobiawica wątroby (Degenaratio amyloidea hepatis) 326
Pęknięcie wątroby (Ruptura hepatis) 328
Martwicowe zwyrodnienie wątroby (Degeneratio necrobiotica hepatis) . 329
Ropne zapalenie wątroby (Hepatitis suppurativa) 339
Wieloogniskowa guzowata martwica wątroby (Necrosis nodosa multiplex
hepatis) 340
Marskość wątroby (Cirrhosis hepatis) 341
Nowotwory wątroby (Tumores hepatis) 348
Pasożyty wątroby 349
Bąblowica wątroby (Echinococcosis hepatis) 349
Motylica wątrobowa (Fasciolosis, distomatosis) 351
Inne przywry pasożytujące w drogach żółciowych 368
Wągrzyca wątroby (Cysticercosis hepatis) 369
Kokcydioza wątroby u królików (Coccidiosis hepatis) 370
Inne pasożyty wątroby 371
Choroby trzuski (tł. T. Janiak) 372
Choroby otrzewnej (tł. T. Janiak) 375
Wodobrzusze (Hydrops abdominalis s. ascites) 375
Zapalenie otrzewnej (Peritonitis) 379
Nowotwory otrzewnej 386
Tłuszczowa martwica u bydła 386
Pasożyty jamy brzusznej 387
Ropnie krezki u koni 337
VII
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
(U. St. Tarkiewicz)
Choroby jamy nosowej i zatok przynosowych 389
Krwawienie z nosa (Epistaxis) 389
Nieżyt nosa u ssaków (Catharrhus narium) 390
Nieżyt nosa u ptaków 394
Zakaźny nieżyt nosa u ptaków (Coryza avium enzooüca) .... 394
Wtórny zakaźny nieżyt nosa u ptaków 397
Zakaźne zapalenie nosa u świń (Rhinitis infectiosa suum) 398
Przewlekłe ropno-krwiotoezne zapalenie nosa u świń z martwicą muszli
nosowych (Rhinitis chronica atrophicans) 400
Zakaźne zapalenie nosa u królików (Rhinitis contagiosa cuniculorum) . 402
Zakaźne zapalenie nosa u kotów 404
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła 404
Krupowe zapalenie nosa (Rhinitis crouposa) 405
Rzekomowłóknikowe zapalenie nosa (Rhinitis diphteroidica) .... 405
Grudkowe zapalenie nosa u koni (Rhinitis follicularis) 406
Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej nosa u koni (Rhinitis bullosa) . 406
Nowotwory jamy nosowej (Tumores narium) 408
Pasożyty jamy nosowej i zatok przynosowych 410
Estroza owiec 410
- Larwy gzów u innych zwierząt 413
Wrzęcha (Linguatulosis) 414
Inne pasożyty jamy nosowej 415
Nieżyt zatoki szczękowej (Catarrhus sinus maxillaris) 416
Zakaźne zapalenie zatok u indyków 419
Zakaźne zapalenie zatok u gęsi 420
Przewlekły nieżyt dróg oddechowych u kurcząt 420
Nieżyt zatoki czołowej (Catarrhus sinus frontalis) 421
Nieżyt zatoki klinowej (Catarrhus sinus sphenoidalis) 421
Nieżyt worka powietrznego (Catarrhus sacci aerophori) 422
Schorzenia krtani, tchawicy i oskrzeli 426
Nieżyt krtani (Catarrhus laryngis) 426
Włóknikowe zapalenie krtani (Laryngitis crouposa) 428
Obrzęk krtani (Oedema glottidis) 429
Nowotwory krtani (Tumores laryngis) 430
Nieżyt oskrzeli (Bronchitis) 432
Zwężenie i zatkanie światła dużych oskrzeli 437
Dusznica oskrzelowa (Asthma bronchiole) 438
Robaczyca płuc zwierząt ssących 438
Robaczyca płuc owiec i kóz (Dictyocaulosis et protostrongylidosis
ovium et caprarum) 439
Robaczyca płuc u bydła (Dictyocaulosis bovum) 446
Robaczyca płuc u innych przeżuwaczy 449
Robaczyca płuc u świń 449
Robaczyca płuc u mięsożernych 450
Robaczyca płuc u nieparzystokopytnych 452
Robaczyca płuc zajęcy 453

IX
534 536 538 540 546 548 550 551 552 558 559 561 562 565
567 568
569 570
570 570 571
571 571 572
575 578 578 578 581 583 584 584 585
CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
(nbiologia układu moczowego
Symptomatologia ogólna 586

586
VIII TRESC
Syngamoza ptaków (Syngamosís avium) 453
Pijawki i roztocza pasożytujące w drogach oddechowych ptaków . . 457
Choroby płuc 458
Przekrwienie i obrzęk píuc (Hyperaemia et oedema pulmonum) . . 458
Zatrucie gazami i spalinami - 460
Krwawienie z płuc (Haemoptoe) 460
Pęcherzykowa rozedma płuc (Emphysema pulmonum alveolare) . . 461
Ostra pęcherzykowa rozedma płuc (Emphysema pulmonum alveolare
acuta) 461
Przewlekła pęcherzykowa rozedma pluć (Emphysema pulmonum al­
veolare chronicum) 463
Sródmiąższowa rozedma píuc (Emphysema pulmonum interstitiale) . . 468
Wlóknikowe (krupowe) zapalenie pluć (Pneumonia crouposa) .... 471
Nieżytowe {odoskrzelowe, zrazikowe) zapalenie pluć (Pneumonia catarrha-
lis s. broncho pneumonia) 484
Niedodma płuc (Atelectasis pulmonum) 488
Enzootyczne zapalenie płuc u młodych zwierząt 489
Grzybica płuc (Pneumomycosis) 493
Coccidioidomycosis 496
Histoplazmoza (Histoplasmosis) — tł. J. Mazurczak 497
Inne choroby grzybicze — tł. J. Mazurczak 497
Ropne zapalenie płuc (Pneumonia suppurativa) 498
Zgorzel płuc (Gangraena pulmonum) .......... 499
Przewlekle zapalenie płuc (Pneumonia interstitialis chronica) . . . 502
Nowotwory płuc 503
Złośliwa limfomatoza płuc u owiec 504
Bąblowica płuc (Echinococcosis pulmonum) 505
Pasożyty płuc 506
Choroby opłucnej 507
Zapalenie opłucnej (Pleuritis) 507
Puchlina wodna (wodopiersie) (Hydrothorax) 514
Odma płucna (Pneumothorax) 515
Gruźlica węziów chłonnych śródpiersiowych (Tuberculosis lymphonodulo-
rum mediastinalium) — tł. J . Mazurczak 519
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
(tí. F. Nagórski)
Zapalenie osierdzia (Pericarditis) 520
Uciskowe uszkodzenie serca (Compressio cordis) 527
Puchlina osierdzia (wodosierdzie) — Hydropericardium 528
Zaburzenia rytmu serca 528
Zaburzenia wytwarzania bodźców 529
Zatokowe przyspieszenie czynności serca (Tachycardia sinusoidalis) 529
Częstoskurcz napadowy (Tachycardia paroxymalis) 529
Zwolnienie czynności serca (Brachycardia) 529
Niemiarowość oddechowa (Arythmia cordis respiratoria) .... 531
Przedwczesne skurcze serca (Extrasystole) 532
Trzepotanie i migotanie przedsionków (Undulatio et tibrillatio atrio-
rum)
Zaburzenia w przewodzeniu bodźców
Niewydolność krążenia
Niewydolność serca (Insufficientia cordis)
Niewydolność naczyniowa (zapad naczyniowy) — (Insuffidentia vasorum)
Rozszerzenie serca (Dilatatio cordis)
Serce jajowate
Przerost mięśnia sercowego (Hypertrophia m. cordis)
Zapalenie mięśnia sercowego (Myocarditis)
Choroba popryszczycowa (dusznica popryszczycowa)
Pęknięcie mięśnia sercowego (Ruptura cordis)
Inne schorzenia mięśnia sercowego
Ostre zapalenie wsierdzia (Endocarditis acuta)
Wady zastawkowe serca (Vitia cordis)
Niedomykalność zastawek aorty (Insuffidentia valvularum semilunarium
aortae)
Zwężenie ujścia aorty (Stenosis ostii aortici) ........
Niedomykalność zastawki dwudzielnej (Insuffidentia valvulae bicuspi-
dalis s. mitralis)
komorowego (Stenosis ostii atrio-
Zwężenie lewego ujścia przedsionkowo-ki
ventricularis sinistri)
Niedomykalność zastawek t. płucnej (Insuffidentia valvularum semilu­
narium a. pulmonalis)
Zwężenie ujścia t. płucnej (Stenosis ostii a. pulmonalis)
Niedomykalność zastawki trójdzielnej (Insuffidentia valvulae tricuspidalis) Zwężenie prawego ujścia przedsionkowo-komorowego (Stenosis ostii
atrio-ventricularis dextri)
Wrodzone wady zastawkowe serca (Vitia cordis congenita) ....
Złożone wady zastawkowe serca .
Zwyrodnieniowo-przerostowe stwardnienie tętnic (Arteriopathia dystrophica
hyperplastica)
Zapalenie tętnic (Arteriitis)
Guzowate zapalenie tętnic (Periartertitis nodosa)
Zakrzep w dużych tętnicach (Thromboembolia arteriarum)
Zator w tętnicy płucnej
Zaczopowanie naczyń wieńcowych serca — tł. J. Mazurczak
Niedrożność większych żył
Pęknięcie dużych naczyń krwionośnych
Tętniaki (Aneurysma arteriarum)
Zwyrodnienie nerek (nerczyca — Nephrosis) — tł. J. Mazurczak .... 593
Zapalenie nerek (Nephritis) — ti. J. Mazurczak 595
Ostre zapalenie nerek (Nephritis acuta) 595
Przewlekle zapalenie nerek (Nephritis chronica) 601
Biała nerka plamista (Nephritis maculosa s. fibroplastica) ... 605
Marskość (stwardnienie) nerek (Cirrhosis renum) 605
Nerka karłowata 609
Ropne zapalenie nerek (Nephritis purulenta) 609
Bakteryjne zapalenie nerek i miedniczek nerkowych (Pyelonephritis bac-
teritica) 612
Zapalenie miedniczek nerkowych (Pyelitis) . 618
Kamica moczowa (Urólithiasis) 618
Wodonercze (Hydronephrosis) 622
Nowotwory nerek 624
Pasożytnicze choroby nerek 624
Inwazja nerkowca olbrzymiego 624
Robaczyca nerek u świń (Stephanurosis renum suis) 625
Kapilarioza dróg moczowych — tł. J. Mazurczak 628
Kokcydioza nerek u gęsi (Coccidiosis renalis anserum) 628
Zapalenie pęcherza moczowego (Cystitis) 629
Krwawienie z pęcherza u bydła (Haematuria vesicalis s. Haematuria ch.ro-
nica bouis) 632
Skręt pęcherza moczowego 633
Przegięcie pęcherza moczowego 633
Porażenie pęcherza moczowego (Paralysis vesicae tmnariae) 633
CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
(tł. Wł. Stankiewicz)
Niedokrwistość (Anaemia) 637
Niedokrwistość bydła i owiec, żywionych odpadkami buraków cukrowych 643
Niedokrwistość prosiąt (Anaemia porcellorum) 644
Niedokrwistość złośliwa (Anaemia perniciosa) 645
Białaczki (Leucaemia, Leucosis) 645
Białaczki ssaków (Leucaemia) : 646
Transplantacja komórek bialaczkowych 653
Białaczka bydła (Leucaemia bouum) 653
Choroby zbliżone do białaczek 657
Białaczki kur (Leucosis gallinamm) 658
Hemoglobinemia (Haemoglobmaemia) 666
Porfirynemia 671
Hemolityczna żółtaczka noworodków (Icterus haemolyticus neonatorum) —
tł. J. Mazurczak 672
Choroby ze skłonnością do krwawień (skazy krwiotoczne) 674
Zmniejszenie krzepliwości krwi 674
Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) 676
Zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych . 677
Wybrocznica koni (Morbus maculosus equorum) 678
Wybrocznica bydła (Morbus maculosus bovum) 685
TRESC ; xi
Wybrocznica świń (Morbus maculosus suum) 687
Wybrocznica psów (Morbus maculosus canum) 687
Choroba dureńska 688
Pasożyty krwi 688
Filarioza psów (Filariosis haematica canum) 688
Filarioza koni (Filariosis haematica equorum) 691
Filarioza innych zwierząt 692
Schistosomiaza (Schistosomatosis) 692
Choroby śledziony 695
ZABURZENIA HORMONALNE I PRZEMIANY MATERII
(tł. R. Hoppe i St. Tarkiewicz)
Wstęp 698
Choroby spowodowane nieprawidłowym żywieniem i zaburzenia w przemia­
nie materii 701
Otyłość, otłuszczenie i tuczenie 701
Przekarmienie (zatrucie) białkiem (Hyperproteinemia) 704
Wychudzenie i wyniszczenie 704
Obrzęki (Oedema) 707
Kwasica i zasadowica (Acidosis et alcalosis) 709
Ketoza (Acetonaemia) 710
Dna stawowa i trzewiowa (Uricosis) 715
Krzywica (Rachitis) 718
Łomikost (Osteomalacia) 738
Zatrucie fluorem (Fluorosis) 747
Porowatość (zrzeszowacenie) kości (Osteoporosis) 748
Włókniste zwyrodnienie kości (Osteodystrophia fibrosa) 749
Choroba Calvé-Legg-Perthesa 756
Osteoskleroza ptaków 756
Lizawość (Allotriophagia) 757
Tężyczki (Tetaniae) *. . 763
Tężyczki objawowe 764
Pastwiskowa tężyczka krów 766
Pastwiskowa tężyezka owiec 769
Nerwice okręgu ciąży, porodu i! karmienia osesków — tł. R. Hoppe . . 770
Choroba transportowa krów 770
Tężyczka okresu ciąży, porodu i karmienia u klaczy 772
Porodowa tężyczka krów 773
Porodowa tężyczka macior 773
Porodowa tężyczka suk 774
Porażenie poporodowe i śpiączka poporodowa (Paresis puerperális
et coma puerperale) 776
Niedobór pierwiastków śladowych 782
Zatrucie pierwiastkami śladowymi 787
Witaminy ' . . 788
Przegląd najważniejszych witamin 790
Antywitaminy (antymetabolity) 796
Niedobór witaminy A 796
L
XII
Niedobór witaminy Bi
Zatrucie paprocią i skrzypem
Niedobór witamin z grupy B
Zatrucie białkiem jaj u kurcząt
Łączny niedobór wszystkich witamin z grupy B
Niedobór witaminy C (gnilec) — Scorbutus . -
Niedobór witaminy D
Niedobór witaminy E
Zwyrodnienie mięśni u jagniąt i cieląt — tł. J. Mazurczak .
Enzootyczne zwyrodnienie mięśni
2ółte zwyrodnienie tłuszczowe u zwierząt futerkowych (Steatosis)
Niedobór witaminy K
Zaburzenia w czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania .
Tarczyca
Niedoczynnośc tarczycy (Hypothyreosis)
Nadczynność tarczycy (Hyperthyreosis)
Przytarczyczki
Przysadka mózgowa
Cukrzyca (Diabetes melitus)
Hipoglikemia ssących prosiąt
Zaburzenia w czynności kory nadnerczy .
CHOROBY UKŁADU RUCHU
(t{. F. NagÓT&ki) -
Choroby gośćcowe
Zapalenie stawów powstające w przebiegu chorób zakaźnych
Zapalenie stawów u ptactwa— tł. J. Mazurczak
Zakaźne zapalenie pochewek stawowych u ptactwa — tł. J. Mazurczak .
Kulawizna kur na tle nieprawidłowego żywienia
Zwyrodnienie chrząstek międzykręgowych i zapalenie kręgów ....
Zapalenie szpiku kostnego (Osteomyelitis)
Akropachia (Ostitis deformans)
Osteogenesis imperfecta — tł. J. Mazurczak
Mięśniochwat porażenny koni (Myoglobinuria paralytica)
Mięśniochwat enzootyczny koni {Myoglobinuria enzootica equorwm)
Miąśniochwat bydła, kotów, psów i ptaków
Zwyrodnienie i zapalenie mięśni
Włośnica (Trichinellosis) . .-
Włośnica u ludzi
Wągrzyca (Cysticercosis)
Sarkosporidioza (Sarcosporidiosis)
CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
(tt. Zdz. Finilc)
Ogólna symptomatologia chorób mózgowia
Ogólne objawy mózgowe
Objawy ogniskowe
Umiejscowienie procesów chorobowych w mózgu Powstawanie i ocena objawów nerwowych ....
801 803 804


7aburzenia w ukrwieniu ośrodkowego układu nerwowego 883
Niedokrwienie mózgu (Anaemia cerebri) 883
przekrwienie mózgu i opon mózgowych (Hyperaemia eerebri et menin-
gutn) 884
Wylew krwi do mózgu i opon mózgowych 885
Zakrzepowo-zatorowe zatkanie naczyń mózgowych 886
Przewlekłe nabyte wodogłowie wewnętrzne i przewlekły obrzęk mózgu . 887
Przewlekłe wrodzone wodogłowie wewnętrzne 895
Zaburzenia w czynności ośrodkowego układu nerwowego spowodowane przez
czynniki fizyczne 896
Udar słoneczny i udar cieplny (Insolatio, siriasis, apoplexia Solaris) . . 896
Porażenie piorunem i prądem . 898
Wstrząsy i urazy mózgu (Commotio et contusio cerebri) 900
Uciskowe porażenie rdzenia kręgowego (Compresio medullae spinalis) . 902
Uszkodzenie rdzenia kręgowego (Contusio medullae spinalis) .... 907
Skrzywienie rdzenia przedłużonego 911
Pasożytnicze schorzenia ośrodkowego układu nerwowego 911
Kołowacizna (Coenurosis) 911
Inne wągry bytujące w mózgu 919
Setarioza układu nerwowego — tł. J. Mazurczak 919
Enzootyczny niedowład kończyn u zwierzyny płowej — tł. J. Ma­
zurczak 920
Inne pasożyty bytujące w ośrodkowym układzie nerwowym —
tł. J. Mazurczak 921
Choroby opon mózgowych 922
Zapalenie opon mózgowych -(Meningitis) 922
Kostnienie mnogie opony twardej rdzenia kręgowego (Ossicatio multi­
plex pachymeningis spinalis) 928
Choroby z objawami nerwowymi spowodowane wewnętrznymi i zewnę­
trznymi zatruciami oraz nieprawidłową przemianą materii 931
Zatrucie jadem kiełbasianym (Botulismus) 932
Toksyczne porażenie opuszkowe u koni 938
Choroba pastwiskowa koni 939
Psychoza lęku u psów 940
Zaburzenia mózgowe spowodowane nieprawidłową czynnością wątroby
(Hepatotoxaemia, Encephalosis) — tł. J .Mazurczak 942
Choroby dziedziczne ośrodkowego układu nerwowego 944
Dziedziczna niezborność móżdżkowa (Heredoataxia cerebellariś) . . . 944
Rozszczepienie rdzenia kręgowego (Syringomyelitis) 945
Rdzeniowy zanik mięśni 946
Zanik rdzenia kręgowego u knurów hodowlanych 946
Padaczka (Epilepsia) 947
Kurcze i drgawki 951
miany zapalne i zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym . . 955
Rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (Encephalomyelitis disseminata) —
tt- J. Mazurczak 955
Ropne zapalenie mózgowia (Encephalitis purulenta) 962
nnany wsteczne w ośrodkowym układzie nerwowym 964
Rozmiękające zapalenie substancji szarej mózgu u bydła (Polioence-
phalomalacio bovum) 964
Zatrucie selenem 965
Rozmiękające zapalenie substancji białej mózgu u koni (Leucoencephalo-
malacia eąuorum) 965
Rozmiękczenie meózgu u kurcząt 96
Enzootyczna niezborność u jagniąt 96ü
Guzy mózgu (Tumores cerebri) 966
CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
(ti. Zdz. Finik)
Ogólna etiologia i symptomatologia 969
Porażenie nerwów ocznych (Paralysis nn. Oculorum) 970
Wady wrodzone n. ocznych 971
Porażenie n. trójdzielnego (Paralysis n. trigemini) 971
Porażenie n. twarzowego (Paralysis n. facialis) 97:j
Porażenie n. statyezno-słuchowego (Paralysis n. stato-acusticus) .... 977
Porażenie n. językowo-gardłowego (Paralysis n. glossapharyngici) . . . 979
Porażenie n. błędnego (Paralysis n. vagi) 980
Porażenie n. powrotnego (Paralysis n. reccurentis) 980
Kurcz krtani (kurcz głośni) — Spasmus glottidis 988
Porażenie n. podjęzykowego (Paralysis n. hypoglossi) 989
Porażenie n. nadłopatkowego (Paralysis n. suprascapularis) 90')
Porażenie n. promieniowego (Paralysis n. radiaiis) StU
Porażenie splotu barkowego (Paralysis plexus brachialis) 993
Porażenie n. udowego (Paralysis n. femoralis) 991
Porażenie n. kulszowego (Paralysis n. iscfiiadici) 995
Porażenie n. piszczelowego (Paralysis n. tibialis) 996
Porażenie n. strzałkowego (Paralysis n. fibularis)
Kurcz mięśni podudzia 9;) 7
Wzmożona wrażliwość na obszarze n. piszczelowego i n. strzałkowego . 9f'T
Porażenie n. zasłonowego (Paralysis n. obturatorii) . . 9'M
Porażenie splotu krzyżowego (Paralysis plexus sacraUs) 998
Porażenie nerwów naczyniowych 99B
Porażenie n. sromowego (Paralysis n. pudendalis) ........ 998
Porażenie m. ogona i zwieraczy (Paralysis sphincterocaudalis) 999
Zapalenie wielonerwowe (Polineuritis) 1003
Psychozy 1003
CHOROBY SKORY
(tl. J. Preibisch i W. Piusiński)
Swiąd skóry (Pruritus cutaneus) VM(i
Nadmierne pocenie się (Hyperidrosis) ln)7
Krwawe poty (Haematidrosis) l'iúí)
Zmniejszone pocenie (Anidrosis) MOS
Wypadanie sierści i piór i o 10
Węzłowate rozszczepienie włosów (Trícíiorrfiezis nodosa) 1013
Wyprysk śrutowaty u świń l"i4
Brak nabłonka u noworodków (Epitfieliogenesis imperfecta neonatorum) . loll
TJU»U W
Pokrzywi (Urticaria) 1015
Choroba posurowicza 1019
Wyprysk (Eczema) 1022
Osutki pokarmowe (exanthemata nb alimentis) 1042
Gruda wywarowa i wysypka ziemniaczana 1042
Wysypki podobne do grudy wywarowej 1045
Osutka gryczana (Fagopyrismus) 1045
Osutka koniczynowa i lucerniana 1047
Osutka po spożyciu dziurawca 1049
Tribulosis 1080
Zapalenie skóry (Dermatitis) 1051
Rozpadliny w podeszwie racic u świń 1056
Zgorzel skóry (Gimgraena integumenti) 1057
Zmiany przerostowe skóry 1069
Objawowe (wtórne) osutki skórne .... 1065
Zapalenie mieszków włosowych i gruczołów łojowych 1070
Grzybica strzygąca i drobnozarodnikowa (Trichophytia et microsporia) . . 1077
Grzybica woszczynowa (strupień woszczynowy) — Favus 1092
Grzybica woszczynowa u kur (Favus galli) 1097
Grzybica woszczynowa kur (Favus galli) 1093
Aspergiloza gołębi (Dermatomycosis aspergilliwi) 1099
Świerzb (Scabies) 1099
Świerzb koni 1112
Świerzb bydła 1123
Świerzb bawołów 1127
Świerzb wielbłądów, dromaderów, lam i alpaków 1127
Świerzb owiec 1128
Świerzb kóz 1135
Świerzb kozic 1136
Świerzb jeleni i łosi 1137
Świerzb psów . . . . 1137
Świerzb lisów 114»
Świerzb kotów 1142
Świerzb drapieżników z rodź. kotowatych 1144
Świerzb fretek 1144
Świerzb świń 1144
Świerzb królików 1146
Świerzb innych gatunków zwierząt 1148
Świerzb drobiu 1148
Nużyca (Demodecosis) 1152
Kleszcze 1162
Hoztocza lądzieniowate (Trombididae) 1176
Ws*y i wszoły . . 1178
Pchy 1186
Owady dwuskrzydłe 1187
Wugoczułkowe — Tochj/cero — (Komary i meszki) 1187
Krotkoczułkowe — Brachycera — (Bąki i muchy) 1194
Błonkoskrzydłe — Hymenoptera 1198
XVI
Muszyea (Myiasis)
Hypodermoza bydla (Hypodermatosis) Gastrofiloza skóry (Gastrophilosis cutis) Choroby skóry wywołane przez nicienie Choroby skóry wywołane przez inne robaki
Skorowidz nazw polskich
Skorowidz nazw łacińskich . ... Skorowidz nazw obcojęzycznych

"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje

szczegol patol zwierz 2.jpg
szczegol patol zwierz 3.jpg
szczegol patol zwierz 4.jpg
szczegol patol zwierz 5.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.