Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Wprowadzenie do pielęgniarstwa pielęgniarstwo

t%B3o.jpg

Wprowadzenie do pielęgniarstwa
 
pod red. K. Zahradniczek
 
 
PZWL, 1995  str. 400, stan bdb-
 
Spis treści
1.  Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka - Stefania Poznańska
1.1.     Cele    operacyjne    rozdziału
1.2.      Pojęcie    zdrowia
1.3.     Czynniki znaczące dla zdrowia oraz dla wzrostu i rozwoju człowieka
1.4.     Opieka nad zdrowiem i jej problemy
1.5.      Współczesne  kierunki   rozwoju  opieki  nad  zdrowiem
2.  Pielęgniarka i pielęgnowanie w opiece nad zdrowiem
2.1.     Cele    operacyjne    rozdziału
2.2.     Wybór    zawodu
2.3.     Pielęgnowanie i pielęgniarka w przeszłości
2.4.      Pielęgniarka  i jej   rola  zawodowa
2.5.      Pielęgnowanie   i   praktyka   zawodowa   pielęgniarek
2.6.     Kształcenie pielęgniarek
3.  Zagadnienia etyczno-deontologiczne pracy pielęgniarki
3.1.     Cele    operacyjne    rozdziału
3.2.      Podstawowe  pojęcia  dotyczące  moralności
3.2.1.   Pojęcia moralności, normy moralnej, morale, etosu
3.2.2.   Nauki    o    moralności
3.2.3.   Podstawowe nurty i twierdzenia etyki normatywnej
3.3.      Rodowód   etyczny   polskiego   pielęgniarstwa
3.4.      Etyka zawodowa pielęgniarstwa - jej przedmiot i funkcje
3.5.      Kodeksy   deontologiczne   współczesnej   pielęgniarki
3.6.     Odpowiedzialność   zawodowa   pielęgniarek
3.7.      Problemy i dylematy etyczne pracy pielęgniarek
4.  Zagadnienia organizacji pracy pielęgniarskiej
4.1.     Cele    operacyjne    rozdziału
4.2.     System    organizacyjny
4.2.1.    Podstawowe   założenia   podejścia   systemowego
4.2.2.   Misja,   zamierzenia,   cel
4.2.3.    Kierowanie,   zarządzanie,   przywództwo
4.2.4.   Funkcje     kierownicze
4.3.     Organizacja pielęgniarskiego stanowiska pracy
4.3.1.   Stanowisko   pracy,   elementy   składowe
4.3.2.   Nazwa stanowiska,  miejsce w strukturze,  więzi
4.3.3.   Cele,   proces   pracy
4.3.4.    Podział pracy na zespołowym stanowisku
4.3.5.   Czas pracy,  obciążenie fizyczno-psychiczne,  przerwy w pracy
4.3.6.   Ocenianie   pracy
4.3.7.   Obsada    stanowiska    pracy
4.3.8.   Obsługa    stanowiska    pracy
5.  Sytuacja zdrowotna człowieka i środowiska
5.1.      Cele    operacyjne    rozdziału
5.2.      Proces pielęgnowania jako określona metoda pracy z pojedynczym człowiekiem,   rodziną,   grupą   osób
5.3.      Cechy    procesu    pielęgnowania
5.4.      Gromadzenie danych  niezbędnych  do  określenia  stanu  biologicznego,  psychicznego   i   społecznego  człowieka  (pacjenta)
5.5.      Źródła danych  i  metody ich  pozyskiwania
5.6.      Diagnoza     pielęgniarska
5.7.      Ustalenie celów opieki dla indywidualnego człowieka (pacjenta) i jego środowiska
5.8.      Zasady    planowania    opieki
5.9.      Istota pielęgnowania opartego na racjonalnym planie opieki
5.10.    Metody  i   kryteria  oceny  indywidualnego  pielęgnowania
5.11.    Dokumentacja pacjenta i rodziny (w szpitalu i środowisku)
5.12.    Dokumentowanie  przebiegu  procesu  pielęgnowania
6.  Komunikowanie w relacjach pielęgniarka — pacjent
6.1.      Cele   operacyjne   rozdziału    
6.2.      Relacje   i   komunikowanie   pomiędzyludzkie
6.3.      Relacja   terapeutyczna   pielęgniarka   —   pacjent
6.4.      Komunikowanie   terapeutyczne   pielęgniarka   —   pacjent
6.5.      Sprawności   techniczne   w   komunikowaniu   terapeutycznym   pielęgniarka   — pacjent
6.6.      Niewłaściwości  i  błędy  w  komunikowaniu  terapeutycznym  pielęgniarka  — pacjent
6.7.      Trudności  w  nawiązywaniu   terapeutycznej  relacji   i   komunikowania  z  pacjentem
7.  Praca dydaktyczno-wychowawcza pielęgniarki
7.1.      Cele    operacyjne    rozdziału
7.2.      Cel,  zakres,  uwarunkowania  działań  dydaktyczno-wychowawczych  w pracy pielęgniarki
7.3.      Etapy   procesu   dydaktyczno-wychowawczego
7.3.1.   Zakres   ustalanych   celów
7.3.2.   Rozpoznanie (diagnoza określająca zakres pracy wychowawczej lub dydaktycznej) 
7.3.3.   Przykład  zakresu danych  zbieranych u pacjenta zagrożonego chorobą  lub chorego
7.3.4.   Planowanie    pracy    dydaktyczno-wychowawczej
7.3.5.    Etapy   procesu   kształtowania   umiejętności
7.4.      Formy   i   metody   stosowane   przez   pielęgniarkę   w  pracy   dydaktyczno-wychowawczej
7.4.1.   Omówienie   wybranych   form   
7.4.2.   Omówienie   wybranych   metod   wychowania
7.4.3.   Omówienie   wybranych   metod   nauczania
7.5.      Ocena skuteczności i czynniki wpływające na wyniki prowadzonej przez pielęgniarkę   pracy   dydaktyczno-wychowawczej
Warunki i metody pracy pielęgniarki w szpitalu
8.1.      Cele    operacyjne    rozdziału
8.2.      Szpital  jako   zakład  opieki   zdrowotnej
8.3.      Szpital jako   środowisko  pacjenta
8.4.      Prawa    pacjenta
8.5.      Przyjęcie  pacjenta  do  szpitala  i  na  oddział
8.6.      Bezpieczne     otoczenie
8.7.      Oddychanie
8.8.      Odżywianie.
8.9.      Wydalanie
8.10.    Utrzymanie   właściwej    temperatury   ciała
8.11.    Czystość pacjenta
8.11.1.   Higiena i pielęgnacja jamy ustnej
8.11.2.  Utrzymanie   ciała   w   czystości
8.12.      Wygoda    pacjenta
8.13.      Pomoc przy zmianie pozycji i poruszaniu się
8.14.      Wypoczynek
8.15.      Zagadnienia  dotyczące  płci  i  seksu
Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia
-  Anna Majda,  Kazimiera Zahradniczek

9.1.     Cele   operacyjne   rozdziału
9.2.     Zasady   wykonywania   zleceń
9.3.     Udział   pielęgniarki   w   badaniu   pacjentów
9.3.1.  Badania   ogólne   fizykalne
9.3.2.  Badania   ogólne   dodatkowe
9.3.3.  Badania  pomocnicze
9.4.      Podstawowe   zasady   przygotowania   i   podawania   leków
9.4.1.   Podawanie leków przez przewód pokarmowy
9.4.2.   Podawanie  leków  przez  układ   oddechowy
9.4.3.   Podawanie  leków  przez  błonę  śluzową
9.4.4.   Podawanie   leków   przez   skórę
9.4.5.   Podawanie leków drogą dotkankową przez wstrzyknięcia
9.5.      Udział   pielęgniarki   w   usprawnianiu   pacjentó
10.  Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami podstawowych układów, narządów i zmysłów
-  Anna Majda, Kazimiera Zahradniczek

10.1.     Cele operacyjne rozdziału
10.2.     Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu termoregulacji
10.2.1.  Gromadzenie informacji o pacjencie z podwyższoną temperaturą ciała
10.2.2.  Formułowanie   diagnozy    pielęgniarskiej
10.3.      Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze
10.3.1.  Gromadzenie   informacji   o   pacjencie
10.3.2.  Formułowanie   diagnozy   pielęgniarskiej.
10.3.3.  Udział pielęgniarki w wykonywanych badaniach diagnostycznych i leczeniu
10.3.4.  Profilaktyka schorzeń ze zmianami na skórze
10.4.     Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu pracy serca, układu krążenia oraz układu oddechowego
10.4.1.  Gromadzenie   informacji   o   pacjencie
10.4.2.   Formułowanie   diagnozy   pielęgniarskiej
10.5.      Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu pokarmowego
10.5.1.  Gromadzenie   informacji  o   pacjencie
10.5.2.  Formułowanie   diagnozy   pielęgniarskiej.
10.6.     Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu moczowego
10.6.1.  Gromadzenie   informacji   o   pacjencie
10.6.2.   Formułowanie   diagnozy    pielęgniarskiej
10.7.     Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego
10.7.1.  Gromadzenie   informacji   o   pacjencie
10.7.2.  Problemy   pielęgnacyjne
10.8.     Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów zmysłu wzroku i słuchu
10.8.1.  Pielęgnowanie pacjenta z upośledzonym wzrokiem i niewidomego
10.8.2.  Pielęgnowanie pacjenta źle słyszącego i z całkowitą utratą słuchu
11.  Wybrane stany wymagające opieki pielęgnacyjnej
11.1.     Cele   operacyjne   rozdziału
11.2.     Chory   nieprzytomny
11.2.1. Postępowanie z chorym nieprzytomnym
11.3.     Chory  cierpiący  ból
11.3.1.   Elementy rozpoznania stanu pacjenta cierpiącego ból
11.3.2.   Pielęgnacja pacjentów cierpiących ból
11.4.      Przewlekle chory
11.5.      Ciężko chory
11.6.      Chory   o   niepomyślnym   rokowaniu
11.7.      Chory umierający. Opieka terminalna
 
 
Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji
Koszt wysyłki 6,50  zł.
 
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.