Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ORAZ PODSTAWY TEORII

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

 ORAZ PODSTAWY TEORII

SPRĘŻYSTOŚCI I

PLASTYCZNOŚCI

 TOM I

 

Autor: J. Walczak
Miękka okładka
Stron: 510
Format: B5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki technicznej
Wydawca: WNT Warszawa 1973r.

 

 

<<<>>> UNIKAT!!! nakład 4800 + 200 egz. <<<>>

 

 

Spis treści:

 

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I. ELEMENTARNY KURS WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

 

ROZDZIAŁ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

§   1. Cel i zadania przedmiotu...............
§   2. Rys historyczny...................
§   3. Skutki działania obciążeń...............
§   4. Ogólne założenia. Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych
§   5. Typowe przypadki wytrzymałościowe..........
§   6. Pojęcie naprężenia..................
§   7. Stan naprężenia w punkcie..............
§   8. Składowe stanu naprężenia...............

ROZDZIAŁ II. ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE PRĘTÓW PROSTYCH

§   9. Siła podłużna     ..............
§ 10. Odkształcenie................
§ 11. Naprężenie. Prawo Hooke'a.........
§ 12. Zasada de Saint-Venanta..........
§ 13. Sprężystość. Energia rozciągania i ściskania
§ 14. Próba rozciągania..............
§ 15. Próba ściskania...............
§ 16. Naprężenie dopuszczalne...........
§ 17. Obliczanie na wytrzymałość.........
§ 18. Wpływ ciężaru własnego...........
§ 19. Wpływ kształtu pręta............
§ 20. Przypadki statycznie niewyznaczalne.....
§ 21. Naprężenia wstępne.............

ROZDZIAŁ III. PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA

§ 22. Uwagi ogólne................
§ 23. Kównowartość naprężeń stycznych......
§ 24. Naprężenie w przekroju ukośnym
§ 25. Transformacja naprężeń................
§ 26. Naprężenia główne..................
§ 27. Główne naprężenia styczne...............
§ 28. Transformacja z kierunków głównych..........
§ 29. Koło naprężeń Mohra.................
§30. Transformacja wykreślna z kierunków głównych.....
§31. Transformacja wykreślna na kierunki główne......
§ 32. Koło Mohra jako ilustracja podstawowych twierdzeń
§33. Koło Mohra jako charakterystyka stanu naprężenia   .   .   .
§ 34. Elipsa naprężeń....................
§35. Odkształcenia. Zasada superpozycji...........
§ 36. Prawo Hooke'a. Dylatacja...............
§ 37. Stan błonowy.....................

ROZDZIAŁ IV. ŚCINANIE PROSTE

§ 38.  Pojęcie ścinania............
§ 39.  Ścinanie proste. Odkształcenie postaciowe
§ 40.  Prawo Hooke'a dla ścinania......
§ 41.  Ścięcie techniczne...........
§ 42.  Obliczanie na wytrzymałość......

ROZDZIAŁ V. MOMENTY GEOMETRYCZNE FIGUR PŁASKICH

A.   Momenty pierwszego stopnia
§ 43. Moment statyczny pola................
§ 44. Środek ciężkości figury płaskiej.............
§ 45. Transformacja przez przesunięcie osi..........
B.   Momenty drugiego stopnia
§ 46. Moment bezwładności. Moment dewiacji.........
§ 47. Promień bezwładności.................
§ 48. Transformacja przez przesunięcie osi. Twierdzenia Steinera
§ 49. Transformacja przez obrót osi.............
§ 50. Główne osie bezwładności...............
§ 51. Koło bezwładności..................
§ 52. Wskazówki praktyczne obliczania momentu bezwładności .

ROZDZIAŁ VI. SKRĘCANIE PRĘTÓW O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

§ 53. Moment skręcający
§ 54. Odkształcenie . . .
§ 55. Kąt skręcenia
§ 56. Naprężenie............
§ 57. Energia skręcania.........
§ 58. Naprężenie dopuszczalne......
§ 59. Obliczanie na wytrzymałość.....
§ 60. Porównanie pręta pełnego i drążonego
§61. Wymiarowanie wałów........
§ 62. Przypadki statycznie niewyznaczalne   .
§ 63. Sprężyny śrubowe..........

ROZDZIAŁ VII. ZGINANIE PRĘTÓW PROSTYCH (BELEK)

A.   Wiadomości podstawowe
§ 64. Uwagi wstępne. Siły zewnętrzne........
§ 65. Moment zginający i siła poprzeczna.......
§ 66. Twierdzenia Schwedlera - Żurawskiego......
§ 67. Wykresy momentów zginających i sił poprzecznych
§ 68. Obciążenia skupione     .............
§ 69. Obciążenie momentami skupionymi
§ 70. Obciążenie ciągłe...............
§ 71. Superpozycja wykresów.............
§ 72. Wnioski praktyczne..............
B.   Zgięcie proste
§ 73.  Odkształcenie..................
§ 74.  Położenie osi obojętnej.............
§ 75.  Krzywizna zgiętej osi belki...........
§ 76.  Naprężenie...................
§ 77.  Energia zginania................
§ 78.  Naprężenie dopuszczalne.............
§ 79.  Obliczanie belek na wytrzymałość........
C.   Zgięcie złożone
§ 80. Położenie osi obojętnej.............
§ 81. Wymiarowanie przekrojów typu pierwszego  
§ 82. Wymiarowanie przekrojów typu drugiego.....
D.  Linia ugięcia belki
§ 83. Techniczna miara odkształcenia..........
§ 84 Równanie różniczkowe linii ugięcia........
§ 85. Metoda analityczna...............
§ 86. Metoda momentów wtórnych...........
§ 87. Sposób wykreślno-analityczny..........
§ 88. Sposób wykreślny................
§ 89. Wymiarowanie belek z warunku sztywności
E. Belki statycznie niewyznaczalne
§ 90. Wiadomości ogólne...................
§ 91. Metoda superpozycji...................
§ 92. Przypadek belki dwuprzęsłowej
§ 93. Przypadek belki jednoprzęsłowej   . 
§ 94. Metoda całkowania...................
§ 95. Metoda trzech momentów................
§ 96. Zastosowanie praktyczne metody trzech momentów    ....

ROZDZIAŁ VIII. METODY ENERGETYCZNE

§   97.  Wiadomości wstępne..................
§   98.  Rozszerzenie pojęcia energii sprężystości.........
§   99.  Twierdzenie Bettiego..................
§ 100.  Twierdzenie Maxwella.................
§ 101.  Twierdzenie Castigliana     ................
§ 102.  Twierdzenie Menabrei..................
§ 103.  Zastosowania metod energetycznych...........
§ 104.  Zastosowania metod Castigliana i Menabrei........

ROZDZIAŁ IX. WYBOCZENIE

§ 105. Stateczność. Siła krytyczna................
§ 106. Zagadnienie Eulera....................
§ 107. Energetyczne kryterium stateczności............
§ 108. Ogólny wzór Eulera...................
§ 109. Zakres ważności wzoru Eulera...............
§ 110. Wzór Tetmajera-Jasińskiego...............
§ 111. Wzór Johnsona-Ostenfelda................
§ 112. Wzór Ylinena......................
§ 113. Naprężenie dopuszczalne przy wyboczeniu.........
§ 114. Wymiarowanie pręta osiowo ściskanego metodą bezpośrednią.
§ 115. Metoda współczynnika zmniejszającego ...........
§ 116. Metoda omega......................
§ 117. Przykłady zastosowań..................

ROZDZIAŁ X. PRĘTY SMUKŁE, NIE PODLEGAJĄCE ZASADZIE ZESZTYWNIENIA

§ 118.  Uwagi wstępne.....................
§ 119.  Ściskanie mimośrodowe..................
§ 120.  Obliczanie na wytrzymałość     ...............
§ 121.  Uogólnienie wyników....................
§ 122.  Ściskanie i zginanie obciążeniem poprzecznym.......
§ 123.  Uogólnienie wyników...................
§ 124.  Ściskanie ze zginaniem prętów krępych. Kryterium smukłości
§ 125.  Obliczanie na wytrzymałość według Polskich Norm
§ 126.  Zginanie  z rozciąganiem

ROZDZIAŁ XI. USTROJE PRĘTOWE

§ 127. Wiadomości ogólne..............
§ 128. Kratownice hiperstatyczne..........
§ 129. Przykład rozwiązania kratownicy hiperstatycznej
§ 130. Kamy....................
§131. Rama prostokątna otwarta..........
§ 132. Rama prostokątna zamknięta.........

ROZDZIAŁ XII. PRĘTY ZAKRZYWIONE

§ 133. Uwagi wstępne..........................
§134.  Wykresy momentów zginających oraz sił podłużnych i poprzecznych
§ 135.  Naprężenia w prętach słabo zakrzywionych. Uproszczony sposób obliczania na wytrzymałość
§136. Badanie odkształceń prętów słabo zakrzywionych...........
§137. Pręty słabo zakrzywione hiperstatyczne...............
§ 138. Teoria przybliżona prętów silnie zakrzywionych............
§ 139.  Położenie osi obojętnej w przekrojach o typowych kształtach.....
§140. Warunek bezpieczeństwa dla prętów silnie zakrzywionych.......

ROZDZIAŁ XIII. ZMĘCZENIE MATERIAŁU

§141.  Naprężenia zmienne...............
§142.  Zjawisko zmęczenia i jego przyczyny.......
§ 143.  Wytrzymałość na zmęczenie............
§ 144.  Wykres Smitha.................
§ 145.  Naprężenia dopuszczalne przy obciążeniach zmiennych
§146.  Współczynnik bezpieczeństwa...........
§147.  Przykład obliczenia na zmęczenie.........

 

CZĘŚĆ   II.   ELEMENTY   DYNAMIKI   USTROJÓW   SPRĘŻYSTA

 

Wstęp

ROZDZIAŁ XIV. OBCIĄŻENIE SIŁAMI BEZWŁADNOŚCI

§ 148. Pręt w ruchu postępowym......
§ 149. Pręt w ruchu obrotowym.......
§150. Wirujący pierścień..........
§ 151. Łącznik korbowy..........
§ 152. Korbowód

ROZDZIAŁ XV. DRGANIA SPRĘŻYSTE

§ 153. Pojęcia ogólne i podział drgań.................
§154. Założenia przybliżonej teorii drgań................
§ 155. Stałe sprężystości układów o jednym stopniu swobody......
§156. Drgania własne (lub swobodne) układów o jednym stopniu swobody
§ 157. Drgania wymuszone tłumione..................
§ 158. Naprężenia dynamiczne....................
§ 159. Obroty krytyczne wałów giętkich................
§ 160. Drgania swobodne układów o wielu stopniach swobody......
§ 161. Drgania poprzeczne......................
§ 162. Drgania podłużne.......................
§ 163. Drgania skrętne........................
§ 164. Drgania podłużne układu o nieskończonej liczbie stopni swobody .
§ 165. Drgania poprzeczne układu o nieskończonej liczbie stopni swobody .
§ 166. Drgania skrętne układu o nieskończonej liczbie stopni swobody  
§ 167. Metody przybliżone badania drgań................
§ 168. Zastosowanie metody Eayleigha w przypadku drgań giętnych
§ 169. Zastosowanie metody Eayleigha w przypadku drgań podłużnych
§ 170. Zastosowanie metody Eayleigha w przypadku drgań skrętnych.

ROZDZIAŁ XVI. UDERZENIA I OBCIĄŻENIA NAGŁE

§ 171. Naprężenia udarowe z pominięciem masy pręta
§ 172. Czynnik  dynamiczny  niektórych  typowych  układów  o  jednym  stopniu swobody
§ 173. Naprężenia dynamiczne w przypadkach szczególnych uderzenia
§ 174. Naprężenia udarowe z uwzględnieniem masy pręta
§ 175. Przykłady zagadnień technicznych uderzenia

TABLICE

Tablica I. Zestawienie porównawcze jednostek niektórych wielkości mechani­cznych w układach: CGS, technicznym i SI
Tablica II. Zestawienie porównawcze oznaczeń niektórych wielkości podsta­wowych w statycznej próbie  rozciągania metali
Tablica III. Zestawienie porównawcze oznaczeń niektórych wielkości podsta­wowych w   statycznej   próbie   ściskania   metali

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

 ORAZ PODSTAWY TEORII

SPRĘŻYSTOŚCI I

PLASTYCZNOŚCI

 TOM II

 

 

Autor: J. Walczak
Miękka okładka
Stron: 528
Format: B5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki technicznej
Wydawca: WNT Warszawa 1973r.

 

 

<<<>>> UNIKAT!!! nakład 3800 + 200 egz. <<<>>

 

 

Spis treści:

 

CZĘŚĆ III  PODSTAWY TEORII SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI

WSTĘP 

ROZDZIAŁ I. TEORIA STANU NAPRĘŻENIA

§   1. Ogólny stan naprężenia.......................
§   2. Warunki równowagi wewnętrznej we współrzędnych kartezjanskich  
§   3. Warunki brzegowe.........................
§   4. Przykłady.............................
§   5. Warunki równowagi  wewnętrznej   w  układach  współrzędnych  walcowym i biegunowym
§   6. Transformacja naprężeń.......................
§   7. Tensor naprężeń..........................
§   8. Naprężenia główne i kierunki główne. Niezmienniki stanu naprężenia .   .
§   9. Naprężenie styczne w dowolnym przekroju..............
§ 10. Główne naprężenia styczne.....................
§11. Naprężenia oktaedryczne......................
§ 12. Elipsoida naprężeń.........................
§ 13. Koła naprężeń Mohra........................
§ 14. Szczególne przypadki stanu naprężenia................
§15. Rozkład stanu naprężenia na dwa stany podstawowe..........
§13. Niezmienniki aksjatora i dewiatora naprężeń...............
§ 17. Przykład rozkładu stanu naprężenia.................

ROZDZIAŁ II. TEORIA STANU ODKSZTAŁCENIA

§ 18. Pojęcia podstawowe.................
§ 19. Zmiana długości odcinka...............
§ 20. Zmiana kąta między dwoma odcinkami........
§21. Składowe stanu odkształcenia............
§ 22. Obroty elementu. Równowartość posunięć.......
§ 23. Tensor odkształceń.................
§ 24. Analogia tensorów Tt i Ta
§ 25. Dylatacja jako niezmiennik..............
§ 26. Typowe przypadki stanu odkształcenia.........
§ 27. Rozkład  stanu  odkształcenia  na  dwa  stany  podstawowe
§ 28. Warunki nierozdzielności................
§ 29. Odkształcenie kołowosymetryczne     ...........

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZONE PRAWO HOOKE*A

§ 30. Prawo Hooke'a dla ciała o własnościach uogólnionych
§ 31. Prawo Hooke'a dla ciała izotropowego.........
§ 32. Prawo zmiany objętości................
§ 33. Prawo zmiany postaci...............   .   .
§ 34. Zestawienie podstawowych równań teorii sprężystości 

ROZDZIAŁ IV. ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI

§ 35. Praca przygotowana sił zewnętrznych........
§ 36. Wzór Clapeyrona   ..............
§ 37. Energia objętościowa i energia postaciowa......
§ 38. Przykłady obliczania energii............

ROZDZIAŁ V. METODY TEORII SPRĘŻYSTOŚCI

§ 39. Typowe zagadnienia teorii sprężystości i ogólne sposoby ich rozwiązywania
§ 40. Równania przemieszczeniowe.....................
§ 41. Równania naprężeniowe.......................
§ 42. Klasyfikacja stanów: naprężenia i odkształcenia
§ 43. Płaskie pola naprężeń i odkształceń..................
§ 44. Funkcja naprężeń Airy'ego......................
§ 45. Zastosowanie funkcji Airy'ego....................

ROZDZIAŁ VI. WYTĘŻENIE MATERIAŁU

§ 46. Stany krytyczne.................
§ 47. Pojęcie wytężenia.................
§ 48. Kryteria wytrzymałościowe.............
§ 49. Hipotezy wytężenia i ich podział..........
§ 50. Hipoteza Galileusza................
§ 51. Hipoteza Cculomba-Tresci-Guesta..........
§ 52. Hipoteza Saint-Venanta..............
§ 53. Hipoteza Beltramiego...............
§ 54. Hipoteza Hubera-Misesa-Hencky'ego........
§ 55. Hipoteza Burzyńskiego..............
§ 56. Hipoteza Dawidenkowa-Fridmana
§ 57. Hipotezy pi obabilistyczne
§ 58. Wnioski ogólne.......................
§ 59. Przykład zastosowania różnych hipotez do badania wytężenia
§ 60. Zastosowania i wskazówki praktyczne.............

ROZDZIAŁ VII. ZARYS TEORII PLASTYCZNOŚCI I REOLOGll

§ 61. Wiadomości wstępne...................
§ 62. Intensywność naprężeń i intensywność odkształceń
§ 63. Schematy i modele ciał sprężysto-plastycznych
§ 64. Warunek plastyczności...................
§ 65. Prawa plastycznej zmiany postaci.............
§ 66. Teoria Hencky-Iliuszyna..................
§ 67. Zestawienie podstawowych równań teorii plastyczności 
§ 68. Eównania procesu odciążania...............
§ 69. Podstawy reologii.....................
§70. Przykład zagadnienia Teologicznego.............

 

CZĘŚĆ IV ZASTOSOWANIE TEORII SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚĆ W PROBLEMACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

 

ROZDZIAŁ VIII. SKRĘCANIE SPRĘŻYSTE PRĘTÓW O DOWOLNYM KSZTAŁCIE PRZEKROJU

§ 71. Zagadnienie Saint-Venanta......................
§ 72. Warunki równowagi wewnętrznej i warunki brzegowe
§ 73. Funkcja naprężeń Prandtla. Sztywność skręcania
§ 74. Geometryczna interpretacja funkcji naprężeń Prandtla
§ 75. Analogia błonowa Prandtla.....................
§ 76. Przykłady zastosowań analogii błonowej................
§ 77. Szczególny sposób doboru funkcji naprężeń Prandtla
§ 78. Pręt o przekroju kołowym......................
§ 79. Pręt o przekroju eliptycznym....................
§ 80. Pręt o przekroju trójkątnym.....................
§ 81. Pręt o przekroju prostokątnym....................
§ 82. Analogia hydrodynamiczna. Kury cienkościenne
§ 83. Skręcanie nieswobodne prętów cienkościennych

ROZDZIAŁ IX. PROSTE STANY SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNE PRĘTÓW

§ 84.  Skręcanie sprężysto-plastyczne....................
§ 85.  Analogia Nadaia..........................
§ 86.  Zginanie sprężysto-plastyczne.....................
§ 87.  Nośność graniczna belek izostatycznych
§ 88.  Nośność graniczna belek hiperstatycznych

ROZDZIAŁ X. WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁOŻONA PRĘTÓW

A. Zginanie ze ścinaniem
§ 89. Naprężenia wywołane siłą poprzeczną.............
§ 90. Eozmieszczenie naprężeń ścinających w przekroju symetrycznym
§ 91. Przekrój prostokątny....................
§ 92. Przekrój kołowy......................
§ 93. Przekrój dwuteowy.....................
§ 94. Przekroje niesymetryczne. Środek sztywności.........
§ 95. Uogólnienie przypadku zginania ze ścinaniem.........
§ 96. Stan naprężenia i wytężenie w przypadku uproszczonym 
§ 97. Obliczanie na wytrzymałość. Wskazówki praktyczne
§ 98. Przykłady obliczania na wytrzymałość............
§ 99. Belki o równomiernej wytrzymałości na zginanie
B. Zginanie ze skręcaniem
§ 100. Punkty krytyczne przekroju................
§ 101. Moment zredukowany...................
§ 102. Wykresy momentu zredukowanego.............
§ 103. Warunek bezpieczeństwa..................
§ 104. Obliczanie na wytrzymałość.................
§ 105. Przykłady.........................
§ 106. Wały maszynowe. Naprężenia zmienne w czasie
§ 107. Obliczanie wałów prostych o stałej średnicy
§ 108. Wały proste o zmiennej średnicy..............

ROZDZIAŁ XI. PIERŚCIENIE, RURY I CYLINDRY GRUBOŚCIENNE

§ 109. Zagadnienie Łaniego....................
§ 110. Dyskusja wzorów Lamćgo i wykresy naprężeń
§ 111. Pierścień rozpierany od wewnątrz..............
§ 112. Eura zamknięta dnami...................
§ 113. Cylindry grubościenne...................
§ 114. Cylindry wielowarstwowe..................
§ 115. Rura ograniczona w stanie sprężystym...........
§ 116. Rura ograniczona w stanie plastycznym...........
§ 117. Wirujący krążek sprężysty.................
§ 118. Nośność graniczna wirujących krążków............

ROZDZIAŁ XII. PŁYTY KOŁOWOSYMETRYCZNE

§ 119. Wiadomości wstępne....................
§ 120. Greometryczn3 i statyczne cechy kołowej symetrii płyt
§ 121. Równanie płytowe płyty kołowosymetrycznej
§ 122. Eozwiązanie ogólne równania płytowego. Wzory robocze
§ 123. Określanie współczynników &< i wyznaczanie stałych całkowania Oj
§ 124. Naprężenia. Obliczanie na wytrzymałość...............
§ 125. Przykłady obliczania płyt kołowosymetrycznych

ROZDZIAŁ XIII. POWŁOKI OBROTOWE

§ 126. Cechy geometryczne powłok obrotowych............
§ 127. Naprężenia w powłokach obrotowych................
§ 128. Powłoka walcowa.........................
§ 129. Obliczanie na wytrzymałość cienkościennych obrotowych naczyń ciśnie­niowych
§ 130. Przykłady obliczeń naczyń cienkościennych

ROZDZIAŁ XIV. NAPRĘŻENIA STYKOWE

S 131. Wstęp..............................
§ 132. Ściskanie kul..........................   .
§ 133. Ściskanie ciał niekulistych.....................
§ 134. Ściskanie walców..........................
§135. Przykłady zastosowań technicznych.................

ROZDZIAŁ XV. TECHNOLOGICZNE PROBLEMY TEORII PLASTYCZNOŚCI

§ 136. Zasadnicze różnice między „konstrukcyjną" a „technologiczną" teorią plastyczności
§ 137. Przeciąganie drutu.........................
§ 138. Huberowski warunek plastyczności dla płaskiego stanu odkształcenia ma­teriału nieściśliwego
§ 139. Gięcie blach............................
§ 140. Walcowanie blach.........................

 

CZĘŚĆ V DOŚWIADCZALNA ANALIZA NAPRĘŻEŃ

Wstęp

ROZDZIAŁ XVI. TENSOMETRIA

§141. Podstawy teoretyczne pomiarów tensometrycznych
§ 142. Przeniesienie tensometrów..........
§ 143. Podział tensometrów...................
§144. Opis wybranych typów tensometrów

ROZDZIAŁ XVII. ELASTOOPTYKA

§ 145. Ogólna charakterystyka metody elastooptycznej
§ 146. Dwójłomność wymuszona...........
§ 147. Polaryskop płaski..............
§ 148. Efekt elastooptyczny.............
§ 149. Polaryskop kołowy..............

WYKAZ LITERATURY

 

 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

 Z WYTRZYMAŁOŚĆ

 MATERIAŁÓW

 

 

Autor: J. Walczak
Miękka okładka
Stron: 510
Format: B5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki technicznej
Wydawca: WNT Warszawa 1973r.

 

 

<<<>>> UNIKAT!!! nakład 1000 + 25 egz. <<<>>

 

 

Spis treści:

 

Przedmowa

I. PRÓBA STATYCZNA ROZCIĄGANIA METALI

1.1. Uwagi wstępne..............................................
1.2. Cel ćwiczenia..............................................
1.3. Oznaczenia.................................................
1.4. Próbki.....................................................
1.5. Maszyny wytrzymałościowe...................................
1.6. Przebieg ćwiczenia.........................................
1.7. Opracowanie wyników........................................
1.8. Mechanizm odkształceń plastycznych.........................
1.9.  Wpływ niektórych czynników na wyniki prób..................
1.10. Rodzaje złomów.............................................

II. PRÓBA ROZCINANIA Z DOKŁADNYM POMIAREM WYDŁUŻEŃ

2.1. Uwagi wstępne ..............................................
2.2. Cel ćwiczenia..............................................
2.3. Przyrządy do pomiaru małych odkształceń ..................
2.4. Naprężenie graniczne R o.o1 umowna granica  plastyczności Ro,2 i stała sprężystości podłużnej E
2.5. Metody wyznaczania naprężeń granicznych przy umownym wydłu­żeniu trwałym

III. PRÓBY UDAROWE

3.1. Wiadomości wstępne.........................................
3.2. Próba udarności............................................
3.3. Urządzenie do badań udarności, młot wahadłowy..............
3.4. Udarowa próba rozciągania..................................

IV. PRÓBY ZMĘCZENIOWE

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Cel ćwiczenia
4.3. Zjawisko zmęczenia materiału.....................
4.4. Podstawowe pojęcia i wielkości charakteryzujące  obciążenia zmienne
4.5. Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej
4.6. Wykresy wytrzymałości na zmęczenie ............
4.7. Maszyny i urządzenia do badań zmęczeniowych.......
4.8. Próbki do badań zmęczeniowych.........................
4.9. Przeprowadzenie próby..............

V. BAMNIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH METAU W TEMPERATURACH PODWYŻSZO­NYCH

5.1. Wstęp.................
5.2. Cel ćwiczenia......
5.3. Statyczna próba rozciągania w temperaturach podwyższonych ..
5.4. Próba pełzania przy stałym obciążeniu.......
5.5. Próba relaksacyjna przy stałym odkształceniu
5.6. Uwagi końcowe...............

VI. PRUBY TWARDOŚCI

6.1. Uwagi wstępne.......
6.2. Określenie twardości i netody jej badania...........
6.3. Charakterystyka metod pomiaru twardość
6.4. Wybór metody pomiarów twardości
6.5. Przygotowanie stanu powierzchni metalu do prób twardości ...
5.6. Statystyczne metody pomiaru twardości przez wgniatanie wgłębnika,
6.7. Dynamiczne metody pomiarów twardości
6.8. Porównanie twardości wyznaczonej różnymi metodami

VII. STATYSTYCZNE POMIARY TENSOMETRYCZNE

7.1. Wstęp........
7.2. Cel ćwiczenia............................
7.3. Tensometry mechaniczne dźwigowe..........
7.4. Elektryczne tensometry oporowe .......................
7.5. Podstawowy układ pomiarowy
7.6. Czynności przygotowawcze przed pomiar .................
7.7. Aparatura do pomiarów tensometrycznych .....      
7.8. Przebieg ćwiczenia i opracowanie wyników

VIII.  TENSOMETRYCZNY POMIAR ODKSZTAŁCEŃ   PRZY    OBCIĄŻENIACH    DYNAMICZ­NYCH

8.1. Wstęp
8.2. Cel ćwiczenia ......
8,3.   Opis aparatury .,..............
S.4.   Opis stanowiska pomiarowego......
8.5.   Przebieg ćwiczenia i opracowanie wyników..

IX. BADANIE LIN STALOWYCH

9.1. Wstęp ......................
9.2. Podział lin
9.3.   Zastosowanie i opis konstrukcji najczęściej spotykanych lin
9.4. Rdzenie lin stalowych..............
9.5. Smarowanie lin...........
9.6. Badanie liny stalowej ..........

X.   WYBOCZENIE SPRCŻYSTE

10.1. Wiadomości wstępne...........
10.2. Cel ćwiczenia
10.3. Podstawowe pojęcia i wielkości charakteryzujące wyboczenie
10.4. Opis stanowiska pomiarowego
10.3. Przebieg ćwiczenia......
10.6. Opracowanie wyników

BIBLIOGRAFIA

 
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 14 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 10 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.