Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

*** WYZWOLENIE POLSKI 1944 - 1945 Dolata SPIS ***

WYZWOLENIE

POLSKI

1944 - 1945Autor: Bolesław Dolata
Twarda okładka
Stron: 699
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1974r.
Praca ma charakter popularnonaukowy. Głównym jej celem jest spopularyzowanie wkładu wnesionego przez Armię Radziecką i oddziały ludowego Wojska Polskiego w dzieło rozgromienia hitlerowskich Niemiec i wyzwolenia kraju oraz dostarczenie możliwie wyczerpujących informacji o działaniach wojennych na terytorium Polski w latach 1944 - 1945. Książka oparta jest na wynikach ostatnich badań historycznych i uwzględnia dostępną literaturę polską i obcą w takim zakresie, w jakim było to niezbędne. Składa się z zarysu działań regularnych oddziałów Armii Radzieckiej, ludowego Wojska Polskiego i Czechosłowackiej Armii Ludowej wykazu dat wyzwolenia miast i ważniejszych miejscowości, komunikatów wojennych Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej, obsady personalnej wyższych dowództw i bibliografii.Spis treści:

Wstęp

Część 1.
ZARYS DZIAŁAŃ WOJENNYCH ARMII RADZIECKIEJ, LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO I CZECHOSŁOWACKIEJ ARMII LUDOWEJ W POLSCE

Okres I
Wyzwolenie wschodnich ziem Polski w 1944 r.

Rozdział I
Wyzwolenie północno-wschodnich terenów Polski (Działania wojsk 2 i lewego skrzydła 3 Frontu Białoruskiego - lipiec-październik 1944 r.)

Wyzwolenie Suwalszczyzny. Walki o Gołdap, Suwałki i Augustów
Operacja białostocka. Wyzwolenie Białegostoku
Wyjście wojsk prawego skrzydła i centrum 2 Frontu Białoruskiego nad Kanał Augustowski i Biebrzę
Wyparcie Niemców z Międzyrzecza Łomżyńskiego i wyjście głównych sił 2 Frontu Białoruskiego nad Narew, Wyzwolenie Ostrołęki oraz wal­ki o Łornżę i Nowogród

Rozdział II
Wyzwolenie centralnych obszarów wschodnich ziem Polski (Działania wojsk l Frontu Białoruskiego i oddziałów ludowego Wojska Pol­skiego - lipiec-październik 1944. r.)

Wyzwolenie Chełma i Włodawy
Walki o Lublin
Wyzwolenie Dęblina i Puław oraz forsowanie Wisły przez l armię Woj­ska Polskiego
Walki wojsk radzieckich i polskich o przyczółki na Wiśle w rejonie Kazimierza Dolnego i Magnuszewa. Wyzwolenie Lubartowa
Wyzwolenie Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego
Bitwa o Siedlce i walki w rejonie Siemiatycz
Walki 2 armii pancernej na kierunku warszawskim i na przedpolach Pragi
Natarcie wojsk prawego skrzydła l Frontu Białoruskiego, wyjście nad Dolną Narew i opanowanie przyczółków
Wyzwolenie Pragi i walki o "przyczółki warszawskie"
Jesienne walki w rejonie Warszawy. Wyzwolenie ostatnich połaci Ma­zowsza w 10-14 r.

Rozdział III
Wyzwolenie południowo-wschodnich rejonów Polski (Dzia­łania wojsk l Frontu Ukraińskiego, walki jednostek l korpusu czechosło­wackiego — lipiec—wrzesień 1944 r.)

Wyzwolenie Jarosławia i walki o Przemyśl
Wyjście głównych sił l Frontu Ukraińskiego nad Wisłę. Wyzwolenie Rzeszowa i bitwa o przyczółek sandomierski
Wyzwolenie Sandomierza
Walki o Dębicę
Wyzwolenie wschodnich terenów Beskidu Niskiego i Bieszczadów
Bitwa o Krosno
Walki o wzgórze 534
Bój o Duklę
Bitwa o Przełęcz Dukielską
Walki l armii gwardii

Okres II
Wyzwolenie ziem Polski w nowych granicach państwowych (styczeń—maj 1945 r.)

Strategiczne położenie wojsk i plany stron walczących na początku 1945 r.

Rozdział I
Wyzwolenie północnego Mazowsza, Warmii, Mazur, ziemi chelmińsko-dobrzyńskiej i Powiśla

Działania wojsk 2 Frontu Białoruskiego (styczeń—luty 1945 r.)
Wyzwolenie Modlina, Płońska, Mławy, Działdowa i Przasnysza
Rozwinięcie działań pościgowych w kierunku Elbląga i Lidzbarka War­mińskiego. Wyzwolenie Nidzicy, Stębarku, Iławy, Ostródy, Olsztyna
Wyjście wojsk radzieckich nad Zalew Wiślany. Wyzwolenie Tolkmicka
Wyzwolenie Malborka, Elbląga, Torunia i bitwa o Grudziądz
Działania wojsk lewego skrzydła 3 Frontu Białoruskiego (styczeń—ma­rzec 1945 r.)
Walki o Węgorzewo, Giżycko i Kętrzyn
Wyzwolenie Bisztynka, Górowa Iławeckicgo i Barloszyc
Wyzwolenie ostatnich regionów ziemi warmińskiej. Walki o Frombork, Ornetę, Pieniężne i Braniewo

Rozdział II
Wyzwolenie centralnych, zachodnich i południowych obszarów Polski

Wyzwolenie centralnych obszarów Polski (Działania wojsk l Frontu Bia­łoruskiego i walki ludowego WP o Warszawę i na Wale Pomorskim — styczeń—luty 1945 r.)
Walki o Zwoleń
Wyzwolenie Radomia i Kozienic
Walki 2 armii pancernej gwardii o Grójec, Mszczonów, Żyrardów i So­chaczew oraz wyzwolenie Grodziska Mazowieckiego
Wyzwolenie Warszawy
Wyzwolenie Skierniewic. Łowicza, Gostynina, Lubienia Kuj. i Kutna
Walki wojsk centrum i lewego skrzydła Frontu na łódzkim kierunku operacyjnym — wyzwolenie Rawy Maź. Tomaszowa Maz, Łodzi i Zgie­rza
Wyzwolenie Włocławka, Radziejowa, Inowrocławia, Kłodawy, Koła, Ko­nina i Kalisza
Wyzwolenie Bydgoszczy i walki o Nakło nad Notecią
Bitwa o Poznań
Wyzwolenie Wągrowca, Rogoźna, Chodzieży, Obornik, Czarnkowa, Sza­motuł, Międzychodu, Gorzowa Wlkp. i Babimostu
Przełamanie międzyrzeckiego rejonu umocnionego, wyzwolenie Między­rzecza, Sulęcina, Rzepina i Kunowic
Zlikwidowanie niemieckiego przedmościa pod Kostrzynem i bitwa o mia­sto
Walki w rejonie Chojny i wyzwolenie miasta
Działania wojsk prawego skrzydła l Froniu Białoruskiego. Walki o Człopę, Walcz, Pilę, Kalisz Pomorski, Choszczno i Pyrzyce
Walki l armii WP na Wale Pomorskim. Wyzwolenie Zlotowa, Podgajów, Jastrowia, Nadarzyć i bitwa o Miroslawiec
Wyzwolenie Małopolski, Górnego Śląska i północno-wschodnie j części Ślą­ska Dolnego (Działania wojsk l Frontu Ukraińskiego — styczeń-—luty 1945 r.)
Wyzwolenie Chmielnika, Pińczowa i Buska-Zdroju
Wyzwolenie Jędrzejowa, Szczekocin, Koniecpola, Radomska i Często­chowy
Walki o Kielce
Wyzwolenie Skarżyska-Karniennej, Piotrkowa Trybunalskiego, Bełcha­towa i Złoczewa
Wyzwolenie Kłobucka, Wielunia i Wieruszowa
Walki na lewym skrzydle Frontu. Wyzwolenie Krakowa, Skawiny, Sław-kowa, Jaworzna, Chrzanowa i Oświęcimia
Bitwa o Górnośląski Okręg Przemysłowy. Wyzwolenie Strzelec Opol­skich, Gliwic, Zabrza, Tarnowskich Gór, Sosnowca, Bytomia. Katowic i Rybnika
Wyjście wojsk l Frontu Ukraińskiego nad Odrę. Wyzwolenie Ostrowa Wlkp., Byczyny, Namysłowa, Oleśnicy i Kluczborka
Bitwa o przyczółki na Odrze. Wyzwolenie Opola, Scinawy, Oławy, Brze­gu i Grodkowa
Wyzwolenie Podkarpacia (Działania wojsk 4 Frontu Ukraińskiego i jedno­stek Czechosłowackiej Armii Ludowej — styczeń—kwiecień 1945 r.)
Wyzwolenie Jasła, Gorlic, Nowego Sącza i Wadowic
Walki l armii gwardii w ramach operacji karpackiej. Wyzwolenie tere­nów Beskidu Sądeckiego
Wyzwolenie Nowego Targu i Zakopanego
Wyzwolenie Bielska-Białej
Wyzwolenie Żor, Wodzisławia Śląskiego i Żywca

Rozdział III
Wyzwolenie Pomorza (luty—kwiecień 1945 r.)

Wyzwolenie ziemi gdańskiej, centralnych i wschodnich regionów ziemi koszalińskiej (Działania 2 Frontu Białoruskiego i walki l polskiej brygady pancernej — luty—kwiecień 1945 r.)
Wyzwolenie Chojnic, Tucholi i Czerska
Wyzwolenie Białego Boru, Czarnego, Człuchowa, Szczecinka, Polanowa i Miastka
Walki o Koszalin
Wyzwolenie Sławna, Darłowa, Ustki, Bytowa, Słupska, Lęborka, Wej­herowa i Pucka
Wyzwolenie Starogardu Gdańskiego, Nowego Stawu i Tczewa
Ostatnia faza bitwy o Pomorze Gdańskie. Wyzwolenie Gdyni i Gdańska
Wyzwolenie ziemi szczecińskiej i zachodnich regionów ziemi koszalińskiej (Działania wojsk prawego skrzydła l Frontu Białoruskiego oraz walki lu­dowego WP — 1—20.3.1945 r.)
Wyzwolenie Stargardu Szczecińskiego, Nowogardu. Białogardu i walki w rejonie Swidwina
Wałki w rejonie Kamienia Pomorskiego, Goleniowa, Grylina, Dąbia Szczecińskiego i pod Cedynią
Przełamanie przez i armię Wojska Polskiego ostatniej pozycji Wału Po­morskiego i pościg w kierunku Bałtyku
Wyzwolenie Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Złocieńca i Połczyna - Zdroju
Bitwa o Kołobrzeg

Rozdział IV
Wyzwolenie Śląska Dolnego i Opolskiego oraz południowych obszarów Ziemi Lubuskiej (luty—marzec 1945 r.)

Wyzwolenie południowych obszarów Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska (Operacja dolnośląska wojsk prawego skrzydła I centrum l Frontu Ukraiń­skiego - 8—24.2.1945 r.)
Przełamanie obrony nad Odrą w rejonie Ścinawy
Wyzwolenie Lubina i Przemkowa
Walki o Choclanów i Chojnów
Wyzwolenie Legnicy
Bitwa o Głogów
Wyzwolenie Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowej Soli, Zielonej Góry i Krosna Odrzańskiego przez wojska 3 armii gwardii
Walki 4 armii pancernej l 13 armii ogólnowojskowcj o Szprotawą, Lubsko, Jasień, Żary i Żagań
Wyzwolenie Bolesławca i walki w rejonie Nowogrodżca
Okrążenie Wrocławia. Wyzwolenie Środy Śląskiej, Jaworu. Złotoryi, Rogoźnicy i Strzegomia
Działania w drugim etapie operacji dolnośląskiej
Walki o Gubin
Bitwa pod Lubaniem i wyzwolenie miasta
Wyzwolenie Śląska Opolskiego (Operacja opolska wojsk centrum i lewego skrzydła 1 Frontu Ukraińskiego - 15—31.3.1945 r.)
Wyzwolenie Prudnika, Niemodlina, Białej i Koźla
Likwidacja opolskiego zgrupowania, opanowanie Glogówka i Krapkowic
Walki o Strzelin
Wyzwolenie Nysy
Wyzwolenie Głubczyc i bitwa o Racibórz

Rozdział V
Wyzwolenie ostatnich połaci ziemi polskiej (kwiecień—maj 1945 r.)

Wyzwolenie ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej, jeleniogórskiej i zgorzeleckiej
Bitwa o Wrocław
Wyzwolenie Szczecina, walki o Wolin i Świnoujście
Oczyszczenie od nieprzyjaciela Półwyspu Helskiego, Mierzei Wiślanej i północnych Żuław

Część druga
WYKAZ DAT WYZWOLENIA MIAST, OSIEDLI I WAŻNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCI POLSKICH W LATACH 1944—1945

Część trzecia
KOMUNIKATY WOJENNE NACZELNEGO DOWÓDZTWA ARMII RADZIECKIEJ DOTYCZĄCE WYZWOLENIA TERYTORIUM POLSKI W LATACH 1944—1945

ZAŁĄCZNIKI

Skład organizacyjny i obsada personalna wojsk radzieckich i polskich, któ­re walczyły o wyzwolenie Polski
Obsada personalna dowódców związków operacyjnych Wehrmachtu

BIBLIOGRAFIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH WO.TSK REGULARNYCH NA TERYTORIUM POLSKI W LATACH 1944—19515. WAŻNIEJSZE OPRACOWANIA POLSKIE I OBCE Z OKRESU OD LIPCA 1944 DO KOŃCA 1969 R.

I. Działania Armii Radzieckiej
II. Walki ludowego Wojska Polskiego
III. Czechosłowacka Armia Ludowa
IV. Walki o miasta i miejscowości

Objaśnienia skrótów

Skorowidz nazwisk i pseudonimów

Skorowidz nazw geograficznych

Wykaz szkiców
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 11,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 8 złXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXStrona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.