Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Zaprawa zbożowa nasienna Tarcza 060 / 2t nasion


T A R C Z A 060 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych.

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) - 60 g w 1 litrze środka
(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetylo)pentan-3-ol


Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

 

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKA ŚRODKA

ZBOŻA OZIME I JARE.
pszenica ozima.
- śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek.

pszenica jara.
- głownia pyląca, zgorzel siewek.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
- zgorzel siewek.

jęczmień ozimy, jęczmień jary.
- zgorzel siewek, głownia pyląca.

żyto.
- zgorzel siewek.

owies.
- głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.

UWAGI:

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
opakowanie 1l na 2 tony nasion

Dodano 2009-10-07 20:18
Przy zakupie większej ilości możliwość negocjacji ceny
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.